× "

siyasi partilerin mali denetimini kim yapar

" arama sonuçları
vatandaşlık dersi ders notları-2

vatandaşlık dersi ders notları-2

  osmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler 1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir. 2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır. 3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır. bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır. 1876 anayasası 1-osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır. 2-iki meclisli bir anayasadır. 3-heyeti a...

kpss vatandaşlık notları 2

atandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, en yenı notlar    -------------------------------------------------------------------------------- vatandaşlık dersi osmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler 1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir. 2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır. 3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmı...

mülaaakaatt!

bu düzenlenmiş şekliyle . soru cevap tarzı. direk çıktı alabilirsiniz. 1-icra müdürlüğü nedir.? hakları ihlal ya da inkar edilen kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi için öncelikle görevli yargı merciine başvurup lehine bir karar alır. bu kararın gereği, haksız çıkan tarafından kendiliğinden yerine getirilmezse, bu hakkın zorla icrasının sağlanması gerekir. hakkın zorla icrası, ancak devlet organları vasıtasıyla yerine getirilir. zira kendiliğinden hak almak ceza hukukumuzda suç olarak tanımlanmıştır. hakkın muhatabı tarafından yerine getirilmediği durumlarda icra müdürlüğü devreye girer ve hak zorla icra edilir. hülasa;icra müdürlüğü hukuk mahkemesi ka...

kpss notları - vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet

vatandaşlık dersi osmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler 1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir. 2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır. 3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır. bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır. 1876 anayasası 1-osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır. 2-iki meclisli bir anayasadır. 3-heyeti ayan üyelerin...

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, e

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, en yenı notlar [ vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, en yenı notlar  --------------------------------------------------------------------------------vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat ferma...

vatandaşlık

vatandaşlık [bu yazıyı izle] vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1. osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2. osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3. anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır.  bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.türk anayasaları1876 anayasası (kanun-i esasi)1. osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve t...

vatandaşlık genel

vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır.bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.1876 anayasası1-osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır.2-iki meclisli bir anayasadır.3-heyeti ayan üyelerini padişah...

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, e

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, en yenı notlar  --------------------------------------------------------------------------------vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır.bunlar hukuk devletine ge&...

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, e

vatandaslık dersi - anayasa hukuku-devlet, demokrasi, anayasa, en yenı notlar  --------------------------------------------------------------------------------vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1-osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2-osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3-anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır.bunlar hukuk devletine ge&...

vatandaşlık

vatandaşlık dersiosmanlı imparatorluğu ve anayasal gelişmeler1. osmanlı imparatorluğu döneminde ilk anayasal gelişme, 1808 tarihli “sened-i ittifak”tır. 2. mahmut döneminde, alemdar mustafa paşa’nın önderliğinde merkezi hükümetle ayanlar arasında imzalanmıştır. anayasal nitelikte olmayan bir belgedir.2. osmanlı döneminde anayasal gelişmelerin ikincisi, 1839 tarihli tanzimat fermanı’dır. abdülmecit döneminde yapılmıştır.3. anayasal gelişmelerin 3.sü 1856 tarihli “ıslahat fermanı”dır. abdülaziz döneminde yapılmıştır.  bunlar hukuk devletine geçişin ilk adımlarıdır.türk anayasaları1876 anayasası (kanun-i esasi)1. osmanlı imparatorluğu’nun ilk ve tek anayasasıdır.2. iki meclis...

kpss vatandaşlık ders notları -3

m.154-yargıtay adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri son inceleme merciidir. kanunla gösterilen belli davaların ilk ve son derece mahkemesidir. yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli hâkim ve savcılar arasından hâkim ve savcılar yüksek kurulunca seçilirler.yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve vekili 5 aday arasından cumhurbaşkanınca 4 yıl için seçilir.m.155-danıştayidari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı kararlara karşı son inceleme merciidir.danıştay davaları görmek başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 2 ay i&...

eğitim-aöf-hukuka giriş sınav 1

hukuka giriş sınav - 11) bir ziyafette elle yemek yeme alışkanlığı aşağıdaki ku­ral­lardan hangisine ters düşer? a) din kurallarına b) objektif ahlak kurallarına c) görgü kurallarına d) subjektif ahlak kurallarına e) hukuk kurallarına --------------------------------------------------------------------------------2) devletin yol veya çocuk bahçesi açmak ve benzeri amaçlarla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedeli ödemek suretiyle elinden almasına ne denir? a) satın alma b) müsadere c) kamulaştırma d) el koyma e) zor alım --------------------------------------------------------------------------------3) anayasımızın benimsemiş olduğu “herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisine girer? a) atatürk milliyetçiliğine bağl...

aöf-hukuka giriş sınav 1

hukuka giriş sınav - 11) bir ziyafette elle yemek yeme alışkanlığı aşağıdaki ku­ral­lardan hangisine ters düşer? a) din kurallarına b) objektif ahlak kurallarına c) görgü kurallarına d) subjektif ahlak kurallarına e) hukuk kurallarına --------------------------------------------------------------------------------2) devletin yol veya çocuk bahçesi açmak ve benzeri amaçlarla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedeli ödemek suretiyle elinden almasına ne denir? a) satın alma b) müsadere c) kamulaştırma d) el koyma e) zor alım --------------------------------------------------------------------------------3) anayasımızın benimsemiş olduğu “herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisine girer? a) atatürk milliyetçiliğine bağl...

ab:türkiye'ye neden hibe dağıtıyor?

ab turkiye'de nicin hibe dagitiyor?  yilmaz dıkbas turkiye'de propaganda agini 1996'da ormeye baslayan avrupa birligi'nden bugune kadar 'hibe' adi altinda karsiliksiz paralar almis bulunan orgutlerin listesi epeyce kabarik. bu orgutlerin ab'den karsiliksiz para almis olmalarinin yasa disi hicbir yani yoktur! peki, ab'den karsiliksiz para almak, yasa disi degilse nedir? bu sorunun yanitini verebilmek icin bir dizi baska sorular sormak zorundayiz : kim kime karsiliksiz para verir? ab, bugune kadar turkiye'ye milyarlarca avro'yu 'hibe', yani karsiliksiz olarak nicin vermistir? ab, kendileriyle uyelik muzakerelerine basladigi ulkelere, katilim muzakereleri surecinde parasal destek vermektedir, bu dogru. ancak ab turkiye'de para da...

kpss çalışma soruları vatandaşlık- anayasa-1

temel yurttaşlık bilgisi ve insan hakları -1 1) sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir? kit (kamu iktisadi teşebbüsü) 2) ) belediye yönetimi ile ilgili bilgiler? a)belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir   c)belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder3)türkiye cumhuriyetinin anayasaları nelerdir? 1921 anayasası, 1924 anayasası, 1961 anayasası, 1982 anayasası4) türkiye cumhuriyeti anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır? 1924 anayasası 5) cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder? tbmm başkanı 6) ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer? medeni hukuk 7) ül...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !