× "

silsile i aliye

" arama sonuçları

silsileyi aliye ısimleri

silsileyi aliye (büyük alimlerin) ısimleri silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri sırasıyla 1- peygamber efendimiz 2- ebubekr-i sıddık 3- selman-ı farisi 4- kasım bin muhammed 5- cafer-i sadık 6- bayezid-i bistami 7- ebul hasan harkani 8- ebu ali farmedi 9- yusuf-i hemedani 10- abdülhalık-i goncdüvani 11- arif-i rivegeri 12- mahmud-i encirfagnevi 13- ali ramiteni 14- muhammed bâbâ semmasi 15- seyyid emir gilâl 16- seyyid muhammed behaeddin buhari 17- alâüddin-i attâr 18- yakub-i çerhi 19- ubeydullah-i ahrâr 20- kâdi muhammed zâhid 21- derviş muhammed 22- hâcegi muhammed emkenegi 23- muhammed bakibillah 24- imam-ı ahmed rabbani 25- muhammed masum faruki 26- seyfeddin faruki 27- seyyid nur muhammed 28- seyyid mazhar-ı can-ı canan 29- seyyid abdullah dehlevi 30- mevlana halid-i bağdâdi 3...

tasavvuf-i aliyye

tasavvuf-i aliyye

  tasavvuf-i aliyye alperen gürbüzer             tarikat, yol demektir. çinliler yol'a "tao", hıristiyanlar mistik yol anlamında "via mystica" (mistisizm), biz ise "tarikat" demişiz. ancak, islâm kültüründe ki tasavvuf anlayışıyla, diğerleri arasında derin farklar söz konusu. dolayısıyla tasavvufi aliye’yi hıristiyanların mistik anlayışıyla bağdaştırmak isteyenler, büyük bir yanılgı içerisindeler. imamı rabbani (k.s.) şeriatın ve tarikatın bölünmez bir bütün olduğunu ve tarikatın ancak şeriat çizgisinden yürüyebileceğini beyan buyurarak islâm âlemini uzun süre meşgul eden şeriat ve tarikat...

sonsuz kaynak: silsile-i şerif

sonsuz kaynak: silsile-i şerif

    sonsuz kaynak: silsile-i şerif alperen gürbüzer        gerçekten de sonsuz bir kaynak.  zira insanlar peygamberimiz (s.a.v)’den itibaren bu kaynaktan beslenmektedir. işte beslenilen kaynağın bugüne kadar gelen altın halkanın sultanların isimleri.. onların isimleri bile gönüllerimizi sulamaya yeter artar da. altın silsile:  1- hz. ebû bekir-i sıddîk (r.a)  2- selman-ı fârisî (r.a)  3-  ebû muhammed kasım(r.a)  4-  imam ca’fer-i sâdık (r.a)  5- bayezîd-ı bistâmî (k.s)  6- ebü’l hasan-ı harakânî (k.s)  7- ebû ali-i fârmedi (k.s...

ubeydullah-ı ahrÂr

türkistan'ın büyük velîlerinden. kendilerine "silsile-i aliyye" adı verilen ve insanlara islâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette seâdete kavuşmalarına vesîle olan büyük âlim ve velîlerin on sekizincisidir. ismi, ubeydullah bin mahmûd bin şihâbüddîn'dir. babası mahmûd şâşî, devrinin âlimlerinden velî bir zât idi. annesi, hazret-i ömer'in soyundandır. ahrâr lakabıyla ve taşkendî nisbesiyle tanınmıştır. 1403 (h.806) senesinde taşkent'te doğdu. 1490 (h.895) senesinde semerkant'ta vefât etti. kabri oradadır.doğumundan îtibâren üstün halleri görülen ubeydullah-ı ahrâr hazretleri an...

altın silsile silsile-i saadat

süleyman hilmi tunahan hazretlerialtın silsile  silsile-i saadat ı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan“razgrad”dır. kuzeydoğu...

altın silsile / silsile-i zeheb

süleyman hilmi tunahan (k.s)süleyman hilmi tunahan hazretleriı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan“razgrad”dır. kuzeydoğusund...

altın silsile, silsile-i saadat, silsile-i zeheb

süleyman hilmi tunahan (k.s)süleyman hilmi tunahan hazretleriı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan“razgrad”dır. kuzeydoğusund...

süleyman hilmi tunahan (k.s)

süleyman hilmi tunahan (k.s)süleyman hilmi tunahan hazretleriı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan“razgrad”dır. kuzeydoğusund...

altın silsile / silsile-i zeheb

süleyman hilmi tunahan (k.s)altın silsile /  silsile-i zehebsüleyman hilmi tunahan hazretleriı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan&l...

altın silsile / silsile-i zeheb

süleyman hilmi tunahan (k.s)süleyman hilmi tunahan hazretleriı.bölüm: süleyman hilmi tunahan hazretleri’nin hayatı ve eserleridoğumu süleyman hilmi tunahan hazretleri, 1888 (h.1304) yılında silistre’nin hezargrad kasabasının ferhatlar köyü’nde doğmuştur. tuna nehri’nin güney kıyısında bulunan silistre, önceleri rumeli eyaleti’nin önemli sancakları arasındayken kanuni devrinin son dönemlerinden itibaren özi eyaleti’nin paşa sancağı haline getirilmiştir. hezargrad ise, önceleri silistre sancağı’nın kaza merkezedir ve tanzimat’tan sonra sancak merkezi bir kasaba haline gelmiştir. asıl adı, bulgarca’da “virane” demek olan“razgrad”dır. kuzeydoğusund...

99 mesele-i mühimme

99 mesele-i mühimme nedir?günlük Đslamı yasarken, dikkati ehem olan, belki fazla duymadığımız ama önemliolan bir çok husus vardır. Đste; herkesin anlayacağı ve kolayca tatbik edebileceği, kimiayeti kerime, kimi hadisi nebevi, kimi evliyaullahın sözleri, kimi de adabı muaseret olanbu bilgileri zamanla derleyip 99 madde seklinde derledik..sizlerde okumaya basladığınız zaman bilmediğiniz bir çok hususu öğrenmis ve günlükhayatınızda tatbik etmis olacaksınız. biliyorsanız da bilgilerinizi tazelemis olacaksınız.99 meselei mühimme çalısması yaklasık 3 yılda hazırlandı. ve bir çok ehli ilimce tetkikedilip incelendi. gerekli düzeltmeler yapıldı. ancak, tüm bu hassasiyetimize rağmen bazımeselelerde velevki b...

sami yusuf ilahiler sami yusuf ilahi dinle ilahiler sami yusuf i

sami yusuf ilahiler sami yusuf ilahi dinle ilahiler sami yusuf ilahiler sami yusuf yusuf sami ilahi dinle dursun ali erzincanlı ilahi 3a ilahiler dursun ali erzincanlı ilahi ilahi sami yusuf ilahi dinle ilahiler hareketli kalp resimleri tema indirme fs caller indir nokıa oyun duygusal duvar kağıtları duvar pan nokia temaları cep pogramı nokia wap oyun indir pv player samsung sesli duvar kagıtları c.ronaldo telefon duvar kağıtları tema indir nokıa n73 tema nokia 6270 temaları nokia oyun indir samsung oyun atma nokia programlar nokıa modelleri nokıa oyun ezan programı cep ezan ezan vakti ezan cep ezan cep ezan programi cep ezan ezan programi t cep ezan cep ezan programi ezan programi ücretsiz cep telefon ezan programı ezan sesi ezan vakti cep ezan programı ezan cebe www.cepislam.com ezan pro...

ismail ağa

osmanlı şeyhül islamlık makamı hakkında bilgi inşaallah osmanlı şeyhül islamlık makamızikir anmak, allah'ı hatırlamak, her sözünde ve her işinde o'nun emirlerine uymak, yasakladıklarından sakınmak. anma, anımsama, ezberleme, hatırlama. söylenmesi tavsiye edilen hamd, sena ve dua için kullanılan sözler. bazı alimler zikri, insana sevap kazandıran her türlü hareket olarak tarif etmişlerdir. osmanlı devletinden yüksek dereceli müftü. fetva müessesesinin başkanı. ulemanın reisi. kendisine sorulan dînî meseleler ve sualleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse. şeyhülislam ya da şeyh-ül islam dinsel konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. osmanlı devleti zamanında şeyhülislam dinsel konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görev...

ehl-i beyt

    ehl-i beyt “kâinatta hem temiz hem temizleyici olan iki şey vardır:  biri su, biri ehl-i beyt-i mustafa” nur-ı muhammedi ne demektir, bu ifadeden ne anlıyorsunuz? efendim kâinatın yaratılışında şöyle bir ‘haber’ anlatılır. cenab-ı hak kendi nurundan bir nur ayırdı. yalnız burada tabirlere dikkat etmek lazım. zatından, ruhundan değil; nurundan bir nur ayırdı ve o nura “muhammed ol” dedi. bu emir üzerine o nur insan şeklinde tecessüm etti, cisimlendi ve hemen dile gelip “la ilahe illallah” dedi. allah-u teala cevap verdi; “muhammedun resulallah”. bu insan şeklinde tecessüm etmesinden dolayı…veya murad-ı ilahi öyle, kendi kendine iradeyle olacak işler değildir bunlar. bü...

t a s a v v u f n e d i r ?

• tasavvuf bir ilim-irfan mektebidir. esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikatı anlamak için kurulmuş bir mektep. bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir. asıl mânâ süzülmektir. tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. koca bir adam olarak girdim, zerre hakir olduğumu bildim. tasavvuftan gaye budur. bu hâle gelebilmek için tasavvuf elzemdir. her müslüman için zaruri bir yoldur. lüzumu ise Âyet-i kerime’lerle ispat edilmiştir. allah-u teâlâ Âyet-i kerime’sinde: “sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik.” buyuruyor. (mâide: 48) fahrüddin-i râzi hazretleri ve diğer bazı müfessirler bu Âyet-i kerime’ye “ey kullarım! sizin her birinize iki şeyi vâcip ettim. evvelâ şeriat, sonra da tarik...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !