× "

sanat nasıl doğdu

" arama sonuçları

1 mayıs marşını kim yazdı - nasıl doğdu - sarper özsan

yıl 1974. ankara sanat tiyatrosu (ast) m. gorki'nin ana adlı romanını aynı isimle sahneye koydu. ana romanını tiyatroya uygulayan isim b. brecht idi. ancak b. brecht oyunun bir yerine söz yazmamıştı. işte sahnenin o bölümünü sarper özsan yazdı. gelin o günleri sarper özsan'dan dinleyelim: "1974'te ankara sanat tiyatrosu (ast), maksim gorki'nin 'ana' romanından bertolt brecht tarafından aynı adla uyarlanan tiyatro oyununu sahneye koyacaktı. oyunun müziklerini benim yapmam istendi. memnuniyetle kabul ettim. oyunda birçok yerde müzik vardı ve bunların sözleri brecht tarafından yazılmıştı. ancak sadece bir sahne, 1 mayıs 1905 (rusya'daki kanlı pazar) sahne...

antik yunanda felsefe nasıl doğdu?

yunan felsefesinin doğuşumilâddan 500-600 yıl öncelerinde iran devleti avrupayı da hâkimiyeti altına alıp etkinliğini yaymaya çaba harcamıştır. bu girişimleri, özgürlük âşığı küçük bir ulus olan yunanlıların direnişi ile karşılaştı. yunanlılar iranlıların çok güçlü donanmasını yok etmeyi ve ordusunu denize dökmeyi başardı. böylece kültür çevremizin tarihinde yeni bir ulus olarak yunanlılar sahneye çıkmış oldu.   yunanlıların iranlıları bozguna uğratmaları, ulusal birliklerini belgeleyen tek görüntü olarak kalmıştır. çünkü bu özel karakterli ulus, babil, mısır ve iranlıların aksine, sürekli olarak dağınık bir yaşam ...

demokrasi, roman, dil, eğitim, sanat, politika üzerine

demokrasi, roman, dil, eğitim, sanat, politika üzerine haftaya bakış, 22-28 mart 1987 ahmet taner kışlalı — kaç dilde, kaç kitabınız yayımlandı? — 36 dilde, zannediyorum 183 kitap oldu. ince memed dünyada 3 milyondan fazla basıldı. yalnız almanyadaki son baskısı 150 bin. norveçte, danimarkada, fransada okul kitaplarına aldılar. avrupa konseyinin girişimiyle, bütün konsey üyesi ülkelerde ders kitaplarına alınacakmış. — ya türkiye’de? — sizin zamanınızda okul kitaplarına girmişti, şimdi devam ediyor. — ince memed’in uluslararası düzeyde, bu ölçüde ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz? — bunu ben de merak ediyorum. örneğin fransadaki baş...

sanat nedir?

sanat nedir?

varlıkların doğadaki görünüşlerini kalem fırça gibi araçlarla kağıt bez ve benzerlerinin üzerinde yapılan biçimleri. başka bir tanımla ;resim insanın görerek duyarak dokunarak tadarak  koklayarak 5 duyu organı ile algıladığı(hissettiği) her varlığı kara kalem yağlı boya vs yardımı ile kağıda kumaşa ve/ veya herhangi bir objeye  aktarmasıdır. onu görsel hale dönüştürmesidir.     heykeltraş nedir:   heykelci hem çizici hem de uygulayıcıdır. heykelcilerin bazıları sadece ellerine verilen şekilleri ya oyarlar veya dökerler. heykelcilikte; oyma, biçimleme, inşa ve birleştirme, döküm, bitirme gibi teknikler vardır. yontma heykelci tek parça ...

sanat müziği

hoş sada -3- ( trt yapımı ) melda kuyucu - sevgisiz olmaz cemile uncu - trt bulunmaz klasik eserler - forumlarda ilk mediha demirkıran - odeon yılları mustafa doğan dikmen - osmanlı'dan cumhuriyete musiki mirası - uşşak faslı necla soylu - kahir mektubu kültür bakanlığı klasik tsm korosu - klasik eserler kudsi erguner - meditation (1978) ı s t a n b u l t ü r k ü l e r ı - 2 - yusuf nalkesen - besteleri güfteleri ve sesiyle şükran ay [1972_1974] >>>ben geldim meyhaneci--meyhane şarkilari full(no rapid)<<< unutulmayanlar / inci çayırlı - serap mutlu akbulut sadeddin kaynak şarkilari- dr. alaeddin yavaşça 10 seçme eser !!! okandesouza farkiyla...*2 oya nurdan - ay doğdu batmadı mı - full albüm özdal orhon 1941...

heykel sanatı nasıl doğdu?

heykel resim kadar,belki resimden daha da eski bir sanattır. kilden yapılmış küçük figürler, totem direkleri, şeytan maskeleri, easter adasında bulunmuş garip oymalar maya kızılderililerin yapmış oldukları şeyler, heykel sanatının bütün dinlerde nice önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. dinin heykel sanatındaki bu önemli yeri ve etkisi,heykelin başlangıcından yakın zamanlara kadar süregelmiştir diyebiliriz. yeryüzünde görülen en eski heykel, yaklaşık olarak m.ö.40.000 yıllarından kaldığı tahmin edilen mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. sözkonusu heykel,fransa'da garonne ırmağı yatağında, brassempouy'da bulunmuştur. 1894 yılında bulunan bu heykelden sonra, 1922 de bulunan 15 santim boyundaki bir kadın ...

heykel sanatı nasıl doğdu - heykelcilik tarihi

heykel resim kadar,belki resimden daha da eski bir sanattır. kilden yapılmış küçük figürler, totem direkleri, şeytan maskeleri, easter adasında bulunmuş garip oymalar maya kızılderililerin yapmış oldukları şeyler, heykel sanatının bütün dinlerde nice önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. dinin heykel sanatındaki bu önemli yeri ve etkisi,heykelin başlangıcından yakın zamanlara kadar süregelmiştir diyebiliriz. yeryüzünde görülen en eski heykel, yaklaşık olarak m.ö.40.000 yıllarından kaldığı tahmin edilen mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. sözkonusu heykel,fransa'da garonne ırmağı yatağında, brassempouy'da bulunmuştur. 1894 yılında bulunan bu heykelden sonra, 1922 de bulunan 15 santim boyundaki bir kadın ...

rönesans nedir - nasıl doğmuştur

rönesans, fransızca "yeniden doğuş" anlamına gelen bir deyimdir. sanat ve düşünü alanında ortaçağ'dan sonra açılan bir "dönem"e bu isim verilmiştir. istanbul'un fatih sultan mehmet tarafından alınması, buradaki bazı din adamlarının italya'ya geçmelerine yol açmıştı. bunların beraberlerinde getirdikleri bazı eserlerin incelenmesi.rönesans�ın doğuşunda büyük ölçüde rol oynamıştır. rönesans'ın en büyük özelliği ortaçağ'ın sanat ve düşünü alanındaki dar,bağnaz,dini ölçüler ve değerlerden temellenmiş görüşü ortadan kaldırmasıdır. bunun yerine, düşünü ve sanat hayatında eskiçağ�ın, eski yunanistan ve rom...

heykel sanatı nasıl doğdu - heykelcilik tarihi

heykel resim kadar,belki resimden daha da eski bir sanattır. kilden yapılmış küçük figürler, totem direkleri, şeytan maskeleri, easter adasında bulunmuş garip oymalar maya kızılderililerin yapmış oldukları şeyler, heykel sanatının bütün dinlerde nice önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. dinin heykel sanatındaki bu önemli yeri ve etkisi,heykelin başlangıcından yakın zamanlara kadar süregelmiştir diyebiliriz. yeryüzünde görülen en eski heykel, yaklaşık olarak m.ö.40.000 yıllarından kaldığı tahmin edilen mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. sözkonusu heykel,fransa'da garonne ırmağı yatağında, brassempouy'da bulunmuştur. 1894 yılında bulunan bu heykelden sonra, 1922 de bulunan 15 santim boyundaki bir kadın ...

sanat nedir - sanatın tarihi gelişimi -sanat nasıl doğdu - çağla

sanatın doğuşu bugün için, sanatın ortaya çıkışına tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda değiliz. ilk insandan günümüze kadar geçen zaman içinde insanoğlu, çeşitli amaçlarla maddeye biçim vermiş, maddeye hükmetmeye çalışmıştır. bütün bu faaliyetler içerisinde, sanatın başlangıç noktasını kestirmek oldukça zordur. sanatın başlangıcı sorununu aydınlatmak üzere, pek çok yazar, kitaplarının giriş bölümlerinde uzun sayfalar ayırmaktadırlar. bütün bu çabalara rağmen, bu konunun pek az aydınlatılabildiğini söyleyebiliriz.      sanatın başlangıcı olarak kabul edilen örnekleri "ilkel sanat" başlığı altında toplamak, alışkanlık halini almıştır. "ilkel sanat" terimi, ilk bakışta ve çabucak ba...

|sanat akımları| minimalizm - minimal sanat nedir ve nasıl doğdu

“anlatman gerekenden fazlasını anlatma, göstermen gerekenden fazlasını gösterme.” minimalizm vikipedi, özgür ansiklopedi minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. abc sanatı, minimal sanat gibi tabirlerle de anılır. görsel sanatlarda minimalizm soyut dışavurumculuğun biçime ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı bir tepki olarak, nesnenin nesne olma özelliğine dikkat çekmek ve ifade, tarihsel, sembolik anlamlarını minimuma indirmek amacıyla hareket etmiştir. minimalist sanatçılar, nesnelere ve nesnelliğe olan bu ilgi nedeniyle genellikle heykel üzerinde yoğunlaşmışlardır. bu alandaki önemli isimler arasında carl andre, ...

heykel sanatı nasıl doğdu?

heykel resim kadar,belki resimden daha da eski bir sanattır. kilden yapılmış küçük figürler, totem direkleri, şeytan maskeleri, easter adasında bulunmuş garip oymalar maya kızılderililerin yapmış oldukları şeyler, heykel sanatının bütün dinlerde nice önemli bir yer tuttuğunu belirtmektedir. dinin heykel sanatındaki bu önemli yeri ve etkisi,heykelin başlangıcından yakın zamanlara kadar süregelmiştir diyebiliriz. yeryüzünde görülen en eski heykel, yaklaşık olarak m.ö.40.000 yıllarından kaldığı tahmin edilen mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. sözkonusu heykel,fransa'da garonne ırmağı yatağında, brassempouy'da bulunmuştur. 1894 yılında bulunan bu heykelden sonra, 1922 de bulunan 15 santim boyundaki bir kadın heykeli de "lespugue venüsü" diye tanımlanmıştır. bunun m...

"tanrı fikri" nasıl doğdu?

ömer sevinçgülönce ‘tanrı’ kelimesi hakkında bir iki kelam etmek isterim. bu terimi ‘allah ’ isminin yerine kullananlar var. oysa allah  özel isimdir, tanrı cins isim. şu evreni, tüm varlıkları ve insanı yoktan var eden yaratıcının zatının ismidir, allah . tanrı ise ‘ilah’ terimine karşılık gelir. ilah, tapınılan varlık demektir. bu varlık bir totem, bir put, bir insan, bir felsefe de olabilir. oysa ‘allah ’ dendi mi, yaratan ama yaratılmayan, kendine özgü nitelikleri olan, yaratılmışlara asla benzemeyen, bir başkası tarafından var edilmeyen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlık hatıra gelir. ‘kayyum’dur, tüm varlıklar onun var etmesiyle var olmuşlardır ve varlıkta kalmaktadırlar. o kendini ‘ehad’ diye adlandır...

gobeln nedir,nasıl doğdu,tarihte ki süreci

telleri sayılabilecek türde kumaş üzerine renkli iplikle yapılan ve çoğu kez bir manzara, tarihi bir anı veya ünlü ressamların ünlenmiş resminin aktarılması şeklinde ortaya çıkan bir sanat eseridir. hazır sert özel kumaşa basılmış resmin, renklerine uygun mouline ipliklerle işlenmesi şeklinde olabildiği gibi, düz fakat telleri sayılabilir kumaş üzerine modelden bakılarak, kumaşa aktarılması şeklinde yaygın iki yol vardır. kraliyet sanatı olarak fransada ortaya çıkan gobleni , 19. yüzyılda türkiyeye gelmiş ve son zamanlarda hızla benimsenir olmuştur. 1603’te fransa kralı ıv.ncü henri, gobelin ailesine ait bir binada françois de la planche ve marc de comans namındaki adamlara iki dokuma imalathanesi kurdurmuştu. bunların oğulları çok güzel işler dokumuşlardı. 1662’de colbert, ...

daniel nasıl doğdu

daniel radcliffe, harry potter rolünde hogwarts cadılık ve büyücülük okulu’na hoşgeldiniz. içerisi kocaman ve sıcak. sınıfların bayraklarının altında asılı olan meşalelerdeki ateş içeriyi bu kadar ısıtmış. pencerelerden yeşil tepeler görünüyor. kocaman salonun tamamını uzun meşe masalar kaplıyor. masaların üzeri ziyafete hazır. 400 öğrenci okul yılının bitişini burada kutlayacaklar. yemek biter bitmez hareketli merdivenlerle çalışma ve dinlenme odalarına çıkacaklar. bu odalar ortaçağ dönemini ve büyücülüğü anımsatan eşyalarla dolu. gürül gürül yanan şöminenin önündeki meşe masada dev bir satranç takımı duruyor. odanın her tarafına kitaplar atılmış. bir köşede asılı duran panoda okul ile ilgili duyuru ve uyarılar var: ‘uçmak yasaktır!’,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !