× "

selçuk ecza web depo

" arama sonuçları

diyaliz hastalarında anemi

diyaliz hastalarında anemi başka bir deyişle kansızlık sık karşılaşılan, yaşam kalitesi ve süresi üzerine önemli etkisi olan bir durumdur. anemi, kırmızı kan hücresi (alyuvar) sayısında azalma olarak tanımlanır. kırmızı kan hücreleri hemoglobin adı verilen ve oksijen taşınmasını sağlayan bir molekül içerir. pratik uygulamada anemi basitçe hemoglobin miktarının ölçülmesi ile değerlendirilir. bir diyaliz hastasında eğer ölçülen hemoglobin miktarı 12 g/dl’nin altında ise kansızlık mevcuttur, bu değer 11 g/dl’nin altında ise de kansızlık için tedavi verilmesi gerekir. hastalar diyalize başlamadan çok önce anemi geliştirmeye başlar. hastaların yarıdan fazlası diyalize başladıkları sırada tedavi gerektirecek düzeyde (11 g/dl’nin altında) anemiktir. diyaliz hastalarının ise çoğunda tedavi gerekti...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !