× "

sessiz gemi şiirinin söz sanatları

" arama sonuçları

türk edebiyatinda edebi devirler...

türk edebiyatinda edebi devirler... devir özellikleri islâmiyet öncesi türk edebiyatı geçiş dönemi halk edebiyatı a) islâmiyet öncesi türk edebiyatı türkler, yerleşik hayata geçmeden önce atlı-göçebe medeniyeti denilen bir medeniyet tarzı içinde yaşamaktaydı. adından da anlaşılacağı gibi, bu medeniyet tarzında atın önemli bir yeri vardır. at, ehil hayvanlar içinde en hızlısıdır. türkler, ehlîleştirdikleri atlarla akıncılık yapmışlar, çiftçilikle uğraşan kavimler üzerinde üstünlük sağlamışlardır. divânü lûgati't-türk'te yer alan "kuş kanadı ile türk atı ile."...

türk edebiyatında dönemler

türk edebiyatının dönemleriislamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyat dönemib) yazılı edebiyet dönemiislamiyetin etkisindeki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatıbatı edebiyatı etkisindeki türk edebiyatıa) tanzimat edebiyatıb) servet-i fünun edebiyatıc) fecr-i âti edebiyatıd) milli edebiyate) cumhuriyet dönemi edebiyatıf) 1940 sonrası türk edebiyatıislamiyetten önceki türk edebiyatı(..? - 11.yy.)a) sözlü edebiyat dönemi:m.s.vııı. yüzyıla gelinceye kadar türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu d&ou...

Âşık edebiyatı nazım türleri

Âşık edebiyatı nazım türleri   Âşık edebiaytı nazım türleri genellikle koşma ve semâi biçimiyle yazılır. bu türler koşma ve semâilerden konuları bakımından ayrılır.   güzelleme: doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için yazılan şiirlerdir.   dinleyin ağalar medhin eyleyim                                             yokuşa yukarı kekli sekişli elma yanaklımın kara kaşlımın                         &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !