× "

semai örnekleri

" arama sonuçları

hacıvat karagöz oyunu nasıl oynanır konuşma örnekleri

hacivat ile karagöz oyunu konuşmaları     hacıvat: ah efendim ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlıııı karagöz: (evin penceresinden bakarak): hoş geldin keçi suratlı hacıvat: geliverse şu meydana, o söylese ben dinlesem, efendim haddim olmayarak bendeniz söylesem, bizi seyreden dostlar gülseler eğlenseler, iş ne imiş diyelim işimizi mevlam rast getiree (hacıvat musiki gazeli okur) gelse o çeşm-i siyahım handeler peyda olur karagöz: (pencereden bakarak) hacıvat hayırdır yahu ezan mı okuyorsun hacıvat: ah bana bir eğlence medetttttttttttttttt karagöz: allah versin allah versin hadi başka kapıya hacıvat: yar bana bir eğ...

lys için türk edebiyatı deneme sınavı

  1.       onun romanlarında çeşitli bilgiler vardır. örneğin bir ro­manına “gemiye binmiştim ki…” diye başlar ve hemen ardından “gemi dedim de aklıma geldi.” gibi bir girişle gemiler üzerine bilgi vermeye yönelir. fenikeliler zama­nındaki ilkel gemilerden başlayarak bu araçların geçir­diği bütün tarihsel gelişmeleri sıralar; kürekli, yelkenli, sonra buharlı gemilere kadar gelip dayanır. böylelikle okuyucu, romanı okuma kaygısında iken, farkında ol­madan, bir sürü bilgi edinmiş olur. bu parçada, romanlarındaki anlatım tarzıyla ilgili açıklama yapılan tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a)&nbs...

hacivat - karagöz oyunu örnekleri

hacivat : ooofff, hayy hak!.. perde - i zevk - ü safâdır amma, perde - i ziyân değil. perde - i bî cefâdır hem de, vallahi yalan değil. bir seyr - i ibret oluptur ibret ile bakana. perdemiz bir hazz - ı dâimdir, kalplere talan değil. bizleri okumak için sabırla bekleyen ameli hak, alnı ak, yüreği pak, siz okurlarımıza duâcıyız efendim. ben bendeniz, ben duâcınız, ben aklı akl - ı selîm, ben fikri fikr - i sâlim, eli yüzü temiz, sözleri tatlı... karagöz : hoş geldin solucan suratlı! hacivat : efendim o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese... karagöz : şu hacivat’ı da kartal alıp kaçırıverse... hacivat : vay karag&...

semai,varsağı,destan özellikleri çeşitleri,örnekleri

semai: 1.tabiat, sevgi ve ayrılık konularını işler. 2. sekizli hece ölçüsüyle yazılırlar. 3. özel bir beste ile söylenirler. 4. nazım birimi dörtlüktür. en az 3, en çok da 5,6 dörtlükten oluşur. 5. ilk dörtlüğü aaab, abab, aaba, abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb, eeeb, fffb şeklindedir. 6. sona doğru şairin mahlası bulunur. 7. karacaoğlan'ın semaileri çok ünlüdür. uyarı: semailer koşmalardan hece sayısı ve özel ezgisi bakımında ayrılır. varsağı 1. güney anadolu'da yaşayan varsak türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir. 2. özel bir bestesi vardır. 3. 8'li hece ölçüsü...

semai örneği

  gönül gurbet ele çıkma  gönül gurbet ele çıkma ya gelinir ya gelinmez her dilbere meyil verme ya sevilir ya sevilmez   yöğrüktür bizim atımız yardan atlattı zatımız gurbet ilde kıymatımız ya bilinir ya bilinmez   bahçemizde nar ağacı kimi tatlı kimi acı gönüldeki dert ilacı ya bulunur ya bulunmaz   deryalarda olur bahri doldur ver içem zehri sunam gurbet elin kahrı ya çekilir ya çekilmez   emrah der ki düştüm dile bülbül figan eder güle güzel sevmek bir sarp kale ya alınır ya alınmaz erzurumlu emrah ...

şiir türleri dramatik epik lirik didaktik örnekleri

okullarda internet ödevi verme alışkanlışı ne kadar anlamsız olsada yayılında bizde öğrencilere kolaylık olması amacıyla sitemizde bir kaç özev paylaşmaya karar verdik. bunlardan biriside şiir türleri. işte edebiyatımızdaki şiir türleri ve örnekler… lirik şiir aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.  epik şiir destansı özellikler g&o...

semai nedir

semai nedir ?-semai özellikleri bakımlıyız.com - semai nedir ?-semai özellikleri halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel 29 eki 2008 semai nedir ? semai özellikleri semai, "işitilerek öğrenilen şiir" demektir. Âşık edebiyatının kimi yönlerden koşmaya benzeyen bir nazım 9 ara 2007 koşma koşma, türk halk edebiyatında doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir semai, semai nedir , semai örnekleri, aşık edebiyatı nazım biçimleri, nazım türleri şekilleri, nazim biçimi, nazım şekli, halk edebiyatı nazım biçimleri, 23 şub 2009 semai, semai nedir , nazım biçimleri, özellikleri, türk edebiyatı, dilbilgisi....

osmanlı'da musıki

saray bahçesinde eğlence. ud, çengi, def. xvı yy. başları. ı.ahmed albümü'ndenosmanlı mûsikîsi, osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır. temelinde tek kişinin (ozan tarzına uygun) usullü veya usulsüz, ama mutlaka bir makam'a bağlı olarak çalıp söylediği; müziğin sadece ritm ve melodi unsurlarını kullanıp insan sesine ağırlık veren ve nesilden nesle aktarımı batı müziğindeki gibi nota yoluyla değil meşk yoluyla sağlanan bir şahsî üslup ve ifade müziğidir. sarayın, devleti yalnız askerî ve mülkî olarak değil, aynı zamanda fikir ve sanat hayatı açısından da yöneten bir merkez oluşu, türklerde çok eski bir gelenektir. ülkenin en ileri fikir ve sanat adamlarını toplayan, bes...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

halk edebiyatının genel özellikleri

halk edebiyatının genel özelliklerihalk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. türklerin anadolu’ya geldikten sonra edebiyatları beş gruba ayrılmıştır. arapca ve farsçayı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu “yüksek zümre edebiyatı” ve islam öncesinden gelen sözlü bir “halk edebiyatı“. anadolu’ya göç eden türkler arasında aynı ayrım devam etti. medrese eğitimi gören aydın kesim arap ve fars edebiyatlarının tesirini devam ettirirken, halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. dolayısı ile anad...

lirik şiir, lirik şiir örnekleri, lirik şiir nedir, lirik şiir ö

lirik şiiriçten gelen duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiir türüdür. lirik şiir, akıldan çok hayal gücüne, duygusallığa hitap eder.divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiir örnekleridir.edebiyatımızda lirik şair olarak divan şiirinde fuzûli, nedim'i, halk şiirinde yunus emre, karacaoğlan'ı, yahya kemal ve ahmet haşim'i sayabiliriz.örnekler:bütün sevgileri atıp içimden,varlığımı yalnız ona verdim ben,elverir ki bir gün bana derindenta derinden bir gün bana “gel” desin                          &nbs...

halk edebiyatı ve özellikleri

halk edebiyatı halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlüktür. ölçü, hece ölçüsüdür, en çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır. şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. halk edebiyatı gözleme dayal...

ıtri

ıtri           klasik türk müziği'nin kurucularındandır. istanbul'da doğdu, aynı kentte öldü. çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar ile bestelediği yapıtlarda güfte olarak kullandığı şiirlerin yazılış tarihlerine göre, yaklaşık 1630 ile 1640 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. çeşitli kaynaklarda ölümü için 1711 ve 1712 tarihleri gösterilmektedir.           asıl adı mustafa'dır. ıtrî, şiirlerinde kullandığı mahlastır. buhurîzade mustafa efendi diye de anılmıştır. buhurîzade adının kendi lakabı mı, yoksa aile adı mı olduğu bilinmemektedir. yaşamı üstüne bilinenler de, eski ve yeni kaynaklardaki, çoğu birbiriyle çelişen bilgilere dayanır. zamanına gö...

:::ıtri ve hayatı:::

istanbul'da doğdu, aynı kentte öldü. çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar ile, bestelediği yapıtlarda güfte olarak kullandığı şiirlerin yazılış tarihlerine göre, yaklaşık 1630 ile 1640 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. çeşitli kaynaklarda ölümü için 1711 ve 1712 tarihleri gösterilmektedir. asıl adı mustafa'dır. ıtrî, şiirlerinde kullandığı mahlastır. buhurîzade mustafa efendi diye de anılmıştır. buhurîzade adının kendi lakabı mı, yoksa aile adı mı olduğu bilinmemektedir. yaşamı üstüne bilinenler de, eski ve yeni kaynaklardaki, çoğu birbiriyle çelişen bilgilere dayanır.zamanına göre iyi bir öğrenim görmüştür. ustalarından birinin hâfız post olduğuna kesin gözüyle bakılır. nasrullah vâkıf halhalî, kasımpaşalı koca osman efendi, derviş ömer efend...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !