× "

saruhanoğulları

" arama sonuçları

saruhanoğulları(1300-1410)

germiyanoğulları komutanlarından saruhan bey tarafından kurulmuştur. merkezi manisa olan beyliğin sınırları içerisinde menemen, foça ve kemalpaşa (nif) da bulunmaktaydı. yıldırım bayezid iç mücadelelerin sürdüğü beyliğe son verdi. manisa osmanlıların şehzade sancağı yapıldı (1390). fetret devri esnasında tekrar canlanmak isteyen beyliği, çelebi mehmet kesin olarak ortadan kaldırdı (1410)....

<b>saruhanoğulları</b> beyliği

saruhanoğulları beyliği

saruhanoğulları beyliği saruhanoğulları beyliği (saruhan beyliği veya saruhanlılar da denir), anadolu selçuklu devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan anadolu beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında batı anadolu’da manisa ve çevresinde, gediz nehri havzasında menemen, gördes, demirci, kemalpaşa, turgutlu, ılıca ve akhisar gibi kent ve kasabalarda ağırlıklı olarak kurulmuş bir türkmen beyliğidir. tarih saruhan bey saruhanoğulları, avşar (afşar) boyunun saruhanlı kolundandır. bazı kaynaklar er saru veya saruhan adli bir harezmli emirin selçuklu devleti'nde görev yaptığını iddia ederler. bu şahsın oğlunun adının alpagu olduğu; anadolu'ya geçiş yaptığı ve alpagu'nun saruhan bey, c...

<b>saruhanoğulları</b> beyliği

saruhanoğulları beyliği

  önce selçukluların uç beyliği olarak, 1308-1335 yılları arasında ilhanlılara tabi bulunmuş, sonra bağımsız olmuş bir beyliktir. merkezi manisa idi. ankara muharebesinden sonra da 8 yıl osmanlılara tabi olarak yaşamışlardır. osmanlılar, “saruhan tahtı” denen manisa sancakbeyligine ekseriya veliaht şehzadeleri yollamışlardır. kuzeyinde karasioğulları, güneyinde aydınoğulları vardı. doğusundaki germiyanoğulları, ilk zamanlarda saruhanlılara bağlı idiler. esasen saruhan beylerinin ataları evvelce germiyanoğulları hizmetinde bulunuyorlardı. aydın ve saruhan beyleri, germiyanoğullarının en batıya ege kıyılarına gönderdikleri kumandanları olup, fethettikleri bölgede kılıç hakkı olarak kalıp devlet kurmuşlardır. bu beylik bilha...

saruhanoğulları beyliği

  saruhanoğulları beyliği           saruhanoğulları beyliği (saruhan veya saruhanlı da denir), anadolu selçuklu devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan anadolu beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında batı anadolu’da manisa ve çevresinde kurulmuş bir türk beyliğidir.           manisa ve geniş anlamda çevresi osmanlı'nın son dönemlerine kadar saruhan vilayeti olarak anılmıştır. manisa osmanlı döneminde ayrıca, (tıpkı amasya gibi) pek çok şehzadenin padişahlığa dönük olarak yetiştirildiği ve eğitiminin verildiği merkez olarak seçilmiştir. aydınoğulların'a çok yakın oldu...

saruhanoğulları beyliği

saruhanoğulları beyliği selçukluların uç beyliği olarak saruhan bey tarafından kurulmuştur. manisa vilayeti ile menemen, kemalpaşa ve foça dolaylarında hüküm sürdü 1410 yılında osmanlılara katıldığı bilinmektedir.bu beyliğin kurucusu saruhan'ın hârezmlilerin kumandanı iken türkiye selçuklularının hizmetine giren ve aynı adı taşıyan emîrin torunu ve alpağı'nın oğlu olması kuvvetle muhtemeldir. saruhanoğulları, 1300'den 1390 nisanına kadar önce 90, 28 temmuz 1402'den 1410'a kadar sonra 8 ve toplam 98 yıl devam etmiştir. başkentleri manisa'dır. 1308'e kadar selçukoğulları'nın uç beyi olup, 1335'e kadar ilhanlılar'a tabî bulunmuşlar, sonra müstakil o...

saruhanoğulları beyliği

  saruhan ogulları beylıgı bati anadolu'da, merkezi manisa olmak üzere menemen, gördes, demirci, kemal pasa, turgutlu, ılica ve akhisar gibi kent ve kasabalari içine alan bölgede kurulmus bir türkmen beyligidir.   ı- sıyas&ıcirc; tarıh a- saruhan bey beyligin kurucusu olan saruhan bey'in harezm türkmenlerinden oldugu sanilmaktadir. nitekim celâleddin harezmsah'in ölümünden (1231) sonra saruhan adli bir beyin selçuklu devleti hizmetine girdigi ve saruhanogullari beyligi'ni kuran saruhan bey'in de bu harezmli emir saruhan'in torunu oldugu bilinmektedir. saruhan bey'in babasinin adi alpagi olup çuga ve ali pasa adlarinda iki kardesi daha vardi. ...

yıldırım beyazıd han

hayatıyıldırım bayezid 1360 yılında edirne'de doğdu. babası murad hüdavendigar, annesi gülçiçek hatundur. gülçiçek hatun rum'dur. yıldırım bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'yıldırım' lakabı takılmıştı.çocukluğunu bursa sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. iyi bir eğitim gördü. devrin en büyük alimlerinden dersler aldı. gençliğinde kütahya sancağında valilik yaptı. sultan murad hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. tahta çıktığında 29 yaşındaydı.sırbistan'ın başında, kosova savaşında ölen ...

saruhanoğulları beyliği nedir?

saruhanoğulları beyliği on dördüncü yüzyılın başlarında, manisa ve çevresinde kurulan türk beyliği. aslen harezmli olup, türkiye selçuklularının hizmetine giren saruhan bey tarafından kurulmuştur. anadolu’nun moğol istilâsına uğradığı ve türkiye selçuklu devleti'nin zayıflamaya maruz kaldığı yıllarda, sayısız türkmen grupları, batı anadolu bölgesine gelerek, bu bölgelerdeki bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmeye başladılar. türkiye selçuklu sultanı ikinci mesud’un ümerasından olan saruhan bey'in de, 1302’den itibaren uçta, faaliyetlere giriştiği görülmektedir. saruhan bey'in, 1305’te manisa şehrini abluka altına alması ve kıyı ucunda faaliyetl...

saruhanoğulları beyliği

saruhanoğulları (saruhanoğlu, saruhanlı, saruhan) beyliğion dördüncü yüzyılın başlarında, manisa ve çevresinde kurulan türk beyliği. aslen harezmli olup, türkiye selçuklularının hizmetine giren saruhan bey tarafından kurulmuştur. anadolu’nun moğol istilâsına uğradığı ve türkiye selçuklu devleti'nin zayıflamaya maruz kaldığı yıllarda, sayısız türkmen grupları, batı anadolu bölgesine gelerek, bu bölgelerdeki bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmeye başladılar. türkiye selçuklu sultanı ikinci mesud’un ümerasından olan saruhan bey'in de, 1302’den itibaren uçta, faaliyetlere giriştiği görülmektedir. saruhan bey'in, 1305’te manisa şehrini abluka altına alması ve kıyı ucunda faaliyetlerini arttırması üzerine, bizans imparatoru ikinci andronikos, batı anadolu&...

saruhanoğulları

saruhanoğulları « : 16 aralık 2006, 00:17:23 » bu mesajı alıntı ile cevaplaalıntı mesajı değiştirdeğiştir mesajı silsil konuyu bölkonuyu bölbu konuyu teşekküre açbu konuyu teşekküre aç saruhan ogulları beylıgı bati anadolu'da, merkezi manisa olmak üzere menemen, gördes, demirci, kemal pasa, turgutlu, ılica ve akhisar gibi kent ve kasabalari içine alan bölgede kurulmus bir türkmen beyligidir. ı- sıyasÎ tarıh a- saruhan bey beyligin kurucusu olan saruhan bey'in harezm türkmenlerinden oldugu sanilmaktadir. nitekim celâleddin harezmsah'in ölümünden (1231) sonra saruhan adli bir beyin selçuklu devleti hizmetine girdigi ve saruhanogullari beyligi'ni kuran saruhan bey'in de bu harezmli emir saruhan'in torunu oldugu bilinmektedir. saruhan bey'in babasinin adi alpagi o...

saruhanoğulları

istek,öneri ve şikayetleriniz selçukluların uç beyliği olarak saruhan bey tarafından kurulmuştur. manisa vilayeti ile menemen, kemalpaşa ve foça dolaylarında hüküm sürdü 1410 yılında osmanlılara katıldığı bilinmektedir.bu beyliğin kurucusu saruhan'ın hârezmlilerin kumandanı iken türkiye selçuklularının hizmetine giren ve aynı adı taşıyan emîrin torunu ve alpağı'nın oğlu olması kuvvetle muhtemeldir.        saruhanoğulları 1300'den 1390 nisanına kadar önce 90, 28 temmuz 1402'den 1410'a kadar sonra 8 ve toplam 98 yıl devam etmiştir. başkentleri manisa'dır. 1308'e kadar selçukoğulları'nın uç beyi olup, 1335'e kadar ilhanlılar'a tabî bulunmuşlar, sonra müstakil olmuşlardır. ankara muharebesin...

saruhanoğulları beyliği nedir?

saruhanoğulları beyliği on dördüncü yüzyılın başlarında, manisa ve çevresinde kurulan türk beyliği. aslen harezmli olup, türkiye selçuklularının hizmetine giren saruhan bey tarafından kurulmuştur. anadolu’nun moğol istilâsına uğradığı ve türkiye selçuklu devleti'nin zayıflamaya maruz kaldığı yıllarda, sayısız türkmen grupları, batı anadolu bölgesine gelerek, bu bölgelerdeki bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmeye başladılar. türkiye selçuklu sultanı ikinci mesud’un ümerasından olan saruhan bey'in de, 1302’den itibaren uçta, faaliyetlere giriştiği görülmektedir. saruhan bey'in, 1305’te manisa şehrini abluka altına alması ve kıyı ucunda faaliyetlerini arttırması üzerine, bizans imparatoru ikinci andronikos, batı anadolu’ya oğlu ıx. ...

saruhanoğulları beyliği

saruhanoğulları beyliği   on dördüncü yüzyılın başlarında, manisa ve çevresinde kurulan türk beyliği. aslen harezmli olup, türkiye selçuklularının hizmetine giren saruhan bey tarafından kurulmuştur.anadolu’nun moğol istilâsına uğradığı ve türkiye selçuklu devleti’nin zayıflamaya maruz kaldığı yıllarda, sayısız türkmen grupları, batı anadolu bölgesine gelerek, bu bölgelerdeki bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmeye başladılar. türkiye selçuklu sultanı ikinci mesud’un ümerasından olan saruhan bey’in de, 1302’den itibaren uçta, faaliyetlere giriştiği görülmektedir. saruhan bey’in, 1305’te manisa şehrini abluka altına alması ve kıyı ucunda faaliyetlerini arttırması üzerine, bizans imparatoru ikinci andronikos, batı anadolu’ya oğlu ıx. m...

saruhanoğulları beyliği

saruhanoğulları (saruhanoğlu, saruhanlı, saruhan) beyliğion dördüncü yüzyılın başlarında, manisa ve çevresinde kurulan türk beyliği. aslen harezmli olup, türkiye selçuklularının hizmetine giren saruhan bey tarafından kurulmuştur. anadolu’nun moğol istilâsına uğradığı ve türkiye selçuklu devleti'nin zayıflamaya maruz kaldığı yıllarda, sayısız türkmen grupları, batı anadolu bölgesine gelerek, bu bölgelerdeki bizans şehir ve kasabalarını ele geçirmeye başladılar. türkiye selçuklu sultanı ikinci mesud’un ümerasından olan saruhan bey'in de, 1302’den itibaren uçta, faaliyetlere giriştiği görülmektedir. saruhan bey'in, 1305’te manisa şehrini abluka altına alması ve kıyı ucunda faaliyetlerini arttırması üzerine, bizans imparatoru ikinci andronikos, batı anadolu&...

anadoluda_kurulan_beylikler ( test soruları )

1-anadolu’daki ilk türk beylikleri,aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra kurulmaya başlamıştır? a)pasinler savaşı b)malazgirt savaşı c)dandanakan savaşı d)talas savaşı   2-aşağıdaki türk beyliklerden hangisi,ma- lazgirt meydan muharebesi’nden sonra ku- rulan ilk türk beylikleri arasında yer almaz a)saltuklular b)mengücekler c)danişmentliler d)karamanoğulları   3-aşağıdaki türk beyliklerinden hangisi,ma- lazgirt meydan muharebesi’nden sonra ebu’l kasım tarafından erzurum ve çevresinde ku- rulmuştur? a)saltuklular b)danişmentliler c)artuklular d)mengücekler   4-aşağıdaki türk beyliklerden hangisi,anado- lu selçuklu devleti’ni en çok zorlayan beylik- tir? a)saltuklular b)mengücekler c)danişmentliler d)artuklular   ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !