× "

sadece 1 ve kendisine bölünen sayı

" arama sonuçları

ondalık kesirler ve özellikleri

ondalık kesirler  a. tanımlar a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir. burada a ya tam kısmı bcd ye de kesir kısmı denir. her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır. 50 ; 1750 ; 14530 * * b. ondalık kesirlerde çözümleme bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir. * * c. ondalık kesirlerde dört işlem 1. toplama - çıkarma : ondalık kesirler toplanırken virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. sonuç virgüllerin hizasından virgülle ayrılır. ...

israil, kiralık dostları ve.

  ortadoğu'nun bilinmeyen öyküsü "israil stratejik amaçlarına şu araçlarla ulaşacak: israil'in bölgesel gücüne boyun eğerek kukla rejimlerin başa geçmesini sağlamak. arap ulusal hareketini bölmek ve arap dünyasını parçalamak amacıyla hükümetleri devirmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi." (israil başbakanlarından moshe sharett'in özel günlüğünden - israil'in kutsal terörü, livia rokach, sf. 18-19) ortadoğu şüphesiz dünyanın en hareketli bölgelerinden biri. son yüzyılda belki de en çok savaşa, çatışmaya sahne olan bölge burası. bu kaos ortamının nedenini araştırdığımızda olduk&cc...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim       bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim:   « her türl...

bediüzzaman ve hayatı [2]

bediüzzaman ve hayatı [2] bediüzzaman said nursi,1873 te bitlis in hizan ilçesine bağlı isparit nahiyesinin nurs köyünde doğdu. babasının adı mirza,annesinin nuriyedir.ağabeyi molla abdullah'ın ilim tahsil etmesinin kendisine kazandırdığı itibara imrenerek 9 yaşında tağ köyünde muhammet emin efendi'nin medresesinde(alttaki resim) öğrenime başladıysa da çok geçmeden nurs'a döndü ve haftada bir gün gelen ağabeyinden temel bilgileri öğrenmekle tahsilini devam ettirdi. öğreniminin en verimli safhası, 15 yaşındayken 1888'de muhammet celalî'den ders aldığı üç aylık devredir. o zattan molla cami'den nihayete kadar, ortalama on yılda okutulan bütün metinleri üç ayda okuyup dip...

tam sayılar ve tamsayılarda dört işlem özelliği

tam sayılar ve tamsayılarda dört işlem özelliği geleneksel olarak, sayı bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. fakat modern matematikte artık büyüklük belirtmediği halde geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmesi adettendir. sayı kavramının gelişimi aşağı yukarı aşağıdaki sırada olmuştur. • doğal sayılar, matematikte n harfi ile gösterilir ve saymada kullanılan {0, 1, 2, 3,...} gibi sayılardan oluşur. sayı kavramının en doğal başlangıç noktasını oluştururlar. • doğal sayılara negatif simetrileri eklenirse tam sayılar bulunur. tam sayılar z ile gösterilir. çıkarma işleminin kolayca anlamlandırılabilmesi için (mesela borçla...

ondalık kesirler ve özellikleri

ondalık kesirler a. tanımlar a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir. burada a ya tam kısmı bcd ye de kesir kısmı denir. her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır. 50 ; 1750 ; 14530 * * b. ondalık kesirlerde çözümleme bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir. * * c. ondalık kesirlerde dört işlem 1. toplama - çıkarma : ondalık kesirler toplanırken virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. sonuç virgüllerin hizasından virgülle ayrılır. 2. çarpma : ondalık kesirlerin çarpımı ...

hatırlama ve unutma - psikoloji

hatırlama ve unutma hafıza geçmişimizi kaydedip daha sonra ona başvurduğumuz bu sebeple de şimdiki anımızı etkileyen sistem hafızadır. hafıza kapasitesi olmaksızın bir insanı (veya öğrenebilen bir hayvanı) düşünebilmek zordur. hafıza olmasaydı edindiğimiz tecrübelerden geriye hiçbir şey kalmazdı, aslında öğrenme denilen şey de gerçekleşmezdi çünkü kısa bir süre önce öğrendiğimizi, hafızaya dayanarak hatırlar ve uygulamaya koyarız. bunun aksi bir durumda çok dar bir çerçeve olan “bu ânı” yaşamak zorunda kalırdık ve sonuçta da bu an, geçmişimizi hatırlayamadığımızdan, kendimiz ile ilgili bir an olarak bize bir mana ifade etmezdi. her insan her sabah kalkar ve ki...

post-fordizm ve esnekliğin eğitim hizmet kolundaki yansımaları

post-fordizm ve esnekliğin eğitim hizmet kolundaki yansımaları1. giriş 1970’li yıllara kadar sanayileşmiş ileri kapitalist ülkelerdeki çalışma biçimi geleneksel fordist üretim modelidir. “henry ford tarafından 1900’lü yılların başında geliştirilmiş ve ilk kez ford otomobil fabrikasında uygulanmasına geçilmiş bir üretim organizasyon biçimidir. emek sürecinde yönetimin işçilerin becerilerine olan bağımlılığını ortadan kaldırıp, işçileri vasıfsızlaştıran bir dizi adımın mekanize olmuş bir bileşimidir. fordist iş organizasyonunda taylorist ilkelere göre üretim sürecindeki küçük parçalara bölünen işler, yapılış sırasına göre bir hatta dizilmekte, işçilerin üretim sırasında işi gereği parça almak ya da alet/makina kullanmak için gidiş-gelişleri önlenmektedir. bunun y...

eğitim ve felsefe

felsefe tavırlı eğitimmehmet yapıcıgirişbugün anladığımız anlamda, felsefe derslerinin okul programlarına girmesi, batı tipi okulların kurulmaya başlanmasından oldukça sonra, 2. meşrutiyet döneminde 1910 yılında mümkün olmuştur (ergün, 1996a). bu tarihten sonra gerek osmanlılar gerekse cumhuriyet döneminde felsefe (filozofi) dersleri lise ders programlarında 1-3 saat arasında değişen bir miktarda yer almıştır. ders bazen mantık bazen sosyoloji ile birlikte verilmiştir (dombaycı, 2002; cicioğlu, 1985; kafadar 1994a,1994b). bu derslerde ne okutulmaktaydı? metafizik, felsefe ekolleri, estetik, mantık, sistematik felsefe başat konulardı. bazen ahlak, inkılap ilkeleri ve sosyoloji anlatılarak içerik felsefeden oldukça uzaklaştırılıyordu (cicioğlu, 1985). ders; bazen felsefe, bazen filozofi, fel...

asal sayılar

asal sayılar birden ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılara asal sayı denir1. örneğin 17 asaldır, çünkü 1 ve 17’den başka sayıya (tam olarak) bölünmez. öte yandan 35 asal değildir, 5’e ve 7’ye bölünür. teknik nedenlerden 1 asal kabul edilmez. 100’den küçük asalları bulmak pek zor değildir. işte o asallar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. demek ki 100’den küçük 25 tane asal varmış. yani 100’den küçük rastgele seçilmiş bir sayının asal olma olasılığı 1/4’tür. matematiksel kanıtlar arasında bir güzellik yarışması yapılsa, öklid’in (mö. 300) “sonsuz tane asal sayı vardır” önermesinin kanıtı hiç kuşkusuz ilk on sırada yer alırdı. bu teorem öklid’in ...

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden risale-i nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "ben neyim? nereden geliyorum? nereye gideceğim? vazifem nedir? bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. yirminci asrın kur'ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân e...

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden risale-i nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "ben neyim? nereden geliyorum? nereye gideceğim? vazifem nedir? bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. yirminci asrın kur'ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak türk medeniyetinin, sadece maddiyata d...

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?risale-i nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden risale-i nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "ben neyim? nereden geliyorum? nereye gideceğim? vazifem nedir? bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. yirminci asrın kur'ân felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ...

bediüzzaman ve hayatı

bediüzzaman said nursi,1873 te bitlis in hizan ilçesine bağlı isparit nahiyesinin nurs köyünde doğdu. babasının adı mirza,annesinin nuriyedir.ağabeyi molla abdullah'ın ilim tahsil etmesinin kendisine kazandırdığı itibara imrenerek 9 yaşında tağ köyünde muhammet emin efendi'nin medresesinde(alttaki resim) öğrenime başladıysa da çok geçmeden nurs'a döndü ve haftada bir gün gelen ağabeyinden temel bilgileri öğrenmekle tahsilini devam ettirdi. öğreniminin en verimli safhası, 15 yaşındayken 1888'de muhammet celalî'den ders aldığı üç aylık devredir. o zattan molla cami'den nihayete kadar, ortalama on yılda okutulan bütün metinleri üç ayda okuyup diploma aldı. kitaplardan sadece anahtar bilgileri öğreniyordu.alet ilimlerini kapsayan bu öğrenimin ardından,sıcaktan kavrul...

hayata ve olaylara hikmetle bakabilmek

bediüzzaman said nursi,1873 te bitlis in hizan ilçesine bağlı isparit nahiyesinin nurs köyünde doğdu. babasının adı mirza,annesinin nuriyedir.ağabeyi molla abdullah'ın ilim tahsil etmesinin kendisine kazandırdığı itibara imrenerek 9 yaşında tağ köyünde muhammet emin efendi'nin medresesinde(alttaki resim) öğrenime başladıysa da çok geçmeden nurs'a döndü ve haftada bir gün gelen ağabeyinden temel bilgileri öğrenmekle tahsilini devam ettirdi. öğreniminin en verimli safhası, 15 yaşındayken 1888'de muhammet celalî'den ders aldığı üç aylık devredir. o zattan molla cami'den nihayete kadar, ortalama on yılda okutulan bütün metinleri üç ayda okuyup diploma aldı. kitaplardan sadece anahtar bilgileri öğreniyordu.alet ilimlerini kapsayan bu öğrenimin ardından,sıcaktan kavrulmu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !