× "

safevi devletinin yıkılışı

" arama sonuçları

akkoyunluların- siyasî tarih

1) akkoyunluların menşei ve kurulusu akkoyunlular, 1340-1514 yılları arasında doğu anadolu, azerbaycan ve ırak’ta hüküm sürmüş olan bir türkmen hanedanıdır. devletin kurucusu olan kara yülük osman bey oğuzların bayındır boyuna mensuptur. bu sepele akkoyunlu devleti’ne bayindiriyye devleti de denilmektedir. akkoyunluların anadolu’ya ne zaman ve hangi yoldan geldikleri bilinmemektedir. ancak moğol istilası sonucunda anadolu’ya gelen pek çok türkmen grubu arasında bayındır türkmenlerinin de bulunduğu tahmin edilmektedir. akkoyunlu oymağının anadolu’ya geliş tarihi hakkında en güvenilir bilgiyi, akkoyunlu sülâlesinin tarihi olan ebu bekr-i tihrani’nin eserinde bulmak mümkünd...

7.sınıf sosyal bilgiler 3.ünite ders notu

3.ünite: türk tarihinde yolculuk anadolu, anayurt bilinmesi gereken kavramlar: 1.fetih 2.gaza 3.iskan 4.siyasi güç anadolu ya türk akınları: ilk türk akınları 4.yy. da avrupa hunları, 6.yy. da sabar türkleri tarafından yapıldı. ancak bu akınlar yurt edinme amacını taşımıyordu. yurt edinmek amacıyla ilk akınları 1015 yılında çağrı bey yaptı. türklerin anadolu’ya aileleri ile birlikte gelmeleri yerleşmek amacıyla geldiklerinin bir göstergesidir. pasinler (hasankale) savaşı (1048) sebeb:5.000 kişilik bir selçuklu ordusunun bizans tarafından pusuya düşürülmesi. önemi: bizans ile b.selçuklu devleti arasında yapılan ilk büyük savaştır. sonuç: selçuklul...

kerkük.net

ırak'ta türkmen tarihi (araştırma) birinci ünite 1.türkmen kimdir. 2.türkmen adın anlamı. 3.türkmen boylarının ad ve yurtları. ikinci ünite 1.ırak'ta türkmenlerin tarihi kökeni 2.ırak'ta türkmen varlığın ilk tarihi başlangıçları. 3.buveyhi devleti döneminde türkmenler. 4.selçuklar döneminde türkmenler. 5.musul'da atabeylik devleti. 6.erbil beylik atabeyliği. 7.kerkük'te kapçak beyliği. üçüncü ünite ırak'ta bağımsız türkmen hükümetleri. 1.celayir hükümeti. 2.karakoyunlu devleti. 3.akkoyunlu devleti. 4.ırak'ta safevi devleti. 5.moğol döneminde türkmenler. 6.osmanlı yönetim döneminde türkmenl...

osmanlı devletinin yükselme dönemi

yükselme dönemi ( 1453 - 1579 ):  bu dönem; 1453 yılında fatih'in istanbul'u almasıyla başlar. 1579 yılında sokullu mehmet paşa'nın ölümüne kadar sürer. bu dönemde osmanlı devleti, basra'dan viyana'ya, kırım'dan cezayir'e kadar uzanan bir imparatorluk haline gelmiştir. bu dönemde fatih, yavuz ve kanuni gibi padişahlar ve büyük vezir sokullunun başarıları göz kamaştıracak değerdedir. fatih dönemi (2.mehmet)  (1451-1481) : 1453’te istanbulu alarak başkent yaptı. ortodoks kilisesinin varlığı sürdürülmüştür. veziri (çandarlı’yı) idam ettirdi. kul kökenlilere vezirlik verilmeye başlandı. veziri azam padişahın mutlak vekili oldu. arnavutluk, sırbistan ve bosna osmanl...

türk - iran ilişkilerinin tarihi gelişimi

türk - iran ilişkilerinin tarihi gelişimigiriş:acem deyimi, iran’daki etnik durum ve iran türkleri:halk arasında iranlılar için yerleşmiş deyimlerden biri de, acem’dir. acam sözcüğünün çoğulu olan acem, arapların kendilerinden olmayan yabancılar için kullandıkları bir deyimdir. bu deyim özellikle islamiyet’ten önce arap edebiyatçıları tarafından bütün yabancılar için kullanılmıştır. zaman zaman farisi deyimi de kullanılmakla beraber, acem deyimi eskiden coğrafyada iran’ı belirtir ve iran devletinin yönetimi altındaki kavimlere de denirdi. farslar bu kavimlerin bir bölümü olduğu gibi, onların yanında türk, med, ve benzeri kavimler de vardı.acem ülkesi de...

sosyal bilgiler

<< < (3/6) > >> her insan tarihçidir:                        7. sınıf sosyal bilgiler testsoruları1-aşağıdakilerden   hangilerinin tamamı  karadeniz bölgesinden elde edilir?    a)çay –fındık           b)mısır- bakır   c)  taş kömürü- çay   d)tütün –taş kömürü2-aşağıdakilerden hangisi marmara bölgesinin özellikleri arasında yer almaz?    a)asya ve avrupa’da toprakları vardır    b)yerşekilleri engebelidir    c)kuzey anadolu kırık hattı bölgesinin ortasından geçer    d)ulaşım gelişmiştir3-i&cce...

türk - iran ilişkilerinin tarihsel gelişimi - selçuklu osmanlı i

halk arasında iranlılar için yerleşmiş deyimlerden biri de, acem’dir. acam sözcüğünün çoğulu olan acem, arapların kendilerinden olmayan yabancılar için kullandıkları bir deyimdir. bu deyim özellikle islamiyet’ten önce arap edebiyatçıları tarafından bütün yabancılar için kullanılmıştır. zaman zaman farisi deyimi de kullanılmakla beraber, acem deyimi eskiden coğrafyada iran’ı belirtir ve iran devletinin yönetimi altındaki kavimlere de denirdi. farslar bu kavimlerin bir bölümü olduğu gibi, onların yanında türk, med, ve benzeri kavimler de vardı.acem ülkesi denince iran hatıra gelir, acemce farsça’yı ifade eder, acemleşmek denilince de iran kültürü ve uygarlığı içinde benliğini kaybetmek anlaşılırdı. binlerce yıl önce iran yaylasına yerleşmiş olan ari kökenli iranlıları...

|tarih bilgisi| türk - iran ilişkilerinin tarihsel gelişimi - se

acem deyimi, iran’daki etnik durum ve iran türkleri: halk arasında iranlılar için yerleşmiş deyimlerden biri de, acem’dir. acam sözcüğünün çoğulu olan acem, arapların kendilerinden olmayan yabancılar için kullandıkları bir deyimdir. bu deyim özellikle islamiyet’ten önce arap edebiyatçıları tarafından bütün yabancılar için kullanılmıştır. zaman zaman farisi deyimi de kullanılmakla beraber, acem deyimi eskiden coğrafyada iran’ı belirtir ve iran devletinin yönetimi altındaki kavimlere de denirdi. farslar bu kavimlerin bir bölümü olduğu gibi, onların yanında türk, med, ve benzeri kavimler de vardı. acem ülkesi denince iran hatıra gelir, acemce farsça’yı ifade eder, acemleşmek denilince de iran kültürü ve uygarlığı içinde benliğini kaybetmek anlaşılırd...

dünya kronolojisi

  dünya kronolojisi m.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçişm.ö. 3500-3000, dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçişm.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşum.ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmalarım.ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışım.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşmasım.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışım.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın atlantik kıyılarına ulaşmasım.ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının suriye'de ve filistin'de yaygınlaşmasım.ö. 1000, yıllarında, ortad...

dünya tarihi kronoloji sıralaması

dünya tarihi (kronolojik özet) i.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş i.ö. 3500-3000 dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçiş i.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşu i.ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları i.ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı i.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması. i.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı. i.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın atlantik kıyılarına ulaşması. i.ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının suriye'de ve filistin'de yaygınlaşm...

dünya tarihi

(kronolojik özet) i.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş i.ö. 3500-3000 dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçiş i.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşu i.ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları i.ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı i.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması. i.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı. i.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın atlantik kıyılarına ulaşması. i.ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının suriye'de ve filistin'de yaygınlaşması. i.ö. 1000 yıllarında, o...

genel andizi

m.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçişm.ö. 3500-3000 dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçiş m.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşum.ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmalarım.ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışım.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması.m.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı.m.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın atlantik kıyılarına ulaşması.m.ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının suriye'd...

dünya kronolojisi

              dünya kronolojisi m.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçişm.ö. 3500-3000, dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçişm.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşum.ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmalarım.ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışım.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşmasım.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışım.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın atlantik kıyılarına ulaşmasım.ö. 1300, dolaylar...

dünya tarihi kronolojisi

 dünya tarihi kronolojisi                    derleyen:nezaket bolat i.ö. 8500-7000, ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş i.ö. 3500-3000 dicle-fırat ve nil vadilerinde uygarlığa geçiş i.ö. 4000-3000, uygarlığın sümer'de doğuşu i.ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları dolayları, yazılı kayıtların başlayışı i.ö. 2000'den az önce, mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması. i.ö. 1700 dolayları, hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı. i.ö. 1700, avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının avrupa'nın a...

ırak'ta türkmen tarihi

kaynak:http://www.kerkuk.net (yazar) ırak'ta türkmen tarihi(araştırma) birinci ünite 1.türkmen kimdir. 2.türkmen adın anlamı.3.türkmen boylarının ad ve yurtları.ikinci ünite 1 ırak'ta türkmenlerin tarihi kökeni2.ırak’ta türkmen varlığın ilk tarihi başlangıçları.3.buveyhi devleti döneminde türkmenler.4.selçuklar döneminde türkmenler. 5.musul’da atabeylik devleti.6.erbil beylik atabeyliği.7.kerkük’te kapçak beyliği.üçüncü ünite ırak’ta bağımsız türkmen hükümetleri.1.celayir hükümeti.2.karakoyunlu devleti.3.akkoyunlu devleti.4.ırak’ta safevi devleti.5.moğol döneminde türkmenler. 6.osmanlı yönetim döneminde türkmenlerin ırak’a girmeleri.dördüncü ünite:1.türkmenler ırak’ın yeni ve çağdaş tarihinde. 2.ırak’ta türkmenlerin yerleşim böl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !