× "

seyyidlerin özellikleri

" arama sonuçları

hz. isa, hz. mehdi ve deccal neden tanınamaz?

  hz. isa, hz. mehdi ve deccal  neden tanınamaz? (şahs-ı manevi yanılgısının etkisi)  giriş peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir: gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir.1 bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. allah ona üstün bir ilim ve hikmetle lütufta bulunmuştur. bediüzzaman, risa...

bediüzzaman'ın müjdelediği hz. mehdi (a.s.)

  download pdf download doc       bediüzzaman'ın müjdelediği hz. mehdi (a.s.) peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir:   gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (sünen-i ebu d...

şart-ı muallak aldatmacası

bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirmiş, eserlerinde pek çok konuda islam ümmetini aydınlatacak bilgiler ve müjdeler vermiştir. bediüzzaman eserlerinde, risalelerin küçük büyük, cahil ya da bilgili her kesimden insanın anlayabileceği şekilde yalın bir üsluba ve açık anlama sahip olduğunu belirtmiştir. ancak buna rağmen, kimi çevreler said nursi'nin sözlerinin ancak bazı özel bilgilere ve ilimlere vakıf olan özel kişiler tarafından tefsir edilmesiyle gerçek anlamda anlaşılabileceğini öne sürmektedir. bediüzzaman'ın sözlerinin, okuyanlar tarafından anlaşılamayacağı v...

bediüzzaman'ın müjdelediği mehdi

    peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir:   gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (sünen-i ebu davud, 5/100)   bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. allah ona üstün bir ilim ve hikmetle l&uu...

bediüzzaman ahir zaman’ı anlatıyor

  hz. mehdi'nin üç büyük görevi bediüzzaman said nursi, hz. mehdi'nin üç görevi olduğunu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin hz. mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir. çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, hz. mehdi al-i resul'ün (peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen hz. mehdi'nin) temsil ettiği kudsi (mukaddes, kutsal) cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (peygamberimiz (sav)'in s...

bediüzzaman ahir zaman’ı anlatıyor

  hz. mehdi'nin üç büyük görevi bediüzzaman said nursi, hz. mehdi'nin üç görevi olduğunu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin hz. mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir. çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, hz. mehdi al-i resul'ün (peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen hz. mehdi'nin)temsil ettiği kudsi (mukaddes, kutsal) cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (peygamberimiz (sav)'in soyundan gelenl...

ahir zaman sorularına bediüzzaman cevap veriyor . 2

1- hz. mehdi’ye katılacak ve manevi yardımda bulunacak kesimler kimlerdir? o zat bütün ehl-i imanın (iman edenlerin) manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı islam'ı muavenetiyle (islam birliği'nin yardımlaşmasıyla) ve bütün ulema ve evliyanın (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa al-i beyt'in neslinden (peygamberimiz (sav)'in soyundan) her asırda kuvvetli ve kesretli (çok sayıda) bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin iltihaklarıyla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla) o vazife-i uzmayı (büyük görevi) yapmaya çalışır. (emirdağ lahikası, s. 260) bediüzzaman, hz...

türban

laĐklĐk olmadan özgürlük olmazyargıtay ceza genel kurulu, yazar eygi'nin tck'nın 312. maddesindenmahkûmiyetini onaylarken 'temel değer olan laikliği korumak için hak ve özgürlüklersınırlanabilir' dedi. kararları bütün mahkemeleri bağlayan yargıtay ceza genelkurulu, yeni tck'da yer alan 216. maddenin 312 ile aynı islevi yerine getirecek birdüzenleme olduğunu da kaydettiyargıtay ceza genel kurulu (ycgk) mehmet sevki eygi'ye türk cezakanunu'nun (tck) 312/2. maddesi uyarınca verilen hapis cezasını onarken, düsünceözgürlüğünün sınırlarını çizdi ve 1 haziran'da yürürlüğe girecek yeni tck'da bumaddeye karsılık gelen 216. maddenin de aynı sekilde isletileceğini belirtmi...

bediüzzaman’ın müjdelediği mehdi

bediüzzaman’ın müjdelediği mehdi peygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir: gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (sünen-i ebu davud, 5/100) bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. allah o...

bediüzzaman'ı anlamada samimiyetin önemi

bediüzzaman'ı anlamada samimiyetin önemi   bediüzzaman’ın hz. isa ve hz. mehdi ile ilgili müjdeleri, “şartı muallak aldatmacası”yla tevil edilemez. bu aldatmacaya göre; bediüzzaman'ın geleceğe yönelik olarak verdiği bilgilerin ancak belirli şartlar biraraya geldiğinde gerçekleşebileceği, bu şartlar oluşmadığında ise beklenen olayların da geçersiz hale geleceği öne sürülmektedir. oysa unutulmamalıdır ki, yüce allah dilediği anda, dilediği şeyi, hiçbir şarta bağlı olmadan yaratmaya kadirdir. bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirmiş, eserlerinde pek çok konuda islam ümmetini aydınlatacak bilgiler ve müjdeler vermiştir. bediüzzaman eserlerinde, risalelerin küçük büyük, cahil ya da bilgil...

sait nursi

bediüzzaman’ın müjdelediği mehdi eygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir: gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (sünen-i ebu davud, 5/100) bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. allah ona üstün bir ilim ve hikmetle lütufta bulunmuştur. bediüzzaman, risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirerek allah’ın izniyle yüzbinlerce insanın hidayetine, imanda derinleşmelerine, inkar sahiplerinin allah’a iman etmelerine ve doğruyu görmelerine vesile olmuş...

bediüzzaman'ı anlamada samimiyetin önemi

bediüzzaman'ı anlamada samimiyetin önemi   bediüzzaman’ın hz. isa ve hz. mehdi ile ilgili müjdeleri, “şartı muallak aldatmacası”yla tevil edilemez. bu aldatmacaya göre; bediüzzaman'ın geleceğe yönelik olarak verdiği bilgilerin ancak belirli şartlar biraraya geldiğinde gerçekleşebileceği, bu şartlar oluşmadığında ise beklenen olayların da geçersiz hale geleceği öne sürülmektedir. oysa unutulmamalıdır ki, yüce allah dilediği anda, dilediği şeyi, hiçbir şarta bağlı olmadan yaratmaya kadirdir. bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirmiş, eserlerinde pek çok konuda islam ümmetini aydınlatacak bilgiler ve müjdeler vermiştir. bediüzzaman eserlerinde, risalelerin küçük büyük, cahil ya da bilgil...

asr-ı seadette türkler 2

1 eski insanları toptan putperest görmek isteyenler buna bir de yer tanrısı ilave etmişlerdir. eski türklerde yer tanrısı, dağ tanrısı gibi putperest bir zihniyet yoktu. zaten bu, onlardaki tek tanrı inancıyla ve yaratıcının sıfatlarıyla çelişmektedir. eski insanların toptan putperet oldukları, daha sonra tek tanrıcılığa ulaşıldığı fikri, "tek tanrıcılığa tevrat ile ulaşıldı" iddiasında bulunan batılı bilim adamlarının tezidir.2 şecere-i terakime; ebul ğazi bahadır han, s. 239, haz. z. k. ölmez, ankara-19963 tam ilmihal seadet-i ebediyye; s. 1157, 72. baskı, istanbul-19974 türk dünyası tarihi, ıı. baskı, s. 36, nevzat kösoğlu, istanbul-19915 kutadgu bilig'de kut ve töre; s. başer, s. 1, ankara-19906 amasya târihi; ıı/56-617 cahiliye dönemi şairlerine ait şiirler, 1900-1940 yılları aras...

asr-ı seadette türkler

  asr-ı seadette türkler eshab-ı kiram arasında türkler varmıydı? böyle bir soru, bir türkü belki de en çok heyecanlandıracak sorulardan birisidir. zira genlerine kadar işlemiş olan peygamber sevgisi, bu sorunun cevabını merakla bekletecektir. hadis-i şerif kaynakları tarandığı zaman, sevgili peygamberimizin, eshabına bazı milletlerin yanısıra türkler hakkında da tavsiyelerde bulunduğunu görürüz. bunlar, asr-ı saadette türklerin varlığının yakından bilindiğini gösterir. hadis-i şerifler detaylı incelendikleri zaman bu bilginin yüzeysel olmadığı, türklerin çok yakından tanındığını göstermektedir. ancak bu tanıma, ticaretle uğraşan mekkelilerin türkistan'a gitmeleri sonucu elde edilen bir tanıma değildir. göktürkler bizi bu kanaate götüren en büyük...

sait nursi

bediüzzaman’ın müjdelediği mehdipeygamberimiz (sav) hadislerinde, her yüzyıl başında allah'ın yeryüzüne bir müceddid (dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek üzere gönderilen büyük alim) göndereceğini müjdelemektedir:gerçekten aziz ve celil olan allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (sünen-i ebu davud, 5/100)bediüzzaman said nursi hicri 13. asrın büyük müceddididir. allah ona üstün bir ilim ve hikmetle lütufta bulunmuştur. bediüzzaman, risale-i nur gibi önemli bir külliyat meydana getirerek allah’ın izniyle y&uu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !