× "

sahra matbaası

" arama sonuçları
mübadilleri taşıyan gemiler

mübadilleri taşıyan gemiler

  mübadilleri taşıyan gemiler 30 ocak 1923 tarihinde imzalanan lozan antlaşmasına göre rumeli’nden anadolu’ya göç edecek olan müslüman halkın sevkiyatları tren ve gemi ile yapılmış olup sevkiyat 1923 yılı kasım ayında başlamıştır.   tren ile ile yapılan sevkiyatlar daha çok kavala kazasının sarışaban nahiyesine bağlı iç bölge köylerinde yerleşik mübadillerin “hüseyinköy” tren istasyonunda toplanması ile buradan istanbul’a , oradanda gemiler ile sinop ve samsun’a yapılmıştır. gemi ile yapılan sevkiyatlarda gemilerin kalktığı limanlar yunanista’ın selanik, preveze  ve kavala limanı kentleri ile  sakız, limni, midilli ve girit adalarıdır. ...

başlangıçtan yirminci yüzyıla türk dili tarihi (prof.dr.ahmet bi

ń ä ś á ǖ ā Ø ġ « √ µ – é ŋ başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi ahmet b. ercilasun akçağ yayınları / 603 araştırma - inceleme / 50 ısbn 975-338-589-7 başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi bu kitabın bütün haklan akçağ a.ş.'ne aittir. prof. dr. ahmet b. ercilasun kapak ı emin bebek sayfa düzeni ı akçağ dizgi ünitesi baskı ı başer matbaası - 356 88 88 1. baskı ı ankara 2004 türk dili tarihi içindekiler söz başı 13 giriş türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri 17 1. altay dilleri teorisi 17 2. büyük aile teorileri 27 2. l.nostratik teorisi 27 2. 2. avrasyatik teorisi 28 3..dünya dillerinin sınıflandırılması 29 birinci bölüm türkler...

bestelenen şiirler

cemal safi   sayfa kat egorileri : türk şair taslakları | türk şairler | 1938 doğumlular | yaşayan insanlar      vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara cemal safi   dosya:cemal safi.jpg şair doğum 1938 samsun cemal safi, şair. 1938 yılında samsun’da doğdu. babası merhum mehmet safi, annesi merhume ayşe safi'dir. öğrenimine sakarya ilkokulu'nda başladı. samsun sanat okulunda son verdi. cemal safi evli ve üç çocuk babasıdır. ilk şiirlerini orhan gencebay besteledi. 1990 yılında...

taraf gazetesi-tarihten intihar notları-ayşe hür

  “geçtiğimiz aylarda, tsk mensubu 11 subay çeşitli nedenlerle intihar etti. aslında geçen yıldan beri intihar eden subay sayısı 20’ye yaklaştı. görünüşte bu intiharların arkasında gönül işlerinden yolsuzluğa, fuhuş ve uyuşturucu ticaretinden ergenekonculuğa, ekonomik sorunlardan amir baskısına kadar uzanan pek çok neden yatıyor. ‘görünüşte’ diyorum çünkü bugüne dek ne tsk’dan, milli savunma bakanlığı’ndan, ne tbmm’den, ne olayları soruşturan adli mercilerden, ne de ölenlerin ailelerinden tatmin edici bir açıklama geldi. bunun bir istisnası, internette özel hayatına dair haberlerin dolaşmasından dolayı...

osmanlı sultanları

önsöz konuyla ilgili sesli dosyayı dinlemek için lütfen tıklayınız! osmanlı devletinin kurucusu osman gazi’dir. babası ertuğrul gazi’dir. bunun da babası süleyman şah’tır. oğuzların en kıymetlisi, kayı hanın kabilesi idi. bunun torunlarından süleyman şah, cengiz zamanında anadolu tarafına gelip, 1229 senesinde fırat’ta boğuldu. dört oğlu kaldı. bunlardan ertuğrul bey, cengizlerden uzaklaşmak için, kabilesi ile sivas tarafına geldi. bir tatar ordusu ile, selçuk ...

11. sınıf edebiyat dersi konuları anlatımı, tanzimat edebiyatı,

tanzimat edebiyatı)tanzimat edebiyatının genel özellikleri nelerdirtanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 kasım 1839′da reşit paşa tarafından ilan edilen ve gülhane hattı hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. bu olay daha sonraları tanzimat fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. edebiyat tarihçilerimizde 1839 yılını tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.19. yy. osmanlı imparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. ardı ardına alınan yenilgiler, geniş os...

gezginsahaf 40.eski kitap mezadı

gezgin kitapevi 40.eski kitap mezadı27 eylül 2009, saat;13.30propoganda, sadri ertem, ankara 1941, 334 sayfa, 25 istiklal savaşının içyüzü, şerif güralp, istanbul 1958, 239 sayfa, sırtı deri cilt, 30 umumi tarih, son müfredat programlarına muvafık olarak yeniden yazılmıştır, üçüncü cilt, kanaat kütüphanesi 1929, 432 sayfa, 25 umumi tarih, birinci cilt, kanaat kütüphanesi, istanbul 1929, 312 sayfa, 25 nurcular arasında bir ay inanç sömürücüleri, yılmaz çetiner , varlık yayınları, 1964, 75 sayfa, 10 topkan’ın sürekli takvimi, ankara neşriyat, ankara üniversitesi basımevi 1962,136 sayfa, ahmet kuşal’a imzalı, 10 yolların sonu, hüseyin nihal atsız, is...

önsöz

osmanlı devletinin kurucusu osman gazi’dir. babası ertuğrul gazi’dir. bunun da babası süleyman şah’tır. oğuzların en kıymetlisi, kayı hanın kabilesi idi. bunun torunlarından süleyman şah, cengiz zamanında anadolu tarafına gelip, 1229 senesinde fırat’ta boğuldu. dört oğlu kaldı. bunlardan ertuğrul bey, cengizlerden uzaklaşmak için, kabilesi ile sivas tarafına geldi. bir tatar ordusu ile, selçuk sultanı alaüddin savaş ediyordu. selçuklulara yardım etti. sultan, ertuğrul beyin kayı han kabilesini ankara civarına yerleştirdi. sonra, beşyüz kişi ile söğüt’e yerleşti. ertuğrul gazi etrafın fethi ve islamiyet’in yayılması için bütün gayreti ile çalıştı. çok cömertti, fak...

islami bilgiler

yeni sayfa 1 osmanlı  önsöz   osmanlı devletinin kurucusu osman gazi’dir. babası ertuğrul gazi’dir. bunun da babası süleyman şah’tır. oğuzların en kıymetlisi, kayı hanın kabilesi idi. bunun torunlarından süleyman şah, cengiz zamanında anadolu tarafına gelip, 1229 senesinde fırat’ta boğuldu. dört oğlu kaldı. bunlardan ertuğrul bey, cengizlerden uzaklaşmak için, kabilesi ile sivas tarafına geldi. bir tatar ordusu ile, selçuk sultanı alaüddin savaş ediyordu. selçuklulara yardım etti. sultan, ertuğrul beyin kayı han kabilesini ankara civarına yerleştirdi. sonra, beşyüz kişi ile söğüt’e yerleşti. ertuğru...

eshÂb-ı kirÂm 9.bölüm

190 -  osman bin affân: osman bin affân bin ebil'âs bin ümeyye bin abd-i şems, eshâb-ı kirâmın büyüklerinden, cennet ile müjdelenen on kişinin üçüncüsü ve resûlullahın dâmâdı ve halîfelerin üçüncüsüdür. talha ve zübeyrden önce îmana geldi. &ıcirc;mana gelenlerin beşincisidir. zevcesi hz. rukayye ile habeşistana iki kere hicret etti. medîneye de hicret etti. rukayye ağır hasta olduğundan, bedr gazâsına götürülmedi. zafer haberi geldiği gün, rukayye vefât etti. resûlullah, ikinci kızı ümm-i gülsümü osmana verdi. bunun için, hz. osmana, zinnûreyn (iki nûr sahi...

gaspıralı ismail bey: dilde birlik ve türklük şuuru

19. yüzyılın sonlarına doğru türk dünyası, medeni avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, hemen her alanda oldukça geri durumdaydı. bu geriliğin nedenleri ve çözümü üzerine kafa yoran türk aydınları, "ceditçi" yani yenilikçi, aydınlanmacı bir platformda yeralmışlardı. karşılarında ise, mevcut durumu muhafazadan, yani statükonun devamından yana çıkarı olan "kadimci"ler bulunmaktaydı. türk dünyası'nın tek hür ve göreceli müstakil devleti olan osmanlı imparatorluğu'nda, sözkonusu geriliğin giderilmesi ve gelişmiş medeni ülkelerle aradaki farkın kapatılması için fikir üreten namık kemal, ziya paşa, mithat paşa, ziya gökalp, mehmet emin (yurdakul), ömer seyfettin, halide edip (adıvar) gibi aydınlar, teşkilatlı olmayan bir hareketin önde gelen isimleri arasındaydı. yaklaşık 30 milyonluk bir...

a harfi ile başlayan yazarlar

abdullah cevdet 9 eylül 1869'da arapkir'de doğdu. 29 kasım 1932'de istanbul'da yaşamını yitirdi. osmanlı siyaset adamı ve düşünür. jön türk hareketi ile 2'nci meşrutiyet döneminin düşünce yapısında önemli etkisi oldu. mamuret'ül-aziz askeri rüşdiyesi ve kuleli askeri tıbbiye idadisi'ni bitirdi. mekteb-i tıbbiye-i şâhâne'ye girdi. dindar bir kişi olarak yetişmesine rağmen, okulda yaygın olan biyolojik materyalizmden etkilendi. "fünun ve felsefe" kitabı 1897'de cenevre'de basıldı. bir felsefe kitabı olan bu eserinde islam uleması ile biyolojik materyalist düşünürlerin görüşlerini bağdaştırmaya çalıştı. rusya'dan gelen popülist akımın etkisiyle siyasetle ilgilenmeye başladı. 1889'da ittihad-ı osmani cemiyeti'ni kurdu. bu cemiyer daha sonr...

bediüzzaman said nursi'nin medeniyet görüşü

yazar prof.dr.ibrahim canan    medeniyet nedir? medeniyet nedir? diye bir soru ile mevzumuza girecek olursak, herkesin ittifak ettiği bir tarif bulamayız. bu kelime, dilimiz deki hümanizma, kültür, laiklik, teknik kelimeleri gibi tarifinde ihtilaf edilen kelime, daha doğrusu mefhûm ve kavramlardan biridir. bu, sâdece bizim dilimizde mi böyle? hayır! sosyoloji ile ilgilenenler nezdinde mâlum olduğu üzere, bütün dünyada, bir kısım kelimelerin izafî değerleri vardır 2.asıl konumuz bediüzzaman’ın medeniyet görüşü olması hasebiyle meselenin ilmî münakaşasına girmeyeceğiz. ancak, bediüzzaman’ın kitaplarında sıkça geçen bu kelimeyi hakkıyla kavrayabilmemiz için o kelimenin dilimizdeki farklı kullanışlarını bilmemiz gerekecektir. zira bu kelimenin bediüzzaman tara...

emirdağ lahikası 1e

emirdağ lahikası -1-e- (orjinal sayfa: 83)idim.sadakatı hârika olduğu gibi, cesareti de o nisbette olan halil ibrahim'in (r.h.) doğrudan doğruya benim adresime gönderdiği tebrikini aldım. onu ve nur'un dikkatli avukatı başta olarak onların umumuna selâm ve bayramlarını tebrik ederiz.medrese-i nuriye kahramanlarından şükrü efe'nin, kuşların ve serçelerin alâkadarlıklarını gösteren mektubu, kahraman marangozun teyidini teyid etti, bizi de memnun etti.atabey kardeşlerimizden, lütfü vârislerinden ali osman'ın mektubundaki sualine cevab vermeğe vakit bulamadık.işte bu mezkûr kardeşlerimizin her biri temsil ettikleri kendilerine ve arkadaşlarına ayrı ayrı ruh u canımızla maddî ve manevî bayramlarını tebrik ediyoruz ve büyük re'fet kardeşimize, binler safalar ile geldin der...

gazzali(hayatı ve yapıtları)

gazzÂlÎ’nin hayatı ve yapıtları* yrd.doç.dr. hasan aydın  omü sinop eğitim fakültesi  haydin@omu.edu.tr   hüccet el-islâm, zeyn ed-dîn, el-imâm, ebû hâmid gibi künyelerle anılan gazzâlî’nin gerçek adı, muhammed b. muhammed b. muhammed b. ahmed’dir1 ve bağdat’ta selçuklu idaresinin kurulmasında üç yıl sonra, anılan sorunların yaşandığı ortamda, 1058 yılında doğmuştur. doğduğu yer, kuzey doğu iran’da bugünkü meşhed’in yanındaki tûs kasabasıdır.2 bu nedenle kimi zaman doğduğu kasabaya nispetle et-tûsî künyesiyle de anılmaktadır. o fıkıhta şâfi´î mezhebine mensuptur bu yüzden isminin sonuna bazen eş-şâfi´î künyesi de eklenir. onun en yaygın olarak kullanılan künyesi ebû hâmid, yani ‘hâmid’in babası’ olsa da, tarihçile...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !