× "

sofra bezi örnekleri

" arama sonuçları

yazma sanatı

yazmacılık, daha çok pamuklu kumaşlar üzerine boya, fırça ve oyulmuş ahşap kalıplarla çizmek veya basmak suretiyle meydana getirilen eski bir el sanatı koludur. bu işi yapanlara da “yazmacı” ya da “basmacı” denilmektedir. bu sanatın orijini hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. hindistan, mısır ya da orta asya kökenli olduğuna dair farklı görüşler mevcuttur. anadolu’daki en erken örnekler 15. yüzyıla aittir (cem sultan’a ait 1480 tarihli tılsımlı gömlek). istanbul, tokat, kastamonu, ankara, bartın, gaziantep gibi kentler yazmacılık sanatının önemli merkezleridir. ancak bunlar arasında istanbul yazmalarının kendisine has bir yeri bulunmaktadır. yazma sanatında kumaş, ağaç kal...

resimde ahenk-denge - birlik ve derecelendirme nedir

resim nedir ? resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu...

osmanlı mutfağı

türk mutfak kültürü genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan türk mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama, ve törenlerde ayrı bir anlam taşır. türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına da kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. osmanlı imparatorluğu'nda kuruluş ve yükseliş döneminde gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine türklerin anadolu'ya gelişl...

tatildédé ßis varız!!

 tatil qünlériniz çoqmu sıkıcı biraz bu yazıyı okuyunda neşelenin bakalım=)))))1)ßaßasının dursuna yazdığı mektup===babasının dursun'a mektubuuy sevgili uşağum dursunallah´ın selamı üstine olsun...mektubu çok yavaş yazayrum, çünkim pilurum, çabuk okuyamazsun ! benden yana sual edersen, allahuma pin şükür eyiyim, yeni bir iş puldum.emrimde yüze yakın adam var, hepisi da sessiz sedasuz, gendi hallerinde. ne iş pulduğumi soraysan söyleyeceğum da patlama, mezarluk bekçisi oldum. bacin emine bir uşak doğuracak, daha erkek midur, kiz midur, belli teğul. haçan o yüzden sağa dayi mi oldin, teyze mi oldin söyleyemeyrum. temel emicen de tükan açtı, o da otuza aldigini yirm...

gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine

osmanlı imparatorluğu'nda kuruluş ve yükseliş döneminde gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine osmanlı imparatorluğu, yediyüz yıla yaklaşan ömrünün yanısıra geniş bir alana yayılmış topraklarıyla üzerinde konuşulurken genellemelerin yapılmasının çok zor olduğu bir devlet. osmanlı imparatorluğu'nda gündelik hayatta yemek içmekten söz edildiğinde, okuyucunun aklına haklı olarak, "imparatorluğun neresinde?" ve "ne zaman?" soruları gelir. bir tarih öğrencisi olarak genelleme yapmanın zor olduğunu, hatta daha doğru bir deyişle, doğru olmadığını biliyorum. ancak konunun geniş bir zaman ve zemini kapsaması açısından bunlara başvurmaktan kaçınılmayacağını da görmekteyim. herkes zamanın ve mekanın e...

yöre yöre sanat

adana : karatepe kilimleri. adıyaman : halı kilim cicim heybe gibi el sanatları ürünleri.nemrut’a özgü hediyelik eşyaları küçük heykelcikleri ünlü. afyon : keçecilik, koşumculuk, at arabacılığı, demir ve bakır işleri yemenicilik, mermercilik, kilimcilik hasır ve boyra örücülüğü ile çok çeşitli el sanatları ürünlerine sahip. ağrı : hayvancılıkla geçinen halk özellikle doğal boya ve zahmetle eğrilen elişi yünlerle hazırladıkları tüm dokumacılık ürünlerini üretiyor. halı ve kilim dışında keçecilik ve kazak çorap gibi el işlerine sahipler. aksaray : taşpınar ilçesinin halıları dünyaca tanınıyor. çünkü atkı çözgü ve düğüm ipleri tamamen yün ve doğal boya kullanılıyor. taban kelle çift somya namazlık yastık heybe eğerlik gibi çeşitleri var. amasya : el askısı, yazma, yemeni, e...

gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine

gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine osmanlı imparatorluğu, 700 yıla yaklaşan ömrünün yanı sıra geniş bir alana yayılmış topraklarıyla üzerinde konuşulurken genellemelerin yapılmasının çok zor olduğu bir devlet. osmanlı imparatorluğu'nda gündelik hayatta yemek içmekten söz edildiğinde, okuyucunun aklına haklı olarak, "imparatorluğun neresinde?" ve "ne zaman?" soruları gelir. bir tarih öğrencisi olarak genelleme yapmanın zor olduğunu, hatta daha doğru bir deyişle, doğru olmadığını biliyorum.ancak konunun geniş bir zaman ve zemini kapsaması açısından bunlara başvurmaktan kaçınılmayacağını da görmekteyim.herkes zamanın ve mekanın etkisi altındadır.imparatorluğun ilk günlerini son günleriyle bir tutmak, imkansızından öte akıldışıdır.zaman hükmünü uygular derler....

kapitalizmin yarattığı nevrotik toplum - dünden bugüne yaşam - h

konumuz aslında doğrudan psikoloji değil.ama kısaca günümüzün nevrotik kişiliği, bu kişiliğin tutum ve davranışları ve nevrotik kişiliğin oluşmasını sağlayan üst yapıya geçiş yapıp,günümüzün nevrotik kişiliğinin üst yapıdan nasıl etkilendiği üzerinde duracağız. öncelikle şunu belirtmek gerekir.nevrozlar çeşitlidir ve geniş bir anlam ihtiva eder. ve toplumun önemli bir bölümü zaten nevrozlu yani nevrotiktir.nevroz kişinin ideal kişiliğine kavuşmasına engel teşkil eder.yani kişinin ideal kişiliğine ulaşması için toplum şartları beceri ve yetenekleri müsaitken nevrozları yüzünden ideal kişiliğine ulaşamaz.ve dolayısıyla burada benlik ile ideal ulaşılmak istenen kişilik arasında bir çatışma yaşanır. bir kişinin nevrotik olduğu kanısına varırken onun yaşadığı toplumu göz ardı etme...

türk mutfağı

türk mutfağı gulsereyimyollarına | yemekler türk mutfağı           türk mutfağındaki çeşit zenginliği birçok etkene bağlıdır. kısa bir ifadeyle orta asya ve anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, selçuklu ve osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol oynamıştır.          türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır.türk mutfak kültürünün genel nitelikler...

kapitalizmin yarattığı nevrotik toplum

konumuz aslında doğrudan psikoloji değil.ama kısaca günümüzün nevrotik kişiliği, bu kişiliğin tutum ve davranışları ve nevrotik kişiliğin oluşmasını sağlayan üst yapıya geçiş yapıp,günümüzün nevrotik kişiliğinin üst yapıdan nasıl etkilendiği üzerinde duracağız. öncelikle şunu belirtmek gerekir.nevrozlar çeşitlidir ve geniş bir anlam ihtiva eder. ve toplumun önemli bir bölümü zaten nevrozlu yani nevrotiktir.nevroz kişinin ideal kişiliğine kavuşmasına engel teşkil eder.yani kişinin ideal kişiliğine ulaşması için toplum şartları beceri ve yetenekleri müsaitken nevrozları yüzünden ideal kişiliğine ulaşamaz.ve dolayısıyla burada benlik ile ideal ulaşılmak istenen kişilik arasında bir çatışma yaşanır. bir kişinin nevrotik olduğu kanısına varırken onun yaşadığı toplumu göz ardı etmemiz gerekir.ka...

osmanlı mutfağı

türk mutfak kültürü genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan türk mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama, ve törenlerde ayrı bir anlam taşır. türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına da kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. osmanlı imparatorluğu'nda kuruluş ve yükseliş döneminde gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine türklerin anadolu'ya ...

türk mutfağı

türk mutfağı           türk mutfağındaki çeşit zenginliği birçok etkene bağlıdır. kısa bir ifadeyle orta asya ve anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, selçuklu ve osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen yeni tatlar, mutfak kültürümüzün yeni yapısını kazanmasında rol oynamıştır.          türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır.türk mutfak kültürünün genel nitelikleri         &nb...

kapitalizmin yarattığı nevrotik toplum

konumuz aslında doğrudan psikoloji değil.ama kısaca günümüzün nevrotik kişiliği, bu kişiliğin tutum ve davranışları ve nevrotik kişiliğin oluşmasını sağlayan üst yapıya geçiş yapıp,günümüzün nevrotik kişiliğinin üst yapıdan nasıl etkilendiği üzerinde duracağız. öncelikle şunu belirtmek gerekir.nevrozlar çeşitlidir ve geniş bir anlam ihtiva eder. ve toplumun önemli bir bölümü zaten nevrozlu yani nevrotiktir.nevroz kişinin ideal kişiliğine kavuşmasına engel teşkil eder.yani kişinin ideal kişiliğine ulaşması için toplum şartları beceri ve yetenekleri müsaitken nevrozları yüzünden ideal kişiliğine ulaşamaz.ve dolayısıyla burada benlik ile ideal ulaşılmak istenen kişilik arasında bir çatışma yaşanır. bir kişinin nevrotik olduğu kanısına varırken onun yaşadığı toplumu göz ardı etmem...

osmanlı mutfağı

                                          türk mutfak kültürü genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan türk mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama, ve törenlerde ayrı bir anlam taşır. türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek tür...

osmanlı mutfağı

türk mutfak kültürü genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar ve hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan türk mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur vb. gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yeme-içme biçimleri, özel gün, kutlama, ve törenlerde ayrı bir anlam taşır. türk mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına da kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. osmanlı imparatorluğu'nda kuruluş ve yükseliş döneminde gündelik hayatta yemek ve içmek üzerine türklerin anadolu'ya ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !