× "

saymanlar net

" arama sonuçları

memura verilen yan ödemeler neler?

aylık ücretleri 657 sayılı devlet memurları kanunundaki belirlemelere devletmemurlarına yan ödemeler verilmektedir. peki memura verilen bu yan ödemeler memur maaşlarını nasıl etkilemektedir? çeşitli adlar altında ödenen yan ödemelerin (zamlar), hangi puanlar üzerinden kimlere ödeneceği devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararnamede düzenlenmiş olmakla birlikte, zaman içerisinde bu ödeme unsurunun memur maaşları içerisindeki ağırlığı ve önemi azalmıştır. yan ödemeler (zamlar) **niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışan devletmemurlarına, iş güçlüğü zammı ödenmek...

içimizdeki sscb çöküşü

  abdullah könte* özet:5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu soğuk savaş dönemi sonrası devletin sorgulanması ve şeffaflaşması sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.yazının dayandığı temel varsayımlardan bir tanesi soğuk savaş döneminde bürokratik yapıların ideolojik yaklaşımlar ve elitçi bakış açısı ile yozlaştığıdır.devletin şeffaflaşması ve sorgulanması süreci ile 5018 sayılı kanunundaki mali saydamlık ve hesap verilebilirlikle bir parallelik kurulmaya ; kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oturtulmak istenen zemini açıklanmaya çalışılmıştır.5018 sayılı kanun merkeziyetçi yapıdan adem-i merkeziyetçi yapıya geçişi öngörmektedir.bu duru...

açıköğretim 3. sınıf devlet bütçesi dersi soru ve cevapları

devlet bütçesi soru bombardımanı (cevaplı) tüm sorular 2006 yılında internet ortamında paylaşılmış sorulardır. 1-) demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder? a) iktisadi niteliği b) siyasî niteliği c) hukuki niteliği d) iktisadi ve mali niteliği e) iktisadi büyüme niteliği ________________________________________ 2-) aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir? a) yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması b) bütçenin alternatif harcamalar arasında tercihlerde bulunma mekanizmasına dönüşmesi c) kamu ve özel kesim a...

açıköğretim 3. sınıf devlet bütçesi dersi soru ve cevapları [bu

devlet bütçesi soru bombardımanı (cevaplı) tüm sorular 2006 yılında internet ortamında paylaşılmış sorulardır. 1-) demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder? a) iktisadi niteliği b) siyasî niteliği c) hukuki niteliği d) iktisadi ve mali niteliği e) iktisadi büyüme niteliği ________________________________________ 2-) aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir? a) yürütme organının toplu...

döner sermaye soruları

döner sermaye soruları1-döner sermaye işletmeleri alımlarını hangi kanuna göre yaparlar?3734 sayılı kamu ihale kanununa göre yaparlar. 2-bölümlerin veya atölyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark ne yapılır?bölümlerin veya atölyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark, bölümlere veya atölyelere kârları oranında geri yansıtılır. bölümlerin veya atölyelerin kâr dağıtımı hesaplaması bu işlemden sonra yapılır.  3-kimlere üretimi teşvik primi ödenmez?(madde 9) bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumun kadrosunda olup;a) o...

açıköğretim 3. sınıf devlet bütçesi dersi soru ve cevapları

devlet bütçesi soru bombardımanı (cevaplı) tüm sorular 2006 yılında internet ortamında paylaşılmış sorulardır. 1-) demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder? a) iktisadi niteliği b) siyasî niteliği c) hukuki niteliği d) iktisadi ve mali niteliği e) iktisadi büyüme niteliği ________________________________________ 2-) aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir? a) yürütme organının toplu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !