× "

sarf malzeme nedir

" arama sonuçları
suşi nedir? kökeni ve çeşitleri nelerdir?

suşi nedir? kökeni ve çeşitleri nelerdir?

5112_yasli_japonbir japon lezzeti olan suşi, aslında üzerilerindeki farklı malzemelerle sirke aromalı pirinç başka bir şey değildir.   suşi terimi, tatlı pirinç-şarap sirkesi ile tatlandırılmış pirinç tabağını ifade eder. temel madde pirinç olmasına rağmen, bu yemek farklı garnitürler, dolgular, baharatlar ve soslar ile yapılan farklı çeşitlerde gelir. genellikle çiğ balık, pişmiş balık, kabuklu deniz ürünleri, tofu, haşlanmış mısır, mayonez ve yumurta içerir. suşinin japon kökenli olduğu bilinmesine rağmen, yedinci yüzyılda çin’den japonya’ya tanıtıldığı da iddia edilmektedir.   hand holding chopsticks with sushi rollkökeni ve tarihçesi:   ...

su arıtımı nedir, ev tipi su arıtma cihazı, aktif karbon,

ön filtre sistemi suyunuzdaki tortuları, partikülleri ve bulanıklığı giderir. ön aktif karbon filtresi ile klor, kötü tad, organik madde ve kokudan suyunuz arıtılır. eğer arıtılmış su istiyorsanız reverse osmosu seçin. bu sistem tabiatta gerçekleşen osmos olayının yapay olarak tersine çevrilmesi şeklinde gerçekleşir. suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu suyundan ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. su; membranın 0,00001 mikrona (onbinde bir mikrona ) kadar küçültülmüş mikroskobik deliklerinden geçer. suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerin zararlı olanları dışarı atılarak dengeli mineral yapısıyla suyun özü elde edilir ayr...

süreç yönetimi nedir 2

  süreçler bütün üretim aşmalarının temelidir. bir parça metal alıp onu kesip, büküp, makineden geçirerek bir raf dirseği yaptığımızı düşünelim. bir girdi aldık, bir "değer ekleme" faaliyet dizisiyle bu girdiyi bir ürüne dönüştürdük. bir metal artık yararlı bir ürüne dönüşmüştür.   1980’lerin başında batılı üretim şirketleri operasyon süreçleri üzerinde taktik süreç oryantasyonları (jıt, tqm...) ile hummalı bir şekilde çalışarak süreçleri etkili duruma getirmeye çalıştılar. bu sayede hem üretim çıktılarına ekledikleri değeri geliştirdiler, hem de icatl...

edebiyat nedir?

edebiyat nedir? düzenleyen, gizli ilimler admin. türk dili ve edebiyatı ders notları'ndan edebiyat: arapça bir kelimedir. terbiye, güzel ahlak, davet manalarını içerir. islamiyet'le beraber bütün ilimleri içine alan bir kavram haline gelir. lügat (sözlük), sarf (dil bilgisi), iştikak (kelime türetme), maani (anlam bilgisi), inşâ (nesir), hat (güzel yazı) ve  imlâ; ahmet cevdet paşa'nın ulûm-ı edebiyye eseri içine aldığı dallardır. recaizade mahmut ekrem'in "tâlim-i edebiyye"si ile edebiyat kelimesi ilk defa batılı anlamlar taşımaya başlar. bu anlamlar bazı batılı şairlerin edebiyatın estetik yönü üzerinde durmaları ile başl...

polimer nedir ?

polimerler çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı madd...

polimer nedir ?

polimerler çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı madd...

zekât nedir?

zekÂt   1. zekât nedir?sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelenzekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının allâh rızası için muayyenkişilere verilmesi demektir.malî ibadetlerden biri olan zekât, islâm'ın beş temel esasından olup, hicretinikinci yılında medine’de farz kılınmıştır. kur’an-ı kerim’de “namazı dosdoğru kılın,zekâtı verin...” (bakara, 2/43, 110; hac, 22/78; nur, 24/56; mücadele, 58/13; müzzemmil, 73/20); “onla-rın mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlariçin dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. allah işitendir, bilendir.” (tevbe,9/103) buyrulmaktadır.2. zekât kimlere farzdır?bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için müslüman, hür, akıllı, bu-luğ çağına erişmiş o...

yalıtım nedir?

yalıtım, kullanıldığı duruma göre dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek anlamında, bina yalıtımı (izolasyonu) ise; "yapıyı kendi bünyesi ile içindeki eşya ve canlılara zarar verici etkilerden korumak için alınan önlemler paketi" olarak tanımlanmaktadır. oysa bina yalıtımı; "malzeme üretiminden uygulamasına kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistem bütünüdür". bu nedenle, bina yalıtımında, ulusal ekonomi ve çevre ilişkisinin ortaya konulması ve rasyonel çözümlere varılabilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık vb bilim dalları bir eşgüdüm içerisinde bulunmalıdır. yalıt...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın...

kültür nedir?

kültür nedir?kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir.c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir.a.yong, kültürün, “insanın tabia...

polimer nedir?

polimerler; çoksayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “poli” latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. buna basit bir örnek olarak “polistren” verilebilir. polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir. organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler. bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren polimer konusundaki araştırmalar gelişmiş ve yeni polimer...

zeka nedir?

zeka nedir? kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır. zekanın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. buna göre zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. bu yetenekler arasında başlıcaları: sözel anlayış...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın tabiatı ve kendisini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eser” olduğunu be...

fiziğin günlük hayattaki yeri nedir?

fiziğin güncel hayatla bağlantısının önemi lise eğitiminde en zor şeylerden biri öğretilen konularla toplum arasındaki ilgiyi kurmaktır. fizik derslerinde bu ilgiyi kurmak daha kolay olmasına rağmen kurulmaması öğrencileri fizik dersinden soğutmaktadır. öğrenciler fizik dersini anlaşılması zor ders olarak görmektedirler. buna ek olarak üniversite yerleştirme sınavlarında doğru net sayısı en düşük alanlardan bir tanesi fiziktir. bu 2001 yılında ortalama 2,89 nettir (ösym, 2001). amerika’da fizik dersleri lisede seçmelidir. son yıllarda fizik derslerini tercih eden öğrencilerin sayısında düşüşler olmuştur. tercih edenlerin önemli bir kısmı da daha sonra dersi bırakmaktadırlar (hewitt, 1990). ahlgren ve walberg (1973) öğrencilerin fizik dersini sıkıcı, zor, anlaşılmaz ve ken...

zeka nedir

kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme* soyut düşünme* muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır. zekanın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. buna göre zeka* bireyin doğuştan sahip olduğu* kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim* öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir. zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. bu yetenekler arasında başlıcaları: sözel anlayış: sözc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !