× "

sahnı seman

" arama sonuçları

nasıl eğitim gördüler

osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.     ı)örgün eğitim müesseseleri ıı.)yaygın eğitim müesseseleri ı)örgün eğitim müesseseleri: bu müesseseler  belirli yaş ve bilgi seviyesine gelmiş insanları belirli zaman ve disipline göre yetiştirmek amacıyla kurulmuş müesseselerdir.bu eğitim müesseseleri askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayırabilir. 1)sivil eğitim müesseseleri: a)siby...

osmanlıda eğitim sistemi

  osmanlı eğitim sistemi               osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.               ı)örgün eğitim müesseseleri   ıı.)yaygın eğitim müesseseleri       ı)örgün eğitim müesseseleri:   bu müesseseler  belirli yaş ve bilgi seviyesine g...

osmanlıda eğitim sistemi

osmanlıda eğitim sistemi   osmanlı eğitim sistemi               osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.               ı)örgün eğitim müesseseleri   ıı.)yaygın eğitim müesseseleri       ı)örgün eğitim müesseseleri:   bu müesseseler  b...

kınalızade hasan çelebi (gülce-bahçe)

      osmanlı döneminde, düşleriyle yetişen aşkın dehlizlerine, yürüyorken gelişen yaşamın yaprağına, gözleriyle ilişen yepyeni heveslerle, yakınların gözü şen …olan ve kendisi yola düşen, ….müderris kınalı zade hasan çelebi …..bin beş yüz kırk altı yılında bursa’da doğdu ……fıkıh ve kelam âlimlerinin büyüklerinden oldu ……..cehaletini ilim ve irfan ile kovdu…   babası bilgin kınalı zade ali efendiydi müderrislik ailecek onların hepten fendiydi ...

atatürk diyor ki: fatih sultan mehmet büyük adamdı büyük…”

  atatürk diyor ki: fatih sultan mehmet büyük adamdı büyük…” haberler, sinan meydan 29 mayıs 2010 ayakta uyuyan vatanseverler evet atatürk, fatih sultan mehmet için, “büyük adamdı büyük…” demiştir her seferinde…. kimilerimiz nasıl da ayakta uyuyoruz, kısır ideoljik tartışmalar içinde…. nasıl da en büyük değerlerimizi “yobaza” “liboşa” kaptırıyoruz gündüz düşleri görürken…. bir taraftan “aydın”, “çağdaş”, “vatansever”, “ulusalcı” ve atatürkçü geçinirken diğer taraftan en büyük ulusal de...

siyaset ilmi

elektironik ve sanal devrimlerin rüzgar hızıyla yaşandigı yirminci yüzyılın yaşadıgımız diliminde yani bu gün kendi kendime cagın neresindeyiz diye kıyaslamalar yapıyordum.bir kitap iki defterle üniversite bitiren gençlerimizin halinden pekte ümitsizce tarihin tozlu sayfaları arasında gezinirken ilginç bir şey gözüme ilişti.işte o zaman bizim ne mazide kalmayı başarabilmiş nede medeniyetin,ilmin icaplarına ayak uydurmayı başaramamış,ici boş ucube nesiller oldugumuzu cok daha iyi kavradım.hadise şu. devir fatih sultan mehmetin şatafatlı,şaşalı zamanlarıdır.imparatorluk hızla büyürken sahnı seman gibi o devrin dünyaca meşhur üniversiteside istanbulda kurulur.cihanın tüm ilim adamları,alimler istanbula akın eder....

osmanlılarda devlet yönetimi

osmanlılarda devlet yönetimi   2.ahmet zamanında (1603-1617) tahta geçme şekli kesin bir kaideye bağlandı. en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı getirildi. ( ekber – erşet usulü)   16.yy sonlarına kadar osmanlı padişahları şehzadeliklerinde sancaklara sancakbeyi olarak gönderilip lala denilen birinin yanında eğitim ve tecrübe kazanırlardı.   osmanlı sarayı, enderun (içsaray) ve birun (sarayın dış bölümü) adı verilen iki bölümden oluşurdu. enderun, padişahın özel hayatını geçirdiği bölümdü. bu bölümde, enderun denilen saray okulu ve harem bulunurdu. enderun, medrese dışında en köklü okul olup yönetici ye...

osmanlı medrese eğitimi

osmanlı medrese eğitimiyıldırım bayezid devrinde 1389-1402 ilk osmanlı darüşşifasının binası yanında bir organizasyona kavuşturulduğu anlaşılan osmanlı medreselerinin ıı.murad devrinde inkışaf ettiği anlaşılır. fatihin kurduğu ilmiye teşkilatına örnek olarak tetimme medreselerinin de bu devirde ortaya çıktığı söylenir. nitekim ıı.murad ın edirne de tesis ettiği halebiye medresesinde bir tetimme kısmının olduğu görülür.osmanlı medreselerinin asıl tekamülü fatih devrinde vukuubuldu. fatih istanbulun fethine müteakip önce süleymaniye çevresinde ve ardından zeyrekte eğitimi başlattı. ardından kendi adıyla anılan semtte sahnı seman denen 8 medreseyi tesis edip veziriazam mahmut paşa, molla hüsrev ve ali kuşçu gibi ...

osmanlı eğitim sistemi nasıldı?

osmanlı eğitim sistemi   osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur.devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz.   ı)örgün eğitim müesseseleriıı.)yaygın eğitim müesseseleriı)örgün eğitim müesseseleri:bu müesseseler  belirli yaş ve bilgi seviyesine gelmiş insanları belirli zaman ve disipline göre yetiştirmek amacıyla kurulmuş müesseselerdir.bu eğitim müesseseleri askeri ve sivil olmak üzere iki kısma ayırabilir.1)sivil eğitim müessesel...

osmanlılarda medrese eğitimi

osmanlılarda medreseyıldırım bayezid devrinde 1389-1402 ilk osmanlı darüşşifasının binası yanında bir organizasyona kavuşturulduğu anlaşılan osmanlı medreselerinin ıı.murad devrinde inkışaf ettiği anlaşılır. fatihin kurduğu ilmiye teşkilatına örnek olarak tetimme medreselerinin de bu devirde ortaya çıktığı söylenir. nitekim ıı.murad ın edirne de tesis ettiği halebiye medresesinde bir tetimme kısmının olduğu görülür.osmanlı medreselerinin asıl tekamülü fatih devrinde vukuubuldu. fatih istanbulun fethine müteakip önce süleymaniye çevresinde ve ardından zeyrekte eğitimi başlattı. ardından kendi adıyla anılan semtte sahnı seman denen 8 medreseyi tesis edip veziriazam mahmut paşa, molla hüsrev ve ali kuşçu gibi ali...

osmanlılarda medrese

osmanlılarda medreseyıldırım bayezid devrinde 1389-1402 ilk osmanlı darüşşifasının binası yanında bir organizasyona kavuşturulduğu anlaşılan osmanlı medreselerinin ıı.murad devrinde inkışaf ettiği anlaşılır. fatihin kurduğu ilmiye teşkilatına örnek olarak tetimme medreselerinin de bu devirde ortaya çıktığı söylenir. nitekim ıı.murad ın edirne de tesis ettiği halebiye medresesinde bir tetimme kısmının olduğu görülür.osmanlı medreselerinin asıl tekamülü fatih devrinde vukuubuldu. fatih istanbulun fethine müteakip önce süleymaniye çevresinde ve ardından zeyrekte eğitimi başlattı. ardından kendi adıyla anılan semtte sahnı seman denen 8 medreseyi tesis edip veziriazam mahmut paşa, molla hüsrev ve ali kuşçu gibi ali...

medreseler

ders okutulan yer anlamında olan medresenin kültürel bir kurum olarak ilk ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. fakat her islam ülkesinde farklı zaman ve şartlarda ortaya çıkmıştır. araştırmalar ilk medreselerin türkistan ve horasan’da ortaya çıkıp yayıldığını gösterir. anadolu’da ilk olarak xıı. yüzyılda artuklular, danişmendliler, eyyubiler, and. selçukluları, medrese kurdular. fakat and. selçukluları büyük medreseleri xııı. yy.’da anadolu’ya hakim olduktan sonra kurdular. yine xııı. yy.’da mengücek, ilhanlı, dulkadir, aydınoğulları medrese açtılar. xıv. yy’da ise; hamitoğulları, menteşe, karamanoğulları, saruhan, çandaroğulları, germiyan ve...

bazı cami türbe ve çeşmeler

hoca aksamseddin camii ulu haci mescidi (asagi mescid) haci pir camii (tabaklar camii) yahya pasa camii(kirmizi cami) cami evsat (orta camii) alisan camii ısfendiyaroglu müderris camii hizir bey hamami ısmail bey hamami haci gani hamami muhammed bagir hz. türbesi elif dede türbesi tasköprüzade hayrettin halil türbesi kulaksiz ömer efendi türbesi mahrem türbesi firincik türbesi kizil kare (kayincak türbesi) batallar türbesi diger türbeler cumhuriyet meydan sadirvani kahve önü sadirvani murat bey çesmesi müderris camii ve yukari hamam suyu ısmail bey hamami suyu alisan çesmesi karabacak suyu ve çesmesi yenice mahalle suyu mahrem çesmesi kuzu suyu ısmail bey suyu son söz hoca aksem...

osmanlıda bazı türbe ve camiler

hoca aksamseddin camiiulu haci mescidi (asagi mescid)haci pir camii (tabaklar camii)yahya pasa camii(kirmizi cami)cami evsat (orta camii)alisan camiiısfendiyaroglu müderris camiihizir bey hamamiısmail bey hamamihaci gani hamamimuhammed bagir hz. türbesielif dede türbesitasköprüzade hayrettin halil türbesikulaksiz ömer efendi türbesimahrem türbesifirincik türbesikizil kare (kayincak türbesi)batallar türbesidiger türbelercumhuriyet meydan sadirvanikahve önü sadirvanimurat bey çesmesimüderris camii ve yukari hamam suyuısmail bey hamami suyualisan çesmesikarabacak suyu ve çesmesiyenice mahalle suyumahrem çesmesikuzu suyuısmail bey suyuson söz hoca aksemseddın camıımerkez cami kebir mahallesindedir.son cemaat mahalli dahil 800 m kare kulanim alanina sahip ve 1800 kisi cemaat almaktadir ....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !