× "

saltanatın özellikleri

" arama sonuçları

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

1921 anayasasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır. istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu niteliklere sahip bir meclis, yani anayasa da yapacak bir meclis...

siyasetname, özellikleri

siyasetname, siyasetnamenin özellikleri (divan edebiyatı) (edebiyat dersi konu anlatım)   devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi yapıtların genel adıdır. genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. ideal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir. ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak, yöneticiler uyarılır. vezirler ve emirler için yazılmış siyasetnameler  de vardır. siyasetnamelerin en ünlüsü selçuklu veziri nizamülmülk’ün melikşah’ın isteği üzerine kaleme aldığı siyas...

ilk tbmm'nin özellikleri

  ilk tbmm'nin özellikleri ilk tbmm’nin özellikleri 1. işgallere karşı oluşan direnişi tek bir çatı altında toplamıştır. 2. ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir. 3. tbmm “güçlerbirliği ilkesini” benimsemiştir. bu sebeple olağanüstü meclis yada ihtilalci mecliste denilir. 4. kurtuluş savaşı’nı yönettiği için bu meclise, “ savaş meclisi”, yeni yasalar çıkardığı için de “ kurucu meclis” olarak ta adlandırılır. 5. tbmm’nin açılmasıyla “ temsil heyeti” nin görevi sona ermiştir. 6. yaptığı ilk ve tek inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır. 7. ilk mecl...

mustafa kemal atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir?

mustafa kemal atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir?atatürk'ün kişisel özellikleriatatürk'ün başarılı ve çok tanınan bir insan olmasında kişisel özellikleri ve çok yönlü olması muhakkak ki büyük bir faktördür.çok yönlülük atatürk'ün kişiliğinde belirgin bir şekilde ortaya çıkan en büyük özelliğidir.eşsiz yetenek-leriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen atatürk'ün bu nitelikleri onun kişilik özelliklerine de yansımıştır.atatürk doğuştan gelen güçlü bir karaktere ve kuvvetli bir iradeye sahiptir. davranışlarındaki ince düşünme ölçülü hareket ve dikkatli olma atatü...

atatürk'ün kişisel özellikleri

atatürk'ün kişisel özellikleriatatürk'ün başarılı ve çok tanınan bir insan olmasında kişisel özellikleri ve çok yönlü olması muhakkak ki büyük bir faktördür.çok yönlülük atatürk'ün kişiliğinde belirgin bir şekilde ortaya çıkan en büyük özelliğidir.eşsiz yetenek-leriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen atatürk'ün bu nitelikleri onun kişilik özelliklerine de yansımıştır.atatürk doğuştan gelen güçlü bir karaktere ve kuvvetli bir iradeye sahiptir. davranışlarındaki ince düşünme ölçülü hareket ve dikkatli olma atatürk'ün her zaman önem verdiği bir özelliğidir.o ileri ...

1921 anayasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır.    istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal, kurucu n...

1921 anayasının özellikleri nelerdir?

1921, bir devlet için gerekli kurum ve organların oluşturulduğu yıl olmuştur. tbmm hükümeti 1921 yılı başında bir taraftan 6 ocak'ta başlayan yunan saldırısına cevap verirken diğer taraftan da isyan eden milis kuvvetlerini tasfiye ederek devlet otoritesini etkin kılmak, düzenli orduyu oluşturmak, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi yeni devletin kuruluşuna yönelik önemli sorunlarla da uğraşmıştır.    istanbul'un işgali ve son osmanlı meclis-i mebusanı'nın itilaf kuvvetlerince basılıp çalışamaz hale gelmesi üzerine mustafa kemal ve arkadaşlarınca ankara'da bir meclisin toplanması kararlaştırıldığında, bunun "kurucu" mu yoksa "normal" bir meclis mi olacağı tartışmaları gündeme gelmişti. mustafa kemal,...

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ve özellikleri

tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler ilgili gazetelerin adlarını öğrenmek için tıkla anadolu imparatorluklarında iletişim anadolu m.ö. 6000'den, milattan sonraki yıllara kadar muhtelif imparatorlukların hakimiyetine tanık olmuştur. anadolu'nun iletişim tarihi, anadolu'nun geri ve çeşitli kavimlerden oluşması nedeniyle, işgaller, katliamlar, egemenlikler, sıcak ve soğuk savaşlarla dolu bir tarihtir. anadolu'daki ilk iletişim biçimleri ise yazının gelişmişliğine paralel olarak daha çok tabletler ve yazıtlarla gerçekleştirilmiştir. eskiye ait yazılı metinler egemenin hayatını anlatır. egemenlik altındakinin yaşam öyküsü tabletlerde egemenin görüşü açısından yorumlanır. "bu yazıtlar ülkedeki siyasal durumun yıllıkları, krallıkla ilgili eski olayları, yönetim sınıfı içinde...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !