× "

sanatın tarihi gelişimi

" arama sonuçları

hikaye türünün tarihsel gelişimi - hikaye türleri - modern hikay

hikaye türünün tarihsel gelişimi “hikâye”, türk kültür tarihinde en azından bin yıllık geçmişe sahip köklü ve yaygın bir kelime. asırlardan beri, giderek zenginleşen bir mânâ çemberi içinde, dilimizde hem kelime hem de kavram olarak kullanılmış ve kullanılmakta. arap dilinin “hakave” kökünden türeyen kelimenin türkçe’ye islâmiyet sonrası dönemde girdiğini tahmin etmek zor değil. itiraf edelim ki, onun koltuğuna oturtulmak istenen “öykü”nün, zihnimiz, dilimiz, kulağımız ve gönlümüzde aynı derinlik, zenginlik, berraklık ve sıcaklığa sahip olduğunu söylemek, iki yüzlülük olacak. “hikâye” kelimesinin mânâsı hakkında lügat sahipleri şu açıklamalarda bulunuyorlar: “bir söz ve haberi nakl ve rivayet eylemek, bir nesneye benzetmek, bir kimseyi fiilen yahut kavlen taklit eylemek, bir kim...

hikaye türünün tarihsel gelişimi - hikaye türleri - modern hikay

hikaye türünün tarihsel gelişimi “hikâye”, türk kültür tarihinde en azından bin yıllık geçmişe sahip köklü ve yaygın bir kelime. asırlardan beri, giderek zenginleşen bir mânâ çemberi içinde, dilimizde hem kelime hem de kavram olarak kullanılmış ve kullanılmakta. arap dilinin “hakave” kökünden türeyen kelimenin türkçe’ye islâmiyet sonrası dönemde girdiğini tahmin etmek zor değil. itiraf edelim ki, onun koltuğuna oturtulmak istenen “öykü”nün, zihnimiz, dilimiz, kulağımız ve gönlümüzde aynı derinlik, zenginlik, berraklık ve sıcaklığa sahip olduğunu söylemek, iki yüzlülük olacak. “hikâye” kelimesinin mânâsı hakkında lügat sahipleri şu açıklamalarda bulunuyorlar: “bir söz ve haberi nakl ve rivayet eylemek, bir nesneye benzetmek, bir kimseyi fiilen yahut kavlen taklit eylemek, bir kim...

edebiyat tarihi

edebiyat konuları edebiyat tarihçisi edebiyat tarihçesi edebiyat tarihi milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili sayısız eserlermeydana getirirler. edebiyat bir milletin hayat damarıdır. edebiyateserleri olmayan milletler uygarlaşamaz, tarih sahnesinden silinirler. işte edebiyat tarihi, bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebîeserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içindeinceleyen bilim dalıdır. edebiyat tarihi, edebî eserlerle o eserleri yaratanları sosyal çevresiile beraber inceler. böylece geçmiş dönemlerde yaşayan atalarımızınduygu, düşünce ve sanat anlayışları hakkında bize bilgi aktarır. bukonuda edebiyat tarihçisi agâh sırrı levent, günümüz edebiyattarihçisinin görevini şöyle anlatır: “bugün gittikçe zenginleşen kültürdünyasında edebiyatın...

ebru sanatı tarihi

ebru sanatı tarihi

ebru sanatı tarihi ebru sanatının ortaya çıkış yeri ve tarihine ilişkin kesin bir delil bulunmamasının sebebi; yapılan ebru ların üzerine tarih atılmamış olması ve bu sanatla ilgili çok az yazılı kaynak bulunmasından dolayıdır. ancak, genel olarak araştırmacıların kanaati "ebru sanatı"nın en geç 15. yüzyıldan beri varolduğudur. hatta bazı araştırmacılara göre köklerinin 6. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılmaktadır. 6. ve 10. yüzyıllarda kağıdı bulan türklerin "ebru sanatı" nı da buldukları düşünülmektedir. uygur türklerinin cilt yapmayı çinlilerden önce başarmış olmaları da, bir cilt sanatı olan "ebru sanatı" nın tarihsel olarak bu coğrafyada doğmuş olabileceğinin işareti olarak varsayılmaktadır. "su nakış tutmaz diyen buraya gelsin" diyen mevlana celalleddini rumi hazretlerinin bu...

ebru sanatı tarihi

 ebru sanatının ortaya çıkış yeri ve tarihine ilişkin kesin bir delil bulunmamasının sebebi; yapılan ebru ların üzerine tarih atılmamış olması ve bu sanatla ilgili çok az yazılı kaynak bulunmasından dolayıdır. ancak, genel olarak araştırmacıların kanaati "ebru sanatı"nın en geç 15. yüzyıldan beri varolduğudur. hatta bazı araştırmacılara göre köklerinin 6. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılmaktadır. 6. ve 10. yüzyıllarda kağıdı bulan türklerin "ebru sanatı" nı da buldukları düşünülmektedir. uygur türklerinin cilt yapmayı çinlilerden önce başarmış olmaları da, bir cilt sanatı olan "ebru sanatı" nın tarihsel olarak bu coğrafyada doğmuş olabileceğinin işareti olarak...

tiyatronun kökeni ve tarihi gelişimi tiyatronun kökeni ve tarihi

tiyatronun kökeni ve tarihi gelişimi tiyatronun kökeni ve tarihi gelişimi tiyatronun kökeni ve tarihi gelişimi bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı. tiyatro sözcüğü yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron’dan türetilmiş, dilimize italyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. günümüzde modern bir tiyatro binası başlıca üç bölümden oluşur.1- izleyicilerin oturarak oyunu izlediği oditoryum;2- oyunun sergilendiği sahne;3- sahnenin iki kenarında ve arkasında, çeşitli dekor ve gereçlerin bulunduğu sahne arkası ya da kulis.tiyatronun kökenitiyatro da başka sanatlar g...

hikaye türünün tarihsel gelişimi - hikaye türleri - modern hikay

hikaye türünün tarihsel gelişimi“hikâye”, türk kültür tarihinde en azından bin yıllık geçmişe sahip köklü ve yaygın bir kelime. asırlardan beri, giderek zenginleşen bir mânâ çemberi içinde, dilimizde hem kelime hem de kavram olarak kullanılmış ve kullanılmakta. arap dilinin “hakave” kökünden türeyen kelimenin türkçe’ye islâmiyet sonrası dönemde girdiğini tahmin etmek zor değil. itiraf edelim ki, onun koltuğuna oturtulmak istenen “öykü”nün, zihnimiz, dilimiz, kulağımız ve gönlümüzde aynı derinlik, zenginlik, berraklık ve sıcaklığa sahip olduğunu söylemek, iki yüzlülük olacak.“hik...

kadıköy'ün tarihi gelişimi - kadıköy'ün tarihçesi

kadıköy'ün tarihi gelişimi  antik çağ  kadiköy ilçesi'nin tarihi isatnbul'dan bile eskilere dayanmaktadır.isatnbul çevresindeki ilk insan yerleşimleriancak m.ö. 5000-3000 yılları arasında ortaya çıkmışken, içerenköyde taş devrine ait ilk el baltalarına rastlanmıştır. fikirtepe kültürü istanbul'un tarih öncesine ait en önemli yerleşme alanı, 1.troya öncesine(yaklaşık m.ö. 4000-3000) ait olan fikirtepe kültürüdür.m.ö. 1000 yıllarında fikirtepe'de horhada adıyla bilinen bir ticaret kolonisi vardı.o dönemde kuşdili deresi haliç şeklinde , kıyı çizgiside bugüne göre daha içerlerde olmalı.sözünü ettiğimiz bu ilk...

kadıköy'ün tarihi gelişimi - kadıköy'ün tarihçesi

kadıköy'ün tarihi gelişimi antik çağ kadiköy ilçesi'nin tarihi isatnbul'dan bile eskilere dayanmaktadır.isatnbul çevresindeki ilk insan yerleşimleriancak m.ö. 5000-3000 yılları arasında ortaya çıkmışken, içerenköyde taş devrine ait ilk el baltalarına rastlanmıştır.fikirtepe kültürüistanbul'un tarih öncesine ait en önemli yerleşme alanı, 1.troya öncesine(yaklaşık m.ö. 4000-3000) ait olan fikirtepe kültürüdür.m.ö. 1000 yıllarında fikirtepe'de horhada adıyla bilinen bir ticaret kolonisi vardı.o dönemde kuşdili deresi haliç şeklinde , kıyı çizgiside bugüne göre daha içerlerde olmalı.sözünü ettiğimiz bu ilk yerleşmed...

kadıköy'ün tarihi gelişimi - kadıköy'ün tarihçesi

kadıköy'ün tarihi gelişimi  antik çağ  kadiköy ilçesi'nin tarihi isatnbul'dan bile eskilere dayanmaktadır.isatnbul çevresindeki ilk insan yerleşimleriancak m.ö. 5000-3000 yılları arasında ortaya çıkmışken, içerenköyde taş devrine ait ilk el baltalarına rastlanmıştır. fikirtepe kültürü istanbul'un tarih öncesine ait en önemli yerleşme alanı, 1.troya öncesine(yaklaşık m.ö. 4000-3000) ait olan fikirtepe kültürüdür.m.ö. 1000 yıllarında fikirtepe'de horhada adıyla bilinen bir ticaret kolonisi vardı.o dönemde kuşdili deresi haliç şeklinde , kıyı çizgiside bugüne göre daha içerlerde olmalı.sözünü ettiğimiz...

sanat nedir - sanatın tarihi gelişimi -sanat nasıl doğdu - çağla

sanatın doğuşu bugün için, sanatın ortaya çıkışına tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda değiliz. ilk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu, çeşitli amaçlarla maddeye biçim vermiş, maddeye hükmetmeye çalışmıştır. bütün bu faaliyetler içerisinde, sanatın başlangıç noktasını kestirmek oldukça zordur. sanatın başlangıcı sorununu aydınlatmak üzere, pek çok yazar, kitaplarının giriş bölümlerinde uzun sayfalar ayırmaktadırlar. bütün bu çabalara rağmen, bu konunun pek az aydınlatılabildiğini söyleyebiliriz.      sanatın başlangıcı olarak kabul edilen örnekleri "ilkel sanat" başlığı altında toplamak, alışkanlık halini almıştır. "ilkel sanat" terimi, ilk bakışta ve çabucak ba...

kadın hakları nelerdir - kadın haklarının tarihi gelişimi

türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor? sevgili kadınlar, bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. devlet, yasa eli ile hem kendisini, hem de yurttaşlarını korur. bizler de tc yurttaşları olarak bu korumadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. kadınlar olarak bizi koruyan yasalara cumhuriyet devrimimizle sahip olduk. cumhuriyet�in temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926 tarihinde, yani cumhur...

makale türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri)

makale türünün özellikleri(tarihi gelişimi ve temsilcileri) makale1.         tanımıbir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen gazete ve dergi yazılarına makale denir.gazetenin ilk sayfasının ilk sütununda çıkan makaleye başmakale; yazarına da başyazar adı verilir.başmakalede, gazetenin tutumuna uygun fikirlerle günlük genel olaylar yer alır. 2.         özelliklerimakalenin amacı, toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymaktır.makaleler, bilgi vermeye ve fikirleri açıklayıp kanıtlamaya çalışan yazılardır.temel &o...

tasavvufun kısaca tarihi gelişimi

     hz. peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik veriyor, bütün davranışlarda allah'ın rızâsını gözetiyorlardı. bu tür hayat kur'an'ın istediği bir hayattı. bunun en güzel örneği de hz. peygamber'di (el-ahzâb 33/21).    hz. peygamber zamanında çeşitli eğilimlere sahip olan sahâbeler vardı. bunlardan bir kısmı ilim öğrenmeye, bir kısmı dini tebliğe, bir kısmı cihada, bir kısmı yöneticiliğe daha fazla ilgi duyarken bir kısmı ibadete daha çok önem veriyor, uhrevî kurtuluş üzerinde yoğunlaşıyorlardı. başta ilk dört halife ve aşere-i mübeşşere olmak üzere osman b. maz`ûn,...

tasavvufun tarihi gelişimi (özet)

  tasavvufun kısaca tarihÎ gelişimi      hz. peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik veriyor, bütün davranışlarda allah'ın rızâsını gözetiyorlardı. bu tür hayat kur'an'ın istediği bir hayattı. bunun en güzel örneği de hz. peygamber'di (el-ahzâb 33/21).     hz. peygamber zamanında çeşitli eğilimlere sahip olan sahâbeler vardı. bunlardan bir kısmı ilim öğrenmeye, bir kısmı dini tebliğe, bir kısmı cihada, bir kısmı yöneticiliğe daha fazla ilgi duyarken bir kısmı ibadete daha çok önem veriyor, uhrevî kurtuluş üzerinde yoğunlaşıyorlardı. başta ilk dört hali...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !