× "

seyfiye vikipedi

" arama sonuçları

osmanlı devletinde kültür ve medeniyet

osmanlı kültür - medeniyeti a. osmanlılarda devlet anlayışı osmanlı devlet yönetiminde, orta asya türk geleneğinin ve sonraki türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. osmanlı dev­leti, türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiş­tir. padişahlık kurumu osmanlı devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. padişah­lar yönetim, ordu, maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. devletin mutlak hakimi durumundaydılar. padişah osmanlı hanedanına mensuptu. osman gazi'nin soyundan ge­len ailenin erkek bireyleri, saltanat makamına geçiyorlardı. sal­tanatın osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. ...

osmanlı devleti kültür ve uygarlık

a. osmanlılarda devlet anlayışı osmanlı devlet yönetiminde, orta asya türk geleneğinin ve sonraki türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. osmanlı dev­leti, türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiş­tir. padişahlık kurumu osmanlı devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. padişah­lar yönetim, ordu, maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. devletin mutlak hakimi durumundaydılar. padişah osmanlı hanedanına mensuptu. osman gazi'nin soyundan ge­len ailenin erkek bireyleri, saltanat makamına geçiyorlardı. sal­tanatın osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. xvıı. yüzyıla kadar, devletin başına kimin ge&...

osmanlıda kültür ve uygarlık

osmanlı kültür ve medeniyeti merkez teşkilatı padişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına neden oluyordu. veraset sistemindeki değişmeler: * fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in ...

baloncu seyfiye yeni balonlar

arkadaşlar baloncu seyfiye yeni balonlar geldi.işte resim.   arkadaşlar seyfi bey busefer indirim yapmış.3000 sanilden 2000 sanil olmuş.ama yinede süreli.kske süresiz olsaydı.nie çünkü cok pahalı.aslında seyfinin adı 'kazıkcı seyfi'olsun.. :d...

osmanlı devletı kültür ve medenıyetı

osmanlı devletı kültür ve medenıyetıa) devlet teskılatı 1. merkez teskılatı: a) padısah:padısahların basa geçmesı (veraset sıstemı):osmanli devletinde kimin padisah olacagi konusunda kesin bir kural yoktu.  osmanli ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler.  onun için padisah ölünce ogullarinin hangisinin tahta geçecegi konusunda devlet yönetimindeki etkili gruplarin (ümera, ulema vb. ) tercihleri önemli rol oynuyordu. eski türk devlet geleneginden kaynaklanan bu sistem (kut anlayisi) taht kavgalarina sebep oluyordu.veraset sistemindeki degismeler: * fatih sultan mehmet bu sakincayi ortadan kaldirmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname d&uu...

osmanlı kültür ve medeniyeti hakkında tüm bilgiler

osmanlı kültür ve medeniyetimerkez teşkilatıpadişaha)-padişahların başa geçmesi (veraset sistemi):osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu. eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına neden oluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi.bu kanunla fatih'in amacı:1 -taht kavgasına son vererek,...

sadrazam - vezir-i azam - osmanlıda devlet sistemi

padişah vezir-i azam(sadrazam) 1-kubbealtı 2-nişancı 3-kazaskerler 4-defterdarlar vezirleri (kalemiye) (ilmiye) (kalemiye) (seyfiye) | | | | | | rumeli anadolu rumeli anadolu kazaskeri kazaskeri defterdarı defterdarı (başdefterdar) not: bunlardan başka eğer vezir rütbesine sahiplerse yeniçeriağası ve kaptan-ı derya da divan üyesi olur ve görüşmelere katılırlardı. bunlar askeri,ida...

sadrazam - vezir-i azam - osmanlıda devlet sistemi

padişah vezir-i azam(sadrazam) 1-kubbealtı 2-nişancı 3-kazaskerler 4-defterdarlar vezirleri (kalemiye) (ilmiye) (kalemiye) (seyfiye) | | | | | | rumeli anadolu rumeli anadolu kazaskeri kazaskeri defterdarı defterdarı (başdefterdar) not: bunlardan başka eğer vezir rütbesine sahiplerse yeniçeriağası ve kaptan-ı derya da divan üyesi olur ve gör&uu...

osmanlı kültür ve medeniyeti

  osmanlı kültür ve medeniyetimerkez teşkilatıpadişaha)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi):osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütünerkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahtageçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli roloynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına nedenoluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen birkanunname düzenledi.bu kanunla fatih'in amacı:1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak,2- en güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.* ı.ahmet...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve medeniyeti merkez teşkilatı padişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına neden oluyordu. veraset sistemindeki değişmeler: * fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in amacı: 1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, 2- en güçlü olanın padişa...

osmanlı kültür medeniyeti e

vakıf sistemiosmanlı devleti'nde. toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bırakılmıştır kişilerin sahip ol¬dukları mallarının tamamını veya bir kısmını halkın yararına sunmasına vakıf denir.tarihin seyri içinde vakıflar, sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım ve bayındırlık alanında önemli rol oy namışlardır.osmanlı toplumutoplum yapısıosmanlı devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. ancak türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiri¬yordu. fakat yine de bütün müslümanlar hakim unsur durumun¬daydılar.osmanlı devleti'nde toplum, yönetenler (asken) ve yönetilenler (reaya) olarak ikiye ayrılıyordua. askeriler (yönetenler)askeri sınıf yani yönetenler, padişahın kendilerine dini adli askeri ya da idari yetki...

osmanlı kültür - medeniyeti

osmanlı kültür - medeniyeti a. osmanlılarda devlet anlayışı osmanlı devlet yönetiminde, orta asya türk geleneğinin ve sonraki türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. osmanlı dev¬leti, türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiş¬tir. padişahlık kurumu osmanlı devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. padişah¬lar yönetim, ordu, maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. devletin mutlak hakimi durumundaydılar. padişah osmanlı hanedanına mensuptu. osman gazi'nin soyundan ge¬len ailenin erkek bireyleri, saltanat makamına geçiyorlardı. sal¬tanatın osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. xvıı. yüzyıla kadar, devletin başına kimin geçeceği konusunda bir düzenleme yoktu. eski türk geleneklerinden kayn...

seyfiye(ehl-i örf)

osmanlı devletinde yönetim ve askerlik görevini yerine getiren zümrelere denirdi. ehli örf, ehli seyf ve ümera gibi isimler verilen bu sınıfın divan-ı hümayundaki temsilcileri vezir-i azam ve vezirlerdir. divan dışında beylerbeyleri, sancak beyleri,     kapıkulu askerleri tımarlı sipahiler bu grubun içindedir.      ...

su ...

iyi ki varlar eğer yaşamlarımızda, uğrunda savaşmaya değecek değerler silsilesine sırtımızı yaslamıyorsak, eğer sınıfsal bakışla bir dünya görüşünden güç ve direnç almıyorsak, yaşantılarımızın bize dayattığı zorluklarda nasıl da boşlukta kalırdık, sendelerdik…. akıp giden günler içinde kimi zaman bizi derinden etkileyen, duygulandıran, kimi zaman da yaşadıklarımızdan umudumuzun alabildiğine yeşerdiği, anlamı derin gerçeklerle karşılaşırız... anlatacağım, yaşadığım ve derinden etkilendiğim olay şöyle başladı: bir şubat akşamı telefonum çaldı. adının seyfiye yıldırım olduğunu öğrendiğim bayan, “sizi manisa salihli’de görmek istiyoruz. 8 mart dünya emekçi kadınlar günü için” der. sımsıcaktır sesi, heyecanlıdır. güzel sözlerle mutlu eder beni. emep’li bir aile...

osmanlı devletinde toplum yapısı

osmanlı devletinde toplum yapısı   1.       osmanlı toplum yapısı   osmanlı devletinde, toplum düzeninin temelini oluşturan fikirler, “adalet dairesi” adı verilen bir sistemle açıklanmıştır. bu sisteme göre adalet, devlet, şeriat, hükümranlık, ordu, servet ve halk, toplum yapısının temel dayanaklarını oluşturur. bu işleyiş içerisinde toplum iki büyük zümreye ayrılmıştır. bunlar; yönetenler (askeri) ve yönetilenler (reaya)’dır.   a.        yönetenler ( askeri sınıf ) ·         seyfiyye ( ehl-i örf ): ümera olarak da bilinen bu zümre, doğrudan padişahın otoritesini temsil eden asker ve yöneticilerden oluşmaktaydı. bunların  içerisinde padişahı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !