× "

sınıf yönetimi ilkeleri

" arama sonuçları

sınıf yönetimi-2

sınıf yönetimi-2 mehmet tunçer  meb denetçisi konunun başlangıç bölümü için tıklayınız. 3. öğretmenden kaynaklanan problemler: program ve öğretim stratejileri: sorun olan davranışların belki de en önemli nedeni öğretmenin planlama ve uygulamalarla ilgili yetersiz hazırlık yapmasıdır. öğretmenin derse ve konuya uygun olmayan öğretim stratejilerini izlemesi öğrencilerde istenmeyen davranışların oluşmasına katkıda bulunur. örneğin; derse zamanında başlamama, öğrencilere farklı davranma, öğretim materyallerini zamanında hazırlamama, dersi erken bitirme gibi durumlar disiplin sorunlarının kaynakları olabilir. sınıf ortamında öğrencinin istenmeyen d...

aöf 2.sınıf atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi ders notları

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi • osmanlı devletinin kurduğu toprak düzeni ile elde ettiği kazanımlar: köylünün yaşamı boyunca işleyebileceği toprağın sahibi olması memuru olan sipahiye para ödemekten kurtulması. sipahiden ve köylüden aldığı vergi ile hazineye gelir sağlaması sipahiye yüklediği asker yetiştirme görevi ile güçlü bir orduya sahip olması • • ittihat ve terakki'nin önde gelen ideloğu ziya gökalp'tir. • • istanbul hükümetinin mustafa kemal paşa'ya 9.ordu komutanı olarak yüklediği görevler: yetki bölgesindeki huzurun sağlanıp sürekli kılınması ordu ve halkın elinde bulunan silah ve cephanenin toplanması topl...

kategori yönetimi

kategori yönetimi melihşah leventoğlu giriş 2000’li yılar üreticiler, perakendeciler ve müşteriler için zorlu yılların başlangıcıdır. dünya’da ve türkiye’de zor zamanları yaşayan iktisadi ve ticari ortam, artan rekabet, gelir düzeyi düşerken ihtiyaç, istek ve beklentileri artan tüketiciler, bir tarafta yoğun reklamlar arasında hangi ürünü seçeceğine karar veremeyen müşteriler… diğer tarafta bu müşterilere ürün ve hizmetlerini sunan ürün ve hizmetlerini sunan perakendeciler ve imalatçılar, pazarlamada şimdi yeni bir dönemin eşiğindeler. bu yeni iktisadi dönemin adı perakendecilik için kategori yönetimi çağ...

aöf 1-2-3-4.sınıf sınav soruları ve cevapları için

aöf sınav soruları ve cevaplarını bilgisayarınıza indirin aöf'e kayıtlı öğrenciler  3-4 nisan 2010 tarihinde açıköğretim sınavına girdi. aöf sınav sorularının cevap anahtarı ve pdf dosylarının şifresi için lütfen tablonun sonuna bakınız. 1. sınıf derslerini pdf olarak indirin genel muhasebe,genel işletme,davranış bilimlerine giriş,iktisada giriş,genel matematik,temel bilgi teknolojileri,yabancı dil (ingilizce),hukuka giriş  indirmek için tıklayın dosyaların şifresi: beyazgazete.com 2. sınıf derslerini pdf olarak indirin muhasebe uygulamaları,ticaret hukuku,yönetim ve organizasyon,kamu maliyesi,istatistik,iktisat teorisi,atatürk ilkeleri ve inklap tarihi indirmek için tı...

sınıf iklimini etkileyen faktörler

sınıf iklimini etkileyen faktörlere detaylı bir bakış açısı da sosyal,psikolojik ve fiziksel olmak üzere tüm faktörlere değinerek olumlu bir sınıf iklimi oluşturmada  tüm bu faktörlerin önemini açıklamak gerekmektedir. şekil-1 de bu faktörler toplu halde görülmektedir. a-) amaçlı ve rahat bir öğrenme ortamı kurma  öğretmenden sınıf ortamında beklenen durumlardan birisi derse amaçlı ve görev merkezli olarak hazırlanmasıdır. bu da öğretmenin derse zamanında başlaması ,dersi zamanında bitirmesi, ilgili ders için hazırladığı plana uyması öğrencinin öğrenip öğrenmediğini yakından izlemesi gibi bir takım stratejilere uyması ile ilgilidir.(çakmak, 2001:31) ...

sınıf yönetiminin önemi

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:"cambria math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"times new roman","serif"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} p.msotitle, li.msotitle, div.msotitle {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"konu başlığı char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; font-size:...

sınıf yönetimi ve ilkeleri

  sınıf yönetimini etkileyen faktörler   dersin işlenişi   : sınıf yönetimi dersin işlenişi ile yakından  ilişkilidir . bir ders iyi ve etkili yöntemlerle işlenebilirse sınıfta iyi bir şekilde yönetilebilir . etkili ve doğru ders işleyiş yöntemlerinin kullanılması  ile sınıfın yönetilmesi de kolaylaşır . aksı halde sınıfın yönetilmesi zorlaşabilir .   öğrenci özelliği :  sınıf yönetimi , öğrencilerin özellikleri ile de ilişkilidir . öğrencilerin gelişim durumu , yaşı , kültürel özellikleri  ,  başarı ve ruhsal durumu gibi özellikleri sınıf yönetimini etkiler  .   öğretmen : öğretmenin kişilik &o...

toplam kalite yönetimi uygulamaları

bu bölümde, eğitimde tky uygulaması kapsamı içerisinde, eğitimde tky’ nin ilkeleri, eğitimde tky’ nin uygulanması, eğitimde tky uygulamasının yararları, meb’ nin okullardaki tky uygulamaları, ıso 9000’ in eğitime uygulanması konuları ele alınarak açıklanmıştır. eğitimde toplam kalite yönetimi eğitimde kalite denildiği zaman, eğitim sisteminin beğenilmesi, kusursuzluğu, insanların yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olması; kısaca bu davranışları gösteren insanların yetiştirilmesi akla gelmektedir. eğitimde kalite doğru eğitimin, doğru zamanda, doğru kişilere, doğru mekanda, doğru eğitimlerle verilmesiyle gerçekleşir.eğimde toplam kaliteyi...

sınıf öğretmenliği ders programı

sınıf öğretmenliği lisans programı ve ders içerikleribirinci yarıyıl301101 temel matematik ı (2–0) 2 ( akts: 4 )matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “ekok” ve “ebob” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortala...

aof 1.sınıf işletme genel ışletme tüm ünitelerin konu özetleri

aof 1.sınıf işletme genel ışletme tüm ünitelerin konu özetleri aof 1.sınıf işletme genel ışletme tüm ünitelerin konu özetleri genel ışletme tüm ünitelerin konu özetleri genel ışletme ders notlariişletme kavramı işletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. ...

sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları

yeni bir bin yılla birlikte artan değişim hızı ve bu hıza ayak uydurabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek zorunda olan eğitim sistemimizin başarısı nitelikli öğretmenlere bağlıdır. nitelikli insan gücünün yetiştirildiği yer sistemin en işlevsel parçası olan okul ve sınıftır. bu nedenle etkili bir okul ve sınıf yönetiminin var olması gerekliliği kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektiren sınıf yönetiminin eğitim ve öğretim üzerindeki etkisi alanyazında genel kabul gören bir anlayış biçimidir. etkili bir sınıf yönetimi olmaksızın sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak istenen davranış biçimlerinin istenen düzeyde gerçekleşebilece...

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı v

açıköğretim 1. sınıf işletme dersi genel notları konu anlatımı ve özetler,işletme kavramı, işletmelerin özellikleri,işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi,yönetim kavramı,yönetim işlevleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ilkeleriişletme genel notlarişletme kavramıişletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olara...

açıköğretim dersleri 1. sınıf işletme ve muhasebe - ders notlar

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim,...

atatürk’ün ilkeleri

atatürk ilkelerini incelediğimizde, bu ilkelerin türk’ün yüksek karakter ve seciyesine tam bir uyum gösterdiğini görürüz. mustafa kemal, askeri görevleri ve katıldığı savaşlar neticesinde, ülkesini ve insanlarını çok iyi gözlemlemiş; kendisinden önceki yöneticiler gibi, yapılmaya çalışılan yenilik hareketlerinde, ne ülke insanından uzak kalmış, ne de ‘halkın üstünde’ bir tavır takınmıştır. türk milletine inanan ve türk’ün yüzyıllardır bastırılmış olan karakterini ortaya çıkaran atatürk; bu inançla ilkelerini uygulamaya koymuş ve başarılı olmuştur. atatürk bu durumu, şu sözleriyle anlatmıştır: “arkadaşlar mazide, en büyük felaketleri ihzar (hazırlayan) eden bir mazide, çok derin mazilerde dahi, türk milletini benliğinden çıkaran bir teşkilat va...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !