× "

sagu

" arama sonuçları

sözlü dönem ürünleri ( sav , sagu , koşuk , destan )

1. koşuk Ø hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir. Ø kopuz eşliğinde söylenir. Ø yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler. Ø nazım birimi dörtlüktür. Ø bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb) Ø bu şiirlerin islâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır. Ø sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir. 2. sagu Ø ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir. Ø ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir. Ø koşuk nazım şekliyle söylenir. Ø bu şiirlere islâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, divan edebiyatında “mersiye” denir Ø “yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir. ...

"sagu ve koşuk” sözcüklerinin anlamları

  islamiyet öncesi türklerde ölen kişilerin arkasından yakılan ağıtlara sağu denir. yine aynı dönemde tabiatın güzelliklerini, aşkı ve sevgiyi işleyen şiirlere de koşuk adı verilir.     koşuk: “sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. bu tür daha sonra halk edebiyatında “koşma” adıyla anılmıştır. sagu: “yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir. benzerlikleri: a) dili öz türkçedir. b) ikisi de anonimdir. c) hece ölçüsü kullanılmıştır. d) her ikisinde söz&n...

lise2 sagu konu anlatımı

  eski türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine "yuğ töreni", bu törenler­de söylenen şiirlere "sagu" adı veril­miştir. sagular da koşuklar gibi "ko­puz" eşliğinde söylenmiştir. ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden doğan acıyı dile getiren sagular, bir tür "ağıt"tır. sagular, sanat kaygısından uzaktır. samimi bir dille söylenmiştir. sagular, koşuk nazım şekliyle söylenir. divan-ı lûgati't türk'te yer alan alp er tunga sagusu, bu türün önemli b...

sagu ve özellikleri

sagu ve sagunun özellikleri (edebiyat dersi konu anlatım)   ø      ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.   ø      ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.   ø      koşuk nazım şekliyle söylenir.   ø      bu şiirlere islâm sonrası halk  edebiyatında “ağıt”, divan edebiyatında “mersiye” denir   ø      “yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.   &osl...

sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

anlama ve yorumlamasagu ile koşuk arasındaki benzerlikler:ikisi de sözlü edebiyat ürünüdür. ikisi de 7li hece ölçüsüyle yazılmıştır. ikisinde de deyimler ve edebi sanatlar vardır. her ikisi de dörtlüktür. ikisinin de kalıbı 4+3 tür. uyak şemaları aynıdır.(düz uyak)farklılıklar:sagunun nazım şekli: sagutema: acıkoşukun nazım şekli: koşuktema: sevinç, savaş, aşk...

sagu neden soru cümlesiyle başlar?

sagular bilindiği gibi ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.dolayıısyla sagularda yaşanan olaya yani gerçekleşen ölüm hadisesine inanılmak istenmez.büyük bir şaşkınlık,feryat ve acı vardır.bunun sonucu olarak sagu bu inanmamak istememenin bir ifadesi olarak soru cümlesiyle başlar....

sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

anlama ve yorumlama sagu ile koşuk arasındaki benzerlikler: ikisi de sözlü edebiyat ürünüdür. ikisi de 7li hece ölçüsüyle yazılmıştır. ikisinde de deyimler ve edebi sanatlar vardır. her ikisi de dörtlüktür. ikisinin de kalıbı 4+3 tür. uyak şemaları aynıdır.(düz uyak) farklılıklar: sagunun nazım şekli: sagu tema: acı koşukun nazım şekli: koşuk tema: sevinç, savaş, aşk...

01 - türkün türbesi (sagu)

karanlığa can düştü acı haber yetiştiateş sardı her yanı sanki alem tutuştuuçmağa vardı gönül emri ferman yürüdükolum kanadım kırık ulu kervan yürüdütekbiri ilahiki kar düşerken felektenkar ile abdest aldık nur düşerken felektenay-yıldızlı tabutun nişanında sır gizlibülbüllerin feryadı goncalarda zar gizliben sana sus diyemem ağla karanfil ağlabozkurtların yastadır şimdi karalar bağlagideriken semadan kar düştü çiçeklerekerem yangını gibi ar düştü çiçeklerevakit tamam olunca kapıları açtılarsırattan geçer iken el eyleyip geçtilersonunda şehitlerin buluştuğu an geldikapıları açtılar dediler ki han geldio anda safa geçti imamoğlu &oum...

sözlü dönem ürünleri ( sav , sagu , koşuk , destan )

1. koşuk Ø hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir. Ø kopuz eşliğinde söylenir. Ø yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler. Ø nazım birimi dörtlüktür. Ø bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb) Ø bu şiirlerin islâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır. Ø sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir. 2. sagu Ø ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir. Ø ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir. Ø koşuk nazım şekliyle söylenir. Ø bu şiirlere islâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, divan edebiyatında “mersiye” denir Ø “yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir. ...

edebiyat terimleri, şiveye mugayeret, şaheser, sadr, sagu, sakin

sadr bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. sagu islamiyet öncesi türk edebiyatında ölen kimselerin arkasından söylenen şiirler. sevilen, sayılan özellikle gösterdiği kahramanlıklarla tanınmış kimselerin ölümü üzerine ozanlar tarafından, yuğ adı verilen cenaze törenlerinde okunur, ölen kişinin yiğitliği, iyiliği, cömertliği, faziletleri dile getirilirdi. sakiname sakiye (içki sunana) seslenmek yoluyla içkiyi (çokluk şarabı) ve içki meclislerini, adetlerini, içkiyle alakalı bütün düşünce, duygu ve kavramı bazan tasavvufi, bazan da dünyevi işleyen şiirler. mesnevi şeklinde yazılır. terkib-i bend, terc-i bend veya kaside şeklinde de görülür. saliye divan edebiyatımızda yeni yılı kutlamak için yazılan şiirler. bu şiirlerde da...

sagu neden soru cümlesiyle başlar?

sagular bilindiği gibi  ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.dolayıısyla sagularda yaşanan olaya yani gerçekleşen ölüm hadisesine inanılmak istenmez.büyük bir şaşkınlık,feryat ve acı vardır.bunun sonucu  olarak sagu bu inanmamak istememenin bir ifadesi olarak soru cümlesiyle başlar. ...

sagu ve koşuk arasındaki benzerlik ve farklılıklar

koşuk: yıgıtlık,ask,doğa guzellıklerını dıle getıren şiirlerdir.çogunlukla 7'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.uyak düzeni aaab/cccb/dddb biçimindedir. sığır denen av törenlerinde ve şölenlerde söylenmıstır. sagu: ölen birinin ardından hissedilen ve yaşanan acının dile getirildiği şiirlerdir.nazım birimi,ölçüsü ve uyak düzni koşuk gibidir.bunlar "yuğ" denen ölüm törenlerinde söylenmiştir...

koşuk-sav-sagu islamiyet öncesi türk ed...

koşuk             öpkem kelip ogradımarslanlayu kökredimalplar başın togradımemdi meni kim tutarkanı akıp yoşuldukabı kamug deşildiölüg birle koşuldutogmuş küni uş batar             kaklar kamug kölerdi             taglar başı ilerdi             ajun tını yılırdı             tütü çeçek çerkeşüretil suwı aka tururkaya tübi kaka tururbalık telim baka turur kölün takı küşerürgünümüz tü...

koşuk ve sagu

1.koşukislamdan önce sığır törenlerinde, şölenlerde, totemin kurban edildiği ziyafetlerde, zaferle biten savaş sonlarında halkı heyecanlandırmak için okunan şiirlere koşuk denir.a. hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.b. nazım birimi dörtlüktür. c. bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)d. 7’li hece vezniyle söylenirdi.e. genellikle lirik şiirledir. bu yüzden koşukların duygu yönü ağır basar.f. kopuz eşliğinde söylenir.g. yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler. h. bu şiirlerin islâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır.2. saguislam öncesi türkler arasında , bir kahraman, bir devlet büyüğü öldüğünde bunlar için yapılan yuğ adı verilen yas törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlere sagu denir.a. ölen bir kişinin arkasınd...

sa-gu filmin merkezindeki insanlar

arkadaşlar merhaba... ben de bi blog actım sinema ilgili herşeyi yazacağım insallah begenırsınız:)   afm sinemalarının düzenlediği if festivalinde mutlaka izlemeniz gereken filmler taxidermia mide bulandırıcı, tiksindirici fakat her anında gilliam-vari, büyüleyici ve sıradışı bir görsel estetik yakalayan taxidermia’da bir aileden üç kuşak erkeğin hikâyesine tanık oluyoruz: büyükbaba, baba ve oğul. 2. dünya savaşı sırasında görevli olan büyükbaba, garip fanteziler diyarında yaşar; en büyük arzusu, aşktır. dev bir cüsseye sahip olan baba, savaş sonrası sovyet döneminin atletidir; hedefi başarı kazanmak, yarıştığı dal ise hızlı yemek yemektir. torun, ufak tefek, edilgen bir tahnitçidir; ancak arzusu babasından da büyükbabasında da daha büyüktür: ölümsüzlük. kendi bedenini ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !