× "

saf şiir örnekleri

" arama sonuçları
pastoral şiir nedir nasıl yazılır-  pastoral şiir örnekleri

pastoral şiir nedir nasıl yazılır- pastoral şiir örnekleri

pastoral şiir     pastoral şiir doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. kır, çoban hayatını, çıplak tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur. bu söz için türk dil kurumu çobanlama karşılığı önermektedir.   şiir, roman, hikâye, tiyatro, mektup, makale, seyahat; fıkra; hayrat; sohbet gibi edebî türlerin hepsi pastoral bir görüşle yazılabilir. batıda, pastoral şiirlerden doğrudan doğruya tabiat manzaralarını canlandıran idil; karşılıklı konuşma tarzında yazılan pastoral manzumelere eglog denilir. yunan edebiyatından theokritos (m.ö. ııı. yüzyıl), lâtin edebiyatından v...

anneler günü ile ilgili şiirler - şiir örnekleri

  *anneler günü şiirleri*   annem annelerin en güzeli, sensin, benim güzel annem. ılık esen bahar yeli, sensin, benim güzel annem. güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. açan çiçek, çağlayan su, gülümseyen engin duygu, evimizin mutluluğu sensin, benim güzel annem. h.latif sarıyüce     anacığım —anneme ve bütün annelere— nasıl hatırlamam anacığım nasıl kaç geceler bana ninni söylerdi hasta olunca oydu başucumda bekleyen biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi. ...

anneler günü ile ilgili en güzel şiir örnekleri

  anneme meleklerin en kutsalıinsanların güzeli kulların en temizisevgilerin en yücesi gülücüklerin en iyiöpücüklerin en tatlısı annelerin annesi baş tacısın sen anne. kucağında bahardı hep gözlerimiz öpücüklerin en temiz taze kır çiçekleri biz seninle neler gördük neler yaşadık dayanamam dayanamıyorum anne. öperdim her zaman mis kokulu gül yüzünü sarmalar kucaklardım seni doyasıya ısıtırdın içimikızgın güneşim gibiydin biz seninle ne yağmurlarda ıslandık dayanamam dayanamıyorum anne. rüzgarlara tüm zorluklara göğüs gerdin yokluklara saçlarını hep süpürge ederdin biz ne iyi kötü g&...

vatan mersiyesi - namık kemal - şiir inceleme

vatan şairi namık kemal; osmanlı’nın son dönemlerini “vatan mersiyesi” adlı şiirinde dile getirirken, koca memleketin içler acısı halini şöyle dile getirir: “âh, yaktık şu mübarek vatanın her yerini saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini kapadı gözde olanlar, çıkacak gözlerini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** kendimizden niçin olduk bu kadar biz meyus gidelim dâdına allah içün ehl–i namus sönüyor şem–i emel işte kırıldı fanus vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** düşünün devr–i ...

gül ey saf çelişki... raıner marıa rılke

gül ey saf çelişki... raıner marıa rılke

where what is within roslmusik     yorumlamak için yorumokuyorum yorumlamadan önce filmler/yönetmenler (movies) şarkılar/hikayeler (songs) şiirler/şairler (poems) müzik dinle (listen to music) diğer tüm yazılar   facebook: yorumokuyorum blogcu     “gül ey saf çelişki bütün göz kapaklarının altında hiç kimsenin uykusu olamamanın sevinci…”   insan, meyvanın çekirdeğini taşıması gibi   ...

kaside nedir kaside örnekleri

kaside nedir özellikleri,kaside nedir örnekleri,kaside örnekleri,kasidenin özellikleri,kasidenin bölümleri kaside nedir? kaside örnekleri kasideler, genellikle birini övmek ve yermek amacıyla yazılan şiirlere denir, kasideler genellikle din ve devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur. türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlanır. nazım birimi beyittir. beyit sayısı 33-99 arasında değişir. kasideninkasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak adlandırılır kasidenin özellikleri 1- beyitlerden oluşur. ...

pastoral şiir-pastoral şiirlere örnekler

pastoral şiir örnekleri pastoral şiirlere örnek pastoral şiirler gümüş bir dumanla kapandı her yer yer ve gök bu akşam yayla dumanı sürüler , çeşmeler , sarı çiçekler beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı avludan geçtiğini gördü gelinin suya gidiyordu öğle güneşinde ardında bebesi yalınayak geride karabaş tozlu yoldan söğütlerin oradaki çeşmeye yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye ne hoştur kırlarda yazın uyumak! bulutlar ufukta beyaz bir yumak, ağaçlar bir derin hulyaya varmış, saçında yepyeni teller ağarmış baş yorgun, yaslanır yeşil otlara, göz dalgın, uzanır ta bulutlara öğleyin bu uyku bir aralıktır,...

şiir bilgisi

lirik şiir, satirik şiir, didaktik şiir, epik şiir, pastoral şiir dramatik şiir:tiyatroda sahnelenmek için yazılmış şiirlere verilen addır. genellikle acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatır. bu şiir türüne batı edebiyatında corneille, shakespeare, racine; bizim edebiyatımızda ise namık kemal, faruk nafiz çamlıbel, abdülhak hamit tarhan dramatik şiirin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. örnek: — kızım, bundan daha az söylenir mi acaba? elde midir bu yası başka türlü söylemek? düşün bir kere, suna, denizsizlik ne demek? boşalması ne demek, ırmakların oluğu?satirik şiirkişilerin ve toplumların beğenilmeyen yönlerini işleyen, alaycı ve eleştirisel bir dili olan şiirlerdir. halk edebiyatında karşılığı taşlama, divan edebiyatında ise hicivdir. bir vakte erdi ki b...

teşbih örnekleri

mecazla ilgili sanatlar   teşbih   benzetme sanatı. aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle yapılır. teşbih sanatı genellikle benzeyen/benzetilen/benzetme edatı/benzetme yönü gibi unsurlar kullanılır. gerek divan şiirinde gerekse modern türk şiirinde en çok kullanılan sanattır.     dünyâyı harâb etti o mestâne bakışlar ol çeşm süzüşler o gazâlâne  bakışlar                            şeyhülislâm bahâyî   şeyhülislâm bâhâyi, sevgilinin dünyayı birbirine katıp, her şeyi...

şiir üzerine

“şiir dediğimiz şey paylaşmak içindir”   mehmet erte ’80 kuşağı içinde anılan şairlerin bir ortak paydasını bulmanın güç olduğundan, 80’li yıllarla birlikte akımların (bir daha “akım” sözcüğünden bahsedilemeyecek şekilde) ortadan kalktığından söz edilir genellikle. ama bir şiir akımını işaret eder gibi “80 kuşağı” dendiğine de çok sık rastlıyoruz. gerçi son söylediğim, sanıyorum bu kuşağın olumsuz yönleri ele alınacağı zaman yapılıyor; eğilimleriyle, kaynaklarıyla bu şairlerin topu birmiş gibi genellemeler yapıldığında, atılacak çöpü gösterir gibi “80 kuşağı” deniyor. oysa, niteliği tartışılmalı, büyük bir dağılma/farklılaşma söz konusu 80’lerde. 80 öncesi kuşakların belirli öbekler halinde top...

“şiir dediğimiz şey paylaşmak içindir”

“şiir dediğimiz şey paylaşmak içindir” <sayı: 84 haziran 2005> mehmet erte ’80 kuşağı içinde anılan şairlerin bir ortak paydasını bulmanın güç olduğundan, 80’li yıllarla birlikte akımların (bir daha “akım” sözcüğünden bahsedilemeyecek şekilde) ortadan kalktığından söz edilir genellikle. ama bir şiir akımını işaret eder gibi “80 kuşağı” dendiğine de çok sık rastlıyoruz. gerçi son söylediğim, sanıyorum bu kuşağın olumsuz yönleri ele alınacağı zaman yapılıyor; eğilimleriyle, kaynaklarıyla bu şairlerin topu birmiş gibi genellemeler yapıldığında, atılacak çöpü gösterir gibi “80 kuşağı” deniyor. oysa, niteliği tartışılmalı, büyük bir dağılma/farklılaşma söz konusu 80’lerde. 80 öncesi kuşakla...

kuyucaklı yusuf (sabahattin ali),roman özetleri, şiir öykü roman

kuyucaklı yusuf  (sabahattin ali) tanzimattan 1950’lere kadarki türk romanımızın ana sorununu batılılaşma oluşturuyordu. yazarlarımız içinde bulunduğu toplumun aynası olmaya çalışmıyor, toplumu sorgulamıyorlardı. buradan da anlaşılacağı üzere halk, ezilen köylü, işçi sınıfını konu alan eserlere 1950’li yıllardan sonra görebiliyoruz. işte kuyucaklı yusuf bu konuları içine alan onları inceleyen ilk kitap olması dolayısıyla önemlidir. kuyucaklı yusuf’ta bir yanda eşraf bürokrasi, zengin kesim bir yanda da ezilen halk bulunmaktadır. kuyucaklı yusuf eserin adından da anlaşılacağı üzere yusuf’un öyküsüdür. sosyal açıdan yusuf içinde bulunduğu kent toplumuna kendini yabancı hisseder; yalnız ve mutsuzdur. istediği tek şey muazzez ile birleşmektir. elverişsiz koşu...

salih bolat'la yeni şiir kitabı 'kanıt'ı konuştuk...

salih bolat'la yeni şiir kitabı 'kanıt'ı konuştuk...   ' hüzünler, yalnızlıklar, itiraflar, öfkeler var bu şiirlerde' birkaç ay önce 'yol ayrımı' adlı seçme şiirler kitabı yayımlanan salih bolat, yeni şiirlerinden oluşan 'kanıt' ile okur karşısında bu kez. şair, 'yokluk' içinde yazdığı şiirleri varlığına kanıt olarak sunuyor. mehmet çakır şiirleriniz, bir yoklukta var olduğunuzu kanıtlamak için yazılmış, yanılıyor muyum? - sadece benim şiirimin kaygısı değil; tüm sanatların temel kaygısı varoluş kaygısı. bunun bendeki tezahürü, bir yokluğun altını çizmek; onu şekillendirmek biçiminde ortaya çıkıyor. tabii oradaki yokluk kavramını şiir dili açısından biraz açmak gerekir. şairin şiir anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan b...

şair/şiir

  şiir / derya çolpan şiir nedir? şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir. platon da şiiri t...

“şiir dediğimiz şey paylaşmak içindir” 1/ mehmet ert

“şiir dediğimiz şey paylaşmak içindir” <kitap-lık, sayı: 84 haziran 2005> mehmet erte ’80 kuşağı içinde anılan şairlerin bir ortak paydasını bulmanın güç olduğundan, 80’li yıllarla birlikte akımların (bir daha “akım” sözcüğünden bahsedilemeyecek şekilde) ortadan kalktığından söz edilir genellikle. ama bir şiir akımını işaret eder gibi “80 kuşağı” dendiğine de çok sık rastlıyoruz. gerçi son söylediğim, sanıyorum bu kuşağın olumsuz yönleri ele alınacağı zaman yapılıyor; eğilimleriyle, kaynaklarıyla bu şairlerin topu birmiş gibi genellemeler yapıldığında, atılacak çöpü gösterir gibi “80 kuşağı” deniyor. oysa, niteliği tartışılmalı, büyük bir dağılma/farklılaşma söz konusu 80’lerde. 80 önces...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !