× "

sakarya meydan savaşının önemi nedir

" arama sonuçları

osmanlılarda duraklama dönemi yazılı soruları

osmanlılarda duraklama dönemi test - 1 1. osmanlı devleti'nde; ı. yeni ticaret yollarının bulunması ıı. vergilerin sürekli arttırılması ııı. ordu ve donanmanın bozulması ıv. devlet yönetiminin bozulması v. ülke yönetiminin bozulması celâli ayaklanmalarının çıkmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? a) ı ve ııı  b) ıı ve ıv  c) ı ve ıv  d) ıı, ııı ve v  e) ııı, ıv ve v 2. xvıı. y.yılda osmanlı devleti'nde; ı. rüşvet ve torpilin artması ıı. şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması  ııı. devletin çok uluslu olması aşağıdakilerden hangisi...

türkiye cumhuriyeti inkılÂp tarihi notları

  ı.meşrutiyet’in ilanı(23 aralık1876):namık kemal ve ziya paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba genç osmanlılar veya jön türkler denirdi. bu grup yanlarına mithat paşa’yıda alarak meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla ıı. abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 aralık 1976 ‘da kanuni esasi hazırlanarak ı. meşrutiyet ilan edildi. kanuni esasi osmanlı devletinin avrupai tarzda ilk anayasasıdır. kanuni esasiye göre  iki tane meclis kuruldu. meclisi mebusan( üyelerini halk seçecek),meclisi ayan(üyelerini padişah seçecek) not:ı.meşrutiyet’in ilanıyla mutlakiyet dönemi sona ermiş meşrutiyet dönemi başlamıştır. ıı. meşrutiyet’in ilanı(1908):jön türkler 1889 yılında ittihat...

sorularla osmanlı imparatorluğu tarihi

sorularla osmanlı imparatorluğu tarihi 1.istanbul'un fethinin nedenleri nelerdir?  bizans'ın avrupa devletlerini osmanlı devleti aleyhine kışkırtması  bizans'ın şehzadeleri ve anadolu beyliklerini osmanlı aleyhine kışkırtması  osmanlı sınırları içerisinde bulunan bizans'ın osmanlı toprak bütünlüğünü bozması  istanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması  hz. peygamberin istanbul’la ilgili hadisinin etkili olması  2.istanbul'un fethinin sonuçları nelerdir?  anadolu ve rumeli arasındaki bizans engeli ortadan kalktı. toprak bütünlüğü sağlandı.  boğazlar ve boğazlardaki ticaret tamamen osmanlıya geçti. ...

sorularlar osmanlı imparatorluğu tarihi

  sorularlar osmanlı imparatorluğu tarihi 1.istanbul'un fethinin nedenleri nelerdir.? bizans'ın avrupa devletlerini osmanlı devleti aleyhine kışkırtması bizans'ın şehzadeleri ve anadolu beyliklerini osmanlı aleyhine kışkıtması osmanlı sınırları içerisinde bulunan bizans'ın osmanlı toprak bütünlüğünü bozması istanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması hz.peygamberin istanbulla ilgili hadisinin etkili olması 2.istanbul'un fethinin sonuçları nelerdir.? anadolu ve rumeli arasındaki bizans engeli ortadan kalktı .toprak bütünlüğü sağlandı. boğazlar ve boğazlardaki ticaret tamamen osmanlıya geçti. istanbul osmanlı devletinin başkenti oldu. yakla...

inkılap tarihi notları

inkılap tarihi notları  ı.meşrutiyet'in ilanı(23 aralık1876) namık kemal ve ziya paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba genç osmanlılar veya jön türkler denirdi.bu grup yanlarına mithat paşa'yıda alarak meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla ıı.abdülhamit'i tahta çıkardılar.23 aralık 1976 'da kanuni esasi hazırlanarak ı.meşrutiyet ilan edildi. kanuni esasi osmanlı devletinin avrupai tarzda ilk anayasasıdır. kanuni esasiye göre iki tane meclis kuruldu.meclisi mebusan ( üyelerini halk halk seçecek),meclisi ayan(üyelerini padişah seçecek) not:ı.meşrutiyetin ilanıyla mutlakiyet dönemi sona ermiş meşrutiyet dönemi başlamıştır. ıı.meşrutiyet'in ilanı(1908) jön türkler 1889 y...

sbs test soru ve cevapları

  6. sınıf sbs 2008 soruları 6. sınıf sbs 2008 cevap anahtarı7. sınıf sbs 2008 soruları 7. sınıf sbs 2008 cevap anahtarı7. sınıf sbs deneme soruları  seviye belirleme sınavı örnek sınav soruları  +6. sınıflar için örnek sbs soruları (pdf) +7. sınıflar için örnek sbs soruları (pdf)    geçmiş yıllara ait oks, dpy-b sınav soruları + 2007 oks a soru kitapçığı ve a cevap anahtarı+2007 oks b soru kitapçığı ve b cevap anahtarı+2007 dpy-b 5.sınıf test a kitapçığı ve cevap anahtarı+2007 dpy-b 5.sınıf test b kitapçığı ve cevap anahtarı+2007 dpy-b 6.sınıf test a kitapçığı ve cevap anahtarı+2007 dpy-b 6.sınıf test b kitapçığı ve cevap anahtarı+2007 dpy-b 7.sınıf test a kitapçığı...

tarihimizdeki önemli olaylar 3

-kurtuluş savaşının başlamasına sebep olan antlaşma hangisidir? (mondros ateşkes antlaşması)-mondros ateşkes antlaşmasıyla ingilizler hangi bölgeleri işgal etmiştir? (antep,urfa,maraş daha sonra buralar fransızlara bırakıldı)-mondros ateşkes antlaşmasıyla fransızlar nereleri işgal etmiştir? (adana,mersin,dörtyol)-mondros ateşkes antlaşmasıyla italyanlar nereleri işgal etmiştir? (antalya,burdur,ısparta ve konya)-1.dünya savaşından sonra "ölü doğan antlaşma" olarak tabir edilen antlaşma hangisidir?(sevr antlaşması)-trablusgarp savaşının önemi nedir? (m.kemal'in ilk savaşıdır.uşi antlaşması imzalandı)-paris barış konferansında hangi devletlerle hangi antlaşmalar yapıldı? (almanya ile versay, avusturya ile sen jerman, macaristan ile trianon, bulgaristan ile nö...

sakarya meydan savaşının önemi nedir?

sakarya meydan savaşı’nın önemi nedir ? ( 23 ağustos-13 eylül 1921 ) 1683 viyana bozgunundan itibaren devam eden gerileme sona erdi. t.b.m.m büyük bir zafer kazandı. yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. yunanlılar savunmaya geçti. t.b.m.m m. kemal’e mareşallik ve gazilik unvanı verdi.(19 eylül 1921) kafkas cumhuriyetleri ile kars antlaşması imzalandı.(13 ekim 1921) fransızlarla ankara antlaşması imzalandı.(20 ekim 1921) itilaf devletleri barış teklifinde bulundular.yunan taarruzları karşısında eskişehir, afyon ve kütahya hatlarında elde edilen başarısızlıklar sonucunda türk ordusu sakarya ırmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. aslında bu çekilişin stratejik bir önemi vardı ki onu d...

sakarya meydan savaşının önemi nedir?

sakarya meydan savaşı’nın önemi nedir ? ( 23 ağustos-13 eylül 1921 ) 1683 viyana bozgunundan itibaren devam eden gerileme sona erdi. t.b.m.m büyük bir zafer kazandı. yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. yunanlılar savunmaya geçti. t.b.m.m m. kemal’e mareşallik ve gazilik unvanı verdi.(19 eylül 1921) kafkas cumhuriyetleri ile kars antlaşması imzalandı.(13 ekim 1921) fransızlarla ankara antlaşması imzalandı.(20 ekim 1921) itilaf devletleri barış teklifinde bulundular.yunan taarruzları karşısında eskişehir, afyon ve kütahya hatlarında elde edilen başarısızlıklar sonucunda türk ordusu sakarya ırmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. aslında bu çekilişin stratejik bir önemi vardı ki onu d...

sosyal bilgiler 8. sınıf inkilap tarihi ders çalışma kağıdı notu

inkılap tarihi notlarıı.meşrutiyet'in ilanı(23 aralık1876):namık kemal ve ziya paşa gibi aydınların oluşturduğu  gruba  genç osmanlılar veya  jön türkler  denirdi.bu grup yanlarına mithat paşa'yıda alarak meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla ıı.abdülhamit'i tahta çıkardılar.23 aralık 1976 'da kanuni esasi hazırlanarak ı.meşrutiyet ilan edildi. kanuni esasi osmanlı devletinin avrupai tarzda ilk anayasasıdır.kanuni esasiye göre  iki tane meclis kuruldu.meclisi mebusan( üyelerini halk halk seçecek),meclisi ayan(üyelerini padişah seçecek)not:ı.meşrutiyetin ilanıyla mutlakiyet dönemi sona ermiş meşrutiyet dönemi başlamıştır.ıı.meşrutiyet'in ilanı(1908):jön türkler 1889 yılında ittihat ve terakki cemiyetini kurdular.bu örgüt ıı.meşrutiyetin i...

inkılâp tarihi ders notları

inkılap tarihi notları  ı.meşrutiyet'in ilanı(23 aralık1876) namık kemal ve ziya paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba genç osmanlılar veya jön türkler denirdi.bu grup yanlarına mithat paşa'yıda alarak meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla ıı.abdülhamit'i tahta çıkardılar.23 aralık 1976 'da kanuni esasi hazırlanarak ı.meşrutiyet ilan edildi. kanuni esasi osmanlı devletinin avrupai tarzda ilk anayasasıdır. kanuni esasiye göre iki tane meclis kuruldu.meclisi mebusan ( üyelerini halk halk seçecek),meclisi ayan(üyelerini padişah seçecek) not:ı.meşrutiyetin ilanıyla mutlakiyet dönemi sona ermiş meşrutiyet dönemi başlamıştır. ıı.meşrutiyet'in ilanı(1908) jön türkler 1889 yılında ittihat ve terakki cemiyetini kurdular.bu örgüt ıı.meşrutiyetin ilan edilmesi içinıı...

tüm savaşlar

4/1/2008: yediyıl savaşları nedir?4/1/2008: ikinci viyana kuşatması nedir?4/1/2008: birinci viyana kuşatması nedir?4/1/2008: makedonya cephesi nedir?4/1/2008: suriye cephesi nedir?4/1/2008: ırak cephesi nedir?3/1/2008: sina - filistin cephesi nedir?3/1/2008: yemen cephesi nedir?3/1/2008: çanakkale cephesi nedir?3/1/2008: balkan savaşı nedir?3/1/2008: trablusgarp savaşı nedir?3/1/2008: kosova savaşı nedir?3/1/2008: ridaniye savaşı nedir?3/1/2008: sırpsındığı savaşı nedir?3/1/2008: çirmen savaşı nedir?3/1/2008: mohaç savaşı nedir?3/1/2008: otlukbeli savaşı nedir?3/1/2008: niğbolu savaşı nedir?3/1/2008: kars antlaşmasının önemi nedir?3/1/2008: sakarya meydan savaşının önemi nedir?3/1/2008: kütahya-eskişehir savaşlarının önemi nedir?3/1/2008: 2. inönü savaşının önemi nedir?3/1/2008: 1. inönü s...

cumhuriyet dönemi olayları nelerdir?

4/1/2008: atatürk’ün bilime verdiği önem nedir?4/1/2008: atatürk'ün ilk meclis konuşması nedir?4/1/2008: atatürk'ün cumhurbaşkanlığı konuşması nedir?4/1/2008: atatürk'ün bilim ve tekniğe verdiği önem nedir?4/1/2008: osmanlıda eğitim,öğretim,bilim ve sanat4/1/2008: sevr antlaşmasının orjinal metni nedir?4/1/2008: sadabad paktı nedir?4/1/2008: vasvar antlaşması nedir?4/1/2008: ikinci viyana kuşatması nedir?4/1/2008: birinci viyana kuşatması nedir?4/1/2008: makedonya cephesi nedir?4/1/2008: suriye cephesi nedir?4/1/2008: ırak cephesi nedir?3/1/2008: sina - filistin cephesi nedir?3/1/2008: yemen cephesi nedir?3/1/2008: çanakkale cephesi nedir?3/1/2008: balkan savaşı nedir?3/1/2008: trablusgarp savaşı nedir?3/1/2008: lozan antlaşmasının önemi nedir?3/1/2008: mudanya ateşkes an...

sakarya meydan savaşının önemi nedir?

sakarya meydan savaşı’nın önemi nedir ? ( 23 ağustos-13 eylül 1921 ) 1683 viyana bozgunundan itibaren devam eden gerileme sona erdi. t.b.m.m büyük bir zafer kazandı. yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. yunanlılar savunmaya geçti. t.b.m.m m. kemal’e mareşallik ve gazilik unvanı verdi.(19 eylül 1921) kafkas cumhuriyetleri ile kars antlaşması imzalandı.(13 ekim 1921) fransızlarla ankara antlaşması imzalandı.(20 ekim 1921) itilaf devletleri barış teklifinde bulundular.yunan taarruzları karşısında eskişehir, afyon ve kütahya hatlarında elde edilen başarısızlıklar sonucunda türk ordusu sakarya ırmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. aslında bu çekilişin stratejik bir önemi vardı ki onu da m. kemal paşa şöyle belirtmiştir: “birlik...

osmanlı devleti tarihi soruları

sorularlar osmanlı imparatorluğu tarihi 1.istanbul'un fethinin nedenleri nelerdir.? bizans'ın avrupa devletlerini osmanlı devleti aleyhine kışkırtması bizans'ın şehzadeleri ve anadolu beyliklerini osmanlı aleyhine kışkıtması osmanlı sınırları içerisinde bulunan bizans'ın osmanlı toprak bütünlüğünü bozması istanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunması hz.peygamberin istanbulla ilgili hadisinin etkili olması 2.istanbul'un fethinin sonuçları nelerdir.? anadolu ve rumeli arasındaki bizans engeli ortadan kalktı .toprak bütünlüğü sağlandı. boğazlar ve boğazlardaki ticaret tamamen osmanlıya geçti. istanbul osmanlı devletinin başkenti oldu. yaklaşık 1058 yıllık bizans imparatorluğu tarihe karıştı. orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. ıı.mehmet'...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !