× "

skolastik düşüncenin yıkılması

" arama sonuçları

atatürk kalkınma ve tarih boyutu içinde çağdaşlaşma

atatürk kalkınma ve tarih boyutu içinde çağdaşlaşmatürkiye cumhuriyetinin banisi ulu önder atatürk, tam manasıyla devir hatta çağ yaratmış büyük tarihî şahsiyetlerin başında gelir. o millî kurtuluşu sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında üstün bir komutan, siyaset alanında devlet kuran uzak görüşlü realist ve seçkin bir devlet adamı, fakat hepsinden önemlisi ulusunu ortaçağın skolastik düşünce karanlığından, çağdaş uygarlığa çekip sürükleyerek çığır açan büyük bir inkılâpçıdır.her biri, bir insanı tarihe mal etmeğe yeterli olan bu özellikler içinde, derin ve sürekli  etkileri bakımından...

avrupa tarihi (orta çağ , haçlı seferleri, feodalite, coğrafi ke

ortaçağ’da avrupa  ortaçağ, 375 kavimler göçü veya 395 roma imparatorluğu’nun ikiye ayrılışı veya 476 batı roma imparatorluğu’nun yıkılması ile başlar, 1453 yılında fatih’in istanbul’u alışı ile son bulur. ortaçağın genel özellikleri 1.     kavimler göçü sonucundan istanbul’un türklerce fethedilmesine kadar sürer. 2.     merkezi otoritenin güçlü olmadığı, devletlerin birliğinin olmadığı bir süreci ifade eder. 3.     feodalizmin siyasal, sosyal, ekonomik düzen olduğu bir çağdır. 4.     kralların yetkilerinin papalara oranla daha az ve sınırlı olduğu bir dönemdir. (papalar kralları görevden alabildiği gibi, atayabilirdi) 5.  &nbs...

iktisat

ekonomi bazı ana bölümlere ayrılabilir. mikro iktisat tüketiciler, şirketler, tüccarlar ve çiftçiler gibi ekonomik birimlerin tekil davranışlarını ele alır. makro iktisat ise bir ekonomideki gelir düzeyi, toplam çalışan sayısı ve toplam yatırım miktarı gibi büyüklükler üzerinde durur. iktisadın bir başka dah olan kalkınma iktisadında, iktisadi etkinliğin zaman içindeki değişimi ve belli bir dönemdeki örgütlenmesi ele alınır, iktisadi gelişmeyi sürekli kılacak kurumlar incelenir. bu bölümlerin içinde kamu maliyesi, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, emek, sanayi örgütlenmesi, tarımsal iktisat gibi iktisadın özel ilgi alanları yer alır. iktisadın araştırma alanları öbür toplumsal bilimlerin, özellikle de siyaset biliminin ilgi alanıyla kesişir, ama iktisat temelde mall...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !