× "

sesin frekansı

" arama sonuçları

ses nedir ses dalgası ve sesin özellikleri

ses; madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan bir dalga hareketidir(titreşim hareketidir). ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. boşlukta ses yayılmaz. havası boşaltılmış bir fanusun içinde çalan saatin sesi duyulmaz. çünkü saatin yaydığı ses dalgalarının taşınabileceği bir madde yoktur. ses, bir noktadan başka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. bu dalgalar titreşimler sonucunda meydana gelir. frekans: 1 saniyede oluşan ses dalgası sayısına frekans denir. bir kaynaktan bir saniyede üretilen dalga sayısı ne kadar fazla ise sesin frekansı o kadar büyük olur. dalga sayısı arttıkça frekans artar, frekans arttıkça ses incelir. dalga sayısı azaldıkça frekans azalır, frekans azaldıkça ...

ses,sesin şiddeti nedir?,kulak içi zararlı ses şiddeti,sesin yay

ses,sesin şiddeti nedir?,kulak içi zararlı ses şiddeti,sesin yay   ses sesin şiddeti nedir? sesin kulak tarafından duyulan yüksekliğine sesin şiddeti denir,sesin şiddeti kulağa gelen ses dalgalarının kuveti ile ilgilidir. hafif sesler kulağa az şiddette kuvetli sesler ise yüksek şiddette gelmektedir. şiddet birimi desibel'dir (db). desibel insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir. fısıltı sesi 30 db konuşma sesi 40-60 db bağırma sesi 80-90 db uçağın kalkışı 120-140 db tüfek patlaması (yakın mesafe) 130 db kulak içi zararlı ses şiddeti bir çalışma yerinde gün boyunca 80 desibelin altında bir gürültü olması insan kulağını işitme kaybına ...

sesin özellikleri

sesin özellikleri

*belirli bir hareketin belirli bir sürede tekrarlanmasına salınımdenir. *salınım hareketi yapan cismin hareketi sırasında denge noktasından olan en büyük uzaklığına salınım hareketinin genliği denir. *salınım hareketi yapan bir cismin birim zamanda yaptığı salınım sayısına frekansdenir.frekans için kullanılan birim hertz dir. kısaca hz ile gösterilir.örneğin frekansı 15 hz olan bir cisim bir saniyede 15 salınım hareketi yapıyor demektir. *ses bir ortamda dalgalar halinde yayılır. *sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. örneğin uzay boşluğunda ses  yayılmaz. *ses dalgalarının genliği ne kadar büyükse ses o kadar şiddetlidir. *cismin titreşim enerjisi ne kadar büyükse titreşimin ...

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler   ses kaynağından çıkan sesin yüksekliği, sesin frekansına, ses frekansı da ses kaynağı olarak kullanılan telin boyuna, kalınlığına (kesitine), gerginliğine ve cinsine bağlıdır. 1-) telin kalınlığı (kesit alanı) : kalınlıkları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin kalınlığı ile ters orantılıdır. ▪ ince telin frekansı yani yüksekliği fazladır ve daha ince ses çıkartır. ▪ kalın telin frekansı yani yüksekliği azdır ve daha kalın ses çıkartır.  ▪ a telinin çıkardığı sesin frekansı yani yüksekliği yani inceliği fazladır. ▪ (kalınlık arttıkça, teli titreştirmek için u...

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

  ses kaynağından çıkan sesin yüksekliği, sesin frekansına, ses frekansı da ses kaynağı olarak kullanılan telin boyuna, kalınlığına (kesitine), gerginliğine ve cinsine bağlıdır. 1-) telin kalınlığı (kesit alanı) : kalınlıkları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin kalınlığı ile ters orantılıdır. ▪ ince telin frekansı yani yüksekliği fazladır ve daha ince ses çıkartır. ▪ kalın telin frekansı yani yüksekliği azdır ve daha kalın ses çıkartır.  ▪ a telinin çıkardığı sesin frekansı yani yüksekliği yani inceliği fazladır. ▪ (kalınlık arttıkça, teli titreştirmek için uygulanan kuvvet sayesinde teli oluşturan taneciklere aktarı...

yüksek frekanslı sesin kullanım alanları

  ultrases etkileri ve kullanım alanları ses bilgisi: ses bir mekanik dalgadır. ses verebilen herhangi bir sisteme ses kaynağı, ses kaynaklarının ses vermekteyken yaptıkları hareketlere ses titreşimleri, bu hareketlerde bir tam titreşim süresine ses titreşimin periyodu ve saniyedeki devir sayısına sesin frekansı (sıklığı) denir.  ses bir titreşim hareketinden meydana gelir. bunun tersi ise her zaman doğru değildir. yani her titreşim hareketi muhakkak bir ses meydana getirmez.  ses dört kategoride sınıflandırılabilir: —infrases (infrasound): frekansı 0 ile 20hz arasındadır. —duyulabilir ses (audible sound): frekansı 20hz ile 20000hz (20khz) arasındadır. —ultrases (ultrasound): frekansı 2000...

ses ve sesin özellikleri

  ses, titreşimlerden oluşan bir enerji türüdür. çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır.insanlar,hayvanlar,taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır.   sesin fiziksel özellikleri genlik: ses basıncı, atmosferik basınç (ses yokken) ile toplam basınç (ses varken) arasındaki farkın ölçüsü yada genliğidir.sesin genliği için pek çok ölçü tipi bulunsa da, ses basıncı temel ölçüdür.ses basıncı salınırlarının birimi desibeldir (db);bir ses basıncı seviyesi belli bir rakamdaki desibel değeridir.desibel ölçeği logaritmiktir; çünkü ses şi...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru.1:  sesin şiddeti ile  genlik arasındaki   ilişkiyi  açıklayınız?  cevap:  ses dalgalarında  genlik ne kadar büyük    olursa   sesin şiddeti  de  o kadar büyük olur. ses şiddetini  gürlük de dene bilir. soru.2: zurna adlı,  müzik  aletini   tanıyormusunuz.?   davul zurnayı  karşılaştırarak benzer ve   farklı yönlerini açıklayınız? cevap: zurna ve davulun eğer benzer veya  farklıyönlerini  karşılaştırırsak  benzer  yönleri  yoktur  ama  farklı  yönü  vardır? (zurna  üflemeli  bir  aletdir. soru.3: iş makine...

ses dalgaları ve sesin özellikleri

soru.1:  sesin şiddeti ile  genlik arasındaki   ilişkiyi  açıklayınız?  cevap:  ses dalgalarında  genlik ne kadar büyük    olursa   sesin şiddeti  de  o kadar büyük olur. ses şiddetini  gürlük de dene bilir. soru.2: zurna adlı,  müzik  aletini   tanıyormusunuz.?   davul zurnayı  karşılaştırarak benzer ve   farklı yönlerini açıklayınız? cevap: zurna ve davulun eğer benzer veya  farklıyönlerini  karşılaştırırsak  benzer  yönleri  yoktur  ama  farklı  yönü  vardır? (zurna  üflemeli  bir  aletdir. soru.3: iş makine...

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

ses kaynağından çıkan sesin yüksekliği, sesin frekansına, ses frekansı da ses kaynağı olarak kullanılan telin boyuna, kalınlığına (kesitine), gerginliğine ve cinsine bağlıdır. 1-) telin kalınlığı (kesit alanı) : kalınlıkları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin kalınlığı ile ters orantılıdır. ▪ ince telin frekansı yani yüksekliği fazladır ve daha ince ses çıkartır. ▪ kalın telin frekansı yani yüksekliği azdır ve daha kalın ses çıkartır. ▪ a telinin çıkardığı sesin frekansı yani yüksekliği yani inceliği fazladır. ▪ (kalınlık arttıkça, teli titreştirmek için uygulanan kuvvet sayesinde teli oluşturan taneciklere aktarılan enerji daha fazla taneciğ...

sesin özellikleri

  ses ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. ses veren her şey titreşir. titreşen cisimler ses oluşturur. ses veren cisimler esnektir. esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.ses madde değil, enerjidir sesin oluşması ve yayılması ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. ses dalgaları havada küresel...

sesin özellikleri

ses ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. ses veren her şey titreşir. titreşen cisimler ses oluşturur. ses veren cisimler esnektir. esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.ses madde değil, enerjidir sesin oluşması ve yayılması ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. cisiml...

sesin özelliklerisesin özellikleri

ses sıkıştırma frekans veya zaman baz alınarak iki farklı metotla incelenebilir. kullanılan sıkıştırma algoritmasının tipi ihtiyaç duyulan fonksiyonelliğe ve istenen çıktı kalitesine göre seçilir. her iki yöntemde de sıkıştırma, fazlalığın atılması prensibine göre çalışır. konu ses sıkıştırma olunca kullanılmayan kısımların atılmasıyla, hissedilemeyen kısımlar hata ya da distorsiyon olarak düşünülür. pek çok sıkıştırma tekniğinde amaç transfer edilen datanın ve saklama alanının azaltılmasıdır. pek çok yüksek kaliteli teknik 64 kbit/saniye gibi yüksek değerlerde sıkıştırma yaparken 1’e 24 oranında sıkıştıran teknikler de vardır. ancak sıkıştırmanın fazla olması, elde edilen...

sesin özellikleri

ses ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. ses veren her şey titreşir. titreşen cisimler ses oluşturur. ses veren cisimler esnektir. esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.ses madde değil, enerjidir sesin oluşması ve yayılması ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. cisiml...

sesin yüksekliğinin ve frekansının bağlı olduğu faktörler

ses kaynağından çıkan sesin yüksekliği, sesin frekansına, ses frekansı da ses kaynağı olarak kullanılan telin boyuna, kalınlığına (kesitine), gerginliğine ve cinsine bağlıdır.1-) telin kalınlığı (kesit alanı) :kalınlıkları farklı, diğer özellikleri aynı olan iki telin frekansları, yükseklikleri ve incelikleri telin kalınlığı ile ters orantılıdır.▪ ince telin frekansı yani yüksekliği fazladır ve daha ince ses çıkartır.▪ kalın telin frekansı yani yüksekliği azdır ve daha kalın ses çıkartır. ▪ a telinin çıkardığı sesin frekansı yani yüksekliği yani inceliği fazladır.▪ (kalınlık arttıkça, teli titreştirmek için uygulanan kuvvet sayesinde teli oluşturan taneciklere aktarılan enerji daha fazla taneciğ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !