× "

sosyal antropoloji ders notları

" arama sonuçları

aydın üniversitesi - yerel yönetimler ders notları 2

  ab yerel yonetimler ders notları  1 geçmişi bilmek bugünü anlamaya, bugünü anlamaksa, geleceği görmeğe yardımcı olur. avrupa ve avrupa birliğini iyi anlamak için başlangıçtan günümüze avrupa’da neler oldu? bu gün yapılmak istenen nedir? yarın ne olacak? avrupa kıtası ilk medeniyet yaklaşık 3.000 yıl önce başladı. avrupa kıtasının yaşayan insanların kökeni: avrupa'ya ilk gelenlerin asya'dan gelip yerleşenler olduğu tahmin edilmektedir. bilinen ilk avrupa medeniyeti m.ö. 8. yüzyılda yunanistan'da başlar. yunanlılar (avrupa’da helen uygarlığı diye adlandırılır.) m.ö. 5. yüzyılda en parlak devirlerini yaşamışlar ve makedonya kralı b&...

25/03/2011 araştırma yöntem ve teknikleri ders notları

25.03.2011 tarihli araştırma yöntem ve teknikleri dersinde yapılan çalışmaları, anlatılanları kısaca özetlemeye çalıştım. dersin başında epistemolojinin (neyi,nereden öğreniyoruz?)  genel bir tanımı yaptık.literatür taramasının önemli olduğunu metodolojimizi belirlerken (neyi nasıl yapıcaz?) epistemolojik kavramların ve literatürün önemini vurguladık. nitel ve nicel araştırmalara değinerek aralarındaki farkları ortaya koyduk üzerine değerlendirmeler yaptık.kısaca anlatılanlardan edindiklerimi paylaşmak istiyorum.              sayısal analize dayalı nicel araştırma yöntemlerine alternatif olarak son yıllarda hızla gelişen ve sosyal bilimler alanında gi...

11. sınıf felsefe ders notları, lise 3 felsefe dersi notları ve

felsefe ve eğitimin ilişkisi  nedir eğitim felsefesinin konusu eğitim dediğimiz süreçtiramaç eğitimin dayandığı ilke ve kavramları aydınlatmak, amaç ve araçları irdelemek, temel sorunları tartışmaktırkısaca eğitim felsefesi, eğitim sorununa felsefi bir açıdan bakmaktır eğitimle felsefe arasındaki ilişkiler şu maddeler altında toplanabilir: 1-eğitim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidirhedef davranışlar hangi ölçütlere dayandırılırsa, istendik olacağı konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt alınmalıdırbu düşünülmezse sistem kendi içinde çelişkiye düşebilir 2-hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları temele alınan felsefenin ...

uygarlık tarihi ders notları -----1-----

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : os...

felsefe ders notları

bilgi türleri a-günlük bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur yağar yeşil elma ekşidir suje obje bilgi duyular- tecrübe deneme yanılma b-dini bilgi -vahye dayanır -kesin ve değişmezdir -inanca dayalıdır -tartışılmaz -kabul etme vardır oruç tutmak sevaptırvb günah sevap yargıları verir suje-------------obje vahiy-inanç sujeden bağımsız / sujenin inancı c-bilimsel bilgi -yöntemi deney gözlemdir -gerçeklik dünyasına ilişkin...

kpss tarih ders notları - tarihe giriş

    tarihe giriş ve tarih öncesi dönemler:   tarih: toplumların geçmişteki yaşayış- larını, oluşturdukları kültür ve uygarlığı, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak inceleyen ve anlatan bilimdir. özellikleri: geçmiş olayları inceler. insanlar meydana getirir. belgelere dayanmalıdır. yer ve zaman belirtilmeli. sebep-sonuç ilişkisi. objektif olunmalı. tarihi olaylar tekrarlanamaz(deney- gözlem yapılamaz). tarihin kaynakları: yazısız kaynaklar: her türlü araç ve gereçler, toprak, taş ve kemikten yapılmış eşyalar, mağara resimleri, kabartmalar, mezarlar, anıtl...

antropoloji bölüm dersi ders notları

antropolojiye giriş determinizm? etnoğrafya bilimi? folk:halk bilimi izimler   antropolojinin temelini oluşturan sorular *insanlar neden bir birine benzer? *insanlar neden bir birine benzemez? *böyle bir farklılaşma neden ortaya çıkıyor? insanın neden yaratıldığı? antropolojinin önemli sorularından herodot tarihin,halk biliminin, antropolojinin babası. felsefeye el  atıyor ama onun babası olamıyor.   *insanlar her türlü ortama uyum sağlaya bilir. *insanlar genellene bilir ancak evrenselleştirilemezler her toplum da o toplumun yaratılış hikayesi farklıdır. göksel dinlerde adem ile havva.   beşeri bilimler: insanlar la ilgili etnik kültürel bilgilerin toplanması sosyal - beşeri bilimler diğer bilimlere göre yavaş ...

11. sınıf felsefe ders notları, lise 3 felsefe dersi notları ve

felsefe ve eğitimin ilişkisi  nedireğitim felsefesinin konusu eğitim dediğimiz süreçtiramaç eğitimin dayandığı ilke ve kavramları aydınlatmak, amaç ve araçları irdelemek, temel sorunları tartışmaktırkısaca eğitim felsefesi, eğitim sorununa felsefi bir açıdan bakmaktıreğitimle felsefe arasındaki ilişkiler şu maddeler altında toplanabilir:1-eğitim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidirhedef davranışlar hangi ölçütlere dayandırılırsa, istendik olacağı konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt alınmalıdırbu düşünülmezse sistem kendi içinde çelişkiye düşebilir2-hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları temele alınan felsefenin ölçü...

aof yönetim ve organizasyon ders notları davranışsal yönetim yak

aof yönetim ve organizasyon ders notları davranışsal yönetim yaklaşımı ders notlarıaçıkögretim 1.sınıf ders notları ders özetleri açıkögretim 1.sınıf kamu yönetimi ders notları ders özetleri indir yükle cıkmış ara sınav soruları cvpları cıkmış vize soruları cevapları indir aofforum alıntıları açıkögretim cıkmış final sorularıdavranışsal yönetim yaklaşımıdavranışsal yönetim işletmelerin insan davranışlarına karşı daha duyarlı olması için ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. klasik yönetimin temelinde bilimsel yönetim yatarken;davranışsal yönetimin temelini insan ilişkileri yaklaşımı oluşturur.bu yaklaşımla klasik yönetim anlayışında gündeme gelmeyen bazı konular gü...

tarih ders notları

 tarih bilimine giriş   tarihin tanımı: toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumları arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek, sebep- sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilime tarih denir.   tarihin deneyi ve tekrarı yapılamaz.   bir olayın tarih olabilmesi için: 1-yer’inin bilinmesi 2-zaman’ının bilinmesi 3-sebep’inin bilinmesi 4-sonuç’unun bilinmesi 5-olayın yerde yayılma ve 6-zamanda yayılma yapması gerekir.   tarihin tasnifi (sınıflandırılması):  zamana göre sınıflandırma tarihi zamana göre sınıflandırmadaki amaç, inceleme ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.   tarih:&nbs...

tarih ders notları

 tarih bilimine giriş   tarihin tanımı: toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumları arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek, sebep- sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilime tarih denir.   tarihin deneyi ve tekrarı yapılamaz.   bir olayın tarih olabilmesi için: 1-yer’inin bilinmesi 2-zaman’ının bilinmesi 3-sebep’inin bilinmesi 4-sonuç’unun bilinmesi 5-olayın yerde yayılma ve 6-zamanda yayılma yapması gerekir.   tarihin tasnifi (sınıflandırılması):  zamana göre sınıflandırma tarihi zamana göre sınıflandırmadaki amaç, inceleme ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.   tarih:&nbs...

tarih 9 ders notları

ı. ünitetarih bilimine girişa. tarih bilimi1. tarih biliminin konusutarihin tanımı: tarih, geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının, her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde, tarafsız olarak anlatan bilim dalıdır. bütün yönleriyle insanlığın geçmişini inceler geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür tarih insanlığın ortak mirasıdır. tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dini faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini, yer ve zaman belirterek, olayların sebeplerini, gelişmelerini ve sonuçlarını birlikte inceleyen bir bilim dalıdır. tarih sadece geçmişi araştırmakla kalmamakta, ge...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları öss, kpss hazırlık notları

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi uygar...

antropoloji nedir?

sosyal (toplumsal) bilim dallarından bir tanesi de antropolojidir. sosyal bilimlerin en genci olan ve geniş anlamıyla insan bilimi olarak tanımlanan antropoloji portfolio'suz hümanizma'nın en kapsamlı disiplini olarak ortaya çıktı. bu disiplin kapsam, konu ve yöntemle ilgili savlarını belirlemek için çok uğraş vermek zorunda kaldı. kendisine bırakılan konuları ele aldı (diğer alanların incelemediği) ve hatta zorunlu olarak daha eski bazı alanlara da girdi. şimdi onun kapsadığı incelemeler şunlar: prehistorya, folklor, fıziksel antropoloji ve kültürel antropoloji. bunlar öbür toplumsal ve doğal bilimlerin, psikoloji, tarih, arkeoloji, sosyoloji ve anatominin meşru araştırma alanlarına tehlikeli biçimde yaklaşıyorlar. (malinowski 1990:11) antropoloji en geniş anlamı ile...

sosyoloji ders notları-1

ünite-1 sosyolojiye giriş ve yöntemi          sosyoloji veya toplumbilimi insanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalıdır.             sosyoloji; insanların bütün ilişkilerini inceleyip, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştiğini analiz eden sosyal bilimdir. insan ve toplum davranışlarını bilimsel olarak inceler. bilimsel bilgi birikimi, teori ve kanunlarla gelişecektir.   bilimler 2'ye ayrılır.   1. doğa bilimleri: * fizik * biyoloji * kimya fizik, biyoloji, olgular ve olaylar üzerinde yoğunlaşırlar.   2. sosyal bilimler: * psikoloji ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !