× "

salih amel ile ilgili hadisler

" arama sonuçları
cennet ve cehennem ile ilgili hadis-i şerifler

cennet ve cehennem ile ilgili hadis-i şerifler

şu an göremesen de; dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var...! cennet ve cehennem ile alakalı hadisler çoktur; bunlardan bir kısmı şöyledir.   hz. peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "cenâb-ı hak buyuruyor ki: "salih kullarım için ben, cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-tâc, el-câmiu li'l-usül, fî ahâdisi'r-rasul, v, 402).   başka bir hadislerinde de, rasûlullah (s.a.s.) cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını, harcının misk, taşlarının inci ve y...

kudsi hadisler

  kitap hakkında kıymetli okuyucularımız, sizlere, içinde ilâhî öğüt, uyarı ve ibret dolu bir kitap sunuyoruz. eser, büyük islâm âlimi imam gazâlî'ye (rah) aittir. imam gazâlî, bu eserde kırk kudsi hadisi bir araya getirerek güzel bir öğüt, uyarı ve ahlâk kitabı oluşturmuştur. kudsi hadis, mânası yüce allah'a, ifadesi hz. peygamber efendimiz'e (s.a.v) ait olan mübarek sözlerdir. kur'an'dan ve peygamberimiz'e ait hadislerden ayrıdır. peygamberimiz onları kur'an vahyinden ayrı olarak allah'tan alıp"; "yüce allah buyurdu ki" şeklinde, onun yüce allah'a ait olduğunu belirten ifadelerle nakletmişt...

ilim amel etmeyi gerektirir

بسم الله الرحمن الرحيم ilim amel etmeyi gerektirir müellif imam ebu bekr ahmed b. ali b.sabit el-hatibu’l-bağdadi (öl.h.463) tashih ve tahriç imam muhammed nasiruddin el-elbani terceme ebu rumeysaبسم الله الرحمن الرحيم hamd, ancak allah içindir. o’na hamd eder, o’ndan yardım ve mağfiret dileriz. nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden o’na sığınırız. allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayet verecek yoktur. allah’tan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. o, tektir ve ortağı yoktur. ve şehâdet ederim ki, muhammed o’nun kulu ve rasûlüdür. “ey iman edenler! allah’tan, o’na yaraşır şekilde korku...

...hanımlarla ilgili hadis-i şerifler...

   hadislerden hanımlara mesajlar hadislerden hanımlara mesajlar bu yazıda, resulullah (s.a.v) ve ehl-i beyti'nden nakledilen ve hanımlar için bir takım özel mesajlar taşıyan bazı hadisleri, kısa bir açıklamayla huzurunuza takdim etmek istiyoruz. inşaallah faydalı olur. rabbim gereğince amel etmeği nasip buyursun: 1- uğurlu ve bereketli kadının bir alameti: resul-i ekrem (s.a.a): "kadın ilk çocuğunun kız olması onun uğurlu ve bereketli olmasının (bir) alametidir." [1] ne kadar ilginçtir ki dinimiz ve dinimizin peygamberi, bugün toplumumuza hakim olan kültür ve anlayışın tam tersine, kız çocuğu ve kız...

receb ve şaban ayı ile ilgili zayıf ve uydurma hadisler

receb ve şaban ayı ile ilgili zayıf ve uydurma hadisler 1-el-beyhaki şuabu’l-iman c.3/3804 ata yoluyla aişe’den (radıyallahu anhuma)’dan gelen zayıf bir rivayette resülullah sallallahu aleyhi ve selem’in şöyle dediğini nakletmiştir: receb gerçekten allah’ın ayıdır o esamm olarak adlandırılır cahiliyye ehli receb ayı girdiğinde silahlarını iptal ederler ve bırakırlardı bu ayda insanlar uyurdu ve yollar emniyet içinde olurdu onların hiç birisi bu ay çıkıncaya kadar diğerlerinden korkmazlardı. el-beyhaki fedailu’l-evkat.s.20 el-beyhaki şuabu’l-iman c.7.s.386 aliyyu’l-kari fedailu’l-evkat fi receb.s.22 bu hadisin senedi çok zayıf’tır. bundaki afet de eban ibn ...

çalgı ile ilgili hadisler

sual: çalgıyı yasaklayan hiçbir hadis yoktur. varsa birini bildirir misiniz? cevap bir değil pek çoktur. yirmiden fazlası şöyledir: (ilk teganni eden şeytandır.) [taberani] (sesini gına ile yükseltene şeytan musallat olur.) [deylemi] (rahmet melekleri, ceres, [çan, zil, çıngırak] bulunan yere girmez.) [nesai] (rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kafileye yaklaşmaz.) [müslim, ebu davud, tirmizi] (ceres, şeytanın mizmarıdır.) [müslim, ebu davud, nesai] [mizmar çalgıdır] (şarkıcı kadını dinlemek, yüzüne bakmak haramdır.) [taberani] (cenab-ı hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmam...

nefsin terbiyesi hakkında hadisler-1

  "onların arkasından öyle bir nesil geldi ki, namazı terkedip şehvetlerine uydular, onlar azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. ancak, tevbe eden, îman edip hayırlı amel işleyenler müstesna, bunlar az da olsa haksızlığa uğramaksızın cennete girerler". (meryem, 59-60) "günün birinde (kârûn) süslenip ihtişamla kavminin huzuruna çıktı. dünya hayatına gönül bağlayanlar: "ne olurdu karun'a verilen nîmet bizde de olsaydı! muhakkak kârûn büyük bir servet sahibidir" dediler. ilim sahibi olanlar ise; "yazıklar olsun size! iman edip iyi amellerde bulunan kimselere,allah'ın verdiği sevap daha hayırlıdır" dediler." (kasas, 70-80) "so...

kul hakkı nedir, kul hakkı ile ilgili hadisler, kul hakkı ile il

kul hakkı nedir, kul hakkı ile ilgili hadisler, kul hakkı ile il

kul hakki nedir, kul hakki ile ilgili hadisler, kul hakki ile ilgili ayetler   kul hakki, baskasinin bedenine, malina, maddiyatina, kalp ve ruhuna verilen zararlardir. kulun maddî hukukuna en buyuk tecavuz, oldurme hâdisesidir. oldurme fiili, ınsanin yasama hakkina son vermektir. ınsanoglu her nasilsa, baskalarinin hakkini cignerken o insanlarin allah’in kulu olduklarini unutuyor. “ben allah’in bir kuluna zulmedersem, onun kahrina ve gazabina hedef olurum.” diye dusunemiyor. bunun icindir ki, insanlar sikinti ve sorunlardan kurtulamiyor. nasil ki, resmi bir gorevliye hakaret eder veya onun elbisesinden bir dugme koparirsan, gorevlinin mensup oldugu devlet, senin pesine duser ve seni cezalandirirsa, allah’ind...

cennet ve cehennem ile ilgili hadis-i şerifler

cennet ve cehennem ile ilgili hadis-i şerifler 5061 - hz. ebu hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 'allah teala hazretleri ferman etti ki: 'ben azimu'ş-şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.' ebu hureyre ilaveten dedi ki: 'dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun. (mealen): 'yaptıklarına karşılık allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafaatların saklandığını kimse bilemez' (secde 17). buhari, bed'ü'l-halk 8, tefsir, secde 1, tevhid 35; müslim, cennet 2, (2824); tirmizi, tefsir, (3195). 5062 - buhari, bir diğer rivayetinde şu ziyadeyi kaydeder: 'sehl ibnu sa'd anlatıyor -deyip, hadisin aynısını kaydettikten sonra- der ki...

allah korkusu, allahtan niçin korkmalıyız, ilgili ayet ve hadisl

allah korkusu,allahtan korkmak, allahtan niçin korkmalıyız, allah korkusu ile ilgili ayet ve hadislerallahtan korkmanın hükmü nedir“ey müminler! allah’tan korkun ve o’na (yaklaşmaya, sevilmeye) vesile arayın; o’nun yolunda cihad ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (maide/35)kulu allah’a yaklaştıracak vesilelerin başında iman, kur’an, ihlas ve salih ameller gelir. salih amellerin başında farzlar yer alır. allah için sevmek, allah’ın dostlarını sevmek ve onların meclisine girmek, dualarına ortak olmak, ilahi rahmeti çekmek için en büyük sebeplerden birisidir. müfessir ismail hakkı bursevi (rh.a.), gerçek alimleri ve kâmil mürşidleri insanı allah’a yaklaştıran vesileler...

ahlak ile ilgili ayet ve hadisler

peygamberimiz hz. muhammed (s.a.s) in ahlakla ilgiliz söyledikleri sözlerahlakınızı güzelleştiriniz) [ibni lal](sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır) [hakim](ya rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim) [harâiti](ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim) [beyheki](güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar) [i hibban](allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur çünkü, kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer hiçbir vakit günahtan kurtula...

kabir ve ölümle ilgili hadisler

149 - ibnu ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu.ibnu ömer (radıyallahu anh) hazretleri şöyle diyordu: "akşama erdinmi, sabahı bekleme, sabaha erdinmi akşamı bekleme. sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. hayatta iken de ölüm için hazırlık yap."buhârî, rikak 2; tirmizî, zühd 25, (2334).tirmizî'nin rivayetinde, "yolcu gibi ol" sözünden sonra şu ziyade var: "kendini kabir ehlinden added."443 - ebu hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içerisinde bakar...

hz mehdi ile ilgili hadisler

hadislerin işaretleri   cumhur-u ulema-i islam, hadîs-i şeriflere istinaden, ahirzamanda mehdî ve deccal’ın geleceğinde ittifak etmişlerdir. ibn-i hacer-i heytemi bu hususu şöyle beyan etmiştir:   “kim bir müslümanı dini için tekfir ederse o kafir ve mürteddir. eğer tevbe etmezse devlet-i şer’iyye tarafından boynu vurulur. aynı şekilde ahirzamanda vadedilen mehdi’yi inkar edenler de kafir ve mürteddir. çünkü ebu bekir el-iskafi hadîsinde varid oldu ki, resul-i ekrem (a.s.m.) şöyle ferman etti: “deccal’ı inkar eden kafirdir ve mehdi’yi de inkar eden kafirdir.” sarihan bunu inkar edenlerin küfründen korkulur”. ( fetava-i hadî...

ahlak" ile ilgili hadisler

ahlak" ile ilgili hadisler allah resûlü sav buyurdu: "ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." ebû hureyre radıyallahu anh. mâlik. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır." aişe radıyallahu anha. tirmizî. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. allah teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder." ebû derda radıyallahu anh. tirmizî. allah resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "içinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. en nefret ettikleri...

hadis türleri ve taksimatı ile ilgili ıstılahlar

ı- kabul veya red açısından: a- makbul hadis: kendisiyle amel edilmesini gerektiren hadislerdir. ("ma`mulun bih", "me`huzun bih" de denir.) b- merdud hadis: râvîsinin doğruluğu kabul edilmeyen ve kendisiyle amel etmek gerekmeyen hadistir.hükmüyle amel edilip edilmemesi konusunda karar verilemeyen ("tevakkuf edilen") hadisler de merdud gibidirler.     ıı- rÂvÎ sayısı (veya derece-i şuyu`) açısından:     ıı-a- mütevatir hadis: (1) yalan üzerinde birleşmeleri âdeten mümkün olmayan râvîler topluluğunun ("cemm-i ğafir"), her nesilde, kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettiği, (2) işitme veya görmeye ("mahsûsat") dayanan hadistir. kesin bilgi ifade eder, amel vaciptir, reddi küfrü gerektirir, tetkik ve tenkid dışıdır. ıı-a-1- lafzen mütevatir: bütün riva...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !