× "

simülasyon

" arama sonuçları

simülasyon

simülasyonun tanımları simülasyon, teknolojik gelişmelerin başdöndürücü bir hızla devam ettiği günümüzde önemi gittikçe artan bir konudur. simülasyon, gerçek bir sistemi temsil eden modelin oluşturulması işlemidir. bilgisayarda simülasyon ise gerçek hayattaki olayların bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.   simülasyon çalışması problem çözmede son derece etkilidir. dolayısıyla, simülasyon, farklı amaçları gerçekleştirmek için değişik alanlarda uygulanabilen ve günümüzde üretim ve hizmet (özellikle eğitim) sektöründe de yaygınlaşan bir yöntem olmuştur. pek çok konuda o...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -17

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) ek-9 kisö kuralı ve 1000 adetlik üretim parti miktarına göre program sonucu arena simulation results ek-10 kisö kuralı ve 2000 adetlik üretim parti miktarına göre program sonucu arena simulation results ek-11 igö kuralı ve 500 adetlik üretim parti miktarına göre program sonucu arena simulation results ek-12 igö kuralı ve 1000 adetlik üretim parti miktarına göre program sonucu arena simulation results ek-13 igö kuralı ve 2000 adetlik üretim parti miktarına göre program sonucu arena simulation results  ...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -14

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) kuyrukta bekleme süresi ve kuyrukta bekleyen parça sayısı: simülasyon modelinde, düzenege baglanmak için bekleyen parçaların olusturdugu kuyruk (yuklebosaltq), islenmek için parça depolama bölgesinde bekleyen parçaların olusturdugu kuyruk (makq) ve islemi tamamlandıktan sonra tezgahların çıkıs tampon stogunda konveyörün gelmesini bekleyen parçaların olusturdugu kuyruk (makcikisq) olmak üzere 3 adet kuyruk mevcuttur. parçaların bu kuyruklardaki ortalama bekleme süreleri tablo 4.6.’da, kuyruklarda bekleyen ortalama parça sayıları da tablo 4.7.’de verilmistir. t...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -13

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam)  parça depolama bölgesinde islenmek için bekleyen parçaların olusturdugu kuyruk çizelgeleme kuralına göre düzenlenmektedir. 4.4.5.2. simülasyon modelinin parametreleri modelde kullanılacak olan parçaların gelis zamanları arasındaki süre, parçaların islem süreleri, yükleme, bosaltma, tasıma ve üretime hazırlık süreleri gibi parametreler asagıda sıralanmıstır:  18 tip parçanın tezgahlardaki islem sürelerinin ortalama degerleri ve standart sapma degerleri tablo 4.1.’de gösterilmistir. parça numaraları güvenlik nedeniyle isletmeden alınamadıgından sembolik olarak...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -12

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) 1 numaralı eüs, hat olarak isimlendirilmesine ragmen, isleyisi itibarıyla parçaların birbirini takip eden sıralı islemlerinin gerçeklestirilmesi gibi bir durum söz konusu olmadıgından, esnek üretim hattı özelligi göstermemektedir. parçaların sadece bir islemi birbiriyle aynı özellikteki tezgahlardan herhangi birinde yapıldıgı için bu özelligi ile eüs sınıflandırmalarından esnek üretim modülüne çok daha yakındır. türk traktör fabrikası’ndaki isimlendirme eüs hattı biçiminde oldugu için tez çalısmasında da bu sekilde isimlendirilmistir. 1 numaralı eü...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -11

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) ilk ihracatına 1978 yılında pakistan’a 300 adet traktör satarak baslayan türk traktör, 1982-1983 yıllarında iran’a, 1988-1996 yıllarında fiat’a ve meksika’ya ihracat yapmıstır. 1989 yılından bu yana 56 ve 66 seri traktörlerin, 2002 yılından beri de 50 hp ile 95 hp arası güce sahip yeni tasarım td ve jx traktörlerin seri üretimini gerçeklestiren türk traktör, bugün basta abd olmak üzere 5 kıtada 50’den fazla ülkeye bu ürünlerini ihraç etmektedir. türkiye'deki otomotiv sektörünün ilk üretici kurulusu olan isletme, tarım makineleri sektör&u...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -10

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam)  sistemin girdileri rastsal degiskenlerden olustugu için çıktıları rastsal degiskenler olacaktır. bu nedenle, bir gözlemin sistem içi iliskilerin mi yoksa rastsallıgın mı bir sonucu oldugunu belirlemek zordur.  stokastik simülasyon modeli her çalıstırılısında belirli bir grup veriye karsılık gelen model unsurlarının tahmini degerini verir. bu nedenle, modelin her bir veri grubu için ayrı olarak çalıstırılması gerekir.  simülasyon modellerinin gelistirilmeleri genellikle zaman alıcı ve yüksek maliyetli olmaktadır.  simülasyon çalısmalarında üretilen çok miktarda sayısal deger ve gerçe...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -9

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) 2.5. eüs’nin faydaları, dezavantajları ve uygulama güçlükleri 2.5.1. eüs’nin faydaları esnek üretim sistemlerinin tamamıyla bilgisayar altyapısını kullanarak otomatik bir sekilde çalısması ve çok yönlü makinelere sahip olması çok çesitli parçaların hızlı bir sekilde üretilmesine imkan vererek büyük bir esneklik saglar. üretim planlarının ve parça tasarımlarının bilgisayar ortamında yapılması ile ürün karmasında herhangi bir degisiklik oldugunda sistem çok çabuk uyum saglayabilmektedir. ayrıca, ürün tasarımında ve miktarında yapılacak d...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -3

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam) eüs kavramına en yakın kavram ilk olarak, mollins firması’nda arastırma ve gelistirme mühendisi olarak çalısan david williamson tarafından 1960 yılında ortaya atılmıstır (luggen, 1991:5). williamson, 1965 yılında patentini aldıgı bu kavramı ‘sistem 24’ diye isimlendirmistir. “esnek üretim sistemleri” teriminin kullanılmadıgı bu patent, 24 saat boyunca ve çogunlukla insansız olarak çalısan bilgisayar kontrolünde makine sisteminin 264 ayrıntısını tariflemektedir (maleki, 1991:6). bu sistemde paletlere manuel olarak yüklenen parçalar otomatik bir malzeme tasıyıcı ile makinelere tasınmakta ve makinelere...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -2

esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi (devam)   sürekli üretim sistemlerinin yerlesimi ürünün islem sırasına göre belirlenir. ürünün birbirini takip eden islemlerini gerçeklestirecek makinelerin art arda sıralanması sayesinde ürün bir makineden digerine çok kolay ve hızlı bir sekilde transfer edilmektedir. bu sekilde ürünün sistem içindeki akıs hızı artırılmakta ve sistem daha kolay kontrol edilmektedir. yüksek miktarda sermaye yatırımı ile kurulabilen sürekli üretim sistemlerinin isleyisi oturtulduktan sonra kalifiye olmayan isgücü ile de üretim yapmak mümkündür (üreten, 1999:15...

yüksek lisans tezi - esnek üretim ve simülasyon -1

t.c. gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü isletme anabilim dalı esnek üretim sistemleri ve simülasyon yoluyla is çizelgelemesi yüksek lisans tezi hazırlayan bilgin kalebek tez danısmanı doç. dr. abdullah ersoy ankara - 2006   önsöz tüm dünyada son yıllarda yasanan teknolojik ve ekonomik gelismelere paralel olarak üretim sistemlerinde de birçok degisim ve gelisimler meydana gelmistir. üretim sistemlerinin mümkün oldugu kadar insan kontrolünden çıkarılması, stokların sıfıra yaklastırılması ve malzeme tasımadan malzeme depolamaya kadar tüm üretim süreçlerinin otomatik hale getirilmesi fikrinin ve arzusunun bir sonuc...

simülasyon - karar vermenin zorlugu 3

  yoldur.teknik karmaşıklıklar, model ile modelin kurulma amacı arasındaki ilişkiden daha az öneme sahiptir. veri toplanması     organizasyonlar, sistem içerisindeki bazı operasyonları için (makine arıza sıklıkları, belirli süreçler için işlem süreleri.. gibi) detaylı bilgiye sahipken bazı işlemler için kabataslak bilgiye sahiptirler. yetersiz veya eksik veri bulunması durumunda modeli kuracak olan kişinin yapabileceği 3 şey vardır: » sisteme en hakim kişilerden yardım alabilir » verileri kendisi toplayabilir » verilerle ilgili tahminler yapabilir     modelde tahmini verilerin kullanılması durumunda, daha sonra yapılacak “duyarlılık anali...

simülasyon - karar vermenin zorlugu 2

  » ara-stok seviyesini 50 birimin altında tutmak » üretim maliyetindeki yıllık artışı yüzde 10’un altında tutmak » bekleme zamanını 15 dakikanın altında tutmak     yeni bir sistem dizayn etmek ya da var olan bir sistemde iyileşmeler sağlamak, basitçe sistem elemanlarını tanımlamak ve performans hedeflerini belirlemekten daha çok şey gerektirir. sistem elemanlarının birbiriyle olan ilişkilerini ve bütün performans hedeflerini anlamak gerekir. sistem elemanları arasındaki “iletişimi” ve “etkileşimi” dikkate alan sistem dizaynı yaklaşımı, “sistem yaklaşımı” olarak adlandırılır. sistem elemanlarını bağımsız inceleyerek sistemin nasıl davranacağına karar verme...

simülasyon uygulamaları 2

  hazırlayan : pelin kuş doğrulama : model, modeli kuran kişinin amaçları doğrultusunda çalışıyorsa doğrulanmış demektir. modelin doğrulanması simülasyonun çalıştırılmasıyla ve işlemlerin gözlemlenmesiyle de sağlanabilir. kompleks modeller bir kaç kez muhtemel hataların düzeltilmesini de gerektirebilir. çalışmanın hedefleriyle paralel çalışan sonuçlar, modelin doğrulandığını gösteren en önemli öğedir. simülasyon sonuçları, daha önce yapılmış modellerin sonuçları ile karşılaştırılabilir. modelin performansı değişik durumlar altında da test edilebilir.   değerlendirme : değerlendirme, kurulan modelin, üzerinde çalışılan sistemdeki pro...

simülasyon uygulamaları

  hazırlayan : pelin kuş özet   bu çalışmada, öncelikle, simülasyonun ne zaman ve nasıl kullanılacağının değişimi incelenmiş ve daha sonra, simülasyonun tarihinden bahsedilerek, simülasyonun tanımı yapılmış ve simülasyonun avantaj ve dezavantajları vurgulanmıştır. simülasyonun kullanım alanları ifade edilmiş ve farklı durumlar için temel simülasyon örnekleri verilmiştir.      1.      giriş   yüzyılımızın son yarısında, eğitimden eğlenceye, kullanıcı eğitiminden taşımacılığa ve animasyona kadar, modelleme ve simülasyon bilim ve sanatı, çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir. son 40 yılda simülasyon dillerinin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !