× "

sanatsal metin nedir

" arama sonuçları

sanatsal metin özellikleri

sanatsal metin nedir, edebi metinin özellikleri sanatsal metin hakkında bilgi - sanatsal metinler kurmacalık ön plan yer alır - sanatsal metinlerde dil;dilötesi ve alıcıyı harekete geçirme işlevindedir,  - sanatsal metinler kelimeler soyuttur - sanatsal metinlerde yazar okuyucu kendi kurmaca dünyasına çekmek ister - sanatsal metinlerde uslüp kaygısı yer alır - sanatsal metinlerde anlatım türü:betimleyici,öyküleyici ve açıklama anlatım vardır ...

betimlemenin özellikleri,sanatsal,açıklayıcı betimleme

  10.sınıf dil ve anlatım sayfa 88-105.sayfa arası cevapları  b. betimleyici anlatım (tasvir etme)-sıfat (ön ad) hazırlık bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi nedir? tartışınız. sonuçları açıklayınız. cevap: bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi; isimleri nitelemek, yani isimlerin durumunu, rengini, biçimini göstermek veya onları çeşitli yönlerden belirtmektir. altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında bir daralma oluyor mu? niçin? cevap: altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında elbette ki bir daralma olmaktadır. çünkü sıfatlar tek başına anlamlı kelimelerdir ve bulundukları yerlerde de bir ...

betimlemenin özellikleri,sanatsal,açıklayıcı betimleme

10.sınıf dil ve anlatım sayfa 88-105.sayfa arası cevapları  b. betimleyici anlatım (tasvir etme)-sıfat (ön ad) hazırlık bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi nedir? tartışınız. sonuçları açıklayınız. cevap: bu metindeki altı çizili kelimelerin işlevi; isimleri nitelemek, yani isimlerin durumunu, rengini, biçimini göstermek veya onları çeşitli yönlerden belirtmektir. altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında bir daralma oluyor mu? niçin? cevap: altı çizili kelimeleri çıkardığınızda metnin anlamında elbette ki bir daralma olmaktadır. çünkü sıfatlar tek başına anlamlı kelimelerdir ve bulundukları yerlerde de bir anlam taşırlar.  ...

edebiyat nedir ?

 okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. edebiyat nedir (detay): edebiyat, alm. literatur (f), fr.littérature (f), ing. literature. düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve tesirli biçimde anlatılması sanatı. okuyana estetik bir tat vermek amacıyla yazılmış olan ya da b&o...

edebiyatta metin türleri konu anlatımı, edebiyat nedir, edebiyat

edebiyat edebiyat: nazım ve nesir yoluyla hale ve duruma göre söylenen ya da yazılan zarif, ölçülü, ahenkli, dil kurallarına uygun sözler veya bu çerçevedeki sözlerden bahseden ilimdir. edebiyat; aslında terbiye nezaket, zarafet ve haddeden geçme kıvama erme gibi manalara gelen "edeb" kökünden gelmektedir. ama daha çokta insanın hayat tarzı yaşama üslubu, şekliyle alakalı ve onun duygusal, ruhi hayatının geliştirilmesine vesile olacak bir araç diye yorumlana gelmiştir. edebiyat, arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. edep sözcüğü “eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir. ancak burada kastedilen ...

edebiyat nedir, edebiyatın tanımı, edebiyatın diğer bilim dallar

edebiyat edebiyat: nazım ve nesir yoluyla hale ve duruma göre söylenen ya da yazılan zarif, ölçülü, ahenkli, dil kurallarına uygun sözler veya bu çerçevedeki sözlerden bahseden ilimdir. edebiyat; aslında terbiye nezaket, zarafet ve haddeden geçme kıvama erme gibi manalara gelen "edeb" kökünden gelmektedir. ama daha çokta insanın hayat tarzı yaşama üslubu, şekliyle alakalı ve onun duygusal, ruhi hayatının geliştirilmesine vesile olacak bir araç diye yorumlana gelmiştir. edebiyat, arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. edep sözcüğü “eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir. ancak burada kastedilen ...

edebiyat nedir? (lütfen okuyun sıkılmayın )

edebiyat ne çocuk oyuncağına benzer, ne de “arşimet” kanunları gibi ciddiyet ve sebat gösterir. asırdan asıra, halden hale değişen bir hakikattir ki aksini ispat, hiçbir vakit mümkün olamaz. edebiyat, güzelliğin olduğu kadar çirkinliğin de ifadesidir. hiç bir ilim ve sanat bu derece tesire sahip değildir. edebiyat, musiki gibi yalnız seslerin bestesi değil, kendine mahsus fikir ve duyguların da bestesidir. edebiyat olmasaydı musiki öksüz kalırdı. edebiyat, ilkbaharlarda açan çiçekli ağaçlara benzer. esen fırtınalardan her ne kadar çiçeklerini dökerse de yine düştüğü yerleri süslemekten geri kalmaz. çeşitli alanlarda düşüncel...

epik tiyatro nedir?

epik tiyatro nedir?-brecht üzerine bir inceleme –günümüzde tiyatroda nelerin olup bittiği, bağıntıyı oyun açısından değil de, sahne açısından kurduğumuzda daha kesinlikle saptanabilir. amaçlanan, orkestra çukurunu örtmektir. oyuncularla izleyicileri dirileri ölülerden ayırırcasına birbirlerinden uzaklaştıran, suskunluğu tiyatroda yücelik duygusunu arttıran, operada ise tınıları ruhsal arınmayı getiren, sahnenin tüm öğeleri arasında dinsel kökenin izlerini en açık biçimde taşıyan orkestra çukuru, artık işlevini yitirmiştir. sahne bugünde yüksektedir; ama artık dipsiz bir uçurumdan yükselir gibi değildir, bir kürsüye dönüşmüştür. şi...

anlatım türleri nedir - anlatım türlerinin özellikleri nelerdir

betimleyici anlatım özellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimleme:1.izlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.amaç sanat yapmaktır.örnek metinler:s.91-92”ince memed” ve “çarşı”açıklayıcı betimleme:1.bilgi vermek amacıyla yazılır.2.genel ayrıntılar ...

sanatsal metin ve bilimsel metin nedir?

sanatsal metin ve bilimsel metin nedir?sanat metinleri yan anlam bakımından zengin, çağrışım gücü yüksek metinlerdir.sanat metinlerinin okuyucu üzerindeki etkisi, okuyucunun bilgi, kültür, zevk, anlayış ve ruhi durumlarına göre değişir.sanat metinleri, sanatçı ile okuyucu arasındaki iletişim aracıdır.bilimsel, düşünsel ve dinsel metinler kurallaştırılmış bir yargı, bir gerçek ve öğretici bir içerikte iken sanat metinlerinin iletisi estetik bir duyuşun yansıtılmasıdır. bu da insanoğlunun duyuş, algılayış ve hayal gücünün insanlığa yapacağı katkının ne kadar fazla olduğunun göstergesidir.türkçe dersleri konu anlatım sayfasına dönmek için ''tıklayın''...

sanatsal metin ve bilimsel metin nedir?

sanat metinleri yan anlam bakımından zengin, çağrışım gücü yüksek metinlerdir.sanat metinlerinin okuyucu üzerindeki etkisi, okuyucunun bilgi, kültür, zevk, anlayış ve ruhi durumlarına göre değişir.sanat metinleri, sanatçı ile okuyucu arasındaki iletişim aracıdır.bilimsel, düşünsel ve dinsel metinler kurallaştırılmış bir yargı, bir gerçek ve öğretici bir içerikte iken sanat metinlerinin iletisi estetik bir duyuşun yansıtılmasıdır. bu da insanoğlunun duyuş, algılayış ve hayal gücünün insanlığa yapacağı katkının ne kadar fazla olduğunun göstergesidir....

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

sanatsal metinlerin diğer adı nedir - özellikleri nelerdir

bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir. * edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar. * sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne. * edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, derinde ve gizlidir. ( bu her şeyi imgeye boğmak, mecaza büründü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !