× "

some any no every konu anlatımı

" arama sonuçları

simple present tense 2 konu anlatım

  nerelerde kullanılır : 1. alışkanlık anlatan ve sürekli olarak tekrarlanan eylemleri anlatırken ı get up early every morning. (her sabah erken kalkarım.) policemen often direct traffic. (polisler sık şık trafiği idare ederler.) 2. genel durumlar anlatılırken mothers love their children. (anneler çocuklarını severler.) students learn english, french and german in schools in turkey. (türkiye'de okullarda öğrenciler ingilizce, fransızca ve almanca öğrenirler.) the sun sets in the west. (güneş batıdan batar.) children begin school at the age of seven in turkey. (çocuklar türkiye'de yedi yaşında okula başlarlar.) 4. gelecekte yapılması düşünülen işler anlatılırken m...

ingilizce zamirler pronoun, personal pronouns (şahıs zamirleri)

  ingilizce zamirler pronoun ödevi , personal pronouns (şahıs zamirleri) konusu anlatımı ders notları kınds of pronouns: personal demonstrative ıntensive reflexive ındefinite relative ınterrogative reciprocal personal pronouns (şahıs zamirleri) subject object possessive adj. possessive pron. ı you he/she/it we they one me you him/her/it us them one my your his/her/its our their one’s mine yours his/her/-- ours theirs -- personal pronouns in details ı her zaman büyük yazılır. ** do you know who ı am? you 1. tekil yada çoğul kastedebilir. her iki durumda da çoğul yüklem alır. ** are you here james? ** are you here kids? 2. genel olarak insanlardan bahs...

ingilizce the quantıfıers (miktar belirticiler) konusu ders anla

  the quantıfıers (miktar belirticiler) konu anlatımı 1) isimden once gelirler. 2) geldikleri ismin çoğul, tekil yada sayılamayan olmasına göre yüklem alırlar. 3) bazı niceleyiciler her zaman “of” ile kullanılırlar.  a couple of books (bir çift/bir-kaç kitap) a majority of (the/my/these) books (bu kitapların bir çoğunluğu) a number of books (bir sürü kitap) plural a lot of / lots of books / milk (bir sürü kitap/süt) plenty of books / milk (bol miktarda kitap/süt) plural / uncountable a good deal of milk (çok miktarda süt) a great deal of milk (çok miktarda süt) a great amount of milk (çok miktarda süt) uncountable 4) bazı niceleyici...

plural nouns cümleler ve konu anlatımı

  ingilizce eğitiminde kuvvetli bir temel kurmak için öğrenmemiz gerekenlerden biri de(nouns) adlardır. bir çocuğun anadilinde ilk bellediği lisan unsuru adlardır. bu nedenle, biz de adları temel konularımız arasına aldık. adlar kişiler,hayvanlar,yer,nesne,olay, nitelik,etkinlik ve soyut fikirleri isimlendiren sözcüklerdir. ahmet, mehmet gibi isimler de bu tanıma pekala uyar.ama “nouns” kavramı bundan çok daha geniştir. “nouns” (adlar); bir dilde kim, nerede ve nedir? sorularını yanıtlayan kelimelerdir. her cümlede mutlaka bir ad bulunur. bu nedenle adlara cümle kurucular veya cümlenin yapı taşları denebilir. örnekler: the cat sleeps. kedi uyur. (hayvan ismi) sakarya is a city. sakar...

ingilizce konu anlatımı:temel ingilizce konu anlatımları (hepsi

basit cümle 1. cümle normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile cümle iki unsurdan oluşur: özne + yüklem (subject) + (verb) türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir. - (ben) geldim. - (sen) nasılsın ? ingilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz. * (ı) came. * how are (you) ? çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. 1.1. subject + verb türkçe bir basit cümlede şu yapı her zaman için geçerlidir. ...

ingilizce konu anlatımı:temel ingilizce konu anlatımları (hepsi

basit cümle 1. cümle normal koşullarda (yani, devrik yapı vs. bulunmayan durumlarda) en basit şekli ile cümle iki unsurdan oluşur: özne + yüklem (subject) + (verb) türkçe'de özne çoğu zaman yüklemin sonuna bir "kişi eki" olarak eklenebildiği için açıkça kullanılmasına gerek kalmayabilir. - (ben) geldim. - (sen) nasılsın ? ingilizce'de böyle birşey - çok sınırlı da olsa bazı konuşma durumları dışında - söz konusu olamaz. * (ı) came. * how are (you) ? çoğu zaman basit cümlede bir de nesne bulunur. 1.1. subject + verb türkçe bir basit cümlede şu yapı her zaman için geçerlidir. ...

konu: adjectives (sıfatlar) konu anlatımı

sıfatlar isimleri niteler, tanımlar, nasıl, hangisi, ne çeşit... gibi soruların cevabını verirler. – he is a hardworking student. – what kind of student is he? hardworking                                                               başlıca sıfat çeşitleri şunlardır: demonstrative adjectives bunlar isimlere işaret ederler. this, those, that – this book is mine – those cars are really cheap.   distributive adjectives every, each, either, neither. – every student is coming to visit me. quantiative adjectives bu sıfat...

mısır'ın ölüler kitabı ve psikostazi

mısır'ın ölüler kitabı ve psikostazi ra nu pert em hru "hiç kimseye kötülük etmedim. yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim. gerçek evinde alçaklık etmedim. kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım. benim yüzümden kimse korku duymadı, yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir zaman yapmadım. kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. kimseyi aç bırakmadım. kimseye göz yaşı döktürmedim. kimseyi öldürmedim ve kimsenin kahpece öldürülmesini emretmedim. kimseye yalan söylemedim. hiç bir utandırıcı davranışta bulu...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer

diğer modal’lar had better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.) would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmek ı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal olduğu için hemen sonrasında v1 geliyordu. burada ise, sonrasında “that” ile geçiş yapmış...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs/ders notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce kurs notları 4 ingilizce modal anlatımı ve gramer, had

diğer modal’larhad better:...se iyi olurwe had better get up early. (erken kalksak daha iyi olur.)would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmekı would ratherdie than do it. (onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)die: ölmekdead:ölüdeath: ölümwe would sooner sell than rent it. (kiralamaktansa almayı tercih ederim.)****not: eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka simple past’ tır. bu özellik çok önemlidir ve kpds’ de sorulmuş.ıwould rather(that) you remained at home. (evde kalmanı tercih ederim.)s. pastıwould sooner(that) you remainedat home. (evde kalmanı tercih ederim.)simple past“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal ol...

ingilizce konu anlatımı: ingilizce zamirler/pronouns (who, whom,

chapter 19.  other pronouns1. ındefinite pronounsındefinite pronouns may be used without antecedents. the indefinite pronouns in the following sentences are underlined.e.g. one cannot believe everything one hears.      ı will try to think of something.      nobody will believe it!      ıs there anyone here by the name of smith?the following are examples of indefinite pronouns:  one             anyone      anybody      anything  everyone      everybody      everything  [no one]      nobody      nothing  someone    &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !