× "

sesin oluşumu

" arama sonuçları
sesin madde ile etkileşimi - <b>sesin oluşumu</b>

sesin madde ile etkileşimi - sesin oluşumu

  sesin madde ile etkileşimi ses kaynağından çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında yani madde ile karşılaştığında ışıkta olduğu gibi maddeden yansıyabilir, madde tarafından soğrulabilir veya maddeden geçebilir. sesin yansıması : ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. seste ışık gibi yansıma özelliğine sahiptir. sesin yansıması için kullanılan yüzeyin ışıkta olduğu gibi düzgün ve pürüzsüz olması gerekir. fakat yansımanın olabilmesi için yüzeyin parlak olmasına gerek yoktur.  sesin yansıması olayında, ışığın yansıması olayında olduğu gibi yansıma kanunları geçerlidir. (yani...

4. sınıf fen ve teknoloji sesin oluşumu video

konu anlatımı için tıklayınız..   ...

sesin yayılma şekli ve hızı

  ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider. havanın sıcaklık, yoğunluk durumuna göre sesin yayılma hızı değişir. soğuk havada ses hızı azalır. ses sıcak havadan soğuk havaya geçerken yayılma doğrultusunu değiştirir. ses kulağın duya bileceği basit titreşimlerdir. insanların birbirleriyle iletişim kurmaları, duygu ve düşüncelerini aktarabilmeleri için konuşmaları gerekir. konuşmanın temel öğesi sestir. sesin oluşumu ve yayılması ses, bir kaynaktan çıkar. suda oluşan dalgalar gibi etrafa yayılır. bizler de etrafa yayılan bu sesleri kulaklarımızla işitiriz. ses hangi ortamlarda yayılır? ses, havada yayıldığı gibi sıvılarda da yayılır. denizde yaşayan bazı canlılar bu sayede ileti...

sesin oluşumu

    canlı varlıklar en basit yaradılışlı olan uçucu böceklerden itibaren, yaşantıların değişik ihtiyaçlarını karşılamak yönünden ses çıkarmak zorunluluğundadırlar. korku düşmanlarına benzer diğer varlıklara bildirmek, aşk çağrımı yapmak, başka canlıları korkutmak için ses lüzumlu bir araç olarak görülmektedir...     canlı varlığın organizması geliştikçe hem ses çıkarma nedenleri çoğalmakta ve hem de ses çıkaran organları daha mükemmel olmaktadır.  böceklerde sesin çıkarılması, kanatlarının birbirine veya kanatlarının bacaklarına sürtülmesi yolu ile olmaktadır. çekirgelerin, ağustos böceklerinin se...

sesin oluşumu

ses nasıl oluşur, hayvanlar ve insanlar nasıl ses çıkarırlar hiç düşündünüz mü? gelin insanların ve bazı hayvanların nasıl ses çıkardığını birlikte öğrenelim. örneğin böcekler, kanatlarını birbirine veya bacaklarına sürterek ses çıkarırlar. çekirgeler ve ağustos böcekleri bu şekilde ses çıkarırken, arılar ve sivrisinekler ise kanatlarının titreşimi ile ses çıkarırlar. bazı böcekler ise o kadar az ses çıkarırlar ki kulağımız bunların çıkardığı ses frekanslarını alacak güçte olmadığı için, bunları duyamayız. fakat onlar birbirlerini kilometrelerce uzaklardan duyabilirler. kuşlar ise hava yollarının yanında bulunan hava keselerinin içindeki...

sesin oluşumu, izmir şan dersi, izmir ses dersi

  canlı varlıklar en basit yaradılışlı olan uçucu böceklerden itibaren, yaşantıların değişik ihtiyaçlarını karşılamak yönünden ses çıkarmak zorunluluğundadırlar. korku düşmanlarına benzer diğer varlıklara bildirmek, aşk çağrımı yapmak, başka canlıları korkutmak için ses lüzumlu bir araç olarak görülmektedir...   sesin oluşumu   canlı varlığın organizması geliştikçe hem ses çıkarma nedenleri çoğalmakta ve hem de ses çıkaran organları daha mükemmel olmaktadır.  böceklerde sesin çıkarılması, kanatlarının birbirine veya kanatlarının bacaklarına sürtülmesi yolu ile olmaktadır. çekirgelerin, ağustos böceklerin...

sesin oluşumu, izmir şan dersi, izmir ses dersi

canlı varlıklar en basit yaradılışlı olan uçucu böceklerden itibaren, yaşantıların değişik ihtiyaçlarını karşılamak yönünden ses çıkarmak zorunluluğundadırlar. korku düşmanlarına benzer diğer varlıklara bildirmek, aşk çağrımı yapmak, başka canlıları korkutmak için ses lüzumlu bir araç olarak görülmektedir...   sesin oluşumu   canlı varlığın organizması geliştikçe hem ses çıkarma nedenleri çoğalmakta ve hem de ses çıkaran organları daha mükemmel olmaktadır.  böceklerde sesin çıkarılması, kanatlarının birbirine veya kanatlarının bacaklarına sürtülmesi yolu ile olmaktadır. çekirgelerin, ağustos böceklerinin sesleri ...

sesin oluşumu

insan sesinin oluşumu insan sesi, ses organları aracılığıyla oluşur. ses organları işlevlerine göre 3’e ayrılır: hava veren organlar: akciğerler ve soluk borusu, ses oluşumu için hava veren organlardır. ses üreten organlar: gırtlak ve ses dudakları sesi üreten organlardır.        insan sesinin oluşması için önce akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. soluk borusunun üst bölümünde gırtlak yer alır. gırtlakta ses telleri bulunur. sert lifleri andıran ses telleri tıpkı bir kemanın telleri gibi iş görür. akciğerlerden gelen havayla titreşir ve insan sesinin çıkmasını sağlarlar. insanlar gırtlak kasları, ağız, dudak ve dişlerinin yardımıyl...

sesin oluşumu sesin meydana gelişi, yayılması ve hızı

sesin oluşmasısesin meydana gelişi, yayılması ve hızısesin meydana gelişi ses veren her madde veya cisim bir ses kaynağıdır. ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme harekitidir. ses veren her şey titreşir. titreşen cisimler ses oluşturur. ses veren cisimler esnektir. esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir.sesin yayılması ve hızı ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. ses dalgaları havada kü...

kuşlarda sesin oluşumu

konuşan kuşlar mucizesikonuşmak ya da bir sesi taklit etmek, birçok kişinin düşündüğü gibi yalnızca ağzın açılıp kapanmasıyla oluşan basit bir beceri değildir. bunun için çok kompleks sistemlerin birarada bulunması ve bu sistemlere ait tüm parçaların kusursuzca ve uyum içinde çalışması gereklidir. bu kitapta değineceğimiz kuşların ses taklidi yeteneği de, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, pek çok olağanüstülük sergilemektedir.bazı kuş türleri, hayvanlar arasında çok nadir rastlanan ses taklidi yeteneğine sahiptir. bu yeteneğe sahip en güzel örnek ise papağanlardır. papağanlar kapı gıcırtısı, açılan şişe kapağı, telefon sesi, melodili ıslıkl...

insan sesi nasıl oluşur - sesin oluşumu ve yayılması

başta insan olmak üzere bütün omurgalılar ağız, akciğerler ve ses tellerini kullanarak ses çıkarır. insanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına, bağırmasına olanak verir. insan sesinin oluşması için önce akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. soluk borusunun üst bölümünde gırtlak yer alır. gırtlakta ses telleri bulunur. sert lifleri andıran ses telleri tıpkı bir kemanın telleri gibi iş görür. akciğerlerden gelen havayla titreşir ve insan sesinin çıkmasını sağlarlar. insanlar gırtlak kasları, ağız, dudak ve dişlerinin yardımıyla bu sesleri sözcüklere dönüştürürler ...

sesin oluşumu ve özellikleri

fiziksel olarak ses, gaz, sıvı veya katı ortamlarda oluşan mekanik titreşimlerdir. bu titreşimlerin ses olarak algılanabilmesi için, yayılım ortamı (propagation medium), kulak hassasiyeti (duyu yeteneği) ve enerjiye sahip olması gerekir. maddesel ortamın herhangi bir bölgesinde oluşan bir hareket, maddenin esnekliği nedeniyle diğer bölgelerin de harekete başlamasına neden olur, bu hareket sesin duyulmasını sağlar. havasız (vakum) ortamda ses yayılamayacağı için duyulamaz. bir nesnenin her titreşmesinde, bu nesnenin çevresini saran havanın yoğunluğu, nem gibi dış etkenlerin de yardımıyla sese dönüşerek bir parça enerji kaybına neden olur. bir ayar çatalı parmaklar arasında vurulursa tınlama sesi çok az duyulur. bunun nedeni titreşimin havadaki çiftlemesini tamamlayamamasıdır. eğer bu bir ...

sesin oluşumu

sesin oluşumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canlı varlıklar en basit yaradılışlı olan uçucu böceklerden itibaren, yaşantıların değişik ihtiyaçlarını karşılamak yönünden ses çıkarmak zorunluluğundadırlar. korku düşmanlarına benzer diğer varlıklara bildirmek, aşk çağrımı yapmak, başka canlıları korkutmak için ses lüzumlu bir araç olarak görülmektedir. canlı varlığın organizması gelştikçe hem ses çıkarma nedenleri çoğalmakta ve hem de ses çıkaran organları daha mükemmel olmaktadır. böceklerde sesin çıkarılması, kanatlarının birbirine veya kanatlarının bacaklarına sürtülmesi yolu ile olmaktadır. çekirgelerin, ağustos böceklerinin sesleri bu şekilde çıkarılmaktadır. arıların, sivrisinekler...

ses ve sesin oluşumu

ses ve sesin oluşumu   insan yapısında direkt ses tellerinden çıkan ham ses, yani ses tellerinin üzerindeki yapıyı yok ettiğinizde duyulan ses nargiledeki gibidir. periyodik bir ritimle akan ses dalgaları, derinliksiz ham ses şeklindedir. nargileyi de ses kaynağı olarak düşünürsek aynı yapıda, ham sesi oluşturmaktadır. ancak bu ham ses, üzerindeki yapılara göre şekillenmektedir. kaynaktan çıkan ses, genişleyen küresel dalgalar halinde ilerler ve mekanın duvarlarına çarpar. duvarlara çarpan ses dalgaları, mekanın formuna, duvarların emicilik yada yansıtıcılığına göre belirli doğrultuda değişik şekillerde yansır. burada nargile ve ses telli bir ses kaynağı olarak benzerliği göze çarpmaktadır. ağız yapısına bakacak olursak ana kubbe damak, yan kubbe mukarnaslar da yanak boşluklarıdır....

sesin oluşumu

insanda ses çıkarma sadece tek bir organın meydana getirdiği fonksiyon değiidir. birçok organlardan meydana gelen sistemlerin beraber çalışması ancak istenen anlamda sesin ortaya çıkmasını sağlar. selahaddin içli t.m.d.k. ders notları www.sandersi.comhttp://www.sandersi.com/resim/sesolus.jpg...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !