× "

sapıklık yapma oyunları

" arama sonuçları

kabusnÂme'den öğütler..2

nuşirevan'dan altın öğütler * gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gittiğini gören insan halden hale dönmesine üzülmesin. yani sevinç gidip üzüntü gelirse, üzüntü gidip sevinç gelirse, önem vermesin. * becereksiz kişiyi dost tutunmasınlar, becereksiz kişi ne dostluğa yarar, ne düşmanlığa. * insan, bir işi bir defa yapıp sonra pişman olmuşsa, bir daha o işi yapmasın. * dostlarına düşman olan birisine niçin dost densin? * kendini bilge sanan bilgisizden sakın. * kendi nefsine haksızlık etme, güç eyleme. yani nefsine elinden gelmeyecek işler buyurma. * doğru söylemek acıdır, ama sen doğru söyle. * d&uu...

kabusnâme

kabusnâme, 1082 yılında kûhistan sultanı iskender bin kavuş tarafından farsça olarak kaleme alınan eser. kabusnâme, ahlâkî sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserleden biridir. tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilmiş, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil etmiştir. bu öğütlere gönül kulağını açık tut ey oğul! bilmiş ol ki, artık ben kocadım. zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. ölüm mektubunu elime sundular. o mektup, sakalın ağarmasıdır. adamın sakalı ağardığında allah tarafından bir ses gelir: "ey kulum, hazırlan, bu dünyayı bırakıp öbür dünya...

kabusnâme'den ögütler

kabusnâme'den ögütlerkabusnâme, 1082 yılında kûhistan sultanı iskender bin kavuş tarafından farsça olarak kaleme alınır. muhatap, oğlu gilan şahtır, fakat aradan dokuz yüz yıl geçmiş olmasına rağmen öğütler hâlen canlılığını devam ettirir. tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder. eser, osmanlılar zamanında ilk defa fatih sultan mehmed'in babası sultan ıı. murad'ın dikkatini çeker. milletin değer hükümlerini alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. edeb, ahlâk, emniyet ve nizamda yeniden yapılanmaya ihti...

cinsel sapmalar

cinsel sapmalar eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır.sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz?yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel i&cc...

cinsel sapmalar

cinsel sapmalareskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır.sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz?yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel i&cced...

cinsel sapmalar

eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır.sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz?yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüd&uum...

kâbusnâme [çok kıymetli nasihatler](www.dinimizislam.com)

kâbusnâme, 1082 yılında kûhistan sultanı iskender bin kâbus’un, oğlu gilan şah’a nasihatleridir. tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder. ----------------   k â b u s n â m e   ----------------ey oğul, artık ben kocadım. zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. ölüm mektubunu elime verdiler. o mektup, sakalın ağarmasıdır. şimdi ey oğul, tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüt sana yadigâr olsun. bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin, zamanın elinden sille yemezsin. çünkü ...

cinsel sapmalar

eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır.sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz?yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüd&uum...

cinsel sapmalar sapkınlıklar sapıklar

eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır. sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz? yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüdüsüdür. bu içgüdülerimiz, yaşamımızın öteki dinamiklerini ve enerjilerini de harekete geçirir, onları yönlendirir. bu öylesine güçlü bi...

cinsel sapmalar

eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır. sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz? yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüdüsüdür. bu içgüdülerimiz, yaşamımızın öteki dinamiklerini ve enerjilerini de harekete geçirir, onları yönlendirir. bu öylesin...

bakara

inanç hürriyeti yukardaki ayette imana dayalı düşünce sisteminin temel esasları, en ince noktalarına varıncaya kadar açıklandıktan, yüce allah'ın sıfatları ile yaratıkları arasındaki ilişki aydınlığa kavuşturulduktan sonra bu inancı taşıyan, bu çağrıyı üstlenen ve yolunu kaybetmiş, şaşkın insanlığa önderlik etme görevini omuzlamış olan müminlerin hangi yolu izleyecekleri, hangi metodu benimseyecekleri anlatılıyor:   256- dinde zorlama yoktur. doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. kim tağut'u, azgınlığı reddederek allah'a inanırsa kopması sözkonusu olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. hiç kuşkusuz allah herşeyi işitir, herşeyi bilir. 257- allah müminlerin dostu, kayırıcısıdır. onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. kâfirlerin dostla...

cinsel sapmalar

cinsel sapmalar eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır.sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz?yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüdüsüdür. bu içgüdülerimiz, yaşamımızın öteki dinamiklerini ve enerjilerini de harekete geçirir, onları yönlendirir. bu öyles...

kâbusnâme [çok kıymetli nasihatler]

     kâbusnâme, 1082 yılında kûhistan sultanı iskender bin kâbus'un, oğlu gilan şah'a nasihatleridir. tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder.        ----------------   k â b u s n â m e   ----------------        ey oğul, artık ben kocadım. zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. ölüm mektubunu elime verdiler. o mektup, sakalın ağarmasıdır.      şimdi ey oğul, tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüt sana yadigâr olsun. bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin, zamanın elinden sille yemezsin. çünkü baba şefkati, oğlunun azarlanmasını bile i...

cinsel sapmalar

cinsel sapmalar eskiden, cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dışındaki cinsel olaylara ve tercihlere, cinsel sapıklık deniyordu. bu tür tercihler, halk arasında zaman zaman sapıklık diye nitelendiriliyor. sapıklık deyimi, her türlü olumsuzluk, kötülük ve neredeyse katiller için bile kullanılmaktadır. sözcüğün kendisi itici ve ürkütücüdür. oysa her insan içinde, ileride açıklayacağımız gibi normal yörüngesinden sapmış ama, kişinin cinselliğine, fazla zararı olmayan az ya da çok, cinselliği bir parça renklendiren duygular taşıyabilir. peki bunları nasıl değerlendireceğiz? yaşama ve soyların sürmesi, insanoğlunun ve de tüm canlıların iki temel içgüdüsüdür. bu içgüdülerimiz, yaşamımızın öteki dinamiklerini ve enerjilerini de harekete geçirir, onları ...

kabusnâmeden altın öğütler

kabusnâmeden altın öğütler bu öğütlere gönül kulağını açık tut ey oğul! bilmiş ol ki, artık ben kocadım. zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. ölüm mektubunu elime sundular. o mektup, sakalın ağarmasıdır. adamın sakalı ağardığında allah tarafından bir ses gelir: "ey kulum, hazırlan, bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin..." şimdi ey ciğerköşem! ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigâr olarak bırakıyorum. bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın, zamanın elinden sille yemezsin. çünkü baba şefkati, oğlunun zamanın elinden azar yemesini istemez. öyleyse sen de gönül kulağını bu öğütler için açık tut, sonra pişman olmay...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !