× "

seleksiyon örnekleri

" arama sonuçları

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğal seçilim (seleksiyon) yasası nedir?

doğal seçme aynı yaşta ve aynı derecede sağlıklı, biri şişman biri zayıf iki insan kuzey atlantik denizinde sandaldan suya düşseler, şişman insanın yeniden karayı görmesi olasılığı daha kuvvetlidir. bunun iki nedeni vardır. birincisi; balinalar, fok balıklan ve benzerlerinde de gördüğümüz gibi yağ çok iyi bir yalıtımdır. ikincisi, yağ sudan hafif olduğu için şişmanın su yüzünde durmasını kolaylaştırır. bundan alınacak ders, bir organizmanın belli özelliklerinin değeri veya yararlılığı ancak kendisinin içinde bulunduğu çevreyle değerlendirilebilir. çok yağ yükü taşımak birçok durumda kötü sayılsa da şişman biri kuzey atlantik’te denize düşerse, deniz şişmanlığın değerini yargılayacaktır. atlantik’in vereceği hüküm şişmanlığın bu durumda yaşamı sürdürmek için iyi bir özellik...

doğadaki fedakarlık örnekleri darwinizm'i yalanlar

  doğadaki fedakarlık örnekleri darwinizm'i yalanlar   evrim teorisi "doğanın kıyasıya bir rekabet sahnesi olduğu" iddiasında bulunur ve bunu insanlara telkin etmeye çalışır. aslında doğanın sadece bir mücadele sahnesi olduğu yanılgısı, evrim teorisinin ilk ortaya atıldığı döneme ait bir yanılgıdır. teorinin kurucusu darwin'in öne sürdüğü doğal seleksiyon mekanizması, bulundukları coğrafi konumun doğal şartlarına uygun yapıda ve güçlü olan canlıların hayatlarını ve nesillerini sürdürebildiklerini, uygun yapıda olmayan ve daha güçsüz olanların ise yok olduklarını öngörür. darwinizm'in benimsediği doğal seleksiyon mek...

doğal ve yapay seleksiyon örnekleri

doğal ve yapay seleksiyon örnekleri a) doğal seleksiyon : canlıların, doğadaki yaşama şartlarına uyum gösterenlerinin yaşaması, gösteremeyenlerinin ise yok olmasına doğal seleksiyon denir. canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. doğal seleksiyon görüşü ilk defa charles darwin tarafından ortaya atılmıştır. adaptasyonlarda doğal seleksiyon sonucu ortaya çıkmıştır. adaptasyon ile doğal seleksiyon arasındaki fark, doğal seleksiyonda canlıda meydana gelen değişmelerin uzun sürede gerçekleşmiş olmasıdır. doğal seleksiyona neden olan faktörler : 1- beslenme ilişkileri. 2- hastalıklar. 3- canlılar aras...

doğa seçim yapamaz

​yeryüzünde hayat nasıl başlamıştır ve bu kadar çeşitli ve kompleks yapılı canlılar nasıl var olmuşlardır? bu soruya 19. yüzyılda charles darwin “türlerin kökeni” adlı kitabıyla bir cevap getirmeye çalışmıştı. darwin ve günümüzde bu fikri savunanlara göre canlılar bir tesadüfler zinciri içinde oluşmuş ve zaman içinde de birbirlerinden farklılaşmışlardır. farklılaşmaların etkisi evrimciler tarafından şöyle açıklanmaktadır: farklılaşmalar eğer bir canlıya yarar sağlarsa, bu canlı diğerlerine göre avantaj sağlayacak, onun nesli de aynı avantajı sürdürecektir. böylece yeni bir tür ortaya çıkacaktır. doğa seçim yapamaz! bugü...

evrimin hayali mekanizmaları

evrim teorisine göre, canlılık rastlantılarla doğmuş ve yine rastlantısal etkilerle gelişmiştir. bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl kadar önce, dünya üzerinde hiçbir canlı yok iken, önce canlı hücreler, sonra çok hücreli kompleks canlılar oluşmuş ve giderek daha kompleks türler ortaya çıkmıştır. bir başka deyişle, darwinizm'e göre, doğadaki bir takım etkiler, basit cansız elementlerden son derece karmaşık ve kusursuz tasarımlar ortaya çıkarmışlardır.bu iddiayı ele alırken, öncelikle doğada gerçekten böyle bir güç olup olmadığına bakmak gerekir. daha açık bir ifadeyle, böyle bir evrimi gerçekleştirebilecek doğal mekanizmalar var mıdır?bugün evrim teorisi olarak ta...

darwinizm'in mekanizmaları

evrim teorisine göre, canlılık rastlantılarla doğmuş ve yine rastlantısal etkilerle gelişmiştir... ​evrim teorisine göre, canlılık rastlantılarla doğmuş ve yine rastlantısal etkilerle gelişmiştir. bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl kadar önce, dünya üzerinde hiçbir canlı yok iken, önce canlı hücreler, sonra çok hücreli kompleks canlılar oluşmuş ve giderek daha kompleks türler ortaya çıkmıştır. bir başka deyişle, darwinizm'e göre, doğadaki birtakım etkiler, basit cansız elementlerden son derece kompleks ve kusursuz tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. bugün evrim teorisi olarak tanımladığımız neo-darwinist model, bu konuda iki temel mekanizma öne sürer: "doğal seleksiyon" ve &...

doğal seleksiyon

doğal seleksiyon, doğada daimi bir yaşam mücadelesi olduğu ve hayatta kalanların hep "güçlü ve doğal şartlara uygun" canlılar olacağı varsayımına dayanır. örneğin yırtıcı hayvanların tehdidi altında olan bir geyik sürüsü içinde, çoğunlukla hızlı kaçabilen geyikler hayatta kalacaktır.  bir süre sonra ise bu geyik sürüsü, hızlı koşabilen bireylerden ibaret hale gelecektir. ancak dikkat edilirse bu süreç, ne kadar uzun sürerse sürsün, geyikleri bir başka canlı türüne dönüştürmez. zayıf geyikler elenir, güçlüler hayatta kalır, ama sonuçta geyiklerin genetik bilgisinde bir değişiklik olmadığı için, bir "tür değişimi" gerçekleşmez. geyikler ne kadar seleksiyona uğrarlarsa uğrasınlar, geyik olarak yaşamaya devam ederler. geyik örneği tüm türler için geçerlidir. doğal seleksiyon vasıtasıy...

böceklere ait fosil örnekleri

böceklere ait fosil örnekleri   çıyan (yukarıda solda) dönem: senozoik zaman, eosen dönemiyaş: 50 milyon yılbölge: polonyafosillerin muhafaza edildiği ortamlardan biri de amberlerdir. ağaçlardan çıkan reçinenin canlının üzerine akıp donması ve canlının o haliyle muhafaza edilmesiyle oluşan amber içindeki fosiller, bulunan diğer pek çok fosil gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir: canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış, yani asla evrim geçirmemişlerdir.resimde görülen amber içindeki çıyan fosili 50 milyon yaşındadır. evrimcilerin iddialarına göre aradan geçen milyonlarca yıl içerisinde çıyanlarda çeşitli değişimler olmalı, bu hayvanlar başka bir türe veya canlıya dönüşmeliydi. ancak 50 milyon yıl önceki çıyanlarla günümüzde yaşayanlar arasında hiçbir f...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !