× "

sevgilinin gönlünü alma

" arama sonuçları

lise 2 türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları(10.sınıf ) 93. sa

sayfa 93¨¨¨¨¨¨¨b)teması:aile olmanın değeri¨¨¨¨¨¨¨¨2. etkinlik a)adil bir yapı yok,islamiyet inancının yoğun bir şekilde olmasına rağmen farklı dinler görülüyor.2)tema evrenseldir3)metnin yapısını oluşturan ögeler*olay örgüsü*kişiler*zaman*mekan*ve dil anlatım(olay çevresinde oluşan metinlerde dil anlatıma da dikkat edilir)sayfa 93 teki olay örgüsü sırası12-2-4-10-5-7-13-3-9-11-1-6-8karakter çözümleme tablosu(sırasıyla 1,2,3,4,5)……………deli dumbul……..;……..anne baba …………;………. eş1………: deli ,zorba ,çıkarcı;……canları kıymetli,bencil ; fedakar,eşini……………………………………… insanlar………………..;biri2)……..:dinamik…………………..durağan ………………. ;durağan3)……..:allah ın varlığını ve ; metinde zaten pasif karakterler(anne bababirliğini kabul etmemesi …………………………………ve eş)yaptığı köprüden geçendendegeçmeyenden de para almas...

10.sınıf ebebiyat kitabı tüm cevapları (devamı..)

4)metnin yapısını oluşturan ögeler:olay örgüsü,kişiler,mekan,zaman. metnin yapısını oluşturan ögeler arasındaki ilişki:olay örgüsü,kişiler,mekan ve zaman temayı ifade etmede ve somutlaştırmayı sağlamada birer araçtır. 5)mekanın ve zamanın geçtiği cümleler mekan: eflanis kalesine ulaştı. bir çadır içine girdi. niksar ırmağının kenarında... gümenek ırmağı kenarı... göçüp yüksek dağlara çıktılar. zaman:..bir gece haraşa'nda.. o gece melik dinlendi. akşama yakın geri döndüler. seher vakti olunca gözünü uyku aldı. mekanın ve zamanın anlatımı: mekan: yerler verilmiş tasvir yapılmamıştır. zaman: yaklaşık zamanlar kullanılmıştır. ...

10.sınıf ebebiyat kitabı tüm cevapları (devamı..)

4)metnin yapısını oluşturan ögeler:olay örgüsü,kişiler,mekan,zaman. metnin yapısını oluşturan ögeler arasındaki ilişki:olay örgüsü,kişiler,mekan ve zaman temayı ifade etmede ve somutlaştırmayı sağlamada birer araçtır. 5)mekanın ve zamanın geçtiği cümleler mekan: eflanis kalesine ulaştı. bir çadır içine girdi. niksar ırmağının kenarında... gümenek ırmağı kenarı... göçüp yüksek dağlara çıktılar. zaman:..bir gece haraşa'nda.. o gece melik dinlendi. akşama yakın geri döndüler. seher vakti olunca gözünü uyku aldı. mekanın ve zamanın anlatımı: mekan: yerler verilmiş tasvir yapılmamıştır. zaman: yaklaşık zamanlar kullanılmıştır. ...

10.sınıf edebiyat kitabı sayfa 100-200 arası cevapları

100 1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi, *melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması, *mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi, *melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması, *tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması, *melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları, *melik danişmend'in savaşı kazanması btema:melik dani...

10.sınıf türk edebiyatı 115'den sonrası

sayfa 116 4.13. ve 14. yüzyıl öğretici metinleri==>>*manzum metinler(şiir) *mensur metinler(düz yazı) 5.tasavvuf geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmuştur. sayfa 117 6.olay örgüsü;nasrettin hoca günün birinde ölür. birilerinin cenazesini kaldıracağını düşünür. kimsenin oralı olmadığını görür. yardımcı kavram ve düşüncelero paralel çizgilere yazılcak olan kelimeler..) *vefasızlık,yalnızlık,ilgisizlik ana düşünce;insan her işini kendisi yapmalı başkalarına güvenmemelidir. sayfa 119 a.konuları bakımından öğretici metinler *tıp metinleri * dini metinler * islam menkıbeleri * öğüt ve bilgi verici metinler b.sade ve anla...

10.sınıf edebiyat kitabı sayfa 100-200 arası cevapları burada

1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi, *melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması, *mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi, *melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması, *tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması, *melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları, *melik danişmend'in savaşı kazanması btema:melik danişmend'...

10.sınıf edebiyat kitabı sayfa 100-200 arası cevapları

alıntıdır.. özgürdüşler   100 1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi, *melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması, *mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi, *melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması, *tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması, *melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları, *melik d...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı cevapları

1001)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanmasıbtema:melik danişmend'in kahramanlıkları4etkinlik1)adanişmendname'deki kahramanlık teması ile dönemin sosyal özellikleri örtüşmektedirb1)ağaçların aşılanması,2)savaşta ...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

10.sınıf edebıyat soruları cevapları 100-200 arası butun cevapla

00. sayfa 1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi, *melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması, *mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi, *melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması, *tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması, *melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi, *melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları, *melik danişmend'in savaşı kazanması. b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları. 4.etkinlik 1)a.danişmendname'deki ka...

10.sınıf edebiyat kitabı cevapları

1.üstteki paralel çizgiler; akıl,utanma-haya,ilim,imanalttaki paralel çizgiler;öfke,aç gözlülük,haset,şüpheana düşünce;iman rahmani,şüphe şeytanidir.2.dönemin tasavvuf ve hayat anlayışını ilahi aşkı ve bu aşkın verdiği coşkuyu,islam inancının kaynaklarını öğretmek amacıyla yazmıştır.3.makalatın özellikleri:eserde sade,anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır.bazı sözcüklerin günümüze gelinceye kadar bazı ses değişikliklerine uğradıkları görülmektedir.sayfa 1164.13. ve 14. yüzyıl öğretici metinleri==>>*manzum metinler(şiir)*mensur metinler(düz yazı)5.tasavvuf geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmuştur.sayfa 1176.olay örgüsü;nas...

10. sınıf türk edebiyatı kitabı etkinlik çalışmaları cevapları l

100. sayfa1)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanması.b.tema:melik danişmend'in kahramanlıkları.4.etkinlik1)a.danişmendname'deki kahramanlık tema...

10.sınıf edebiyat kitabı sayfa 100-200 arası cevapları

1001)a*melik danişmend'in haraşna'da uyurken bir rüya görmesi,*melik danişmend'in otağına bir elçinin gelip ona kara tigin tarafından gönderilen mektubu sunması,*mektup okunduktan sonra abdurrahman tokati'nin otağa gelmesi,*melik danişmand'in yirmi bin erle tokat'a doğru yola çıkması,*tokat önlerinde konaklayan düşmanla savaşılması,*melik danişmend'in düşman beylerini dine davet etmes, o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in okuduğu dua ile gümenek ırmağı'nın suyunu kesmesi,o gece bir rüya görmesi,*melik danişmend'in askerleriyle cincife ovasında konaklayarak savaş hazırlığı yapmaları,*melik danişmend'in savaşı kazanmasıbtema:melik danişmend'in kahramanlıkları4etkinlik1)adanişmendname'deki kahramanlık teması ile d&oum...

bir aşk hikayesi, biraz tanıdık...

günlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen kuşluk güneşinin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgarlarının sürükleyip götürdüğü limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu. su kaynaklarıyla birlikte meyveler, sebzeler hatta zahire ambarları donmuş, halk, çekilen sıkıntıyı kont orlof’un hâlâ acısı yüreklerde hissedilen limni kuşatmasındaki kıtlık günlerine benzetmeye başlamıştı. rum olsun, türk olsun, günlerdir kiliselerde ve camilerde allah’ın merhameti için yalvaran insanlar gitgide çoğalmış, nihayet mondros’tan gelen papaz efendi ile ulu caminin imamı birlikte halkı toplu duaya &cc...

mesnevi-i şerif - cilt - 1 (1401 - 1799)

beyitler. . 1401 - 1799      cilt 1 fakat iki parmağını iki gözünün üstüne koy: bir şey görebilir misin? insaf et!    sen görmesen de dünya yok değildir. kusur, ancak şom, nefsin parmağında.    kendine gel! gözünden parmağını kaldır da ne istiyorsan gör.    nûh’un ümmeti, nûh’a “nerede sevap?” dediler. nûh “duymamak, görmemek için elbisenize büründüğünüz cihette. 1405. elbiselerinize bürünüp yüzünüzü, başınızı sardınız; ondan dolayı gözünüz olduğu halde görmediniz” dedi.    insan gözden ibarettir. geri kalanı bir deridir. göz de, dostu gören göze derler.    insan, dostu görmeyince kör olsun, daha iyi. böyle adam süleyman bile olsa, karınca ondan yeğdir. "    bu yepyeni ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !