× "

sessel yineleme

" arama sonuçları

sessel yineleme

sesbilimsel/sesbilgisel yinelemeler şiir dilinde belli seslerin sıklıkla tekrarlanması, bu seslerin bazı anlam çağrışımlarına yol açıtğına ve şiir dilindeki müzikal ögelerin varlığına işaret eder. batı kaynakalrındaki karşılığı ile alliteration, aynı dize içinde belli seslerin yinelenmesiyle sağlanır. doğmaların hesretinden saralsan da, intizardan qarsısanda qaralsan da demir donlu igitlerin qayıtmadı qerineler hesretini soyutmadı a ünlüsü 17 r ve n harfleri 11 kez tekrarlanmıştır. ...kaynak : fikirblog.blogcu.com...

sessel yineleme

sesbilimsel/sesbilgisel yinelemeler   şiir dilinde belli seslerin sıklıkla tekrarlanması, bu seslerin bazı anlam çağrışımlarına yol açıtğına ve şiir dilindeki müzikal ögelerin varlığına işaret eder. batı kaynakalrındaki karşılığı ile alliteration, aynı dize içinde belli seslerin yinelenmesiyle sağlanır.    doğmaların hesretinden saralsan da, intizardan qarsısanda qaralsan da demir donlu igitlerin qayıtmadı qerineler hesretini soyutmadı   a ünlüsü 17 r ve n harfleri 11 kez tekrarlanmıştır.  ...

erken yaşta yabancı dil öğretimi

  yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimi üzerine algılarının değerlendirilmesi özet bu çalışmada erzurum il milli eğitim müdürlüğüne bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan yabancı dil öğretmenlerinin ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda yabancı dil öğretimiyle ilgili düşüncelerinin saptanması amaçlanmaktadır. sosyoekonomik açıdan farklı düzeydeki okullarda görev yapan 52 öğretmenden oluşan bir örneklem grubu oluşturularak erken yaşta yabancı dil öğretimiyle ilgili 4 farklı açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ve içerik analiziyl...

şiir ve şair hakkında

şiir nedir? şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için b...

güzel sanatlara hazırlık kursu

güzel sanatlara hazırlık kursu

temel sanat eğitimi genel amaçlar ilkeler uygulamada dikkat edilecek noktalar konu : ışık konu : nokta konu : çizgi konu : leke konu : doku konu : perspektif konu : desen konu : siyah-beyaz resim konu : lavi resim konu : suluboya resim konu : guvaş boya ile resim konu : kolaj 1- genel amaçlar sanat eğitiminin temel ilke, kavram ve yöntemlerini kazandırmak. öğrencilerin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade edebilme, geliştirme yetisi kazandırmak ve onları bir bütünlüğe getirmek. duygu ve sezgilerini sanat eğitimi...

şiirin dili

şiirin dili "karmaşık (bir) kavram: şiirin dili”şiir, herkesin bildiği gibi tanımlanması zor bir kavram. zorluğu şuradan geliyor: çok kişisel bir yaratı biçimi. tüm yazınsal söylemler gibi bir eğretileme ve imge sanatı olan şiirsel söylemin de “biricik” oluşu, tekliği, bunun yanı sıra yaratım sürecindeki karmaşıklığı tanımlanmasını güçleştirmektedir. varolan, bilinen tüm tanımlarının da bireysel, kişiye özel ve genel kabul görmeyen “aforizma” türünde açıklamalar olduğu söylenebilir. böyle zor bir kavramın ötesinde bir de o alanın dilini tartışmak, hele de dilci, dilbilimci olmayan bir insan için daha da güç. bu nedenle konuya şiir de yazan bir insan olarak öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla değinmeye çalışacağım.özdemir ince, “şiirin dili 1” başlıklı yazısının başına jean cohen’den şu sö...

şiir nedir?

şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir. platon da şiiri tanımlarken "büyülü söz" ifadesini kullanmıştı...

şiir nedir?

şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir. platon da şiiri tanımlarken "büyülü söz" ifadesini kullanmıştı...

şair/şiir

  şiir / derya çolpan şiir nedir? şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. insan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir. platon da şiiri t...

ömer kolakan

                                     ...:::sitemize  hoşgeldiniz :::...       şiir nedir? şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !