× "

sayışma

" arama sonuçları

sayışma (5)

* *** * ebe ebe nerede su doldurur derede dere boyu çalılık şu ebe ne de alık ebe suya dalamaz arasa da bulamaz ene mene dostum ben sana küstüm armudu kestim tavana da astım tap dedi düştü kargalar uçtu saymacanm sonunda elim sana düştü... * *** * oooo!.. incilerim döküldü iliklerim söküldü küçük hanım geldi kulağımı deldi ikircik mıkırcık kız saçların kıvırcık sana dedim, sen çık. * *** * oooo!.. aptal karga nerede buldum onu derede karga karga gak dedi çık şu dala bak dedi çıktım baktım o dala bu karga ne budala... vindo vindo vinci kim olacak birinci kim olursa olsun ...

sayışma (4)

* *** * çengi çember miski amber tazi tuzi ortaya çıksın peri kızı * *** * bir, iki, üç, dört hanım kız eteğini ört beş, altı, yedi, sekiz çalışkanız hepimiz dokuz, on güvercinim ortaya kon. * *** * bingo bingi nerde yedin ıspanaklı böreği annen seni tutarsa kulağını burarsa bulacağız ebeyi * *** * oooo!.. ayşe hanım'in keçileri kişne kişne kişniyor arpa saman istiyor arpa saman yok kilimcide çok kilimci kilim dokur içinde bülbül şakır o bülbül benim olsa iki kardeşim olsa biri ay biri yıldız biri oğlan biri kız allı ballı kiraz bana gel biraz kiraz vakti geçti eşim ...

sayışma (3)

* *** * oooo!.. piti piti karemela sepeti terazi lastik cimnastik... * *** * leylek leylek havada yumurtası tavada söyle gelsin ot yesin ot yemezse et yesin e-be-mi-zi tez seçsin... * *** * oooo!.. üç deve gördüm birisine bindim ablama gittim ablam pilav pişirmiş içine sıçan düşürmüş vallahi yemem billahi yemem o dolaptan ne çıkar sırma saçlı yar çıkar sırma saçı öreyim ali bey'e vereyim ali bey hasta çorbası tasta püsküllü mavi inadına kavi... teke teke tekerim hani benim şekerim akşam babam gelecek bana para verecek sona kaldın sen çık... * *** * ...

sayışma (2)

* *** ****** *** * oooo!.. çift sıra olalım eşimizi bulalım topu atıp havaya ebemizi vuralım... * *** * oooo!.. seçene meçene bakma gelip geçene oyun için en iyi ebeyi biz seçene... elim elim epelek elden çıkan topalak topalağın yarısı yedi koyun derisi ıı il ılgıdı ılgıdıdan kalgıdı şu oturan kuş mudur kanadı gümüş müdür çek şunu, çıkar şunu kazanalım oyunu * *** * oooo!.. bir elmayı pulladım isparta'ya yolladım isparta'nın gülleri ne güzeldir elleri al-çık, bul-çık gel sen çık * *** * oooo!.. bağa girdim üzüm kestim bağ bizim bah&cced...

sayışma (1)

* *** ***** oooo!.. portakalı soydum başucuma koydum ben bir yalan uydurdum duma duma dum kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez ayşecik cik cik cik fatmacık cık cık cık sen bu oyundan çık * *** * oooo!.. iğne miğne ucu düğme filfilince kuşdilince horoz öttü, tavuk tepti bülbül kızı selam etti selamına dua etti al çık, bal çık sana dedim, sen çık... * *** * oooo!.. iğne battı, canımı yaktı tombul kuş arabaya koş arabanın tekeri istanbul'un şekeri hap hup, altın top bundan başka oyun yok. * *** *   ...

5. sınıf müzik dersi performans ödevi

ödevin konusu : sayışma, tekerleme ve ninniler ödevin açıklaması : sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor. yönerge : ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. çalışma taslağını oluşturunuz. sayışma, tekerleme ve ninni örneklerini araştırıp bulunuz. her bir türden 5 taneden aşağı olmamak üzere bulduğunuz örnekleri yazınız. ödeviniz başına sayışma, tekerleme ve ninninin ne olduğunu ve yararlarını yazmayı unutmayınız. hazırladığınız sayfaları uygun resimlerle ya da sizin çizdiğiniz süslerle zenginleştirebilirsiniz. konu ile ilgili olarak yazılı, sözlü ve resimli ka...

sayışmalar

sayışmalar     oooo!.. iğne miğne ucu düğme filfilince kuşdilince horoz öttü, tavuk tepti bülbül kızı selam etti selamına dua etti al çık, bal çık sana dedim, sen çık...   oooo!.. portakalı soydum başucuma koydum ben bir yalan uydurdum duma duma dum kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez ayşecik cik cik cik fatmacık cık cık cık sen bu oyundan çık oooo!.. iğne battı, canımı yaktı tombul kuş arabaya koş arabanın tekeri istanbul'un şekeri hap hup, altın top bundan başka o-yun yok. oooo!.. çift sıra olalım eşimizi bulalım topu atıp havaya ebemizi vuralım... oooo!.. seçene meçene bakma g...

sayışma örnekleri

sayışmalar sayışmalar , çocuk sayışmaları , sayışma örnekleri oooo!.. portakalı soydum başucuma koydum ben bir yalan uydurdum duma duma dum kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez ayşecik cik cik cik fatmacık cık cık cık sen bu oyundan çık oooo!.. iğne miğne ucu düğme filfilince kuşdilince horoz öttü, tavuk tepti bülbül kızı selam etti selamına dua etti al çık, bal çık sana dedim, sen çık... oooo!.. iğne battı, canımı yaktı tombul kuş arabaya koş arabanın tekeri istanbul'un şekeri hap hup, altın top bundan başka o-yun yok. oooo!.. çift sıra olalım eşimizi bulalım topu atıp havaya ebemizi vuralım... oooo!.. se&cc...

falling leaves

all the leaves are falling downorange, yellow, red and brownfalling softly as they doover me and over youall the leaves are falling downorange, yellow,red and brown...

sayışma

 1. sayışma ezberlenecek.üç deve oooo!..üç deve gördümbirisine bindimablama gittimablam pilav pişirmişiçine sıçan düşürmüşvallahi yemembillahi yememo dolaptan ne çıkarsırma saçlı yar çıkarsırma saçı öreyimali bey'e vereyimali bey hastaçorbası tastapüsküllü maviinadına kavi...teke teke tekerimhani benim şekerimakşam babam gelecekbana para vereceksona kaldınsen çık...2. hayat bilgisi  çalışma kitabı 72 yapılacak...

sayışma tekerlemeleri

  ali baba. kon gamaya! konamazsan. bin kamaya.   *************   ooo piti piti, çukulata sepeti, terazi lastik, jimnastik.   ************   iğne miğne. ucu dinne. fil filince. kuş dilince. laka luka irinç, pirinç, turunç.  ...

bilmeceler

  bir hizmetçim var, otuz iki kişinin temizliğine bakar.                        ( diş fırçası )   bir gözüm var, bir de bacağım.                                                   ( iğne )   dürüm, dürüm dürüldüm. kuşak gibi sarıldım. göbeğimi yardılar, benden dolma sardılar.                          ...

bil bakalım

  iki kızarmış kiraz, yarılıverse biraz, çekirdekler görünür, inci gibi bembeyaz.                                 ( ağız )   türlü türlüsü olur, bol sulusu olur, aptala ad koyarlar, uzun boylusu olur.                                   ( armut )   ev üstünde, kadı oturur.                                 ...

çocuklar için (çocuk oyunları - sayışma tekerlemeleri - eski oyu

sayışma tekerlemeleri     grup veya takım oyunlarında yönetici olan ya da takıma karşı tek başına karşı koyan oyunculara "ebe" denir. ikiden fazla oyuncunun yer aldığı oyunlara başlamadan önce ebe seçimi yapılır. bunun için de "sayışma" denen tekerlemeler söylenir. bu yolla oyundaki "ebe" belirlenir. oyuncular, bu tekerlemeler söylenerek tek tek sayışma dışında bırakılır. en son kalan oyuncu da "ebe" olur.    oyun için gruplaşma, takım oluşturma ve oyunu yönetecek birinin ortaya çıkması oyun kurallarını uygulama bakımından çok önemlidir. bu nedenle grupların ve takımların ayrımı da çoğu kez "sayışma tekerlemeleri" ile yapılır.    bu bölümde çeşitli yörelerimizden derlenmiş sayışma tekerlemelerinin en güzel örneklerini bulacaksınız. umuyoruz ki ...

sayışma

    bir iki kurnaz tilki fındık fıstık kadifeden yastık alçık balçık, ben saydım sen çıık.         o piti piti karemela şekeri terazi lastik jimlastik       portakılı soydum baş ucuma koydum ben bir yalan uy - dur - dum! duma duma duum!...     eee ercan ne getirdi amcan? etli sütlü pat - lı - caan!...                    ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !