× "

salavatı mechule

" arama sonuçları

salavatı şerife

allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana muhammedin bahri envarike ve madeni esrarike ve lisani huccetike ve urüsi memleketike ve imami hadratike ve tırazi milkike ve hazaini rahmetike ve tarıyki şeriyatikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücudi vessebebi fi külli mevcudin ayniayani halkıkel mütekaddimi min nuri diyaike salaten tühinü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve tünkizuni biha min vahleti ve tükıylü biha asrati ve takdi biha haceti salaten türdıyke ve türdıyhi ve terda biha anna ya rabbel alemiyne adede ma ehata bihi ılmüke ve ahsahü kitabüke ve cera bihi kalemüke ve sebekat bihi meşietüke ve hassasathü iradetüke ve şehidet bihi melaiketü...

40 salavatı şerife

  bismillâhirrahmânirrahîm   tuhfet-üs salavât hüseyin ibn-i aliyyül kâşifî (40 salavât-ı şerife) elhamdülillâhi rabbil âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. önsöz   el ahzab sûresi 56. ayet-i kerimede allah-ü teâlâ buyurmaktadır ki; "gerçekten allah ve melekleri peygambere salât ederler, o' nu överler. ey iman edenler! siz de o'nu övün ve o'na salât ve selam edin, o' na gönülden teslim olun." bu eser 40 salavât-ı şerifeden ibaret olan, hüseyin ibn-i aliyy...

otuzbin salavatı şerife gücünde bir salavat

otuzbin (30000) salavatı-şerife gücünde bir salavat bismillâhirrahmânirrahıym. allâhûmme sallı alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihî küllemahtelefel melevân. ve teâkabel asarân. ve kerraral cediydân. vestakbelel ferkadân. ve bellığ rûhahû ve ervaha ehli beytihî minnet tehıyyete ves selâm. verham ve bârik ve sellim aleyhi kesiyran kesiyran ilâ yevmil haşri vel karâr. "allah'ım! efendimiz muhammed'e ve onun âline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, kutup yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. onun ve ehl-i be...

sevapları kat kat olan salavatı şerifler - cübbeli ahmet hoca

sevapları kat kat olan salavatı şerifler - cübbeli ahmet hoca salaten tüncina,otuzbin salavatı şerife gücünde bir salavat,öndört bin (14000) salavat gücünde bir salavat,onbir bin (11000) salavat gücünde bir salavat, onbin (10000) salavat gücünde bir salavat, yüzbin salavat ,yüz milyon salavat...

salavatı fatiha

allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym* manası: allahım! kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahluka...tı senin doğru yoluna ileten efendimiz muhammed’e o’nun âline ve ashabına o’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve o’nu mübarek kıl. fazileti ve sırları: yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. eski zamanda kut...

şifa salavatı

arapcası: ،اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَاۤئِهَا وَعَافِيَةِ اْلاَبْدَانِ وَشِفَاۤئِهَا وَنُورِ اْلاَبْصَارِ وَضِيَاۤئِهَا وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ türkçe okunuşu: allahumme salli alâ seyyidinê muhammedin / tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdani ve şifâihâ / ve nuril ebsari ve ziyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim     anlamı: ey ım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan muhammed’e (s.a.v.) aline ve ashabına sala...

kevser havuzundan kana kana içmek isteyen kimse bu salavatı ...

allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve mühıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmaıne ya erhamer rahımiyn. hasan basri ra  buyuruyor resulüllah efendimizin aleyhiselamın kevser havuzundan kana kana su içmek isteyen kimse bu salavatı şerifeyi çokça okusun. ...

700.000 salavatı şerife gücünde salavatı şerife

700.000  (yediz yüz bin) salavati şerife gücünde salavat   allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.   manası; allahım efendimiz muhammede senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle. sırları; bu salavatı şerifeyi bir defa okumak,700,000 salavatı şerife okuma fazilet ve değerindedir.cuma günleri biner defa okuyan kimse iki cihan saadetini elde eder. peygamber sav e salat getirmek aynı zamanda cennette onunla buluşup sohbet etmeyi sağlar. ...

salavatı şerifeler ve dualar

salavatı şerifeler ve dualar 70 bin salavat kuvvetinde salavatallahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.  tesiri 100 bin salavata denk salavatallahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat. 120 bin salavat kuvvetinde salavatallahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym. 700 bin salavat kuvvetinde salavatallahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülki...

salavatı şerifeler

                                           salevât-ı şerîfelersalât-ı münciye ٱَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ص¡...

bu salavatı şerifeyi okuyun

bismillahirrahmanirrahim peydamber efendimiz (s.a.v) yeminle buyurdular ki : bu salavatı şerifeyi hayatı boyunca bir defa veya ayda bir defa yahut cuma günü bir defa okursa, umulur ki allah o kimseyi cennete koyar.her kim bu salavatı şerifeyi yazıp üzerinde taşırsa ve okursa bütün korktuğu şeylerden emin olur.cebrail (as) peygamberimize (s.a.v) müjdeleyerek ; bu salavatı şerifeyi bir defa okuyan kimse, kıyamet günü yüzü ay gibi parlak olarak mahşere gelir ve insanlar hayretle kalarak: bu bir peygambermidir yoksa melekmidir diye sorarlar.ayrıca bu salavatın kabir azabından koruduğu ve içinde ism-i azam duasının da olduğunu cebrail (a.s) haber vermiştir.allahümme salli vesellim ala seyyidina muhammedin seyyidilmurselin allahümme salli vesellim ala seyyidina muhammedin seyyidil mü...

salavatı şerife getirmenin fazileti ve faydaları

“günlerin  en faziletlisi cuma günüdür. bu sebeple o gün bana çok salat ü selam getiriniz;zira sizin salat ü selamınız bana arz olunur.”                                   (hadis-i şerif,ebu davud, sünen)        “burnu sürtülsün o adamın ki yanında ben zikrolunmuşumdur da bana salat ü selam getirmemiştir.”                                 ...

salavatı hiç böyle dinlediniz mi?

teravih namazlarında ve mevlidlerde şevkle okunan salavatın artık bir klibi de var. klibi söyleyenler ise zara, engin noyan, senai demirci ve küçük bir kız... 21 nisan 2007 08:13 teravih namazlarında ve mevlidlerde şevkle okunan salavatın artık bir klibi de var.kutlu doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde bir klip hazırlandı. içinde zara, engin noyan, senai demirci ve küçük bir kız çocuğunun yer alıyor.işte ilk kez çekilen salavat klibi...        izlemek için    ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !