× "

sanatsal metinler

" arama sonuçları

sanat metinleriyle öğretici metinler farkları

sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi var- dır. sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. kendini anlat- ma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. işte onun bu denediği yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. edebiyatta bir gelenek vardır. sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüz- yıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip ola- caklardır. sanatçılar, yaşadıkları döneme göre değer- lendiril...

öğretici metinler ve sanatsal metinler nedir

öğretici metinler: 1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır. 2-kurgu değildir edebiyatfatihigerçekler dile getirilir 3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır 4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur 5-sanat kaygısı taşımaz 6-dil göndergesel işlevde kullanılır sanatsal metinler : 1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır 2-okuyucuda merak uyandırır 3-dil sanatsaldır,üslup kaygısı vardır 4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır 5-bilgilendirme edebiyatfatihiamacı yoktur 6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir 7-olaylar gerçek yada kurmacadır....

sanatsal metin özellikleri

sanatsal metin nedir, edebi metinin özellikleri sanatsal metin hakkında bilgi - sanatsal metinler kurmacalık ön plan yer alır - sanatsal metinlerde dil;dilötesi ve alıcıyı harekete geçirme işlevindedir,  - sanatsal metinler kelimeler soyuttur - sanatsal metinlerde yazar okuyucu kendi kurmaca dünyasına çekmek ister - sanatsal metinlerde uslüp kaygısı yer alır - sanatsal metinlerde anlatım türü:betimleyici,öyküleyici ve açıklama anlatım vardır ...

roman

roman

belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, bu insan ya da insanların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve belli bir uzunluğu aşan anlatılar için kullanılan edebi terimdir. edebi türler içinde en yenisidir. çünkü matbaanın bulunması ve kentsoylu bir okur kitlesinin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir.baktabul aslında tanımlanması en zor edebi türdür. gelişmesini tamamlamamış tek türdür denebilir. bunun bir nedeni romanın tarihsel koşullara bağlı olması, diğer nedeni ise yazarına geniş bir özgürlük ve deney alanı bırakmasındandır. r...

sanatsal metinlerde metnin yapısına ve yaratıcısına tasavvufi

             sanatsal metin, sanatçının mesaj verme çabası içerisinde ürettiği, birçok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan tamamlanmış, anlamlı bir bütün olarak tanımlanabilir. sanatsal metnin ne olup olmadığı konusundan ziyade bu yazımızda sanatsal metnin yapısına ve yaratıcısı olan sanatçıya tasavvufi bir yöntemle yaklaşarak sanatsal metinlerin yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz.              sanatsal metinlerin en önemli özelliği sanatçının kendi dünya algılayışını ve düşünce evrenini yansıtmasıdır. metnin içerisindeki her parça, her söz ...

sanat metinleri ve öğretici metinler

sanat metinleri1.sanat metinlerinde amaç okuyucuya estetik zevk vermektir.2.öyküleyici ve betimleyici anlatım türü kullanılır.3.yazarın üslup kaygısı vardır.4.dilin sanatsal işlevi kullanılır.5.söz sanatlarına yer verilir.6.sanatsal metinlerde kapalı anlatım söz konusudur.7.bilgiledirme amacı yoktur.8.kişi,zaman,mekan ve olaylar değişebilir.9.sanatsal metinlerde amaç okuyucuyu kendi yarattığı dünyaya çekmektir.10.sanatsal metinlerde ileti dolaylı biçimde verilir.öğretici metinler1.öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir.2.açıklayıcı bir anlatım türü kullanılır.3.kurgu değil gerçeklere yer verilir.4.sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur.5.ileti doğrudan verilir.6.dil g&ou...

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

öğretici ve sanatsal metin nedir

edebi metiinle sanatsal metin aynı şeylerdir bi kere buyur özellikleri ... bir insan ilgilense de ilgilenmese de edebiyat, yaşamımızın en önemli belirleyicilerindendir. yalnızca kimileri bunun ayrımındadır, kimileri ayrımında değildir. bunun için bir metnin edebi olması nasıl gerçekleşiyor’un da bilinmesi gerekir.* edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır. kurmaca: gerçek yaşama bağlanan; ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan, o yaşama alternatif bir dünyadır. gerçek, sanatçının amaçladığı anlam kurgusu içinde değişikliğe uğrar.* sırf kurmaca olması da edebi olma özelliği kazandırmaz metne.* edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. bu nedenle anlam yüzeyde ve görünür değil, deri...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar nelerdir

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar - edebiy

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar - edebiy

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

öğretici metinler ile sanat metinleri arasındaki farklar nedir?

öğretici metinler: 1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır 2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir 3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır 4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur 5-sanat kaygısı taşımaz 6-dil göndergesel işlevde kullanılır sanatsal metinler : 1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır 2-okuyucuda merak uyandırır 3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır 4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır 5-bilgilendirme amacı yoktur 6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir 7-olaylar gerçek yada kurmacadır ...

sanat metinleriyle öğretici metinler arasındaki farklar

öğretici metinler:1-okuyucuya bilgi verme amacı vardır2-kurgu değildir gerçekler dile getirilir3-açıklayıcı anlatım türüyle kaleme alınır4-sade bir dille yazılır,üslup kaygısı yoktur5-sanat kaygısı taşımaz6-dil göndergesel işlevde kullanılırsanatsal metinler :1-okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır2-okuyucuda merak uyandırır3-dil snatsaldır,üslup kaygısı vardır4-öyküleyici ve betimleyici analtım türüyle kaleme alınır5-bilgilendirme amacı yoktur6-kişi,zaman,mekan,tarih değiştirilebilir7-olaylar gerçek yada kurmacadır...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !