× "

sayı örüntüleri

" arama sonuçları

8.sınıf matematik videolu sayı örüntüleri konu anlatımı

8.sınıf matematik videolu sayı örüntüleri konu anlatımı ...

sayı örüntüleri

  sayı örüntüleri karesel sayılar, üçgensel sayılar, aritmetik ve geometrik diziler, fibonacci dizisi özel sayı örüntüleridir. fibonacci sayı dizisi fibonacci sayı dizisinin leoardo fibonacci tarafından bir problemin çözümünde bulunduğunu ve bu sayıların 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... şeklinde (ilk iki sayı hariç) kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir. leonardo fibonacci’nin tavşanların üremesi üzerinde incelediği bu sayı dizisi diğer başka hayvan türlerinde de uygulanabilmektedir.     aşağıda verilen örnek bal arılarının çoğalmasıyla ilgilidir. &...

5. sınıf matematik <b>sayı örüntüleri</b> online testi

5. sınıf matematik sayı örüntüleri online testi

seviye : 5.sınıf ünite/öğrenme alanı : sayılar (5. sınıf) konu adı/alt öğrenme alanı : doğal sayılar başlık : sayı örüntüleri türü : sunu   ...

sayı örüntüleri

  konu: sayı örüntüleri örüntü; belirli bir kuralla diziliş anlamına gelir.bu diziliş bir sayı veya şekil dizilişi olabilir. önemli olan şey belirli bir kural ile ilerlemesidir. leonardo fibonacci bu konuya girmeden önce, önemli bir örüntünün sahibi olan italya doğumlu leonardo fibonacci’den bahsetmek gerekir.fibonacci 13. yüzyılda yaşamıştır. leonardi fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 …. şeklinde giden bir diziliş bulmuştur. bu dizilişe fibonacci sayı dizilişi adı verilir. fibonacci sayı dizisinin terimleri nasıl elde edilir ? bu dizilişin kuralı şudur: 1. ve 2. sayı toplandığında 3. sayı elde edilir. 2. ve 3. sayı toplandığında 4. sayı elde e...

8.sınıf sayı örüntüleri konu anlatımı

8.sınıf sayı örüntüleri soruları,8.sınıf sayı örüntüleri konu anlatımı videolu,8.sınıf sayı örüntüleri soruları ve çözümleri,8.sınıf sayı örüntüleri testi,8.sınıf sayı örüntüleri matematik konu anlatımı   fibonacci sayı dizisi fibonacci sayı dizisinin leoardo fibonacci tarafından bir problemin çözümünde bulunduğunu ve bu sayıların 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... şeklinde (ilk iki sayı hariç) kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir. leonardo fibonacci’nin tavşanların üremesi üzerinde incelediği bu sayı dizisi diğer başka hayvan türlerinde de uygulanabilmekte...

4.sınıf sayı örüntüleri sorular çözümler

bu test 39 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 45 dakikadır başarılar. 1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? a)80 000+40+6 b)80 000+4000+6 c)800 000+40+6 d)8000+40+6 2.  yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ? a)18 b)22 c)23 d)25 3.   binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5      rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? a)631485 b)631854 c)854631 d)865431 4.   bana bena bene sana s.na sene yukarıdaki örüntüde       nokta ile boş bırakılan ...

4.sınıf sayı örüntüleri

1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? a)80 000+40+6 b)80 000+4000+6 c)800 000+40+6 d)8000+40+6 2. yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ? a)18 b)22 c)23 d)25 3.   binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5      rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? a)631485 b)631854 c)854631 d)865431 4.   bana bena bene sana s.na sene yukarıdaki örüntüde       nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır? a)a b)i c)sa d)e 5.   araaraayaara....

4.sınıf sayı örüntüleri

bu test 39 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 45 dakikadır başarılar. 1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? a)80 000+40+6 b)80 000+4000+6 c)800 000+40+6 d)8000+40+6 2.  yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ? a)18 b)22 c)23 d)25 3.   binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5      rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? a)631485 b)631854 c)854631 d)865431 4.   bana bena bene sana s.na sene yukarıdaki örüntüde       nokta ile boş bırakılan ...

sayı örüntüleri-4.sınıf

örüntü; belirli bir kuralla diziliş anlamına gelir.bu diziliş bir sayı veya şekil dizilişi olabilir. önemli olan şey belirli bir kural ile ilerlemesidir. leonardo fibonacci bu konuya girmeden önce, önemli bir örüntünün sahibi olan italya doğumlu leonardo fibonacci’den bahsetmek gerekir.fibonacci 13. yüzyılda yaşamıştır. leonardi fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 …. şeklinde giden bir diziliş bulmuştur. bu dizilişe fibonacci sayı dizilişi adı verilir. fibonacci sayı dizisinin terimleri nasıl elde edilir ? bu dizilişin kuralı şudur: 1. ve 2. sayı toplandığında 3. sayı elde edilir. 2. ve 3. sayı toplandığında 4. sayı elde edilir. 4. ve 5. sayı toplandığında 6. sayı elde edilir ve bu şekilde devam ...

sayı örüntüleri

konu: sayı örüntüleri örüntü; belirli bir kuralla diziliş anlamına gelir.bu diziliş bir sayı veya şekil dizilişi olabilir. önemli olan şey belirli bir kural ile ilerlemesidir. leonardo fibonacci bu konuya girmeden önce, önemli bir örüntünün sahibi olan italya doğumlu leonardo fibonacci’den bahsetmek gerekir.fibonacci 13. yüzyılda yaşamıştır. leonardi fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 …. şeklinde giden bir diziliş bulmuştur. bu dizilişe fibonacci sayı dizilişi adı verilir. fibonacci sayı dizisinin terimleri nasıl elde edilir ? bu dizilişin kuralı şudur: 1. ve 2. sayı toplandığında 3. sayı elde edilir. 2. ve 3. sayı toplandığında 4. sayı elde edilir. 4. ve 5. sayı toplandığında...

<b>sayı örüntüleri</b>

sayı örüntüleri

sayı örüntüleri üs ve taban: 5 x 5 = 25 çarpma işleminde iki çarpan da birbirine eşittir.bunu bir doğal sayıya kuvvet olarak yazılan sayı o sayının yan yana yazılarak kaç kez çarpılacağını gösterir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. bir doğal sayının 1. kuvveti sayının kendisine eşittir.sayı ifadelerinin yazılması her doğal sayının 0(sıfırıncı) kuvveti 1'e eşittir.ancak bu kurala sıfır sayısı uymaz. sayı ifadelerinin yazılması aşağıda bazı matematiksel ifadeler verilmiştir. - 4'ün 5 fazlası -----> 4 + 5 - 6'nın 4 eksiği -----> 6 - 4 - 5'in 3 katı -----> 5 . 3 - 32'nin yarısı -----> 32 : 2 - 6'nın 6'da biri ----&g...

sayı örüntüleri

üs ve taban: 5 x 5 = 25 çarpma işleminde iki çarpan da birbirine eşittir.bunu bir doğal sayıya kuvvet olarak yazılan sayı, o sayının yan yana yazılarak kaç kez çarpılacağını gösterir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. bir doğal sayının 1. kuvveti sayının kendisine eşittir.sayı ifadelerinin yazılması her doğal sayının 0(sıfırıncı) kuvveti 1'e eşittir.ancak bu kurala sıfır sayısı uymaz. sayı ifadelerinin yazılması aşağıda bazı matematiksel ifadeler verilmiştir. - 4'ün 5 fazlası -----> 4 + 5 - 6'nın 4 eksiği -----> 6 - 4 - 5'in 3 katı -----> 5 . 3 - 32'nin yarısı -----> 32 : 2 - 6'nın , 6'da biri ----> 6 : 6 gibi. bir sayının fazlası, eksiği vb dendiğinde bilinmeyen sayının yerine x koyarız. örnek: x . 7 ( bu ifadede x değişkendi...

4. sınıf matematik sayı örüntüleri

bu test 39 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 45 dakikadır başarılar. 1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? a)80 000+40+6b)80 000+4000+6c)800 000+40+6d)8000+40+62.  yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ? a)18b)22c)23d)25 3.   binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5      rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? a)631485b)631854c)854631d)865431 4.   bana bena bene sana s.na sene yukarıdaki örüntüde       nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır? a)ab)ic)sad)e 5.   araaraayaara...aya yukarıdaki ö...

5. sınıf matematik sayı örüntüleri-1

5.sınıf matematik sayı örüntüleri-1 1. aşağıdaki sayı örüntüsünü tamamladığımızda ? yerine hangi sayı gelmelidir? 1-2-6-15-31-? 43928562. 5 15 25 ... noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 453555653. 5-10-8-16-14 yukarıda verilen sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 2-4-2-4-23-6-4-8-64-8-10-20-226-12-10-20-184. 1-3-7-15-31-63-127 örüntüsünün kuralı nedir? ikişer artıyordörder artıyor3 ve katları artıyor2 ve katları artıyor 5. 2,4,3,6,5,?,9,18,? sayı örüntüsünde ? yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? 10,1710,364,174,366. mikroskop ile bakıldığında önce dört tane bakteri vardı. bir saat sonra bakterilerin iki katına çıktığı görüldü ,üçüncü saatte 32 bakteri olduğuna göre altıncı saatte kaç bakteri olmuştur? 1282562583127. 5-9-17-29-45 yukarıdaki ör...

sayı örüntüleri

  4.sınıf matematik sayı örüntüleri-1          bu test 39 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 45 dakikadır başarılar. 1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? a)80 000+40+6 b)80 000+4000+6 c)800 000+40+6 d)8000+40+6 2.  yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ? a)18 b)22 c)23 d)25 3.   binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5      rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir? a)631485 b)631854 c)854631 ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !