× "

sayma sayıları hangi sayıdan başlar

" arama sonuçları

doğal sayılar

dersin adı : matematik süre : 40' + 40' konu : doğal sayılar hedef : doğal sayıları ve doğal sayıların özelliklerini kavrama davranış : denk kümeler ve doğal sayılar arasındaki ilişkinin söylenmesi doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi. ardışık sayıların tanımlanması doğal sayıların sıralanması iki doğal sayı arasındaki doğal sayıların sayısını bulma. araç gereç :1- ders ve kaynak kitaplardaki alıştırmaların çözülmesi işleniş : doğal sayılar doğal sayılar kümesi ve onluk sayma sistemi: denk kümeler ve doğal sayılar: kümelerin eleman sayısını gösteren 0, 1, 2, 3 .. gibi sayıların her birine doğal sayı denir, doğal sayılar sıfırdan başlar ,...

tam sayılar (ödev)

                                tam sayı nedir? tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, ...; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle z (ya da şeklinde gösterilir). burada "z" harfi almanca zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.   tam sayılarda çıkarma işlemi tam sayılarla çıkarma yapılırken ilk sayı aynen kalır, ikinci sayının ters işaretlisiyle toplanır.     tam sayılarda çarpma aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitif, farkılı işaretli iki sayının çarp...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !