× "

serada hıyar yetiştiriciliği

" arama sonuçları

serada salata yetiştiriciliği

hıyar seralarda ve örtü altında yetiştirilen sebzeler içinde domatesten sonra ikinci sırayı almaktadır. hıyar diğer örtü altı sebzelerine göre daha fazla teknik bilgi ve beceri isteyen bir türdür. ancak yetiştirme ortamı ve yetiştirme tekniği şartları yerine getirildiğinde diğer sera sebzelerine nazaran daha verimli ve kazançlıdır. hıyar yetiştiriciliğinde başarının önde gelen şartı uygun dönem ve çeşit seçimidir. ilimizde erken ilkbahar dönemine uygun çeşitler rawa f1 , santana, della star ve gordion çeşitleridir.     1.   iklim   işlekleri   : hıyar yarı tropik bir bitkidir. yüksek sıcaklık, yüksek nem ve fazla su ister. ancak ...

hıyar standardı

    hıyar ts 1253(2006/33 - 29/06/2006) _____________________________________________________________________   0.  giriş bu standard; hıyarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.   1.  kapsam bu standard, madde 3.1'de tanımlanan ve tüketiciye taze olarak arz olunan hıyarı kapsar.   2 atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. bu atıflar metin içerisinde uygunyerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte ingilizce metin olarak yayımlanmış olan türk standardlarıdır. ...

türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliği - seracılık

  1)örtüaltı yetiştiriciliği iklime bağlı olmadan,ekolojik koşulların kısmen veya tamamen kontrol altına alındığı sistemlere örtüaltı sistemeleri,bu sistemler içinde yapılan yetiştiriciliği de örtüaltı yetiştiriciliği adı verilir. birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların marjinal şekilde değerlendirilmesine olanak veren örtüaltı yetiştiriciliği,aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir iş gücü kullanımı sağlaması nedeniyle de ülkemizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline gelmiştir. örtüaltı ve turfanda sebzeciliği birbirinden farklıdır.turfanda sebzecilik,iklime bağlı kalınarak veya kısmen kontrol altına alınarak özell...

seracılığın önemi

                                                                        seranın önemi             ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunların dan biri toprak sermaye büyüklüğüdür. artan nüfus, gittikçe parçalanan ara her geçen gün küçük alanlarda, daha fazla yararla...

günümüzde seraların önemi

                                                                    seranın önemi     ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunların dan biri toprak sermaye büyüklüğüdür. artan nüfus, gittikçe parçalanan ara her geçen gün küçük alanlarda, daha fazla yararlanmayı gerektirmektedir.    sera, şu anda ülkemiz...

türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliği-seracılık

türkiye’de örtüaltı yetiştiriciliği-seracılık 1)örtüaltı yetiştiriciliği iklime bağlı olmadan,ekolojik koşulların kısmen veya tamamen kontrol altına alındığı sistemlere örtüaltı sistemeleri,bu sistemler içinde yapılan yetiştiriciliği de örtüaltı yetiştiriciliği adı verilir. birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayarak küçük alanların marjinal şekilde değerlendirilmesine olanak veren örtüaltı yetiştiriciliği,aynı zamanda yıl içerisinde düzenli bir iş gücü kullanımı sağlaması nedeniyle de ülkemizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline gelmiştir. örtüaltı ve turfanda sebzeciliği birbirinden farklıdır.turfanda sebzecilik,iklime ba...

sera yetiştiriciliği

rizede sera yetiştiriciliği yapmak biraz riskli bir iş. çünkü yıl içindeki güneşli gün sayısı az. fakat yinede serada yetiştiricilik avantajlı ve zevkli bir uğraş...işte fotoğrafları...                          ...

istixana

1. seralarda iklim etmenleri ve bunların ayarlanması 1.1.ışık mevsim dışı bir yetiştiricilik olan sera yetiştiriciliğinin, gün uzunluğunun ve ışıklanmanın azaldığı aylarda yapılması, ışıktan en yüksek düzeyde yararlanmayı sağlayacak önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. ışıklanmaya; iskelet malzemesi kalınlığı, ser konumu, çatı açısı, örtü malzemesi kalite ve temizliği, bitki sıralarının konumu ve sıklığı etki etmektedir. yetiştirme devresinde ışıklanmanın sınırlı olması, ayrıca iyi bir ekim dikim planının yapılmasını da gerektirmektedir. ışık ve sıcaklığın bitkilerin gelişmesi üzerine birlikte etkile) vardır. kuşkusuz diğer gelişme etmenlerinin de bunlara uydurul zorunludur. dengeli bir gelişme için, bitkiler artan ış...

orijinal bir tasarım(8.sınıf fen ve teknoloji performans ödevi)

dikim öncesi sera hazırlığı taban taşı seralarda her yıl her yıl aynı seviyede yapılan sürüm sonucu 30-40 cm derinlikte sert bir tabaka oluşur. 3-4 yılda bir dipkazan gibi aletlerle toprak derince sürülerek pulluk tabanı kırılmalıdır. toprak dezenfeksiyonu seralarda hastalık ve zaralı etmenlerinin, zararlı ot tohumlarının imha edilmesi veya asgariye indirilmesi için dikimden önce yaz aylarında toprak dezenfeksiyonu yapılması şarttır. haziran ayı sonunda yüksek sıcaklık nedeniyle, klima olmayan seralarda, genlde tek ekim veya ilkbahar ekilişlerine ait hasat sona erer. seranın boş kaldığı temmuz, ağustos aylarında, yeni ekilişlere ait fide dikimlerinden önce, toprak dezenfeksiyonu yapılmalıdır. fide döneminden başlayarak toprak kaynaklı has...

topraksız tarım ,soilless cultura

topraksız kültür topraksız kültür      bitkilerin durgun, akan besin solüsyonu veya besin maddelerince zenginleştirilmiş katı yetiştirme ortamları içerisinde yetiştirilmesidir. bu sistemle yetiştiricilik iki başlık altında toplanmaktadır. bitkilerin besin solüsyonu içerisinde su kültürü (hidroponik), katı ortamlar da yetiştirilmesi ortam (substrat) kültürü olarak adlandırılmaktadır. su kültürünün teknik donanım ve bilgi gerektirmesi, pek çok ülkede ortam kültürünün yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. ayrıca bu yöntemlerle yapılan yetiştiricilikler açık ve kapalı sistem olarak da sınıflandırılabilmektedir. açık sistem: bitki...

örtü altı yetiştiriciligi (biber,domates yetiştiriciligi)

örtüaltı yetiştiriciliğifarklı iklim bölgelerine sahip olan ülkemizin özellikle ege ve akdeniz bölgelerinde örtüaltı sebzeciliği yoğun olarak yapılmaktadır. sonlarda yetiştirilen en önemli sebzeler domates, hıyar, biber, patlıcan, kavun ve kabaktır. bu dersimizde siz üreticilerimize daha fazla gelir getirecek olan örtüaltı sebzeciliğini tanıtarak bazı önemli sebzelerin yetiştirme tekniğini aktarmaya çalışacağız. bundan böyle kış mevsimi boyunca sebze üretimine devam edeceğiz. unutmayalım ki seracılık; bilgi, sermaye ve çalışma gerektiren bir yetiştirme sistemidir. örtüaltı yetiştiriciliği dış iklim faktörlerinin etkisini kaldırarak, gerekli özel çevre koşullarının yaratılması ile alçak ve yüksek sistemler içinde yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğine ge...

serada hıyar yetiştiriciliği

serada hıyar (cucumis sativus l.) yetiştiriciliği fide yetiştirme ortamı hazırlanması harç yapımı seralarda yetiştirilen partenokarpik hıyar tohumları oldukça pahalıdır. bu nedenle fide yetiştirirken, çekirdek kaybını en aza indirmek, güçlü ve sağlıklı fide elde edebilmek için bazı kurallara uymak gerekmektedir. fideler, ya dezenfeksiyonu yapılmış, bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş hazır torflarda ya da özel olarak hazırlanan harç toprağında yetiştirilmelidir. hazır torfların steril olması, bitki besin elementlerini içermesi, fideyi 10-15 gün erken yetiştirmesi ve hazırlanmasının kolay olması açısından oldukça avantajları vardır. harç tohum ekiminden 2-3 ay önce hazırlanmaya başlanmalıdır. çok farklı harç hazırlama şekilleri varsa da; en yaygın olan üç formül şunlardır: a. 6 kısım...

örtü sistemleri

örtü sistemleri örtüaltı yetiştiriciliğini basitten karmaşığa doğru şu şekilde sıralamak mümkündür. malçlar, yüzeysel örtüler, alçak tüneller, yüksek tüneller, plastik seralar, cam seralar ve bilgisayar kontrollü seralar. uv (ultra viyole) katkılı plastikler sera örtüleri içlerine konan yardımcı maddeler sayesinde sağlamlık ve uzun ömür kazanırlar. sera örtüleri içlerine özel olarak karıştırılan uv - stabilatörler ve antioksidanlar sayesinde güneş ışınlarının zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunulur. *9 aylık uv katkılı, *18 aylık uv katkılı, *24 aylık uv katkılı *30 aylık uv katkılı, *36 aylık uv katkılı av (anti virüs) katkılı plastikler güneşin ışık dalga boylarını özel optik dalga boylarına ayırarak beyaz sinek, afit, kırmızı örümcek, trips gibi çeşitli böceklerin görme yetenekle...

topraksız tarım

içindekiler özet……………………………………………………. ı 1. giriş…………………………………………………………1 2. topraksız tarım…………………………………..3 3.topraksız yetiştiriciliğin tarihçesi…………………….3 4.topraksız tarımın seralarda yaygınlaşma nedeni…..4 5.topraksız tarımın avantajları………………………...5 6.topraksız tarımın dezavantajları……………………..7 7.topraksız ta...

türkiyede seracılık

ülkemizde sera sebzeciliği başlangıcı son 30 35 yıl kadar öncesine dayanır. sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan antalya ve mersin illerinde başlamıştır. aslında serada bitki yetiştiriciliği ülkemizin her tarafında yapılırsa da, bitkiler için uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir. bu arada düşünülmesi gereken diğer bir noktada serada bitki yetiştirilmesine daha az uygun olan fakat büyük tüketim merkezlerine yakın olan yerlerde, seranın ısıtılması için harcama artarken, taşıma masraflarının da azalması sera yapımında etkili rol oynayabilir. bu alanlar, güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma giderlerinin azaltılması gibi teknik önlemler yanında, doğada bulunan sıcak su, kaynar su ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !