× "

sebeb sonuç konu anlatımı

" arama sonuçları

musa as asası ve asa üzerinden verilen mesaj

kur'an kıssalarının anlatılma amacının okuyucuya geçmişlerin masalları değil , geçmişlerin yaşanmış hayat içinde başlarından geçenlerden bizlerin ibret çıkarması olduğunu, kıssalar ile ilgili yazılarımızda vurgulamaya çalışmıştık. bu yazımızda musa as kıssası içinde anlatılan asasının durumu ile ilgili ayetleri ele alarak kıssayı mesaj içerikli okumaya gayret edip asa objesi üzerinden verilmek istenen mesajı anlamaya çalışacağız.   kur'an kıssaları ile ilgili yazılarımızda yine çokça vurguladığımız konu olan, kıssaları geleneksel ve modernist bir yorum tarzı ile yapılan okumanın ortak yönünün mesajı anlamamak üzerinde birleştiğini, her iki okuma tarzının "kıssa...

adem as iblis kıssası 7 (sad suresi)

adem as ve iblis kıssası 7. olarak sad suresi 71 ile 85. ayetler arasında geçmektedir. konu ile ilgili ayet mealleri şöyledir. 71- hani rabbin meleklere: "gerçekten ben, çamurdan bir beşer yaratacağım" demişti. 72- "onu bir biçime sokup, ona ruhum'dan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın." 73- meleklerin hepsi topluca secde etti; 74- yalnız iblis hariç. o büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 75- (allah) dedi ki: "ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?" 76- dedi ki: "ben ondan daha hayırlıyım; sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarat...

burjuvazinin bitmeyen tedirginliği - luis buñuel

burjuvazinin bitmeyen tedirginliği - luis buñuel

    yorumlamak için yorumokuyorum yorumlamadan önce filmler/yönetmenler (movies) şarkılar/hikayeler (songs) şiirler/şairler (poems) müzik dinle (listen to music) diğer tüm yazılar facebook: yorumokuyorum blogcu   octavio paz şöyle demişti: "zincire vurulmuş bir adamın, dünyayı parçalayacak gücü kazanması için gözlerini kapaması yeter"; ben de bu sözü biraz daha açarak şunu ekliyorum: "evreni parçalamak için, perden...

neden sonuç cümleleri, sebep sonuç cümleleri, özellikleri

  nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları >>cümlede anlam ile ilgili konu anlatımlar >>bu sayfa   neden sonuç cümleleri, sebep sonuç cümleleri, özellikleri (1)       bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. böyle cümlelerde "neden" bildiren...

odevkonuları

гизем21.02.08, 10:1997.,98.,99. 103.,104.,105. sayfadaki metinlerforsahazırlık3.olay zamanı ve kurgu zamanıolay zamanı:osmanlı devleti'nin yükselişikurgu zamanı:olayların kaç yıl içerisinde geçtiği (40 yıl)tema:vatan hasretiforsa:eski savaş gemilerine verilen ad.1.olayda beklentisi vardır.mekan:gemi,çiftlik,bağ evi100 sayfa4.insanın yaşayabileceği normal olaylar 5.son bölümömer seyfettin-ilk milli edebiyatı başlatan kişidir.kırk yalan masalıteması:büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.üzengi:ata binmek için ayağımızı bastığımız yercevahir:mücevher,elmas,yakut gibi değerli taşyular:atın dizginleritemayla ilişkili cümleler-şehzade de bakar ki soytarının biri,baba...

odevkonuları

гизем21.02.08, 10:1997.,98.,99. 103.,104.,105. sayfadaki metinlerforsahazırlık3.olay zamanı ve kurgu zamanıolay zamanı:osmanlı devleti'nin yükselişikurgu zamanı:olayların kaç yıl içerisinde geçtiği (40 yıl)tema:vatan hasretiforsa:eski savaş gemilerine verilen ad.1.olayda beklentisi vardır.mekan:gemi,çiftlik,bağ evi100 sayfa4.insanın yaşayabileceği normal olaylar 5.son bölümömer seyfettin-ilk milli edebiyatı başlatan kişidir.kırk yalan masalıteması:büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.üzengi:ata binmek için ayağımızı bastığımız yercevahir:mücevher,elmas,yakut gibi değerli taşyular:atın dizginleritemayla ilişkili cümleler-şehzade de bakar ki soytarının biri,baba...

bir yusuf masalı

hayata açılan kapı: bir yusuf masalıtarih: 15.12.2006 saat: 14:49konu: özelhayata açılan kapı: bir yusuf masalı mehmet solak / dergâh 122, nisan 2000     giriş: evvel  zaman  içinde   “bir varmış bir yokmuş. bir  şair  ismet  özel  varmış. iyi şiirler yazarmış. nasıl  olmuşsa bu ismet birgün, komünist  olmuş. derken  efendim, bir ko­münist  olarak da iyi şiirler yazmayı başarmış ve hatta böylelikle yıldızı parlamış. gel  zaman git  zaman, ismet  özel' in duyguları, düşünceleri, inançları değişmiş ve müslümanlığı bir hayat  yolu olarak benimsemiş. ama  işe bakın ki adam iyi  şiirler yazmaya...

hikaye ödevi isteyen arkadaş 5. bölümden itibaren yazabilirsin.

  bir düzyazı türü olan roman insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. insanın yaşadığı serüvenler, iç dünyasını gerçekliği; insan-insan, insan-mekan, insan-doğa ilişkileri yaşadığı ortamın özellikleri toplumsal olay ya da olgular ekseninde belli insanlık durumları öne çıkaran edebi türdür. hikaye ise romana göre daha kısa olmakla birlikte, ilgi çekici birtakım olayları anlatan edebi türdür.hikayede olay kısa olduğu için kahramanlar daha az, yazılması daha zordur. romanda zaman hikayeye göre daha uzundur bu yüzden daha detaylı bir anlatım vardır. edebiyatımızda hikaye ve romanın gelişmesi birbirine paralellik gösterir. tanzimat edebiyatı ile bu türler edebiyatımızda görülmeye başlamıştır. zaten bu türleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru değildir. roman ve hikaye e...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !