× "

savaşın eş anlamlısı

" arama sonuçları

güüzde klanıaaer

günümüzde kullanılan saatler eski roma'da soylular sınıfının siyasal partisi kameri takvim kaç gündür kameri takvim nedir çeşitli uygarlıklara ait maskeler çeşitli uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve zaman ölçme araçları uygarlıklar tarafından kullanılan zaman ölçme araçları eski uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri ve zaman ölçme araçları uygarlıklar tarafından kullanılan takvim çeşitleri kronolojik sıraya göre osmanlı savaşları kronolojik sıraya göre osmanlı padişahları takvim çe...

şeytanın diğer isim ve adları nelerdir?

şeytan kötü ruhun, kötü birinin, kötülüğe teşvik edenin, kötülüğün temsilcisinin, karanlık ve delàletin önderinin,allah'ın ve o'nu seven, o'na kullukta bulunan herkesin büyük düşmanının müşahhaslaştırılmış şekli veya kötülüğün sembolü olmuş varlıktır. hz. adem (a.s.)'a secdeyi kabul etmediği andan itibaren, "hayırdan ümidini kesmiş, pişmanlık ve üzüntü duyan" anlamında iblis; secde etmeyiş sebebi olarak da "beni dumansız ateşten, onu ise çamurdan yarattın" diyerek hükümsüz bir bahane ve kendisince geçerli bir gerekçe gösterdiği ve adem'i cennet'ten çık...

sözcükte anlam2 (devamı)

  kapalı istiare:  “uzatır her akşam sevgili güneş denizin içine yorgun ayaklarını” “can kafeste durmaz uçar / dünya bir han, konan göçer.” tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. “havada bir dost eli okşuyor derimizi. boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.” ayrıldım gülüm senden / gönlüm uçtu yuvadan. çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal ölüme başkaldıran dertli uykum da yandı.   önemli not:teşhis (kişileştirme) sanatının olduğu her yerde kapalı istiare vardır.   “haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi demirlemişti, eli kolu bağlıydı,...

gizemli maya takvimi

neferkamin anu israil ya da göksel hizmetkar cinlerden modern şeytana batı insanının resmi tarihi bir kayıpla başlar, anlatılan tüm tarih hegelci anlamda fenomenolojik bir tarihtir. insanın en derin kaygısı kendine köken yaratmaktır. bu kökenleri bilmedikleri zaman uydurmuş , yüzyıllar boyu kendini olduğu gibi kabul etmemiştir. kitaplar olmasa insan belleği zayıftır ; bu nedenle iskenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla başlayan süreçte ,katolik engizisyonundan hitler’e kadar kitaplar yakılmıştır.xx yy. ortasına kadar tiran ıı. nabukodonosor’un soyundan gelen tiranın öfkesinden kaçan onbinlerce ibrani için yazılmış olan tekvin’den başka yaratılış hikayesi yoktur. şeytanın kurbanları olduğu...

hz. davud (a.s) ve hz. suleyman (a.s)'ın hayatları..........

hz. davud (a.s.) kur'ân-ı kerim'de adı geçen israiloğulları peygamberlerinden biri. yahuda kabilesinden isa (yasa)'nın sekizinci oğludur. insanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce allah, onlara peygamberler göndermiştir. onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır. israiloğullarına da peygamberler gönderilmiştir. onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan hatta ihanet etmişlerdir. hz. musa'nın vefatından sonra, yine israiloğulları isyanın karanlığına daldılar. azgınlık yaparak hz. musa'nın allah'tan getirdiği akîdeyi terk etmeye başladılar. cenâb-ı allah, onların üzerlerine başka bir kabîleyi musallat etti. hz. musa'nın vefatından sonra israiloğullarını...

maya takviminin 21 aralık 2012'de sona erdiğine inanmanın ri

fatih keçelioğlu'nun carl johan calleman'dan çevirisidir. -yaklaşık sekiz yıl önce ben ve john major jenkins maya takviminin son tarihinin anlamı üzerine bir tartışmaya girmiştik ve özellikle de uzun sayım enerjilerinin 28 ekim 2011’de mi yoksa 21 aralık 2012’de mi bittiğine odaklanmıştık. bu hala “2012 fenomenine” ilgi duyan herhangi birisi için en önemli soru olarak duruyor. o zamanlar bu teorik ve hatta saç yoldurtan cinsten bir tartışma gibi gözüküyordu, ancak bugün bu soru çok önemli ve geleceğe nasıl baktığımızı somut olarak şekillendiriyor. pek çok kişi son tarih meselesini halının altına süpürüp unutmayı tercih etse de aslında entelektüel dürüstlüğü bozulmamış kişiler için bu imkânsız. o tartışmadan sonra jenkins 21 aralık 2012 tarihinin dünyanın sonunun gel...

28 ekim 2011 !!!!!!!!!!

maya takviminin 21 aralık 2012'de sona erdiğine inanmanın riskleri! perşembe, 18 haziran 2009 - fatih keçelioğlu'nun carl johan calleman'dan çevirisidir. -yaklaşık sekiz yıl önce ben ve john major jenkins maya takviminin son tarihinin anlamı üzerine bir tartışmaya girmiştik ve özellikle de uzun sayım enerjilerinin 28 ekim 2011’de mi yoksa 21 aralık 2012’de mi bittiğine odaklanmıştık. bu hala “2012 fenomenine” ilgi duyan herhangi birisi için en önemli soru olarak duruyor. o zamanlar bu teorik ve hatta saç yoldurtan cinsten bir tartışma gibi gözüküyordu, ancak bugün bu soru çok önemli ve geleceğe nasıl baktığımızı somut olarak şekillendiriyor. pek çok kişi son tarih meselesini ha...

sözcükte anlam 2 (devamı)

 a)      kapalı istiare: “uzatır her akşam sevgili güneşdenizin içine yorgun ayaklarını”“can kafeste durmaz uçar / dünya bir han, konan göçer.”tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.“havada bir dost eli okşuyor derimizi.boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.”ayrıldım gülüm senden / gönlüm uçtu yuvadan.çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilalölüme başkaldıran dertli uykum da yandı. önemli not: teşhis (kişileştirme) sanatının olduğu her yerde kapalı istiare vardır. “haliç’te bir vapuru vurdular dört kişidemirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.”kuşlar dallarda dertleşiyor, &cc...

yazı

birey ve toplum    1.  a) b) c) d)  1. aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır? a) çok karnım acıktı. b) ali yeni okula gelmişti. c) çok kitap okumalısın. d) izinsiz dışarı çıkılmaz.           2.  a) b) c) d)         "kanat" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? a) zavallı kuşun kanadı kırılmıştı. b) uçağın sol kanadındaki motor alev aldı. c) pencerenin kanadını yavaşça örttü. d) kötülere karşı onu, kanadı altına almıştı.   3.  a) b) c) d)  aşağıdaki cümlelerde altı çizili s&...

ders:türkçe konu:birey ve toplum

bu test 29 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 40 dakikadır başarılar. 1. aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik cümledir?bunu sen mi getirdin bana?bütün olayların sorumlusu kim?dersten önce öğretmeni görecekmişsin.bu çocukların hangisi sizin öğrenciniz?bilmiyorum2. aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kökünden türemiş bir kelime kullanılmıştır?her akşam yorgu argın eve dönüyorum.kurt dumanlı havayı severmiş.ihtiyarın aydınlık bir yüzü vardır.gece bülbül sabaha kadar ağlarmış.bilmiyorum3. demiryolu ile tren arasındaki ilişki vapurla arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?karayolugökyüzüdenizyoluyeraltıbilmiyorum4. demiryolu ile tren arasındaki ilşki vapur ile aşağıdak...

ertugrul gazi

osmanlı imparatorluğu'nun kurucusu osman bey'in babası ertuğrul gazi hakkında bilinenler, kesin olmamakla birlikte, oğuzların kayı boyuna mensup olduğu bilinmektedir. oğuz boyundan biri olan kayılar'a mensup ertuğrul gazi'nin ataları, anadolu'nun ilk fethi sırasında sultan tuğrul bey ve alparslan'ın emirlerinin maiyetinde, önce ahlat bölgesine gelmişler, anadolu'ya yapılan seferlere katılmışlardı. ... osmanlı imparatorluğu'nun kurucusu osmanlı devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren türk devleti. anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü arnavutluk, yunanistan, bulgaristan, yugoslavya, romanya ye akdeniz'in doğusundaki adaları...

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

atatürk’ün söylediği sözler 1- ben, size taarruz emretmiyorum;ölmeyi emrediyorum!biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. çanakkale savaşı 2- ya istiklal ya ölüm kurtuluş savaşı 3-vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. amasya tamimi 4-siz orada yalnız düşmanı değil,milletin ters talihini de yendiniz. ikinci inönü muharebesi---ismet inönü’ye kutlama telgrafı 5-hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. o satıh bütün vatandır. sakarya meydan muharebesi 6-ordular! ilk hedefiniz akdeniz’dir, ileri. baş komutanlık meydan muharebesi türkiye’nin ilk siyasi başarısı : gümrü barış antlaşması---ermenilerle-tbmm arası...

atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi atatürk’ün söylediği sözler 1- ben, size taarruz emretmiyorum;ölmeyi emrediyorum!biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. çanakkale savaşı 2- ya istiklal ya ölüm kurtuluş savaşı 3-vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. amasya tamimi 4-siz orada yalnız düşmanı değil,milletin ters talihini de yendiniz. ikinci inönü muharebesi---ismet inönü’ye kutlama telgrafı 5-hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. o satıh bütün vatandır. sakarya meydan muharebesi 6-ordular! ilk hedefiniz akdeniz’dir, ileri. baş komutanlık meydan muharebesi türkiye’nin ilk siyasi başarısı : gümrü b...

araf suresi tefsir

bu ayeti kerime ile ondan önceki ayeti kerime, hem akidenin (inanç sisteminin) gerçeklerinden, hem de insan hayatının ve evrenin gerçeklerinden biriyle bizi yüzyüze getiriyor. insanlık tarihinde fonksiyoner bir rol oynayan etkenlerden birini gözlerimizin önüne getiriyor. ne var ki, pozitivist (rasyonel) ekollerin hepsi, bu gerçekten habersiz tam anlamıyla gaflet içinde bulunmakta hatta onu bütünüyle reddetmektedirler! .. hiç şüphesiz allah'a iman ve allah'tan korkma inancı, hayatın realitesinden ve insanlık tarihinin çizgisinden kopuk bir mesele değildir. allah'a iman ve allah'tan korkma, allah'ın vaadine bağlı olarak insanı yerin ve göğün bereket kapılarının kendisine açılması için yeterli bir ehliyete kavuşturur. ve hiç şüphesiz allah kadar sözüne bağlı ...

bakara

kıblenin değiştirilmesi ve buna bağlı gelişmeler okuyacağımız ayetlerde yahudilerin islam'a ve müslümanlara yönelik desiselerinin ve hilelerinin açıklanmasına devam ediliyor. müslüman cemaat, onların oyunları ve entrikaları, müslümanlara dönük içlerinde gizledikleri kin ve kötü duygular, onlar için hazırladıkları tuzaklar ve yıkımlar konusunda uyarılıyor. yine müslüman cemaate, gerek söz ve gerekse davranış bakımından ehli kitab'ın bu kâfirlerine benzememeleri telkin ediliyor. bu ayetlerle allah (c.c) yahudilerin islâm birliği aleyhinde hazırladıkları fitne, oyun, desise, komplo, maksatlı söz ve davranışların ardından saklı olarak gerçek sebep ve niyetler müslümanlara açıklanıyor. bilindiği gibi islâm'ın ortaya çıktığı ortamın şartları uyarınca, müslüman cemaati k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !