× "

son arzu şiiri cenap şahabettin

" arama sonuçları

fiziki ödevlerim yeni

  evde uçan balon nasıl yapılır beşeri unsurların doğal çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkisi mıknatısların zararları nelerdir doğal afet denince aklımıza ne gelir doğal afet denince aklımıza gelenler doğal afet denince akla gelenler doğal afet denince akla neler gelir  doğal afet denilince aklımıza ne gelir sınıfınız için bir tahliye çantası hazırlamanız istenseydi bu çantaya neler koyardınız yere düşen su damlaları hangi olay sonucu gökyüzüne geri döner yere düşen su damlaları nasıl gökyüzüne geri döner bulutlar nasıl oluşur bulutlar nasıl oluşur kısaca bulutlar nasıl oluşur video ortaya bir yüzük ...

servet-i fünun edebiyatı

servet-i fünun edebiyatı

  servet-i fünun yani diğer adıyla edebiyat-ı cedide, padişah ıı. abdülhamit döneminin son yıllarında ortaya çıkan edebiyat hareketidir. bu edebiyatı savunan şairler, servet-i fünun dergisi etrafında toplanmıştır. osmanlı devleti’nin yıkılma sürecine girdiği yıllarda avrupa’daki yenilikler göze çarpmaktadır. avrupa’da yaşanan yenilikler zamanla dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. diğer devletleri etkileyen bu değişimler osmanlı devleti’ni de etkilemiştir. ıı. abdülhamit döneminde yenilikleri kabullenmek istemeyen kesimin çoğunlukta olmasından dolayı istibdat dönemi yaşanmıştır. ı. meşrutiyet, ıı. meşrutiyet ve tanzimat fermanı ile osmanlı toplumunda yenileşme hareketleri hız...

şiir tahlilleri- elhan-ı şita/ cenap şahabettin

elhan-ı şitabir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, (bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş,) eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar (eşini kaybeden bir kuş gibi kar) gibi kar (gibi kar) geçen eyyöe2m-ı nevbaharı arar... (geçen ilkbahar günlerini arar) ey kulöfbbün süröfbd-i şeydöe2su, (ey kalplerin divane şarkısı) ey keböfbterlerin neşideleri, (ey güvercinlerin şiirleri) o baharın bu işte ferdöe2sı (o baharın bu işte yarını) kapladı bir derin süköfbta yeri (kapladı bir derin sessizliğe yeri) karlar (karlar) ki hamöfbşöe2ne dem-be-dem ağlar. (ki sessizce arasıra ağlar) ey uçarken düşüp ölen kelebek (ey uçarken düşüp ölen kelebek) bir beyaz röeeşe-i cenöe2h-ı melek (bir melek kanadının beyaz püskülü) gibi kar (gibi kar) seni solgun hadöeekalarda arar. (seni solgun bahçelerde arar.) sen açarken çiçe...

11. sınıf edebiyat dersi konuları anlatımı, tanzimat edebiyatı,

tanzimat edebiyatı)tanzimat edebiyatının genel özellikleri nelerdirtanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 kasım 1839′da reşit paşa tarafından ilan edilen ve gülhane hattı hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. bu olay daha sonraları tanzimat fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. edebiyat tarihçilerimizde 1839 yılını tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.19. yy. osmanlı imparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. ardı ardına alınan yenilgiler, geniş os...

servet-i fünun döneminin önemli temsilcileri ve eserleri tevfik

servet-i fünun döneminin önemli temsilcileritevfik fikret (1867-1915): recaizade ve hamit’in tesiriyle batılı şiire yönelmiştir. servet-i fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidir. ılk şiirlerinde ferdî konulari (aşk, acima, hayal kirikligi…) işler topluluktan ayri yazdigi şiirlerde toplumsal konulara yönelir. bu anlayişla yazdigi şiirlerinde temalar, hürriyet, medeniyet, insanlik, bilim, fen ve tekniktir. sis, halûk’un vedaı, tarih-i kadim, halûk’un amentüsü adlı şiirlerinde bu konuları işler. sanatının bu ikinci döneminde dinlere de cephe alır, kutsal olan her şeye karşı çıkar, hatta istanbul’a dahi küfreder (sis).fikret, aruzu türkçeye başarıyla uygulamış...

yazı

türk edebiyatının dönemleri islamiyetten önceki türk edebiyatıa. sözlü edebiyat destan, koşuk, sagu, atasözleri (savlar) bu dönem ürünleridir. koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlar da ise kahramanlık konuları işlenmiştir. bunlarda nazım birimi dörtlük, ölçü ise hece ölçüsüdür.ulusal türk destanlarısaka türklerinin destanları: alp er tunga destanı ve şu destanı. hun türklerinin destanı: oğuz destanı (oğuz kağan destanı). göktürklerin destanları: bozkurt destanı, ergenekon destanı. uygur türklerinin destanları: türeyiş destanı, göç destanı. b. yazılı edebiyat türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri ol...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

servet-i fünun döneminin önemli temsilcileri ve eserleri tevfik

servet-i fünun döneminin önemli temsilcileritevfik fikret (1867-1915): recaizade ve hamit’in tesiriyle batılı şiire yönelmiştir. servet-i fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidir. ılk şiirlerinde ferdî konulari (aşk, acima, hayal kirikligi…) işler topluluktan ayri yazdigi şiirlerde toplumsal konulara yönelir. bu anlayişla yazdigi şiirlerinde temalar, hürriyet, medeniyet, insanlik, bilim, fen ve tekniktir. sis, halûk’un vedaı, tarih-i kadim, halûk’un amentüsü adlı şiirlerinde bu konuları işler. sanatının bu ikinci döneminde dinlere de cephe alır, kutsal olan her şeye karşı çıkar, hatta istanbul’a dahi küfreder (sis).fikret, aruzu türkçeye başarıyla uygulamış...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

batı etkisinde gelişen türk edebiyatı (19 yy. - .... )

ııı. batı etkisinde gelişen türk edebiyatı (19. yy- ) çağdaş türk edebiyatı, osmanlı devleti’nin gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da tanzimat fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir. 19. yüzyılda türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi. türk edebiyatının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti. batıyla ilişkiler, aydınların bir batı dilini &o...

edebiyat

dîvân edebiyatıislâm&ıcirc; devir türk edebiyâtıislâm dîninin ortaya çıkışı dünyanın geçirdiği en önemli sosyal değişimdir. bu değişim; arap yarımadası, k.afrika, asya'da etkili olmuş, insan topluluklarını ortak inanç etrafında toplamayı başarmıştır.müslümanlığın türkler arasında yayılması dokuzuncu yüzyılda başlar. ilk müslüman türk devleti olan karahanlılar zamanında, islâm kültüründen etkilenerek eser veren pek çok bilim adamı ve sanatçı yetişti. selçuklular ve osmanlılar,islâmı ve müslümanları koruyarak balkanlara kadar bu dîni yaymayı başardılar. islâm inancını benimseyen türkler, sosyal ve kültü...

cenap şahabettin

kayıp bir nesilden trajik bir hayat hikayesi : cenap şahabettin yrd.doç.dr fatih bayraktar servet-i fünûn edebiyatının en tanınmış isimlerinden biri olan cenap şahabettin, 1870 yılında manastır'da doğar. babası binbaşı osman şahabettin bey, plevne savaşlarında şehit düşer. bu olayın cenap üzerinde derin tesirleri olur. o, babasının 1877 yılından savaşa gittiği, kendisiyle ve annesiyle vedalaştığı günü hayatı boyunca unutamaz. o günlerde yedi yaşında minnacık bir çocuktur. daha sonra hatıralarında o hazin günü şöyle anlatacaktır:" o yeşil yolun başında bütün subaylar birer kez haykırdılar. büyük tabur durdu, bütün kalabalık durdu, herkes durdu. o an ne olacağını anlamışçasına hüzünlendimâo sırada bir şeyler oldu; taburla kalabalık birbirine karıştı. abanî sarıklı, kır sa...

modern türk edebiyatı

  modern türk edebiyatı (19. yy- ) 1) tanzimat devri türk edebiyatı2) milli mücadele dönemi türk edebiyatı3) cumhuriyet dönemi türk edebiyatı 4) 1940 yılına kadar türk edebiyatı5) son dönem türk edebiyatı           çağdaş türk edebiyatı, osmanlı imparatorluğu'nun gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da tanzimat fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir. 19. yüzyılda türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.  ...

anahatlarıyla türk edebiyatının dönemleri

  türk edebiyatının dönemleri document.title='oykulugeceler.com - türk edebiyatının dönemleri'; islamiyetten önceki türk edebiyatıa. sözlü edebiyat destan, koşuk, sagu, atasözleri (savlar) bu dönem ürünleridir. koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlar da ise kahramanlık konuları işlenmiştir. bunlarda nazım birimi dörtlük, ölçü ise hece ölçüsüdür.ulusal türk destanlarısaka türklerinin destanları: alp er tunga destanı ve şu destanı. hun türklerinin destanı: oğuz destanı (oğuz kağan destanı). göktürklerin destanları: bozkurt destanı, ergenekon destanı. uygur türklerinin destanları: türeyiş destanı, göç destanı. b. yazılı edebiyat türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri olan göktürk yazıtları’dır. bu yazıtlar ilk olarak 1893 yılında dan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !