× "

sayışma

" arama sonuçları

koro eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkileri

  özet   türkiye’de erken yaşta müzik eğitimi çalışmalarının yetersiz olduğu düşüncesinden yola çıkılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın konusu, bu alanda önemli bir yer teşkil eden çocuk koroları ile sınırlandırılmıştır. literatür taramasında müzik eğitimi kadar, gelişim alanına ait kaynaklar da önemli rol oynamıştır. araştırmada literatür taramasının dışında, koro eğitimi alan erken yaştaki çocukların sınıf öğretmenlerine ve velilerine uygulanılmış olan anket yöntemi izlenmiştir. araştırma, erken yaşta koro eğitimi alan çocukların sosyal, psikolojik, duygusal ve zihinsel yönde gelişimlerini ortaya koymuştur. araştırmanın s...

5. sınıf müzik dersi performans ödevi

ödevin konusu : sayışma, tekerleme ve ninniler ödevin açıklaması : sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor. yönerge : ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. çalışma taslağını oluşturunuz. sayışma, tekerleme ve ninni örneklerini araştırıp bulunuz. her bir türden 5 taneden aşağı olmamak üzere bulduğunuz örnekleri yazınız. ödeviniz başına sayışma, tekerleme ve ninninin ne olduğunu ve yararlarını yazmayı unutmayınız. hazırladığınız sayfaları uygun resimlerle ya da sizin çizdiğiniz süslerle zenginleştirebilirsiniz. konu ile ilgili olarak yazılı, sözlü ve resimli ka...

portakalı soydum başucuma koydum

sayışma tekerlemelerigrup veya takım oyunlarında yönetici olan ya da takıma karşı tek başına karşı koyan oyunculara"ebe" denir. ikiden fazla oyuncunun yer aldığı oyunlara başlamadan önce ebe seçimi yapılır. bununiçin de "sayışma" denen tekerlemeler söylenir. bu yolla oyundaki "ebe" belirlenir. oyuncular, butekerlemeler söylenerek tek tek sayışma dışında bırakılır. en son kalan oyuncu da "ebe" olur.oyun için gruplaşma, takım oluşturma ve oyunu yönetecek birinin ortaya çıkması oyunkurallarını uygulama bakımından çok önemlidir. bu nedenle grupların ve takımların ayrımı da çoğukez "sayışma tekerlemeleri" ile yapılır.bu bölümde çeşitli yörelerimizden derlenmiş sayışma tekerlemelerinin en güzel örneklerinibulacaksınız. umuyoruz ki oyunlarınız bu tekerlemelerle daha zevkli geçecektir. oooo!....

eylül ayı serbest etkinlikler -4

  22.09.2010     serbest  etkinlikler sayışma konu:  sayışma öğrenme  süre: 40 dakika kazanım:  sosyal iletişimini arttırır. araçlar: - öğretme- öğrenme süreci:     bahçede öğrencilere sayışma bilip bilmedikleri sorulur,kavratmak için “portakalı soydum” örneği verilir.bilenlere  örnek verdirilir.   sayışmanın ne zamanlar söylendiği,ne işe yaradığı  söyletilir.sadece oyunda değil başka zaman da seçim yapmak için sayışma yapılabilece...

tekerlemeler

bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bunu sana kim dedi? diyen dedi on yedi, yağlı böreği kim yedi? *** ayşe hanımın keçileri, hop hop hopluyor, arpa, saman istiyor, arpa, saman yok, kilimcide çok. kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur. iki kardeşim olsa, biri ay, biri yıldız, biri oğlan, biri kız, hop çikolata çikolata, akşam yedim salata, seni gidi kerata *** ebe ebe nerede  su doldurur derede dere boyu çalılık derede olur balık  şu ebe de ne alık oltamı attım, balığı tuttum. balık suya dalamaz, ebe beni bulamaz. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi bunu kim dedi, diyen dedi on yedi, yağ...

tekerlemeler

tekerlemelertekerleme, çocuğun dinleme, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. dilin telaffuzu, boğumlaması ile bir bütün halinde öğretilmesine katkıda bulunur. dildeki sembolleri, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak dilin mantıksal dizinini kavratır. dilin matematiğini geliştirir. dilin gülmece ve eleştirel boyutunu tanıtır.“ebe ebe nerede, su doldurur derede, dere boyu çalılık, şu ebe ne de alık, ebe suya dalamaz, araba da bulamaz, ene mene dostum, ben sana küstüm, armudu kestim, tavana astım, tap dedi düştü, kargalar üş&...

oyunlar

öğretimde tavsiyeler1- açıklamaları kısa ve basit yapınız.2- hareketi mümkün olduğu kadar çabuk başlatınız.3- çocukları cesaretlendirmek için teşvik edici olunuz.4- değişik çocukları seçerek onları kendilerine güvenir yapınız.5- sınıf kalabalık ise 2 veya 3 gruba ayırarak, birden fazla oyun gösteriniz.6- düdük sesiyle bütün öğrencilerin durup, sesi dinlemesini sağlayınız.7- bir oyunda başarı sağlamıyorsanız durdurup başkasına geçiniz.bilinen oyunları tekrarlayınız.kedi ve fareöğrenciler bir veya iki halka üzerinde sıralanır. yüzleri içe dönüktür. bir oyuncu kedi olarak seçilir. bu dairenin dışında kalır. diğeri ise fare olarak dairenin ortasındadır....

tekerlemeler tekerlemeler bilgi tekerlemeler

…tekerlemeler…tekerleme, çocuğun dinleme, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. dilin telaffuzu, boğumlaması ile bir bütün halinde öğretilmesine katkıda bulunur. dildeki sembolleri, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak dilin mantıksal dizinini kavratır. dilin matematiğini geliştirir. dilin gülmece ve eleştirel boyutunu tanıtır.“ebe ebe nerede, su doldurur derede, dere boyu çalılık, şu ebe ne de alık, ebe suya dalamaz, araba da bulamaz, ene mene dostum, ben sana küstüm, armudu kestim, tavana astım, tap dedi düştü, kargalar &u...

oyunlar

oyunlar ertuğrul’a bakınız : çocuklar el ele tutuşup, ayakta halka olurlar. sayışma ile önceden seçilen ebe halkanın ortasına çömelir. çocuğun ismi ile şarkıya başlanır;            “ertuğrul’a bakınız,             top tüfek atınız.             ne hoş gülüyor,             bizi süzüyor.”şarkı bitiminde bir başka çocuk ortaya geçer ve çömelir. diğer çocuklar onun ismi ile şarkıya başlar.        ...

fıkralar

kıskanç tavuklar oyuncular iki kümeye ayrılır, karşılıklı dururlar. her küme 7-8 kişiyi geçmemelidir. bunlar birbirinin belinden sıkıca kavrarlar. kümelerin önünde bulunanlara "anaç tavuk", arkadakilere de "civcivler" denir. oyunda amaç, önde bulunan anaç tavuklar, kümenin arkasında duran civcivlerini kaptırmayacak, fakat karşı kümenin arkasındaki civcivi yakalamaya çalışacaktır. bu sırada bellerinden birbirini tutan çocuklar koparlarsa, o küme oyunu kaybetmiş sayılacaktır. mısır patlatma çocuklar halka olur, çömelirler. öğretmen ortada şu konuşmayı yapar : - çocuklar, sizinle mısır patlatacağız. hepinizin ellerinde birer elek var. içindeki mısırları önce...

eğitsel oyunlar-4-

dereden geçme halıya sabun ile daralıp-genişleyen, kıvrımları olan bir dere ve içine balıklar çizilir. derenin üzerine düz çizgilerden oluşan bir köprü çizilir. çocuklardan dereye düşmeden ve çizgilere basmadan, köprü üzerinden geçmeleri istenir. “şimdi de siz bir devsiniz ve kocaman adımlarınızla derenin içinde yürüyüp, köprünün üzerinden atlıyorsunuz” yönergesi ile bu doğrultuda oyunu sürdürmeleri, derenin kıvrımları içinde yürümeleri ve çizgiye basmadan, köprünün üzerinden atlamaları beklenir. kuralları bozmadan oyunu bitirenler başarılı sayılır.sirk oluşturmaöğretmen ç...

oyunlar

                                                            top yakalama oyunu :çocuklar elele tutuşarak büyük bir halka olurlar. öğretmen ortaya geçer. elindeki topu sıra ile ayakta bekleyen çocuklara atar. çocukların yakalamasını ister. topu yakalayan çocuk, tekrar öğretmene atar. çocukların ismi söylenerek, birbirlerini tanımalarına yardımcı olunabilir. oyun çocukların ilgisine göre devam eder. miço :çocuklar elele tutuşarak, ayakta halka olurlar. şarkılı sözleri eşliğinde taklidi hare...

portakalı soydum

portakalı soydumbaşucuma koydum- tekerlemeler - kapak ve resimler: cavit yaren     mehmet kadri sümer, 1945'te izmir'de doğdu. ilk ve ortaokulu menemen'de okudu. parasız yatılı olarak girdiği edirne erkek ilköğretmen okulu'ndan 1963'te mezun oldu. zonguldak ve denizli'de çalıştıktan sonra, 1966'da izmir'e atandı. çeşitli okullarda sınıf öğretmeni, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yaptı. modern eğitim ve rehberlik, televizyon ve radyo program yazarlığı,  temel liderlik, türkçe, eğitim araçları gibi hizmet içi kursları başarıyla tamamladı. 1987'de açıköğretim fakültesi eğitim önlisans programı'nı bitirdi. 1997'de emekli oldu.    çeşitli dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayımlanan sümer,...

egitsel-kuralli oyunlar

  a)- ben oyunları1-   bu kim oyunuçocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.öğretmen sorar :"-ben kara gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu ?"çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim olduğunu bulurlar, adını söylerler.aynı oyun, çocukların aşağıda gösterilen başka özellikleri sorularak da oynanır :a)   göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeşil, kara, ela, iri, küçük…vb )b)   yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun…vb )c)   saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı ; uzun, kısa…vb )bu tür oyunlar, usandırmamak koşuluyla, arkadaşlarının çeşitli özelliklerini ( ve bu arada renkleri ) çocuklar öğreninceye kadar sürd...

unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları (sinop-boyabat bölgesi)

  ingiltere’de yayın yapan ünlü televizyon kanalı bbc’nin eğitim uzmanları,“televizyonda yayınlanan çocuk programlarının nitelikleri” konusunda hazırlamış oldukları raporu şu çarpıcı ifade ile noktalıyorlar:“en iyi çocuk programı çocuğu televizyon erkanlarından uzak tutan programdır.” televizyon, henüz, ailemizin vazgeçilmez bireyi olmadan; he-manler, pokemonlar, dijimonlar, ninja kaplumbağalar çocuklarımızın erişilmez güzellikteki düşlerini kirletmeden önce onların masumâne dünyasının dışa yansıması olan bize has çocuk oyunlarımız mevcuttu. şehirlerimizin, kasabalarımızın ve köylerimizin sokak aralarında veya boş arsalarında oyun oynayan çocukların bülbülvâri şakımaları yankılanır; oyunun doyumsuz tadıyla büyülenen afacanlara seslerini duyurmakt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !