× "

sergüzeşt romanının olay örgüsü

" arama sonuçları

2009-2010 edebiyat dersi 11. sınıf 2. dönem 3. yazılı soruları

1.aşağıdaki eserlerden hangisi servet - i fünün dönemi ile ilgili değildir? a) rubab - ı şikeste                 b)  aşk - ı memnu c) yeni  hayat                             d)  eylül e) kırk yıl   2.aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde tanzimat romanında rastlanmaz? a)konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır. b)cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler. c)kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır. ...

11.sınıf edebiyat konuları

tanzimat edebiyatıtanzimat edebiyatı ve tanzimat edebiyatını hazırlayan etkenler osmanlı devleti'ni çağdaşlaştırmak için yapılan atılımların tümüne "siyasal tanzimat" denir. bu kuşak içinde yetişmiş gençler, batı kültür ve edebiyatını tanımış ve yepyeni bir edebiyat oluşturmuşlardır. işte bu edebiyata tanzimat edebiyatı adı verilir.tanzimat edebiyatı, tanzimat'ın ilanından yirmi yıl kadar sonra 1860'ta tercüman-ı ahval gazetesinin çıkarılmasıyla başlar ve 1895'e kadar sürer. bu edebiyatın içinde yer alan sanatçılar yapıtlarında tanzimat'ın getirdiği reformları savunmuşlardır. bu nedenle eskileri sürekli eleştirmişler, sanatı öğretici bir araç olarak kullanmışlardır. uygarlık değerlerini ö...

7

                          29-09-2008 tarihinde arananlar, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , iş etiği , anadolu beylikleri , atatürk,ün , kitap özeti , style , hüsnütalil , metreyi hangi meslek kullanırbilim atatürk , temel üçgenler , atatürk öçü birimleri ile ilgili ney bulmuştur , kilogram metre litre hangi mesleklerde kullanılır , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , üçgenler , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , atatürkün ölçülerde yaptığı değişikliklerin resimli anlatımı , atatür...

27.11.2007 tarihinde arananlar odev1

                                                    27.11.2007 tarihinde arananlar, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , iş etiği , anadolu beylikleri , atatürk,ün , kitap özeti , style , hüsnütalil , metreyi hangi meslek kullanırbilim atatürk , temel üçgenler , atatürk öçü birimleri ile ilgili ney bulmuştur , kilogram metre litre hangi mesleklerde kullanılır , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , üçgenler , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , atatürkün ölçülerde yaptığı değişikliklerin resimli anlatımı , atatürkün ölçü birimlerinde yaptığı değişiklilikler , 1919 1923 , bernard smith the ...

27.11

27.11.2007 tarihinde arananlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , iş etiği , anadolu beylikleri , atatürk,ün , kitap özeti , style , hüsnütalil , metreyi hangi meslek kullanırbilim atatürk , temel üçgenler , atatürk öçü birimleri ile ilgili ney bulmuştur , kilogram metre litre hangi mesleklerde kullanılır , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , üçgenler , metre kilogram litre hangi mesleklerde kullanılır , atatürkün ölçülerde yaptığı değişikliklerin resimli anlatımı , atatürkün ölçü birimlerinde yaptığı değişiklilikler , 1919 1923 , bernard smith the ring , the ring , açıların tarihi , açı hangi meslekte kullanılırmesleklerde açılar , açılar ve çokgenler , açı , rekabetçi zeka , açı...

tartışılan roman-a.galip

  a.galip 1968 yılında sıvas'ta doğdu. ankara üniversitesi dil tarih coğrafya fakültesi felsefe bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. hacettepe üniversitesi felsefe bölümü'nde master yapan a. galip, aynı zaman da köy öğretmenliği yapıyor. ilk şiir kitabı "müntehir aşklar" adıyla virtüel yayınları tarafından mayıs 2000'de yayımlandı. yazı ve şiirlerinin yayımlandığı bazı dergiler şunlar; e, ütopiya, uç, kunduz düşleri   zamanakışı olmayan bir göl sanıpher sabah serin dokunuşlarına uyandığımz  a  m  a  nsana dur demeyeceğimparça parça değiştirdinyollarayıllara böldün beniseni sesleniyorume  e  y     z  a  m  a  nbelleğimde biriken anılarıtarihle kirletmeyeceğimgövdemdepaslı hançerlerin açtı...

işte size edebiyat

klasizmedebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insanı ele almalıdır, san...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

hikaye ödevi isteyen arkadaş 5. bölümden itibaren yazabilirsin.

  bir düzyazı türü olan roman insan ilişkilerini anlatımıdır diyebiliriz. insanın yaşadığı serüvenler, iç dünyasını gerçekliği; insan-insan, insan-mekan, insan-doğa ilişkileri yaşadığı ortamın özellikleri toplumsal olay ya da olgular ekseninde belli insanlık durumları öne çıkaran edebi türdür. hikaye ise romana göre daha kısa olmakla birlikte, ilgi çekici birtakım olayları anlatan edebi türdür.hikayede olay kısa olduğu için kahramanlar daha az, yazılması daha zordur. romanda zaman hikayeye göre daha uzundur bu yüzden daha detaylı bir anlatım vardır. edebiyatımızda hikaye ve romanın gelişmesi birbirine paralellik gösterir. tanzimat edebiyatı ile bu türler edebiyatımızda görülmeye başlamıştır. zaten bu türleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru değildir. roman ve hikaye e...

yazı

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu handan inci ---------------------------------------------------------------------------­----- türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu arayışlarını/değişmelerini saptamaya yönelik bir çalışma öyle uzun uzadıya yazılacak bir malzeme çıkarmaz ne yazık ki. nedeni bellidir: türk romancısı romanı kurmaktan çok toplumu kurmakla uğraşmıştır. özellikle ilk yüz yılı için bu böyledir. bu süreç içinde romana teknik bir problem olarak yaklaşanlar çıkmıştır elbet, ama tekil çabalar hiçbir zaman romanın "faydacı" bir anlayışla içeriğe yaslanıp akan yönünü değiştirmeye yetmez. türk romancısı için bir yüz yıl, "ne" anlattığı "nasıl" anlattığından çok daha önemli olmuştur. romanın türk edebiyatına eklendiği tarihi süreç, yazar...

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu/ handan

türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu <sayı: 87 ekim 2005> handan inci türk romanının ilk yüz yılında anlatım tekniği ve kurgu arayışlarını/değişmelerini saptamaya yönelik bir çalışma öyle uzun uzadıya yazılacak bir malzeme çıkarmaz ne yazık ki. nedeni bellidir: türk romancısı romanı kurmaktan çok toplumu kurmakla uğraşmıştır.özellikle ilk yüz yılı için bu böyledir.bu süreç içinde romana teknik bir problem olarak yaklaşanlar çıkmıştır elbet, ama tekil çabalar hiçbir zaman romanın “faydacı” bir anlayışla içeriğe yaslanıp akan yönünü değiştirmeye yetmez. türk romancısı için bir yüz yıl, “ne” anlattığı “nasıl” anlattığından çok daha önemli olmuştur. romanın türk edebiyatına eklendiği tarihi süreç, yazarın top...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !