× "

saltukname özellikleri

" arama sonuçları

destan özellikleri nelerdir, destan nedir, destan türü

  destan nedir? destan türleri, türk edebiyatında destanın yeri nedir? destanlarla ilgili her türlü bilgiye bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.   destan özellikleri   kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.    bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. &n...

saltukname ve gazavetname'nin özellikleri

        13.yy’da yaşayan sarı saltuk’un efsanevi hayatını anlatır.       rumelinin türkleşmesinde büyük katkısı olan sarı saltuk’un menkıbeleri anlatılır.       ebül-hayr rumi tarafından türk sözlü geleneğinden toplanarak kitaplaştırılmıştır.       yazıya geçirilmiş ilk nasrettin hoca hikayesini içermektedir.   gazavetname ü      savaşları konu edinen eserlerdir. ü      bir kalenin veya şehrin alınmasını konu edinen eserler “fetihname”, ü  &...

anlatmaya bağlı edebi metinler

  anlatmaya bağlı anlatım türüne giren metin türleri   2-destan türü         destan, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun eserlerdir. çoğu kez manzum olarak yazılırlar.          destanın özellikleri:   1.    toplumun ortak görüşlerini yansıtırlar. 2.    olağanüstü özellikler taşırlar. 3.    kişileri seçkindir. (kral, han, hakan... vb.) 4.&nb...

destanlar,gazel wb önemli konu başlıkları

destanlar doğal ve yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar a)doğal destanlar:milletlerin ilkel çağlarında kendiliğinden oluşan,aitolduğu milletin vicdanında derin izler bırakan bir olayın nesildennesile aktarılarak- hayal gücü de katılarak-anlatılmasıdır.anonimözellikler gösteren bu destanlar derlenip şekillenir. 1)ilyada ve odysseia(homeros) 2)şehname(firdevsi) 3)kalevala(lönnört) 4)nibelungen(wagner):almanların 5)ramayana:hintlilerin 6)chasenderolant:fransızların 7)oğuz kağan,türeyiş b)yapma destanlar: yeni ve yakın çağlarda,herhangi bir tarihi olayın bir şair tarafından yazılmasıyla oluşan destanlardır. 1)vergilius(aeneis,latin edb.), 2)çılgın orlando(italyan şair,ariosto): 3)kurtarılmış küdüs(tasso): 4)kaybolmuş cennet(milton): türk destanlarında mo...

nasrettin hocanın hayatı ve hikayeleri

nasreddin hoca, araştırmacıların çoğuna göre, 13. yüz yıl başlarında h. 605 m. 1208 yılında eskişehir’in sivrihisar ilçesine bağlı hortu (bugünkü adıyla nasreddin hoca) köyünde doğdu. hatta, akşehirli bazı araştırmacılar da bu görüşü kabul eder durumdadırlar. bu konudaki bilgi bugün için kesinleşmiş durumdadır. hoca, eskişehirli’dir. fakat, bu konuda farklı görüşler de vardır. bu görüşlere de kısaca değinmek gerekir. en çok öne çıkan görüş nasreddin hoca’nın akşehir’de doğduğu şeklindedir. bu iddiaya göre hoca, akşehir gölü civarında sivricehöyük yakınındaki ortaköy’de doğmuştur. daha sonraları böyle bir iddiayı kayserili araştırmacı-yazar halit erkiletoğlu da ileri sürmüş ve hoca’nın mezar taşının kayseri’de bulunduğunu söylemiştir. aslında bu iddia yeni de değildir. naci kum’un kays...

destan türleri, destanların ortak özellikleri nedir, başlıca tür

kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. destanların ortak özellikleri hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çık...

destan türleri, destanların ortak özellikleri nedir, başlıca tür

kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. destanların ortak özellikleri hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çık...

destan türleri nelerdir?

kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.destanların ortak özelliklerihepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. çoğu destanda olaylara ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !