× "

sayıların anlamı

" arama sonuçları

şimdiye kadar sizlere hep doğal sayılardan bahsedildi.sayıların

şimdiye kadar sizlere hep doğal sayılardan bahsedildi.sayıların 0 dan başlayıp 1,2,3,4, diye devam ederek sonsuza gidildiği anlatıldı. çok eskiden de bu sayılar böyle kullanılıyordu fakat bir zaman sonra insanlara bu sayılar yetmemeye başladı ve yeni sayılar kullanmak zorunda kaldılar. örneğin hava sıcakken 20 derece olarak yazılmakdaydı. daha sonra hava çok soğuduğunda da 20 derece olarak gösterilmesi gerekti ve insanların kafası karıştı. acaba 20 derece dendiğinde sıcak olduğunu mu yoksa soğuk olduğunu mu belirtiyordu ? bu yüzden kararlaştırdılar ve hava sıcaklığının 0 dan büyük olması durumunda sayıların önüne + işaretinin konmasına, hava sıcaklığının 0 dan küçük olması durumunda ise sayıların önüne – işaretinin konmasına karar verdiler. aynı şey denize gittiğimizde de karşı...

sayıların yazımı ile ilgili yazım kuralları

sayıların yazımı ile ilgili yazım kuralları (1) (türkçe dersi konu anlatım)   sayıların rakamlarla gösterilmesi ya da yazıyla yazılmasına ilişkin başlıca kurallar şunlardır:   -herhangi bir anlatım türünde (roman, öykü, deneme, mektup) kesinlik anlamı önem taşımayan sayılar, yazıyla gösterilir:   örnek:   bu kitabı yazalı beş yıl oldu.   bahçede dört beş çocuk oynuyordu.     -kesinlik anlamı önem kazanan konularda, bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir:   örnek:   marmaris'te 2000 hektar orman yandı.   baktım, termometre 30 dereceyi  gösteriyordu.  ...

tüketici davranışında öğrenmenin anlamı

tüketici davranışında öğrenmenin anlamı ve özellikleri insan, varlığını öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış adı verilen iki farklı davranış ile sürdürür. bu davranış türlerinden biri insanın doğuştan getirdiği refleks adı verilen öğrenilmemiş davranışlardır. örneğin limon görünce ağzımızın sulanması, gözümüze toz kaçınca yaşarması gibi. başka bir davranış şekli ise öğrenilmiş davranışlardır. veblen, insanı sosyal bir hayvan olarak tanımlar ve insanı öbür canlılardan ayıran en önemli unsur, nefes almak kadar doğal bir davranış olan öğrenmedir, der. öğrenme, yaşamımızın her anına yayılan bir süreçtir. araştırmalar öğrenmenin, henüz anne karnında iken başladığını ve insanların öğrenme sonucunda ölmeden önce ortalama bir kütüphaneyi dolduracak düzeyde bilgiye sahip olabileceklerini göstermek...

karmaşık sayılar, kompleks sayılar, karmaşık sayıların özellikle

karmaşık sayılar, kompleks sayılar, karmaşık sayıların özellikleri ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar) a)sanal sayı kavramı sıfırdan farklı her reel sayının karesi pozitiftir, negatif olamaz. sıfırın karesi sıfırdır. biz sanal olarak karesi negatif olan bir sayı düşünelim. örneğin karesi -1 olan bir sayı alırsak bu sayı bir sanal sayıdır.bu sayıyı 'i' harfi ile gösterirler.o halde   dir.    buna göre i sanal sayısı karesi -1 olan bir  sayıdı.( )bu gösterimde , , , ,  dikkat edilirse i'nin kuvvetleri daima {i,-1,-i,1}dir. değerinin hangi eleman olduğunu şöyle buluruz: i nin üssü olan n sayısını 4'e böleriz.   eğer:     kal...

kareköklü sayıların kullanım alanları

pisagor döneminde pisagor tarikatı varmış . bunlar doğadaki herşeyin bir rasyonel sayıyla ifade edilebiliceklerini iddaa ediyorlarmış . birgün pisagor pisagor teoremini bulmuş . a2 + c2 = b2 demiş . pisagorun bir öğrencisi gelmiş demiş ki ;senin bu teoremin doğru ama ben sana bir üçgen çiziyim . bir kenarının uzunluğu 1cm diğer kenar uzunluğuda 1cm olsun demiş . sonunada eklemiş "bana hipotenüsü bul ." x2=2 gibi bir denklem olmuş . fakat doğada hiçbir rasyonel sayının karesi 2 değilmiş . bunun üzerinede kareköklü sayılar ortaya çıkmışgeometrinin tarihçesi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orjinini oluşturan iki temel alan vard...

geometrik anlamı

türevin geometrik anlamına 1. bölümde kısaca değinmiştik. türev kurallarını bilmediğimiz için yeteri kadar örnek verilememişti. şimdi konuu tekrar hatırlayıp örneklerle pekiştirelim. x0 noktasında türevli f fonksiyonunun a(x0, y0) noktasındaki teğetinin eğimi dır. a(x0, y0) noktasındaki teğetin denklemi, olur. teğete değme noktasında dik olan doğruya f nin bu noktadaki normali denir. buna göre a(x0, y0) noktasındaki normalin eğimi ve denklemi y – y0 = dır. örnek : y = x2 – 5x-6 eğrisinin 0x eksenini kestiği noktalarındaki teğetleri arasında kalan açının tanjantı nedir? çözüm : 0x eksenini kestiği noktaları bulalım. y = 0 için x2 – 5x – 6 = 0  x = 6, x = -1 y = x2 – 5 x &...

doğal sayıların kuvveti

>doğal sayılar 0, 1, 2, 3, ... , 50, ... devam eden sayılara doğal sayılar denir. doğal sayılar kümesi d ile gösterilir. d = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ... } ikinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir. n bir doğal sayı iken; çift doğal sayılar : 2 tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir. sayma sayıları sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir. s = {1, 2, 3, 4, 5, ...} sayı doğrusu doğal sayılar kümesinin elemanları sırası bozulmadan, bir doğrunun eşit aralıklardaki bazı noktaları ile bire-bir eşlenirse bu doğruya sayı doğrusu denir. onluk sayma düzeni sayı sistemimiz onluk sayma düzenine göredir. bu düzende çokluklar b...

sayıların anlamı hakkında teoriler ve gerçekler

sayılarlost dizisinde sık sık rastlanan bu sayıların ilginç yönleri: *marsel russo’nun genetik ayna teorisini açıklamak için kullandığı sayı dizisi, lost’da geçen esrarengiz numaralar ile aynıymış; 4 8 15 16 23 42.. teori, özetle herkesin bir ikizi vardır ancak olasılık değerleri nedeniyle kişi asla ikizi ile karşılaşamaz diyor. numaraları da şu şekilde kullanıyor: 4: russo’ya göre dünyadaki her insan 4 farklı insan ile birbiriyle bağlantılı. yani, teoride, kendiniz ile 4 farklı insan üzerinden tanışma şansınız var. örneğin; kardeşinizin patronunun komşusunun yeğeni sizin ikizinizi tanıyor. 8: dünya’da günümüzde bulunan kıta sayısını temsil ediyor. ikiziniz ile 8 kıtadan birinde karşılaşma ihtimaliniz var. 15: ikiziniz ile karşılaşma ihtimaliniz 4,815,162,3...

geleneksel kültürümüzde ve Âşıkların dilinde sayıların anlamı

türk kültüründe sayılar çok önemli bir yere sahiptir. bunların büyük bir bölümü dini inanmalardan kaynaklanmaktadı r. inançlar yaşam biçimimizi doğrudan doğruya etkilemekte, bu etki, edebiyatımızda, sanatımızda, müziğimizde, halk oyunlarımızda kendini göstermektedir.bazı sayıların kültürümüzdeki işlevi islamiyet öncesi sosyal hayatımıza dayanmakta, kimi sayılar destan ve masallarımızda önemli ölçüde yer almaktadır.edebiyatımızda da dinin etkisi çok fazladır. islami inanışlar gerek halk, gerekse divan edebiyatında önemli ölçüde kendini hissettirmektedir.islam dininde bazı sayılar kutsal bir özellik taşır. bir, üç, dört, beş, yedi, dokuz, oniki, kırk vb. sayıların dini bakımdan çeşitli anlamları bulunmaktadır. kutsal özellik taşıyan bu sayıların anlamları çeşitli yazarlarca nesir biçimind...

hayatın anlamı

kitap genel anlamda doğum tarihinden yola çıkarak, insanın karakter ve ruh yapısını, kişiliğini, içinde sakladığı potansiyel kabiliyetlerini kısacası insanın iç yapısını açıklamaya çalışıyor. toplam beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümününü, bütün anlatılanların temelini oluşturan doğum sayısını belirleme oluşturuyor. ikinci bölümde ise doğum sayısını oluşturan ana sayıların anlamları geniş bir şekilde açıklanmış. üçüncü bölümde ise tüm doğum sayıları ayrı ayrı incelenerek okurun kendi doğum sayısı hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmış. doğum sayılarını yakından ilgilendiren spiritüel (ruhsal) yasalar da dördüncü bölümde açıklanmış. beşinci bölümü ise doğum sayılarıyla ilişkili diğer kavramlar oluşturuyor. doğum sayılarını belirleme doğum tarihimizi 8 ocak 1975 kabul e...

sayıların anlamı

  hayat yolu sayınız: 3 hayat yolu sayısı üç, sosyal yetenekleri, kendini rahatlıkla ortaya koyabilme kabiliyetini ve gelişkin bir yaratıcılığı ifade eder. bu hayat yolu sayısı’na sahip olan kişiler, iyimser, kötülüklerin tüm insanlardan uzak kalacağına inanan, yaşamı bir eğlence, eğlendirmeyi de bir misyon olarak kabul eden insanlardır. bu sayının insanları yazma, konuşma, oyunculuk ve benzeri sanat alanlarında ciddi bir yeteneğe sahiptirler. hayat yolu sayısı üç olan kişi uyum, güzellik ve zevk yaratmak için, kendi kişisel yeteneklerini insanlığın hizmetine vermekte hiç tereddüt etmez. aslında kendini ve yaratıcılığını ortaya koymak bu hayat yolu sayısı sahiplerinin en önemli misyonlarından bir tanesidir. oldukça sıcak ve dostcanlısı olan bu kişi, iletişi...

sayıların anlamı

bir :bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi tek olanı, mutlak olanı sembolize etmektedir. islam’da bir olan, tek olan allah’tır. allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. burada bir’in yaratılıcılık işlevi de ortaya çıkar. tarot destesindeki bir numaralı kart olan büyücü de başlangıç ve yaratılış anlamındadır. bu bağlamda yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil eder. ibrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa göre diğer bütün harfler ondan türer. bir sembolizmi üretkenlikte de ortay...

sayıların sembolizmi ::..

sembol sözcüğü etimolojik olarak latince symbolum sözcüğünden fransızca’ya, oradan da türkçe’ye geçmiştir. sözcüğün ilk anlamı tanınma işaretidir. kökeni ise yunanca’daki, sumbolon sözcüğüdür. işaret,sembol, alegori anlamına gelen sözcüğün kökeninde zaten birlikteliği belirten sum- ön eki vardır. sözcük anlamı olarak sembol , “biçimi ya da doğası ile bir düşünceyi ya da düşünceler bütününü çağrıştıran nesne ya da resim” demektir. meydan larousse ise sembol tanımını “duyularla algılanamayan bir şeyi belirten somut şey veya işaret” şeklinde vermektedir : yine meydan larousse’a göre sembolizm, “olguları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi” olarak tanımlanmıştır. insanlar ilk çağlardan beri sembolleri kullanagelmişler, dönemlerinin, kendilerine göre özel ve ...

aşkta sayıların anlamı

'numerology: your love and relationship guide' (numeroloji: ask ve ıliskirehberiniz) adli kitabin yazari sonia ducie'ye göre, dogum gününüzün, askhayatiniz üzerinde büyüleyici etkileri var. ona göre numeroloji, digerinsanlarla olan fiziksel, duygusal, mantiksal ve ruhsal iliskilerinizianlamanizi sagliyor. 'kisisel numara'nizi bulmak için yapmaniz gereken islemçok basit: bunun için sadece dogum gününüz gerekiyor. örnegin ayin 4'ündedogduysaniz, kisisel numaraniz '4' demektir. eger çift rakamli bir günde,örnegin 15'inde dogduysaniz, numaraniz '6' (1 + 5 = 6), ayin 29'undadogduysaniz, kisisel numaraniz '2' (2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2) oluyor.bencil birlerdogustan liderlik özelliginiz ve kontrolü elinizde bulundurma isteginiz,hayatinizin diger...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !