× "

sferik ne demek

" arama sonuçları

pomem gözle ilgili madde

sitemize pmyo giriş şartlarından gözle ilgili çokça soru gelmektedir. öncelikle şunu belirtelim. gözle ilgili düzenleme geçen yıl (2007) düzenlenmiştir ve pmyo’nunki ayrı içerikte iken, güvenlik bilimleri fakültesi, fakülte ve yüksek okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi’nin (pomem) ise ayrı içeriktedir. ilgili bilgiler aşağıdadır. herkese başarılar… “polis meslek yüksek okuluna (pmyo) alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 diyoptri ve hipermetroplarda + 1 diyoptriyi geçemez. mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. düzeltmeden önce ve/ve...

vücut simetrileri nedir ödev

vücut simetrileri vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır. kelebeklerin kanatında görülen simetri çeşidi, bakşımlı (bilateral) simetri örneğidir. canlı vücudunda; ışınsal (sferik) simetri : merkezden geçen her düzlemin vücudu iki eşit parçaya böldüğü simetri çeşididir. bazı tek hücrelilerde görülür. radiyal (radyal) simetri : bir yönden ve merkezden geçen düzlemler vücudu iki eşit parçaya böler, bazı derisi dikenliler ve sölentereler de görülür. ...

gögüs hastalıkları

akciğer absesitemel bilgilertanımlama: çevre dokudaki enfeksiyona bağlı akciğer erimesi ile gelişen içi cerahatile dolu akciğer kaviteleri. genel gidiş ani başlayıcı ve ilerleyicidir.genetik :•bilinen genetik geçiş yokgörülme sıklığı:• bilinmiyor, oldukçanadiryaş:• genç erişkinler (16- 40 yaş); orta yaş(40- 75 yaş) da sık görülürcinsiyet:• erkek= kadınbelirti ve bulgular• öksürük• ağız kokusu• balgam• iltihaplı, kötü- kokulu balgam• ateş• göğüs ağrısı• nefes darlığı• üşüme, titreme• halsizlik• kırıklık• zayıflama• kilo kaybı• gece terlemesi• kanlı balgam• solunum seslerinde azalma• hırılı...

insan gözünün optik sistemi

       insan gözü bir çok yönüyle bir fotoğraf makinasına benzetilebilir. bu şekilde düşünürsek; fotoğraf makinasının mercek sistemi kornea ve lens, diyafram kısmı iris ve pupilla, filmi ise retina'ya karşılık gelir. şematik göz gözün optik sisteminin değerlendirilmesi için, belli standart değerleri olan şematik göz geliştirilmiştir. şematik gözde; kornea kalınlığı: 0,5 mm ön kamara derinliği: 3,1 mm lens kalınlığı : 3,8 mm lens arka yüzü ile retina arası 17 mm'dir. ön arka uzunluk 23 mm ön fokal uzaklık 17 mm   nodal nokta - retina arası 17 mm'dir. göz ortamının kırılma indisi 1,33 olarak kabul edilir. böyle bir gözün kırma gücü toplam (+ 59) d'dir.   normal gözün optiği normal bir gözde sonsuzdan gelen ışınların...

optik ile ilgili temel bilgiler

       ışığın tanımı konusunda bugüne kadar birçok teori ortaya atılmıştır. newton, ışığın taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu düşünceye göre ışığın bir doğrultuda hareketi, yansıma ve kırılma gibi özelliklerini açıklamıştır.        huygens ise ışığın dalgalar halinde yayıldığını söyleyerek "dalga teorisi" ni ortaya atmış, thomas young ise renklerin ışığın dalga boyunun değişikliğiyle oluştuğunu göstermiştir. ışığın bir elektromanyetik dalga olduğu fikrini ilk ortaya atan ise magwell'dir.        günümüzde ışığın elektromanyetik spektrumun görülebilir kısmı olduğu bilinmekte ve dalga şeklinde yayılan fotonlardan meydana geldiği kabul edilmektedir. ancak bu teori de ışığın bazı özelliklerini...

kornea hastalıkları

anatomisi 1. kornea tunika fibrozanın 1/6 ön kısmını oluşturur. 2. gözün en önemli kırıcı ortamıdır (42-43 d). 3. saydam, avasküler bir dokudur. 4. gözyaşı ile bütünleşmiş olan ön yüzü son derece muntazamdır. 5. horizontal çapı vertikale göre biraz daha uzun olup ortalama 11.5mm. dir. 6. duyu sinirlerinden çok zengindir. n. trigeminusun oftalmik dalı ile innerve olur. 7. santralda sferik(küresel) yapıdadır. 8. kalınlığı merkezde 0.5-0.6 mm.dir, perifere doğru kalınlaşarak 0.9 mm. ye ulaşır. mikroskopik yapı: kornea anatomik olarak 5 tabakadan oluşur. 1. epitel tabakası: rejenerasyon yeteneği hızlı 5-6 sıralı, keratinize olmayan çok katlı yassı epiteldir. ön yüzü gözyaşı ile kaplanmıştır. bowman membranı düzeyinde seyreden duyu sinirleri epitel hücreleri...

biyoloji sözlüğü

-a-abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü. absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen. amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler. amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir. amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıkla...

akciğer aspergillozu

akciğer aspergillozu       akciğer aspergillozisi, dünyanın her bölgesinde görülen bir mantar enfeksiyonudur. aspergillus türü mantarlar toprakta ve çürümüş organik materyalde bulunurlar. akciğer aspergillozisinin hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları, bölgesel üreme ve ilerleyici aspergillozis (aspirgillus mantarının enfeksiyonu) olmak üzere üç farklı klinik şekli vardır . en sık rastlanan şekil beölegsel üreme grubuna giren akciğer aspergillomadır. pulmoner miçetoma (mantar topu : küf mantarının bir yumak oluşturarak akciğerdeki tüberkülozun yaptığı boşluklara yani kavitelere yerleşmesi) isimlerini de alan aspergilloma, fibrin, mukus, inflamatuar (iltihap) hücreler ve debris (harap doku) artıklarının birikmesi ile birlikte mantarların olu...

teleskopik gözlük

çeşitli sebeplerle görme yeteneğini kaybetmiş kişilere 'az görenler' denilmektedir. az görenleri rehabilite edici çalışmalara son yıllarda hız verilmiştir. konuyla ilgili özel kliniklerde birimler kurulmuştur. ege üniversitesi tıp fakültesi ve dokuz eylül tıp fakültesi göz kliniklerinde bu çalışmalar yapılmaktadır. az görenler için optik yardımcılar 6 ana grupta toplanır. büyüteçler yüksek dereceli sferik konveks camlar kontak lensler delikli ve stenopeik mikroskobik büyütücüler projeksiyon aletleri teleskoplar teknolojik gelişme ile birlikte teleskopların çeşitleri arttığı gibi fiyatları da azalmaya başlamıştır. son yıllarda teleskopik gözlük kullanımı da artmıştır. sebepleri : kazaların artması ortalama yaşam süresinin uzaması dejeneratif hastalıkların ...

göz kusurlarının lazer ile düzeltilmesi

kırma kusurları miyopi miyopide esas olarak uzağı net görememe söz konusudur. buna karşın yakındaki cisimler genellikle iyi görülür. miyopi, baktığımız cisimden gelen ışınların retinanın tam üzerinde değil önünde odaklanması sonucu oluşur. sonuçta, retinada baktığımız uzaktaki cismin bulanık bir görüntüsü oluşur. toplumun ortalama % 30'unda bulunan bir kırma kusurudur. göz küresinin ön-arka uzunluğunun normalden daha uzun olması ya da gelen ışınların kornea, lens ve vitreusta normalden fazla kırılması sonucu ortaya çıkabilir. bir gözün miyopi derecesi ne kadar yüksekse net görebilme uzaklığı da o kadar düşüktür. yani, yüksek miyop bir göz gözlüksüz ancak çok yakından net görebilir yaş ilerledikçe miyopinin bir miktar gerileyebilmesi mümkün olmakla birlikte yaygın kanının aksine ...

göz bozuklukları

miyopi gözün ön-arka uzunluğu, kornea kırıcılığı ya da her ikisi olması gerekenden fazla ise objelerin görüntüleri, sarı noktanın önünde oluşur. miyoplar; yakını iyi görebildikleri halde, uzağı bulanık görürler.hipermetropi gözün normalden kısa, korneanın eğriliğinin yani kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada bulunması sebebiyle, görüntü sarı noktanın arkasında oluşur. göz içinde bulunan lens; şeklini değiştirerek (akomodasyon) kırıcılığını arttırır ve görüntüyü sarı nokta üzerine taşımaya çalışır. hipermetropi eğer lensin telafi edebileceği sınırlarda ise, kişi uzağı da, yakını da görebilir veya uzağı görür, yakını bulanık görür. bu sırada lensin şekil değiştirebilmesi için göz içindeki minik ...

pomem e başvuranlar için sağlık şartları

sağlık ile ilgili genel şartlar(emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğine göre) hastanelerde yapılacak muayeneler 1) dahiliye kardiyoloji endokrinoloji nefroloji hematoloji gastroenteroloji romatoloji enfeksiyon hastalıkları not: dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler yapılacaktır. 2) genel cerrahi 3) solunum sistemi hastalıkları 4) kulak, burun, boğaz hastalıkları 5) ağız ve diş hastalıkları 6) göz hastalıkları 7) ürogenital sistem hastalıkları 8) kadın hastalıkları 9) kas ve iskelet sistemi hastalıkları 10) sinir sistemi hastalıkları 11) ruh sağlığı ve hastalıkları 12) cilt hastalıkları not: gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir. ha...

biyoloji sözlüğü

sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıklardaki so...

biyoloji--sözlük

sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıklardaki so...

biyoloji sözlüğü

  sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balık...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !