× "

saydam maddeler

" arama sonuçları

saydam maddeler - saydam cisim örnekleri

saydam, ışık geçişinin engellenmediği durumdur. saydam cisimler ışığı geçirebilen cisimler. saydam cisimlere örnek: cam, hava ve su gibi ışık ve görüntüyü engellemeyen cisimlerdir. saydam; içinden ışığın geçmesine izin veren arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan anlamına gelmektedir. saydam madde nedir ? arkasındaki şeylerin görülmesine ve ışığın geçmesine izin veren maddelere saydam madde denir. saydam maddelere örnek su,cam ve hava saydam maddelere örnek olarak verilebilir.  ...

saydam ve yarı saydam ortamlar ve enerji biçimleri

  bir adet mum alınır ve yakılır. mumun arka tarafına farklı kalınlıklarda camlar konulur. mumun alevine bakılır. sonra camların hepsi konularak, mumun alevine tekrar bakılır. değişikliği farkettiniz mi? cam kalınlığı arttıkça saydam maddelerin geçirgenlik oranı azalır ve geçen ışık sayısı azalır. cismi net olarak göremeyiz.saydam maddelerin kalınlıkları artarsa ışık ışınlarını geçirme oranı azalır ve say-dam maddeler yarı saydam veya saydam olmayan (opak) maddeye dönüşebilirler yarı saydam madde, ışığın bir bölümünü geçirip bir bölümünü geçirmeyen maddelere denir.bu maddelere örnek olarak; yağlı kağıdı ve buzlu camı verebiliriz...

saf maddeler , karışımlar , çözeltiler

  çevremizde çeşitli amaçlarla kullanılan sayısız madde vardır. çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı saf, bir kısmı da karşım halindedir. saf maddeler çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. içlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir. şeker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir. karışımlar çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır. çözeltiler katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı...

cam, camın hali,camı oluşturan ana maddeler

 öncelikle yeni açmış olduğumuz bloğumuzda başlangıçta katlanır cam balkon sistemleri, kış bahçesi gibi konulara değineceğiz . öncelikle bir konuya başlamadan önce, en ince detaylarına kadar bilmemiz herkes için sağlıklı olur kanısındayım. öncelikle cam , camın hali, camı oluşturan ana maddeler vs.. bunlar nelermiş bakalım. cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik katı malzeme. antik çağlardan beri gerek inşaat, gerekse süs eşyası olarak camdan yararlanılmaktadır. günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yayg...

saydam maddeler

ışığın saydam maddelerle etkileşimi : üzerine düşen ışığı geçirebilen maddelere saydam madde denir. ışık saydam maddelere çarptığında saydam madde üzerine düşen ışığın büyük bir kısmını geçirirken çok az kısmını da yansıtırlar.  ışık kaynağının önüne konan saydam maddeden; • göze gelen yani cisimden yansıyan ışık miktarı çok azdır. • cismin arka tarafında aydınlık bölge (parlak ışık) oluşur.      • cismin arka tarafında gölge oluşmaz. cam, su, hava, sıvılar (asit, yağ, sirke, alkol) saydam maddelerdir. sıvıların ışık geçirme özellikleri birbirinden farklıdır. (su saydamdır. s...

yarı saydam maddeler

•ışığın yarı saydam maddelerle etkileşimi : üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren (bir kısmını tutan) maddelere yarı saydam madde denir. ışık yarı saydam maddelere çarptığında yarı saydam madde üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını da yansıtırlar.  buzlu cam, yağlı kâğıt yarı saydam maddelerdir. ışık kaynağının önüne konan yarı saydam maddeden;       • göze gelen yani cisimden yansıyan ışık miktarı azdır.       • cismin arka tarafında yarı aydınlık bölge (zayıf ışık) oluşur. • cismin arka tarafında yarı gölge oluşur.   ...

opak maddeler

• 1- ışığın saydam olmayan opak (mat) maddelerle etkileşimi : • üzerine düşen ışığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan madde denir.  ışık saydam olmayan opak (mat) yüzeyli maddelere çarptığında saydam olmayan opak (mat) yüzeyli madde üzerine düşen ışığın büyük kısmını tutar, çok az kısmını da yansıtırlar ve geçirirler. ışık kaynağının önüne konan saydam olmayan opak maddeden;      • göze gelen yani cisimden yansıyan ışık miktarı çok azdır. • cismin arka tarafında bazen az aydınlık (zayıf ışık) oluşur (beyaz kâğıt  naylon), bazen de hiç aydınlık (ışık) oluşm...

saf maddeler , karışımlar , çözeltiler

çevremizde çeşitli amaçlarla kullanılan sayısız madde vardır. çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı saf, bir kısmı da karşım halindedir. saf maddeler çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. içlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir. şeker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir. karışımlar çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır. çözeltiler katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılm...

saf maddeler , karışımlar , çözeltiler

çevremizde çeşitli amaçlarla kullanılan sayısız madde vardır. çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı saf, bir kısmı da karşım halindedir. saf maddeler çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. içlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir. şeker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir. karışımlar çevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır. çözeltiler katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılm...

saf maddeler , karışımlar , çözeltiler

çevremizde çeşitli amaçlarla kullanılan sayısız madde vardır. çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı saf, bir kısmı da karşım halindedir.saf maddelerçevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. içlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir. şeker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir. karışımlarçevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır. çözeltilerkatı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam sıvı karışımlarına çözelti denir. şekerli ve tuzlu su, maden suyu, gazlı içecekler, deniz suyu ç...

maddeleri niteleyen özellikler nelerdir?? saydam ve opak maddele

maddeleri niteleyen özellikler nelerdir??maddeleri saydam-opak, sert-yumuşak, parlak-mat, esnek-berk, suyu çeken-suyu çekmeyen, suda batan-suda yüzen, pürüzlü-pürüzsüz, renk ve koku gibi özelliklerine göre niteleriz.saydam ve opak maddeler:su, cam, hava gibi ışığı geçiren maddelere saydam; metal, tahta, taş gibi ışığı geçirmeyen maddelere de opak maddeler denir. saydam maddeler çeşitli renklerde olabilir.sert ve yumuşak maddeler:bazı maddeler sert, bazıları yumuşaktır. tahtaya çakılan çivi sert, tahta çiviye göre yumuşaktır. tahtayı kesen testere demiri kesemez. o halde demir tahtadan serttir.taş parçasına parmağımızı bastırırsak şekli değişmez, oysa bir sünger par&cce...

4.sınıf fen ve teknoloji dersi konu anlatımı-saf maddeler , karı

saf maddeler , karışımlar , çözeltilerçevremizde çeşitli amaçlarla kullanılan sayısız madde vardır. çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı saf, bir kısmı da karşım halindedir.saf maddelerçevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. içlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir. şeker, tuz, cam, altın, alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir.karışımlarçevremizdeki bir çok madde karışımlar halindedir. birden çok saf maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç karışımdır.çözeltilerkatı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı ...

ışığın renklerine ayrılması nedir - ışığın saydam maddelerden ge

beyaz ışın demeti bir cam prizmadan geçerken en az kırmızı en çok da mor ışık sapmaya uğrar.bu kırılma farklılığı prizmanın geometrik yapısından değil kırılma indisinden kaynaklanır.beyaz ışık adıyla da bilinen güneş ışığı çözüldüğünde dalga boyu sırasına göre büyükten küçüğe doğru kırmızı, turuncu,sarı,yeşil, mavi ve mor renkler ortaya çıkar.bu renklerden kırmızı, yeşil ve mavi birleştiğinde beyaz renk elde edilir.bu renkler ana renklerdir.sarı magenta ve cyan ikincil( ara ) renklerdir. kırmızı + yeşil= sarı kırmızı + mavi = magenta mavi + yeşil = cyan spekturum serisindeki diğer renkler bu renklerin karışımıyla elde edilir.kırmızı ile yeşilin karışımı sarıyı, mavi ile kırmızının karışımı magentayı(&ccedi...

ışığın renklerine ayrılması nedir - ışığın saydam maddelerden ge

beyaz ışın demeti bir cam prizmadan geçerken en az kırmızı en çok da mor ışık sapmaya uğrar.bu kırılma farklılığı prizmanın geometrik yapısından değil kırılma indisinden kaynaklanır.beyaz ışık adıyla da bilinen güneş ışığı çözüldüğünde dalga boyu sırasına göre büyükten küçüğe doğru kırmızı, turuncu,sarı,yeşil, mavi ve mor renkler ortaya çıkar.bu renklerden kırmızı, yeşil ve mavi birleştiğinde beyaz renk elde edilir.bu renkler ana renklerdir.sarı magenta ve cyan ikincil( ara ) renklerdir. kırmızı + yeşil= sarı kırmızı + mavi = magenta mavi + yeşil = cyan spekturum serisindeki diğer renkler bu renklerin karışımıyla elde edilir.kırmızı ile yeşilin karışımı sarıyı, mavi ile kırmızının karışımı magentayı(&ccedi...

saydam maddeler ile saydam olmayan maddelerin molekül seviyesind

saydam maddeler ile saydam olmayan maddelerin molekül seviyesinde ne gibi farklılıkları vardır? yani molekül yapısı, dizilişi nasıl oluyor da ışığı geçiriyor veya geçirmiyor?eğer bir madde saydam değilse ya ışığı yansıtıyordur ya da soğuruyordur. yansımayı bir kenara bırakalım (çünkü burada olay biraz karışık, saydam olmayanlarla beraber saydam maddeler de ışığı yansıtabilir). soğurma dediğimiz aslında ışığın taşıdığı enerjinin madde tarafından alınması olayı. böyle bir olayın olabilmesi için de ışığı oluşturan fotonların taşıdığı enerjinin, madde içindeki iki enerji seviyesinin enerjileri farkına eşit olması gerekir. yani, madde fotonu soğurarak bir seviyeden diğer seviyeye geçebilmeli. eğer böyle bir olay mümkünse, madde saydam olmayacaktır. fakat eğer, fotonların taşıdığı enerji madde i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !