× "

simgesi 03 olan gaz

" arama sonuçları
ankara'nın başına bak gözlerinin yaşına bak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ankara'nın başına bak gözlerinin yaşına bak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  “dereler kenti başkent” projeleri ve  ciddiyet ankara’nın ‘dereler kenti’ olduğunu yazdım sürekli. çünkü;  ankara çanağı dediğimiz sıhhiye’ye yıllar önce, çankaya, ayrancı ve dikmen’in yeşil yamaçlarından dereler akardı; kavaklıdere, hoşdere, bülbülderesi, incesu, bent deresi ve dikmen deresi… cennettin izdüşümü izlenimi veren, gök gümüşi çizgiler halindeki tüm bu dereler yok edilerek kanalizasyonlara verildi. korkum o ki, bir gün o dereler isyan edip, ankara kentini sıhhiye çanağına sürüklemesi. bunun ilk sinyalini verdi de; biliyorsunuz; 22 haziran 2012’de ankara metrosu...

sopalar, satırlar, palalar ve kitaplar

sopalar, satırlar, palalar ve kitaplar

yazmışdım(yazmıştım); akp karşıtları sıpora(spora) başlamalıdır, diye çünkü akp yanlıları önünde sonunda şiddete başvuracaklardır. hem haksızlar hem güçlüler öyle yaparlar çünkü...  akp daha dünyada yokken diyordum: 'bu dinciler öyle bir iktidara gelecekler ki sizleri sokaklarda saçlarınızdan sürükleyecekler'... sağolsunlar, beni yanıltmadılar... bir zamanlar insanlar; müslümanlar geliyor, diye sevinirlerdi; şimdi ise korkuyorlar... fatih'i alkışlayan hıristiyanlar(hristiyanlar) ile günümüzde, arab ülkelerinde hergün birbirlerine acımasızca kıyan müslümanları, dindaşları düşünelim... ülkemiz; fatih'e diye di...

rockfeller ailesi

abd ve israil'in arkasındaki asıl güç, ''rockefeller ailesi'' dünyayı yöneten adamın hikayesi cezmi yurtsever dünyadaki küresel güçlerin başkanı olarak bilinen david rockefeller, kimlik kartında kendisini “dünya devlet adamı” olarak ilan etti.. abd’nin süper güç olarak dünyayı yönetmesinin arka planındaki organizasyonlarda onun imzası vardır. abd’de 20’yi aşkın çok uluslu şirketin koordinasyonunu yapar, yönlendirir. ırak’taki gelişmelerden de o sorumludur. o’nun hayat hikâyesi, kim olduğunu, neler yaptığını gözler önüne serer. kimliği belirsiz birisi değildir. 1915 yılında new york’ta doğan...

asetilen - karpit yangınları, emniyet tedbirleri ve asetilen yan

asetilen - c2h2 ( etin ) giris : asetilen ( etin ): asetilen gazı; renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif, zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek bir gazdır. asetilen sanayide karpitin su ile reaksiyonundan elde edilir. asetilen maddesi çok yanıcı oluşunun yanı sıra, katı ve sıvı fazlarında iken oldukça kararsız bir özellik gösterir. bu özelliğinden dolayı asetilen yanlış kullanımda yada yanlış depolamada oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. asetilen için kullanılan tüm malzemeler asetilenin özelliklerine uygun olmalıdır. bu neden ile donanım ve malzeme seçilirken çok dikkat edilmelidir. hatta giyilen giysiler dahi öneml...

kriyojenik malzemeler

1.giriş aldığımız her solukta yaşayan hücreleri kaskatı donduracak kadar güçlü bir madde vardır.bu havadaki temel bileşenlerden biridir ve normal olarak gaz halindedir.sıvı halinde ise çok özel bir madde ‘kriyojen’ haline gelir.bilim,tıp ve sanayi zaman zaman çok düşük sıcaklıklara gereksinim duyar ve bununda kolayca ve ucuz olarak elde edilmesi gerekir.kriyojenik sıcaklıklar -273°c altındaki sıcaklıklardır ve en yaygın kriyojense sıvı azotudur. 2.düşük sıcaklıklar -150°c ile mutlak sıfır (-273°c) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır.düşük sıcaklıklarda genellikle kelvin sıcaklık ölçeği kullanılır.bu ölçekte mutlak sıfır,derece simgesi kullanılmaksızın 0°k olarak g...

liseler icin kimya konu anlatımı gazlar konu anlatımı, gazların

madde,moleküllerin belli bir haldeki hareketliliği olarak tanımlanan üç halde bulunur. katılar,her zaman hareketleri kısıtlı olan moleküllerden oluşurlar. bir katının atomları ve molekülleri ,güçlü, elektriksel ve kimyasal bağlar tarafından, kesinlikle değişmez konumlarda tutulurlar. bir katının hemen hemen tüm kinetik enerjisi titreşimseldir ; bu nedenle ,katının ısıtılması, titreşimin artmasına yolaçar. bir sıvının katıdan farkı, moleküllerinin değişmez konumlarda tutulmayışıdır ; ama bu moleküllerden de, van der waals kuvvetleri denilen nispeten zayıf çekim kuvvetleri tarafından bir arada tutulurlar. bir sıvıdaki moleküller, sıvının her yanında dolaşabilirler ; sıvı ısıtıldığında bu rasgele hareketler artar. b...

kimya dersi - kimyasal bağlar,atomları bir arada tutan kuvvet [b

kimyasal bağlar            birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal  bağlardır. atomları bir arada tutan kuvvet            atomun en ilginç karakteristik özelliği, bileşik oluşturmak için öteki atomlarla bağ yapma ve birleşme özelliğidir. dalton: bileşik atomların birleşmesi sonucu oluştukları keşfetmiş, ancak atomların birbirine nasıl bağlandıklarını açıklayamamıştır. günümüzde elementlerin aynı tür atomlardan, bileşiklerin ise farklı tür atomlar...

tasavvuf üzerine düşünceler

tasavvuf üzerine düşüncelerkültür dünyamızın şekillenmesinde özellikle x.yüzyıldan sonra etkili olmaya başlayan tasavvufun mahiyetini, önemini ve başlangıçtan günümüze kadar gelişim sürecini ana hatlarıyla incelemeye çalışacağız.insanlık tarihinin gelişimi ile birlikte düşünebileceğimiz konulardan birisi de şüphesiz özünde ilâhi bilgi ve sırların bulunduğu mistik düşüncedir. gizlilik anlamını ihtiva eden latince kökenli bu kelime, zamanla felsefî ve dînî bir mahiyet almıştır. bazı araştırmacılar ise mistisizmi, dînî, lâ-dînî, sonsuzluk ve kişilik mistisizmi gibi farklı tasniflere tabi tutmuşlardır. belli ölç...

8a grubu elementlerin özellikleri

asal gazlar:soy gazlarla eş anlamlı olan, he (helyum), ne (neon), ar (argon), kr (kripton), xe (ksenon) ve rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. grubu elementleri. hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verişi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adı verilmiştir. soy gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. son yıllarda soy gazların, katılma ürünü türünden bazı bileşikler yaptıkları anlaşılmıştır. ancak bu bileşikler çok sebatsızdır. kolayca bozulurlar soy gazlar açığa çıkarlar. 8a gurubu ...

8a grubu elementlerin özellikleri

asal gazlar:soy gazlarla eş anlamlı olan, he (helyum), ne (neon), ar (argon), kr (kripton), xe (ksenon) ve rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. grubu elementleri. hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verişi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adı verilmiştir. soy gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. son yıllarda soy gazların, katılma ürünü türünden bazı bileşikler yaptıkları anlaşılmıştır. ancak bu bileşikler çok sebatsızdır. kolayca bozulurlar soy gazlar açığa çıkarlar. 8a gurubu ...

kimya dersi - kimyasal bağlar,atomları bir arada tutan kuvvet

kimyasal bağlar            birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal  bağlardır. atomları bir arada tutan kuvvet            atomun en ilginç karakteristik özelliği, bileşik oluşturmak için öteki atomlarla bağ yapma ve birleşme özelliğidir. dalton: bileşik atomların birleşmesi sonucu oluştukları keşfetmiş, ancak atomların birbirine nasıl bağlandıklarını açıklayamamıştır. günümüzde elementlerin aynı tür atomlardan, bileşiklerin ise farklı tür atomlar...

şeytina içki ... şampanya - köpüklü şarap

 bu ileti 24/4/2008 tarihinde merakediyorum grubunda yayınlanmıştır. ===========================================b i l g i l e n m  e k   h e r k e s i n   h a k k ı d ı r http://groups.google.com/group/merakediyorum e-posta : merakediyorum@googlegroups.com ===========================================şeytani içki kutlamaların ya da özel anların vazgeçilmez içeceği şampanya ya da köpüklü şarabı bu yazıyı okumadan önce içmiş olabilirsiniz. ama, şampanya, köpüklü şarap ve şarap arasındaki farkları ya da kalın mantarların o şişenin içine nasıl girdiğini biliyor musunuz?     önemli anların içkisi köpüklü şarap ve özellikle de şampanya, eskiden bu yana en değerli içki sayılı­yor. bu nedenle, kutlama­lara özgü, hatta içilmeyip iyice çal...

soygazlar nedir?

soygaz ya da asil gaz, periyodik tablonun en son grubunu oluşturan, tümü tek atomlu ve renksiz gaz halinde bulunan elementlerdir. en dış yörüngeleri elektronlarla tamamen dolu olduğu için son derece kararlıdırlar ve tepkimelere eğilimleri de çok düşüktür. bu davranışları nedeniyle de "soygaz" adını almışlardır.atmosferde bulunurlar ve sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilirler. ilk keşfedilen soygaz, hidrojenden sonra en hafif element olan helyumdur. çok düşük olan erime ve kaynama noktaları, grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe yükselir. iyonlaşma enerjileri, sıralarında en yüksek olan elementlerdir.soygazların genel özellikleri:•hepsi oda koşullarında gazdır. •oda koşullarında tek atomludur. •bileşik oluşturmazlar, bağ yapmazlar (xe hariç) 8a grubu elementleri / asal gaz...

soygazlar nedir?

soygazlar soygaz ya da asil gaz, periyodik tablonun en son grubunu oluşturan, tümü tek atomlu ve renksiz gaz halinde bulunan elementlerdir. en dış yörüngeleri elektronlarla tamamen dolu olduğu için son derece kararlıdırlar ve tepkimelere eğilimleri de çok düşüktür. bu davranışları nedeniyle de "soygaz" adını almışlardır. atmosferde bulunurlar ve sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilirler. ilk keşfedilen soygaz, hidrojenden sonra en hafif element olan helyumdur. çok düşük olan erime ve kaynama noktaları, grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe yükselir. iyonlaşma enerjileri, sıralarında en yüksek olan elementlerdir. soygazların genel özellikleri: •hepsi oda koşullarında gazdır. •oda koşullarında tek atomludur. •bileşik oluşturmazlar, bağ yapmazlar (xe hariç...

fethullah:küresel tuzak ılımlı islam / yesil kuşaktan ılımlı isl

fas'taki siyasi islamcılar, türkiye'deki akp deneyimini dikkat izliyor. türkiye akp'sinin ab politikasından kürt sorununa ilişkin yaklaşımına, laik devlet kurumları ve asker-sivil ilişkilerine kadar bütün yaklaşımları, fas akp'si tarafından not ediliyor ve değerlendiriliyor. şeriat ve ılımlı islam açmazı.. ilk akp deneyimi fas'ta... fas akp'sinin gaz lambası olan simgesi modernize edilip ampule çevrildi, adı aynı kaldı, programındaki ana hatlar ise korundu. fas akp'sinin önde gelen isimlerinden lahsen davudi bu gerçeği saklamıyor. bahadır selim dilek yeni muhafazakâr sıfatlı abd stratejistlerine göre büyük ortadoğu projesi'ni (bop) kapsayan coğrafyanın en batı noktası olan fas'ta tipik bir "siyasi islam" deneyimi yaşanıyor. aslında fas'ta yaşan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !